Vertaal
Naar andere talen: • algemeen > DEalgemeen > ESalgemeen > FR
Definities op Encyclo.nl: Algemeen (8x)
Vertalingen algemeen NL>EN

algemeen

bijv.naamw.
Uitspraak:  [ˈɑlxəmen]

als iets voor veel mensen of gevallen geldt - broad, general, wholesale
van algemeen belang zijn - of general interest
algemene voorschriften - general rules
uitdrukking in het algemeen

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
algemeen public ; generic ; usually ; generally ; as a rule ; common ; joint ; communal ; on whole ; in a general sense ; trading-results ; general ; on the whole ; generically ; umbrella ; public ; vague ; universal ; worldwide ; usual ; overall ; widespread
Bronnen: kde.nl/node/386; Trueterm; interglot; Wakefield genealogy pages; Download IATE, European Union, 2017.; Autowoordenboek; KNNV Botanical glossary

Voorbeeldzinnen met `algemeen`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: alledaags
NL: bedrijfsresultaat
NL: collectief
NL: doorgaans
NL: gangbaar
NL: gemeenlijk
NL: gemeenschappelijk
NL: generaal
NL: gewoonlijk
NL: gezamenlijk

Alternatieve spelling of gebruik
Let op; `overall` wordt wel in UK-Engels gebruikt maar niet of zelden in US-Engels.
In UK-Engels gebruikt men `overall / boiler suit`
In US-Engels gebruikt men `coveralls`
Uitdrukkingen en gezegdes
NL: algemene ontwikkeling EN: general knowledge
NL: algemeen programma EN: (comp.) service routine
NL: met algemene stemmen EN: unanimously
NL: het algemeen belang EN: the public interest
NL: in het algemeen EN: in general, on the whole
NL: in 't algemeen gesproken EN: generally speaking

Download de Android App
Download de IOS App