Puzzelwoordenboek

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


57 puzzelwoorden gevonden voor `Gebrek`

LAK
FAAL
FEIL
FOUT
NOOD
ZORG
ARMOE
EUVEL
GEMIS
KRIMP
KWAAD
KWAAL
MAKKE
MANCO
SMEUR
ZONDE
DEFECT
FEILEN
KOMMER
KRAPTE
LEEMTE
MANGEL
NADEEL
TEKORT
ZIEKTE
ZWAKTE
ARMOEDE
DEFICIT
DERVING
ELLENDE
MALHEUR
MISSLAG
ONDEUGD
ONGEMAK
PENARIE
VERLIES
AFWIJKING
BEHOEFTE
HANDICAP
MISSTAND
PRIVATIE
STOORNIS
ZWAKHEID
MANKEMENT
NOODDRUFT
ONTBERING
ONTBREKEN
SCHAARSTE
IMPERFECTIE
SCHAARSHEID
SCHADUWZIJDE
ONTSTENTENIS
TEKORTKOMING
MACHINEDEFECT
ONVOLKOMENHEID
ONVOLMAAKTHEID
ONGERECHTIGHEID

Paarsgekleurde woorden zijn afkomstig uit het Dr. Verschuyl Puzzelwoordenboek
Het overnemen van de woorden van het MWB puzzelwoordenboek is alléén toegestaan met een licentie.Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android App
Download de IOS App