Vertaal
Naar andere talen: • government > DEgovernment > ESgovernment > FR
Vertalingen government EN>NL

1 the people who rule a country or state: “the British Government.”
regering

2 the way in which a country or state is ruled: “Democracy is one form of government.”
regime, bestuur

3 the act or process of governing.
het regeren, besturen

governmental (Bijvoeglijk naamwoord)

?????

'governor (Zelfstandig naamwoord)

1 in the United States, the head of a state: “the Governor of Ohio.”
gouverneur

2 a member of the committee of people who govern a school, hospital etc: “He is on the board of governors.”
bestuurder

3 a person who governs a province or colony.
gouverneur; commissaris van de Koningin

'governorship (Zelfstandig naamwoord)

gouverneurschap
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
the governmentde regering (v) ; het gezag ; het kabinet ; het gouvernement ; de overheid (v) ; de autoriteiten ; openbaar gezag (znw.) ; het rijksbestuur ; het regime ; het bewind ; het staatsbestel ; het regeringsstelsel ; het staatsbestuur ; het bestuursapparaat ; het regeringsapparaat ; de landsregering (v)
government algemene overheid ; overheid ; Rijksoverheid ; kabinet ; staatsraad
Bronnen: interglot; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `government`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: administration
EN: affairs of state
EN: authorities
EN: bureaucracy
EN: command
EN: elected representatives
EN: establishment
EN: governing body
EN: management
EN: organization

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: Government paper NL: staatsobligatiën

Download de Android App
Download de IOS App