Vertaal
Naar andere talen: • actualiteit > DEactualiteit > ESactualiteit > FR
Definities op Encyclo.nl: Actualiteit (10x)
Vertalingen actualiteit NL>EN
de actualiteit (v) the topicality ; the current events ; the topical interest
de actualiteitthe current event ; the currentness
actualiteit topic ; timeliness
Bronnen: interglot; Wakefield genealogy pages; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `actualiteit`
Voorbeeldzinnen laden....


Uitdrukkingen en gezegdes
NL: een actualiteit EN: a topic of the day
NL: actualiteitenprogramma EN: newsreel

Download de Android App
Download de IOS App