Woorden vertalen

Typ een woord, kies de bron- en doeltaal en klik op Vertaal.

Vertaal

Deze website

We hebben een nieuwe jas. De jas is moderner, kleuriger, heeft grotere letters en meer ruimte. De jas past, in tegenstelling tot de oude, ook tablets en mobiele telefoons. Niet alleen het uiterlijk is veranderd, ook inhoudelijk is het een en ander verbeterd en uitgebreid.

4 maal vertalen

Je kunt nu op vier manieren achter een vertaling komen; 1) Woorden vertalen - Voor woorden of woordcombinaties. 2) Tekst vertalen - Vertaalt tekst via Microsoft. 3) Voorbeeldzinnen - Toont zinnen waarin een bepaald woord voorkomt. 4) Vraag hulp - Vraag het aan andere bezoekers.

Vraag een vertaling

Vraag aan andere bezoekers om iets voor je te vertalen, vraag taaladvies, of beantwoord zelf openstaande taal- en vertaalvragen van andere bezoekers.


Onze websites