Vertaal
Naar andere talen: • employment > DEemployment > ESemployment > FR
Vertalingen employment EN>NL
the employmentde dienstbetrekking ; de tewerkstelling (v) ; de werkgelegenheid (v) ; het werk ; het gebruik ; het nut ; het emplooi ; taakverschaffing (znw.) ; kleine onderneming (znw.) ; het winkelbedrijf ; de bezigheid (v) ; het bedrijf ; de handel (m) ; het vak ; het beroep ; de werkverschaffing (v) ; de zaak
employment betrekking ; dienst ; werkkring ; benutting ; arbeidsmarkt ; werkzame personen ; werkgelegenheid ; activiteit ; beroepsbezigheid ; aanwending ; toepassing ; baan
Bronnen: Vlietstra; Wikipedia; interglot; Omegawiki.org; Download IATE, European Union, 2017.; Wakefield genealogy pages

Voorbeeldzinnen met `employment`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: employ
EN: job
EN: state

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: employment agency NL: bemiddelingsbureau, uitzendbureau
EN: employment-exchange, employment-office NL: arbeidsbureau

Download de Android App
Download de IOS App