Puzzelwoorden beoordelen

Deze woorden zijn toegevoegd op de pagina `Nieuw woord aandragen`.
Namens alle puzzelaars bedankt voor het meehelpen!

Meld je aan om te beoordelen


Instructies

  • Geef woorden waarvan je zeker weet of ze goed of fout zijn een duim omhoog of omlaag.
  • Geef je cryptische omschrijvingen zonder `(crypt.)` in de omschrijving een ?
  • Wees heel kritisch op de spelling. Mooie suggesties die spelfouten bevatten krijgen ook een

Tips

  • Dubbelklik op een woord als je de betekenis wilt opzoeken met encyclo.
  • Nieuwe toevoegingen worden binnen 10 dagen toegevoegd als er voldoende duimen omhoog zijn gegeven.
  • Als je alléén maar duimen omlaag geeft worden je stemmen niet meer meegeteld.

Er staan 21 woorden in de suggestielijst

Sorteer op alfabet

BADMAT Vloerbekleding
LINNENKAMER Ruimte in schilderijmuseum (crypt.)
HAVIK Die komt uit een agressief politiek nest (crypt.)
ZAAGBLAD Metalen deel van een zaag
CONGA Percussieinstrument
VOETSTUK Onderstel voor een zuil
WINDSTREEP Streepvormige wolk
LAMLUL Slappeling met erectieproblemen (crypt.)
ONDERHOUD Over verzorging gesproken
BOLUS Stinkgebakje (crypt.)
SATÉ Wie dit vlees opheeft, moet op een houtje bijten (1)
DEVIES De smerig geworden leus (crypt.)
DE BAKENS ZIJN VERZET Nieuwe machtsverhoudingen betekenen nieuwe vaarroutes (2,6,3,6) (crypt.)
ROMAN Komt in dat boek wéér 'n liefdegod voor? (crypt.)
ONBELEEFD Niet (netjes) meegemaakt (crypt.)
ADAMSKOSTUUM Zijn pak? Daar is niets aan! (crypt.)
SOMME Eindeloos gereken in Belgisch water (crypt.)
MAK Moeder, 'k zal zoet zijn (crypt.)
NAUWNEMEND Lichtgeraakt
ZAAKWAARNEMER Hij past op de winkel
ROOITIJD Oogstperiode