Izegems

Dialecten > West-Vlaanderen > Izegems

Izegems bevat 54 gezegden, 272 woorden en 4 opmerkingen. Alle woorden zijn toegevoegd door onze bezoekers.

PDFLog in

54 gezegden

(te) vaak bij iemand op bezoek gaan't hès van de zulle lwopn (hès=gras; zulle=drempel)
bedrogenbie 'n buk hezet; bie 'n buk hedoan
boos zijnip zien pèrd zitn
de ruit is er uit en als het regent regent het er inde rute is trut en at rint rint trin
die jongen is niet van dat meisje weg te slaan' t is liek een ontjn die aht' r eur hat lopt
Doe zoals ge thuis doetge moe u ni jenéren hé
door elkaartop oovr t'ès
Dronken zijnJis ol zo skjif of ne zikkle / jes mullepettat
een kikker ontlopen om een pad te ontmoetenn'een puut ontvluhten voe een padde teehn te komn
een verkeerd dichtgeknoopt hemdde vriedah is mè de zoaterdah toe
een vuistslag op je neusnen bok ip joene vworluht
Er is ruzie (in het huishouden - kleine familiale twist)de katte zit up d'horloge
er zwemt nog vis in de zeed' er zien veel koein die Bloare noem'
Feestje bouwent zwin deur de bjittn joahn
ga eens uit de weggerte kjè
ga wegteure voart
Het is altijd iemands (familielid, vooral kind)'t is altn etwiens
het is een nogal gezette manie smeirt zelve zin stutn
Het is van mijtis van ekik
het licht uitdoende luht dwoad doen
het staat hier allemaal vol't is ier gelik vandiesie
het word tijd dat het gedaan istes tit dat ut es ee
hij doet alsof hij van niets weetje heboart va tuutns en va blazn
hij had x-benenoat tie zien bjin toe djih kostjn d'er noh e zwienemoere deure joahn
hij is doodj'iès me z'in oar / j'et zunne lepel wehhsmeet'n
hij is gestorvenj'eit ziene lepel weggesmeten
hij is helemaal zijn vader't is zien voader heskeet'n en hespooh'n
hij kent er niets vanie kenter gein pupe toebak van
Iemand die profiteertVele undre kop ziene, mo wienig t kleur van under held
iemand uitorene viskn smietn veu e snoekskn te va'n ee
iets haastig doenin een schoffelscheute
ik heb dorstki dust
in een bui van woedein e vroede kolèire
in zijn nachthemdin zien slèpn
je kan haar tepels door haar t-shirt ziende kiekns zit'n deur 'n droad
je kent er niets vanhe kent er de kloatn van hie
je rits staat open't trekt ier
Kinderachtig doenT'kiend deur de rutte angn
kom eensmenne ne kiee
kom eens evenmenne e kjè
met lange tanden etenteewelen
mooi meisjesnelln mokkn
Niks hebben of bezittenhinne noahln voe a zin hat te klauwn
Onnozele praat is ook praatKoede koet is wok koet
op het kerkhof liggenBacht'n Vandommeles liggen
opletten wat je zegt, er luisteren kinderen meepas ip, d'er zitn mus'n ip 't dak
Over van alles sprekenKouten van land en zand en prochieaffairens
poets wederom poetskatjn mie katjn weern
pratn is gemakkelijk't hoan veel zehhers in ne zak, en noh mjir in e peirdemandn zonder hat
slecht uitgevoerde opdrachtbeskéten kommissie
slecht uitgevoerde opdrachtt i' van ahtr de viern
wie schade berokkent, moet het vergoedenpotje breekn potje betoaln
ze heeft rood haarze droaht eur hoehnwerk in de wekn
zich inspannen, snel verder werken (leen lende)z'n leen achter leggen

272 woorden

1jin
2twji
3drie
4viere
5vuve
6zèsse
7zeevne
8achte
9neegne
10tiene
100oendert
1000duusd

A

aardappelen in de schilpatat'n mè de peele
aardewegslag
aardewegweuglink
aardwormtettink
achtaochte
amaijawadde mien oentje
asbaksandriee

B

bang zijnmè de poepers zit'n
bangerikskieter deur tgotegat
bazige vrouwkalle
bedrogenbie ' t zevenste gezet
bestelwagenkamioonètte
bietbjitte
bijbie
bij ons thuis't oezens
bloedworstbloelink
bonenstamppotbwonnekadul
bordassiette
bordtalwoare (veu 't eetn)
borreldreuple
borstelbustel
boterhammenstuttn
brandnetelsnittels
brievenbusbwoatte
broerbroere

C

cichoreifrut

D

dasplastroeng
De schoorsteen helt daarDe kave elt doar
dekseleen ulle
dobbelsteenteirlink
dochtersmeiskejoenguns
doordeur
door elkaar wiste kapjile
dorpelzulle
driedrieje
dringend't presseert

E

eenjin
een mepeen père
een onverwachte erfenis wegens verdiensteeen smoutstutte krijgen
een slag krijgentotse
een slag op zijn gezichteen père ip z'n tote
een stuktute
een zageventnen herttefrettre
elleboogelletuut
emmerkeetle / seule / sille / oakre
emmerketel
ergensetwaor
erwtnairwéte

F

fietsstuurgiedoeng
fietszadelzoate
fluitenskuffel'n
fluitjeskufferlink

G

ga eens uit de weggertne kèè
geelgèlwe
geitgjitte
gereedschapaloam
gereedschapskistaloambak
gereialloam
gezichttoote; oanzichte; muule
glijbaansljèrof
glijdenskiever'n
gooiensmiet'n
grauw vervuildbemokkeld
groene koolkauwels
gummi bertjes en chocolade muntenkalletjoetige bjeesten en sjeklatige menten

H

haanoane
heggenschaarne sikateur
herfst't volln van 't blad
hespespe
het lichtde luht
Hij doet alsof hij niets weetjis van kanegem en wit van nieten
hij loopt achter elke vrouw aanje lopt achter elk ontje da zien stèrtje wikkelt
holderdebolderkop over kloot'n
homobrunstuker
hondont
huichelaartootetrek' r
hunundre

I

iemanduntwie
iemandetwie, etwien
ietsuntwadde
ietsetwadde
iets snel willen doenvan nen hoaze gepoept
In stukken, van elkaarin brokn verskjin

J

jajoak (ik) ; joach (jij) ; joaj (hij) ; joas (zij) ; joat (het) ; joam (wij) ; joach (jullie) ; joas (zij)
ja, toch weljatoet
julliegiedre
julliegunder

K

kapoenruskabus
kapot makennoa de wuppe èlpn
karnemelkkèire melk
KarnemelkstoempStamperpoef
Keer terug!kjerekiweere
kikkerpuut
kipkie'nuh
knaphjitte / snelle
knap meisjehjitte poeze; snelle mokke
knikkermarbel
knoeien / met geld gooienmoist'n
konijnkeun
kopjeszatte
koppigdweis
kroonluchterluuster
KruiwagenKortwoagne
kruiwagenpuppegale, bakwoagne
kustote
kwaadmeesjant

L

lawaaileev' n
letter (betekent `weinig` een beetje zoals Engels `little`)lett'r
lidtekenlyksme
liedjeeirelke
liefdesverdriedluduvedu
liefdesverdrietluddevudduh
luister eenshort ne kiee

M

mannelijk kindknegtejoengen
meisjeKousepisserke
meisjemokke; flutte
melktandkaktand
mengselbriekeljoeng
merelmèirloan
mijik
moedermoedre
mondmule
mondsmoel
mooiskwone
mooisnelle

N

natuurlijkvaneiguns
neenink (ik) ; njich (jij) ; nij (hij) ; nins (zij) ; nint (het) ; njim (wij) ; njich (jullie) ; nins (zij)
nee (vervoegd) nink, nij, njem, njees, njeens
negennegene
nergensnievers
niet opgevendeur de meur
niet waarbattendoet
nochtanspertank
nonnunne

O

onderbroek met 2 apparte pijpensnelzièkre
ondersteboventop over kloit' n
onderzetterberrelke
onnozelaaronwozzeln tuut
Onnozele vrouwSeute
onozelaarwietie
onsoes
oomnoenkle
op het kerkof liggenbach' n Vandoemmels ligg' n
overhoopwisterkappièle
overwegtraveir

P

pantoffelsluffer; slèsse
pantoffelssjoks
plakskelle
prakkenbjirn
pratenkoetn
preiprèt
puddingpotink
punkblèk en 'oar
pureedeurgesteek'n patat'n
pureemelkstampers
puree van karnemelkKèremelkstampers

R

rammelenklut'rn
regenwormtettink
remfring
remmenfring'n
ritstirette
roddeltantekomèire
rolluikstwor; lattestwor
rubberkaaitjoe
rugzakkabba
ruzie hebben met vrouwliefjoen punt'n kwyt zyn

S

samentwoope
schaatsenskoaverdy'n
schaduwschouwte
SchatKeppe
schijnheilig zijnnun totetrekkre zyn
schoenlijmslussie
schoensmeerpilo
schommelrenne
schone schapen hebben tegen mijn schenen geschetenskone skapen en tegen mien skeen gesketen
schrijvenskriven
schuinskjif
scorenmarkeern
scorenmerkeern
sigaretsaffe
simpele ventmutt'n / tsjul
slaapkleedtabboard
slagpeire
slenterentsjaffeln
sloefensliss'n
snee (zoals in snee vlees, sneetje kaas)schelle
snellerzidder
soldenbatjes
spijbelenbrossen
sterk garentwiendraad
stervenan zien endeklokke geroakn
straksteffeite

T

tafelvoetballenbakn
tasspoelkom
teeuwelenteeuwl'n (traag eten, als met tegenzin eten)
terugwere
tientiene
toch wel!batoet!
tongkussenbinnendoen
traag en zonder zin etentjèweln
truibaai
truiboai
tweetwji

U

uit de weg gaangerten
uitlaat (van auto) sjarzebuuze
urinerenjoever'n
uurwerkorloozje

V

vadervadre
vaginapreute
vallene tuumelèite moakn
van slechte kwaliteitdèèrlik
van slechte kwaliteitvan min kloaten
varkenzwin
vensterveister
vergetenben k'wiet
verleidenverannoizeln
verloren broodklakkoar's
vervelende ventmutt'n, tjoet'n
veterriekoirde
vierviere
vijfvuve
vleiergatlekkre
vleiermouwefrotter
vlinderfliflotre
vodskeuteldoek
Volk van lagere sociale klasseoetjesvoerinkvolk
vorkverkette
vrachtwagenkamioeng
vriendenmoatn
vroegtielick
vrouwvromins (wijf)
vrouwwuf
vrouw die geen kinderen kon krijgenkweene
vrouw die onnozelheden verteltzikteele
vrouwelijk kindmeiskejoengen

W

wabliefweik
watwuk
wat zeg jeweik
wat zegt uweik
wc't vertrek
WCden bachten
wel waarbattoet
witloofsjikong
worstsaucice

Z

zakbuzze
ZeeZjitje
zeszesse
zevenzevene
zeverenanoizel doen
zeverenzwansen
zich aankleden en opmakenuptuttemantooien
zich haastenschoffeln
zich niet kunnen inhoudenbetintelt en betoiverd zyn / getikketakt zyn
zoenpieper
zoenenpiepern
zonenknechtjoenguns
zuszustre
zwart kind van blanke moedertjoep
zwerventsjolen
zwerventsjooln

4 opmerkingen

  1. Het toilet lag vroeger op het koerke bachten het huis.
  2. Ne skieter deur tgotegat komt van als wc (bachten) nog buiten was en die niet naar buiten durfde, dan wierd de pispot via het gotegat van de gootsteen leeggekiepert en lag de stront op den trotoir
  3. de woorden menne (kom), teure (ga weg), gerte (ga uit de weg) zijn verbasterd Frans en komen respectievelijk van de Franse woorden: amène toi, retire toi en égare toi
  4. wisterkapéllu