west-vlaams dialect

Dialecten > West-Vlaanderen > west-vlaams
Het dialectenwoordenboek west-vlaams bevat 280 gezegden, 3238 woorden en 47 opmerkingen. Alle woorden zijn toegevoegd door onze bezoekers. Als iets niet klopt of ontbreekt kun je het zelf toevoegen of wijzigen. Log in of meld je daarvoor aan in de rechterkolom.


280 gezegden

'k ga d'er hier rap vanonder!'k go'n ier rap min puste schèren
't is niet zo gemakkelijk't is ol gin oar snien
't is niets waard't is gin kloatn weird
aangeschoten zijnde hetten an en
Achter de IJzer (Westhoek) Bachtn de kupe
afwasschutels
alles goed
alles ligt overhoopwisterkapjile
Als de kat van huis is dansen de muizenA de katte van us es dansn de muzn
als je aan iets begint, moet je het ook kunnen afwerken't is all niet dat oar snien, 't is all die kruljes legn
Alsof ze Het gehoord heeft (h) eur oir'neen getuut
amaaijahoenoeine
bang zijnin z'n broek doen
bang zijnmit de poepers zitten
BedelaarKloshjaar
beetnemenbie ze pietje pakken
Belazerd wordenBie d'n buk gezet weirdn
beleg opsmerensmot upbeutrn / stutte smeiren/stuutn brièn
beleg opsmerenstuutn brièn
bevallenkopen (een kind kopen)
Daar luister ik niet naar'Korten da na!
DatDit
dat had hij beter niet gedaanja beter in zin broek gesketen
dat is een lelijk iemand.ie is te ljilijk om te elpn dundrn.
de batterij is leegde batterie is luzzeplat
de bloemetjes buiten zetten't zwien de bjetn injoagen
de bloemetjes buiten zetten't zwin in de bjitn joagen
de bloemetjes buiten zetten't zwyn deur de bjèt'n joag'n
de dakpannen druppelend' euzjes leeken
de dijkden diek
de dupe zijnden uul van 't spel zien
de eieren gaan rapend'eiers gan roven
de kat valt niet ver van de boomons poezeke is schijl
de maandstonden hebbende Russen zijn in Paris / tante Marie is up bezoek / de roo vlagge angt uut
de tepels steken uit ten gevolge van de koudede kiekens zitten deurn droad / 't is punaisekermesse
de waarheid zal wel uitkomende kraaien goant uutbringn
Den appel valt te ver van den booma ten appel te verre van den bome valt
Die mens heeft o-benent belangrikste sta tusn aksjtjes
Dikkendelvereetn lik nen dikkedelver
doe het een keer zelfdoet ne kier zelve
dommerik (vrouw) dwoaze kalle
doodshoofd, schedelVerkelkereerd
drank aanlengende meulnare versmoren
dronken zijnjis anaozel dubble toe
dronken zijnzin oorring'n an ein / zoa dronke lik zeevn polischiès
duwené djok geven
een afbreking van het toekomstig huwelijkt'is een bjele
een fat wijfieeen vet vrouwmens
een fiets met terugtrapremfring in de busse
een gerimpeld gezicht hebbenzis nie goet e streken (iepers )
een hels lawaaieenn leven lik een Duutschen oorloge
een kort dutje doennen tuk doen
Een lief hebbenIn kennisse zin
een mooie vrouwz'is koopziende
een nakende geboorte afwachtenslaap'n mi 't lank kordeeël
een oudere vrouw die zich erg opmaakt en schminktoe oeder de kapelle, oe mjir da je ze moe versieren
een raretjoalpre
een spin (vlieg enz.) doodgeslagen'n kobbe (vlieê enz.) dooê esleegn
Een stel vormen met iemandIn kenisse zien
een straat in slechte staat't kolsietje van templeuf
een vrije dagdah conferènche
eens goed uit de bol gaan't zwin deur de bjêten joagn
Egoisme volkswijsheidDe weirld is ne grwote zwienebak, en die meest sloebert ee meest! Verwant met: de stoetste wezels zuupen de grootste eiers.
elk zijn eigen smaakek ze goeste
Er genoeg van hebben't es tit tat 't ut es
Er is een ruit uit het huis en als het regent, regent het binnenT'is nee rute ut 't us en at rint rint terin
er is een ruit uit het huis en als het regent, regent het erintis e rut ut tus en ot rint trint drin
Er is een ruit uit het huis en als het regent, regent het erin.'t Is e rututus en a trintrintrin
Er is een ruit uit ons huis, en als het regent, regent het erintis e rut ut ut us, en at rint, trint trin
Er is niemand die het ooit gaat wetenGod macht weten
fel geparfumeerdje stinkt lik un oe'kt oere
ferme o benenje dient nie voe zwijnejoengen te pakken
fierpreus lik ne zak slunsen
FIETS MET TERUGTRAPREMNE VELO ME NE TORPRDO
flater begaanne keemel skietn
foppenbie de buk doen
ga je moeilijk doengoje zaagn
geen zin hebben in eten of drinkenfret va je gat tis gin vriedag
Gek doenHet zwien deur de vinster angn'
gekruind maar niet geruindgekruund moa nie geruund
geluk hebbenbuzze ein
gierigaardje zoet een frang in tweien bieten
God zegene je (en bewaart je) 'd zeegn tje (e bewoare je)
gouden jubileum vierengoed'n zjuubleie vieër (z) 'n
grote borsten hebbenvele volk in de stoasje
hard werkenwerken knie over elleboge
heb jij een wind gelatenEj i je kloat'n gekapt / Ej je petat'n uphoogt
Heeft dat lam hooi? Ja, dat lam heeft hooi. Dat lam heeft hooi als dat lam hooi heeftEt da lam oai? Joat da lam et oai. Da lam et oai at da lam oai et
Heel fel, brakenSpuugen lik nen reiger
heel veel kosten maken zodat je geld opraakt't hoar zoudt deur joen klakke groeien
het binnenhalen van de oogst vierenkerjoole vieër'n
het dier is dood't ligt met zien pooten omooge
het ergens plezant vinden.joe jeun', joe henèr'n
het gaapt gelijk een oven't gaapt geliek é oven
het gaat hevig regenent'goat moljoegn rinn
Het gaat zo dadelijk regenen't Zit effen dikke, 't Goa kattejongen spuien
het geeft niets't mesan't nië
het is aan jullie't is a (n) jundre
het is aan jullietis an gieder
Het is de moeite niet waard. (Het kookvocht is de kool niet waard) 'T sop es de koole nie weird
Het is een meisjetès 'n platpisserke
het is gemakkelijk, eenvoudigt oedt niet in
Het is lekkertes van lekt min luptje
het is makkelijk, het is chillmoh tis e batje
Het is niet gemakkelijkTès ol gin oar snien, (tès ol die splette leggen)
het is om zeept'shoap is de preute of
het is tijd dat het gedaan istetidtatute (vettige e)
Het is uit met zijn liefZin lief es achter brood
het is zoals ik het zegti lik ofdaketik zegn
Het komt't Steekt
het loont de moeite niettis gennavanse
het maximum willen't oenderste uut de kanne willen
het mistt smoort
Het mocht niet gebeurd zijnté nie meugn zin
het niet meer zien zitten om nog een bepaald iets te doener geen "sjense" meer voor hebben
het raam is er uit en het regent binnende rutte der ut en trint der in
het regent't rint, 't giet
het regent dat het giethet rint dat 't zikt
Het regent hard't regnt mullejoengn
Het regent pijpestelende rin voalt lik schitte ut de lucht
het steekt niet zo nauw't kom nie ip e tette van ne mierebuk
het uwetjoene
Het was kei grappig!Twa bre smitn!
Hij bezit nietsJ'eet geene noagle voer an zien gat te skarten
Hij boertZiene keldre valt in
Hij heeft een dikkenekTe jin vant college wi
hij heeft geen familie of ergenamenne noch kind noch kraaie
Hij heeft nog nooit gewerktJee nog nooit strwo van d'erde gerapt
Hij is altijd ziekénet olsan de rippe of de schitte
Hij is dronkenJ'is oei patat
hij is groot gewordenj'eet u scheute gekreg'n
hij is magere ruttelt inze vel
hij is niet zo slimti gin te rapn
Hij is nogal dikJe brjed wok zin stutjes zelve
hij is ongelooflijk gierig't is van de gierigaard deure en de krempkloot were
Hij is weer de dupeJès were den ul van 't spel
hij is zot, overdreven eisendJis op z'n sterre gestekt zeker
hij kan praten als geeneenjeet een tonge van lientjes
Hij lijkt er als twee druppels water op't es'tn gescheten en gespogen
hij maakte er veel tralala overhij miek ur veel spel over
hij maakte er veel tralala overje miek ur veel spel over
hij weet niet waar hij aan begintie goa scheetn loatn wi
hij wil geen geld gevenhij wil niet lammeren
Hij wordt volledig miskend. (hij is maar geacht als de modder aan zijn schoenen) J' es moa g'acht lik 't oor an zin skoen
hou eens je mondoe eki je mule
hou je kloekoedt j' an 't gas
hou je mondge moetj mulle hoedn
hou je mondoekt jun brefellen
hou je mondoud ju mulle!
iemands plannen dwarsbomen.in zyn roap'n schyt'n
iets drinkené teustje drienken
iets verwerven met kleine moeite, voor een prikjeiets veroazoard'n
ik ben er bijna zeker vankpeist abbij
Ik ben het beuKzint zo moe lik koude keirre pap
ik ben klaar met mijn werk.kzyn effn streke
ik ben niet kieskeurigik zin nie zindelijk
ik ben wegkzint bus (bos) in
ik ben wegkzint gat in
Ik ga slapen, ik ga naar bed toekzin noa mn nest, kgoan noa mn kaf
ik heb DAAR GOESTING INken der woeste in, 'k èn doar goeste vwoaren
Ik heb een kauwgom in mijn mondKen e sjikellette i me bekke
Ik heb er zin in'k en der hoeste in
ik heb het nog nooit gewetenkeni nog nois e wetn
ik hou van joukzieje gèrn
in de steek laten.in plan loat'n
in de tang houdenin de piense oeden
in de war zijnvernesteld zien
in een haastin een schoffelschote
In enkele tellenIn de weirdie van gjeen tied
in ruzie zijnin ruzie voln
ja watjoa wadde
Je bent gekJe zie va lotje getikt
je gaat mij overleven.je go nog mien stoake uuttrekke'n.
je krijgt er kippevel vange zoet er de koede kwak van krieg'n, tis vo mieretetjes va te kriegn, Je kriegt d'r ennebubbels van
je moet hem daar eens zien kijken met zen dom aangezichtos koken kiken me ze linke gibus
je moet nog je huis verder afbetalender zit un ul ip je dak
je moet nog je huis verder afbetalender zit un uul ip je dak
je moet zwijgengie moet je mulle odn
je wacht er niet meeje lat der gin gras over groein
Je weet wat je moet doen?je wit waje moe doejn?
je zult het kapot makenje got anden ols briegn
katjekatje spelen
Kèèt hjeel gehet.Ik heb het ermee gehad.
klaarkomende kletskop loaten spugen / 'n skeute lossn
Kom hier dat ik ik u bevredig!Kom ier!! Kgoj in slùsn trekng
kunnen rekenen op iets.doar joen boantjes kun' ip te wjèke leg'n
kussen't zwien in de bjiten jagen
laat het maar vooruitgaangif moar goaze / buzze
laat maar zittenskit in'n dyk
maak dat ge weg komt!go goan zanten!
Maak dat je weg bentScheurt je puste
mensen die achter de rivier de ijzer wonenvan bachn de kuppe
met een lelijk persoon naar bed gaanun gat is'n gat, en nen piet è gjèn og'n
Mijn kousen zakken afMien koesen slokeren
mijn liefstemien retje
Mooi meisjeA schon keuntje
mooie jongenjittn beir
mooie liedjes duren niet langschoane lietjes deur'n nie lange
mooie vrouwen vergen veel zorg en aandachtwitte perrieges èn veele strooëi nooëdieg
motregenensmukn
Niet van aantrekkenSchieter avagen
niets waard zijngin roste klute weird zien
nieuwsgierig zijnkerieuzeneuzen en vrah'n stell'n
nogal wat beleveneen toer meedraaien
Nou breekt mij de klomp.Nouw brek mien de klump.
op
op ieder potje past een dekselip elk potje past er 'n ulleke
op iemand gelijken als twee druppels watertis em gespoog'n
op iets of iemand rekenen.er je boantjes ip te wjèke leg'n
Op je gezicht vallenUp u doze vollen, ip ui mulle dèssen
op z'n paasbestop ze piekbeste
oud wordeneen hogen top scheren
over gierige mensentes wok moa de rwoak van de kozve da doa verloorn hoat
over ondankbaarheid van de mensenschart je an un ezel zun mule je kriegt u bete, schart je an ze gat je kriegt u schete
plassenz'n patatten afgieten
plots opkomenupkomn gelik de schitte
prostituerenden trap doen
radio luider zettenradio open draaien
ruzie hebbenin stokke komn, in boel komn, spel en
schommeljuttekoker
schunnige moppen tappenzwarte schole oen (zwarte school houden)
slechte weersvoorspellingen.de zwiens loop'n me stroaj in under muule.
sluit vensterdoe jen rutte toe
smakelijktis topn dat smakt in die vulle mulle van gie
spijbelen, verborgen uitstap doeneen blauwmeske (mis) doen
stervenze sjieke uutspugen
StopLeg
storm in een glaseen schete in een netzak
tijd dat 't gedaan istis tied dathuut is
tot de volgende keertot de noaste keer
Traag zijnNie van nen oaze gepoept zien (niet door een haas verwekt zijn)
uit de haak zijnut n'oak zin
uitgaanip tsjok goan
uitscheldenz'n zaligheid zeggen
uw inteligentiepeil voldoet niet aan de vereistenge zi wok t skerpste mes nie uit t skof é gie
van een kale reis teruggekomen zijntis e beskeetn kommisje
van een mug een olifant makenva e skeete nen donderslag moaken
van niets (meer) wetende kluts kwiet zien
Vaststelling: dat is allemaal familie van elkaar.A' j'an een peene trekt, heel den 'ut ruttelt.
veranderen van mening/ houdingze karre keren
verbaasd persoonbezikte zak
verleiden't katje bie de melk zetten
verwonderd kijkensien nogen draaien naar tolvansiengat
volslank/kloek gebouwd zijn.der zyn nohol wel poat'n en oar'n an
vreemd gaandvremd goan, ip een andre goan, scheve schatse rien, verandren van toespieze
vroeg op de been zijn.tieluk ip joen stik'n zyn
Waar blijft die vrouw?Woa bluuft da wuufe?
wat ben je bezigwienne ziej antkraam-foefln
Wat denk je daarvan?Wa peij doar of?
Wat een knappe vrouwZukke snelle kokketeute
wat heb je gezegdwuk ej gezeit
wat is dat noumogowze
wat is erwadist
wat je zegt als je ergens bang van bentde meur!!!
wat je zegt houd geen steekskit in de bjitn é vint
we gaan vertrekkenkgo mine puestje skarten
we gaan vertrekkenwe hoa hoa hoa hoan
We goan us skup afkusnme zijn weg
Weggaan, voortgaanZijn schupe afkuus'n
weglopenz'n puuste scheurn
west-vlaanderenwest-vloandern
wie weet wat de toekomst brengtGod wit wiens 'oofd doet er toen zjeer
wil je een stukjemoej een stiksjen en
Wil je nu eindelijk zwijgen?Goa je nui feitelijk agauwe uien bek ouwen??
wilt u een conversatie aangaan?zoektj'spel?, wildj boeL?, moeje een vuste vangn??
Zal het gaan, ja?Goat goan joa?
zal het gaan?men ouders slapen beneden he
zal jou missenzal jou missen
ze heeft lange beneneuren ekster weunt hoge
ze is heel magerje ku ze deur e gote trekken
Ze prostitueert zichze dot den trap, tis lik een otostrade
zeer hardkoppekeijard
Zet je schrap, bereid je voor op hard werkSmoet je kiet'n moar in
Zever nietZwanst eki nie
Zich verongelijkt voelen, tekort gedaan, kwaadIn zien gat gebet'n zien
zij accorderen nietzullie kunne nie mee mekaore overweg
zijn gezicht spreekt boekdelenzin oanzichte spreekt boekdjiln
zit watzit een schof
zwijg jijoed joe troape/ oed joe muulle
zwijg!odjemulle!

47 opmerkingen

 1. 't ès ol gin hoar snien ('t zin die bekkn leggn) ...”
 2. Aalkarteel voor aaltkar: driewielige kar met een horizontaal vat voor uitvoer van vloeibare mest.
 3. Delt of dilt: zolder in schuur of bergplaats. Voor opslag van oogst, bv. Ooidelt (hooizolder)
 4. Erpel en erpelkelder worden o.m. In Langemark gebruikt voor aardappel, aardappelkelder
 5. In Poperine gebruiken ze in de plaats van kruiwagen 'puppegalle'
 6. In Sint-Niklaas zeggen ze 'pillepoot' voor teenslipper
 7. Is dit een inversie tussen dialect en standaardtaal Onkruid in WVL is `wiet` (lange `ie`) terwijl wieden in het WVL (naast gewoon wiet trekk'n) kruuw'n kan zijn.
 8. Izegem, Emelgem: iemand met een bernen oanzichte zal je schaamteloos met een uitgestreken gezicht bedriegen.
 9. Kachtelgat Een rund met het achterste (gat) van een veulen (wvl kachtel) .
 10. Langemark: een kansel is een gevlochten mand iets groter dan een emmer. Werd gebruikt bv. Bij de aardappeloogst.
 11. Utèt àerte van West-Vlaendern, Rechtut Ooglééberg. (Uit het hart van West-Vlaanderen, Rechtstreeks uit Hoogledeberg. )
 12. `akker`.
 13. andere richting
 14. bi doude menschen (lik bi minà ist nog vele gebrukt moa oalichte goajt ni mér oren om dan de joungess en misjes da up de kour van tschole da nie me meugen zegn en ze zoen doavorn oaltemets é draai tegn under koake vangn, want tmoe nu oal int schoon vlams zin (iepers) .
 15. braak liggen.
 16. de deure van de 60 stond al een tijdje op een gerre
 17. de mikke: een open schuur om hooi en stro op te slaan
 18. denter
 19. dom
 20. een oud kinderspelletje was om kootjefluuts te vangen en er een snelheidswedstrijd mee te houden
 21. een z
 22. en.
 23. genoemd.
 24. gewist.
 25. het brugs is het meest bekende west-vlaams
 26. ijzerschroot
 27. kerkwegels
 28. kootjeflut wordt blijkbaar enkel in Wevelgem gebruikt (wordt zeldzaam in gebruik)
 29. korte horizon
 30. mag ik
 31. marginalen van de samenleving
 32. mes in de torre: een dorp heeft het `mes in de torre` wanneer het de reputatie heeft dat geschillen nogal snel met het mes worden beslecht. Dit werd bv. vroeger gezegd van Meulebeke
 33. n
 34. niet plezant.`
 35. oed
 36. paardentuig trekpaard.
 37. pekbinder: gemechaniseerd landbouwtoestel daterend van voor de opkomst van de maaidorser. Een pekbinder maaide het graan (van `pekken` met de pik afmaaien) en bond ze in schoven.
 38. regio Ieper wordt tefaite nog altijd gebruikt, franse roots vl: ke goa da tefaite e ké lez'n
 39. renschoen
 40. ribbedebie niet plezant.
 41. s
 42. t
 43. tijdens de en kort na de oorlog gebruikte zeef om de half verbrande kolen te scheiden om opnieuw te gebruiken = scharbiellie zeefde
  .............................
  iemand ie allerhande onzin verteld= proateloare
  lichtschakelaar = intrupteur
  naaigaren = twin
  in wervik gebruikt = trintrin oat trin =het regent er in alst regen
 44. trimard: rondtrekkend persoon, die veel reist. Cfr `Peegie`: de roeselaarse nieuwmarkters die rondtrekken doen `den triem`
 45. veel eten.
 46. veroorloven
 47. verwittigimg