Giesbaargs

Dialecten > Oost-Vlaanderen > Giesbaargs

Giesbaargs bevat 41 gezegden, 1778 woorden en 5 opmerkingen. Alle woorden zijn toegevoegd door onze bezoekers.

PDFLog in

41 gezegden

arm zijnop zwart zaat zitten, a zie ze vliegen
beledigd zijnin za gat gebeten (gaffronteerd)
beter worden (van een ziekte) op aa effen kommen
dat was een grote hoeveelheidda was noga e maol
de kermis is in aantochtde barakken kommen
de paashaas komtde klokke komt
gelukkigin de zeevesten heemel
gierig zijnop za geld zitten, ne frang in twieen bouten
heel warm in de zonde zonne geeft
het is het een of het andertes tieen of tander
hij is gestorvena es ba calloe
ik heb daarvoor geen geld genoegmannen brounen èn kaat da ni trekken
kapotnor den duvel
met alles derop en deraan buitengooienkgon a mee a klikken en a klakken bouten bonszjoeren
met iemand de zot uithangenmei zan klueten speelen
naar het toilet gaanba juul goan
niet geslaagd voor een eksamenuin bouze vor teksoamen
niet heel duidelijk, niet heel zekervant neegeste knopsgat
niet meer uitgeven dan men heeftnie vaarder as zanne stok springen
niet meer uitgeven dan men heeftzoajen nor de zak
ongelooflijkzwartekisj van sjina
op sterven na dooda ligt op steirven, a ligt op staarven
plattelandsop den boerenbouten
rap, snel, heel vlug rijdenplansjee geven
rare snuiterdaas e spessialleken zelle
rillen, beven (van de kou) a eet kiekevlees
schrik hbbena eet em beskeeten
slaapkopdiejen kaan sloopen zein
te duurmannen brounen kan da nie trekken
van zijn oren makenva zannen tak moaken
veel geld hebbenpoelekjies kunnen pissen
voelengewoar werren
wat een rotzooiazu nen annekiesjnest
wat is mijn schuldwa moenik aa
zeg goeiendag, zeg hallodoese man komplimenten
zich niet goed voelenslappekes vuulen
zijn pet ligt in de smurrie van het rioolputje in de Buizemontstraatzan kaboesje ligt in de marrazje van 't skavaul in de Piszjemaastroate
zijn uiterste best doenzan devueren dün
zomervakantiegruete vakaanse
zon schijn terwijl het regentdingelkes pissen out den heemel, kerremesse in delle
zonder moetenop a kinne kloppen

1778 woorden

's morgenstsmaariesjten

A

aalpoolink
aalmoesallemoes
aambeeldoambieldj
aambeeldoeanevijl
aambeispeen
aan zeeon de zjieë
aanbellen en weglopenbellekentrek
aangetekend schrijvenrekommandee
aangevendeklareren
aankondigingannonse
aanstekerbrikkee
aantrekkelijksjarmant
aantrekkensjarmeeren
aanvaardenonveiren, aksepteren
aanvallenattakeeren
aapoop, martekoo
aapjeopken, martekooken
aardappelenpattatten
aardappelen potenpattatten planten
aardappelen rooienpatatten out doen
aardbeièrrebeeze
aardbeien jamerrebeezekonfituure
aardeeirde
aarden hellingbaarm
aarden hellingtalluu
academieakkademie
accidentaksident
accordeonakkordeong
accuakku
accubattrie
achtagte
achterdeeltachterste
achterspeler (in voetbal) bak
achterstevorenooverregts
achteruitagterout
actieakse
ademoasem
adem halenoasemmen
aderoajer
adjunktadjwei
advertentieadverteensje
advocaatavvekoat
af bij het verstoppertje spelenplasjaaf
afgelegentol van pluto
afgevaardigdedellegee
afmakenafmooken
afpersingsjantaaszje
africhtendresseeren
afscheidsgroetsalluu
afsluitenafslouten
afsluiten, dicht doentoedoen
afsluitingafsloutinge
afstoffenstof afdoen
afvaardigendellegeeren
afwasbakpompstien
alfabetabeecee
allemaalallemoar
als je...aske....
ambitieambiese
ambrasbaggatel
ambtenaarwarkt on de stoat
ambulanceambulaanse
amerikaanse troepen die tegen de indianen vochtenblaasaase
andijvieandouf, skarolle
angstaanjagendmakkaaber
antwoordenrepondeeren
apothekerapteeker
appelmoesappeltrot
armaarm
arme sloorsjokkelasse (vr), sjokkeleir (m)
armoedemizeere
arrogant, hoogmoedigsjisji
asaske
asbaksandrijee, sanderjee
asse woensdagaske goensdag
aswoensdagassegoensjdag
AswoensdagAskegoenschtag
aubastablieft
augustusoggustus
authenticiteitottentik
authentiekottentiek
autoottoo, tuttuut
auto bestuurdersjoffuir
auto in kindertaaltuttut
auto registratie plaatottooplak
autokoppelingambriaszje
autopedtrottinette
autosnelwegottoostraade
azijnazaun

B

baanboane
baan (betrekking) waark
baassjef
bagagebaguszje
balbaal
balkonbalkong
ballonballong
BalpenStylo
bangskrik, benaat
bankbanke
bar (om te drinken) baar
basiselementeir
basisellementeir
batterijpille
bazinmistesse
bazinnetjemistessken
bed dekensursje
bedanktmersie
bedervenbedaarven
bedevaartbeeweg
bedieningservis
bedragsomme
bedrijfetablissement
bedrogen vuulenbekocht vuulen
bedsprijsprou
bedwaterenbeddepisjen
beef steakbiefstik
beekbeeke
beenhouwerbieenaar
beetjebitjen
beetnemenfoppen
begeleidenakkompagneeren, eskorteeren
begeleideneskorteeren
beginnelingdeebutant
beginnenaktiveeren
behatettegariel
beheerderadministrateur
beheersendommineeren
beigebeisj
bejaarde, oudjeaamaan, aavraa
bejaardeninrichtingba daakisj in thospitoal
bekend makenproklameeren
bekoorlijkgesjarmeerd
bekorensjarmeeren
bekwaambekwoom
belbelle
belabberdmiseerabel
belangstellingfasjinnoaszje
belastingsdienstfiskus
beledigdgepikkeerd
beledigenaffronteeren
bemestenbeiren
benauwdbenaat
benedenbeneen
bengeldeugeniet
benzinenaft
beoordelenevalueeren
beoordelingevaluosje
beraadslagendelibereeren
beraadslagingdeliberoasje
berekendgeraffineerd
berekenenkalkulleeren
bergbaarg
besbeeze
beschikbaardisponiebel
beschrijvenbeskrouven
beschrijvingbeskrouvinge
beschuitbeskout
beschuit (rond) soeppekoek
besmeurdgeplekt
beste knikkerbieken
bestelwagenkamionnette
bestoomdbedompt
bestuurderkondukteur
betaald verlofkongee pejee
betogenmanifesteren
betogendemonstreeren
betogerdemonstrant
betogingmanifestoasje
beton gietenbettonneeren
bevelenkommandeeren
bevelhebberkommandant
Beverbeiver
bevrijdenbevroun
bevrijdenbevrauinge
bevrijdingbevrauinge
bewarenkonserveeren
bezoekbezuuk
bezoek (uitstap) ekskurse
biedenbiejen
bieden (kaartspel) biejen
bijbie
bijba
bijkomenop zan effen kommen
bijnaabau
biljartbiljaar
bioscoopsinnemaa
bitumentarmak
bladerenbloaren
bladzijdeblad
blaffenbassen
blauwblaat
blauwsel (gebruikt tijdens de was) blaasel
blazenbleizen
bleekwateroodejavel
bleekwaterbliekwoater
bliksemweerlicht
bloedworstzwarten trip, bloopansje
bloembloeme
blootvoetsop zan bluete voeten
blootvoetsbarrevoesj
blussenblusken
bobbelboebel
boeiboeje
boekentaskarnasjieire
boeket (bloemen) boekkee
boeteamende
bokaalbokkal
bolkaasbollekeis
boodschappentaskuirf
bootbuet
bordtalluere
bordtallure
borsttetten
borstelbustel
borstenloezen
boterhambootram
boterham (in kindertaal) booken
botsauto'sottoskooter
bouillionboeljong
boutboelong
bouwselfabrikkaszje
bouwwerkentravvoo
bovenopvan boven
braambesrambaanze
brandweerpompiers
break (auto) steesjenwoogen
bremstruikbreimen
breukfraktuure
breukbreuke
briefbrifken
briefomslaganveloppe
brieventasportefulle
brij (bijv. sneeuw) drasch
broeksbandsentuure
broerbruure
broodbelegcharcuterie
broodbelegmee iet bou, bousteek
broodjesantwisj
broodkorstkoste
broodworstwitten trip
brouwselbraasel
brugbrugge
bruinbraun
BrusselaarBrusseleir, kiekefretter
Brusselse kaasstinkerkeis
buisbauze
buitenbouten
buitengewoonekseptionieel
buitenissigeksentrik
buitenspelofsout
buitensporigekstravaggant
buizemontstraatpiesjemaansjstroate
bultenaarbultjen
burgemeesterburremeester
bustehoudertettestopper, beehaa, soetjei

C

calculatorreekemasjien
camembertkammambeir
capsulecachet
carbonpapierkalkeerpapier
celkasjot, kot
centiemsantiem
centimetersantimeiter
centraalsentral
centrale voorspeler (in voetbal) senterveur
certificaatattest, bewous
CharelSjaarel
chicoreesokkerou
chocoladesjokkolat
cigarillosigarreken
cijfersoufer
circussirk
citaatkwotteeringe
citadelsittadelle
citroen (auto) tweepjeireken
clownkloon, pierlala
coca colakokkaa
cognac, whiskey, gin, jenever, enz..kurten drank
come backrantree
compartimentkompartiment, koepee
compensatiekompensjoosje
competentkappaabel
competitiekompetisje
compositiekomposiesje
compressorkompressuir
concentratiekonsentroasje
concentratiekampkonsentroasjekamp
concertconseir
conclusiekonkluzje
condensatiekondensoasje
condietiekondiese
conditiecondiesje
confectiekonfèkse
conferentiekonférènsje
conservatorkonservateur
correctjust
correspondentkorrespondent
correspondentiekorrespondoasje
couponkoepong
cowboykobbooi
crepekrep
creperenkreveren
CVP (vroegere politieke partij) zjeeven

D

daar binnendorbinnen
daar naastdor tegen
daarbinnendorbinnen
daardoordordeure
daarindorin
daarnadorachter
daarnaastdorneffisjten
daaromdorom
daaronderdoronder
daarstrakstoefleus
dag na kerstdagtwiede kestdag
dag voor asse woensdagpannekoeken dausendag
dag voor goede vrijdagwitten donderdag
dagelijkdoogelijk
dagendoagen
dagendoogen
dagschotelpladujoer
dakgootkornisje
dakwerkerdaklegger, ticheleir
dantusj
dank u welmersi, danke
daskravatte, plastrong
das (dier) stinkbeeste
dat doe ik niet / heb ik niet gedaanabakendoen
dat heb ik niet gedaanda emmekik nie gedoan
dat hebben ze wel gedaanabazedoen
dat heeft hij niet gedaanaba-aandoet
datumdoatum
dauwdaa
de arme klaren (zuster orde) daarme kleiren
de kinderende ki-esj
de oude belgendaa belszen
de oudenaardsestraatde kalottenbaarg
decemberdessember
decordekkor
deelfrakse
deelpart
deel, fractiefrakse
deel, gedeeltepartie
deelnemenpartisippeeren
deelnemerpartisipant
deelnemingpartisipoasje
deftigsjik
DeftingeDeiftinge
dehydrerenuitdruegen
dekmantelfassaade
delikaatdellikoat
Dender (rivier) de voart
denkbeeldigimaszjineir
denkenpaazen
denkenpouzen
denneboomkesbuem
desnoodsastmoet
deur tot deur verkopervwajajeur
dextrosedrouvesoaker
diameterdiameiter
diareeskouterou, kakkeruie, afgank
dichtbijdichtebou
dichtst bij de stek in gaaibollensjzoo (van het frans jeu)
dictatordictateur
dieetreszjim
diefa eet lange vingers
dienbladplattoo
dienstservis
diensterserveuze
dienstiggediensjtig, braukboar
dienstverleningassistènsje
dierbieëste
dierenartsvetrineir
dieseldiezel
diggelengrouzelementen
dijkdouk
dikgoeie pak, der goed inzitten
dikke bloedworstslos
dikkop, kikkervisjedikkekop
dikwijlsdikkelsten
dingendingskiesj
dingetjedingsken
dinsdagdausendag
diplomadiplom
direktiedirekse
dirigeerstokjebatong
discjokeyplaatendraaier
discountafslag
discussiediskuuse
dispensatiedispensoaszje
dobbelsteenteirlink
dobbelstenenteirlingen
doelmankeeper
doelpaallatte
doelpuntgool
dokterdokteur
dominerenddomminant
domme vrouwdomme kalle, gaanze
domme vrouwtrutte
dommekrachtkriek
doodmoeduetop
doodskopduekop, duetskop
doodsprentjeduebilleken
doorbijtendeure bouten
doorborenpenetreeren
doorlopendpermanent
doorluchtiggedisteingeerd
doorslaan met carbonpapierkalkeeren
doorstappeneen tarreken deure geen
doorweektdeurwiekt
dorpdurp
dorsendesken
dorstdust
draad (om te naaien) goaren
draagbaardroogboar
draagbaarbrankaar
draaiingenflaates
draaimolenmeulen
draaischijfdop
draaitafelpikkup
drankje voor iedereen op iemands kostentoernee general
drempelzulle
dribbelentrippelleeren
driedrou
driedubbeldroudobbel
drijfnatzjieekenat
droefdruuf
dronkaardzatte bozze
dronkaardzatte buzze
Dronkaardzatte fleske, zatterik,
dronkenzat
droogkastdrooger, druëgkasse
droogleggendreineeren
droogzwierdersentrifiszje
druifwounbeeze
drukteaboeër
dubbeldobbel
duifdouve
duimspijkerpunneise
duivelduvel
duiveliefhebberdouvemelker
duizeligdouzelig
duizendduust
duldentollereeren
dunnetjesmoogerkisj
duurdiere
duwendaagen
duwendaaën
dwalendoolen
dwangvoorstellingopsesse
dweildwoul
dynamietdinnamit
dynastiedinnastie

E

eclairsjoeken
eczeemekzemmaa
edelmoedigrwajaal, sjeeneereus
EdingenEngen, Ingije
eekhoornieekuern
een bedrag' n somme
een beetje'ne sjiek
eendenjne
eendrachtigsollideir
eentjeientjen
eenvoudigsimpel
eerbetoonommaszje
eerbewijzenonneurs
eerlijkfeir
eerlijkeeerlauken
eerstieerst
eersteieesten
eerste tandenmelktannen
eerstejaarsbleu
eetplaatseetplusje
eetplaats (op het werk) kantinne
eeuweeve
eeuwigheidieevigout
effenplat
eiou
ei (gebakken) pjeirenuuge
eierenoujers
eigenaaraugeneir
eigenaardigkurieus, bizzaar
eigenlijkfoutelijk
eigenwaanpreteensje
eikouk
eikeloukel
eindefinnal
eindmeetarrivee
eitje (in kindertaal) tjippenouken
eitjesoukisj
eksamenekzoomen
electrisch haarsnijapparaattandeuze
elegantgrassieus
elfelleve
elkandermalkanders
emmeroaker
encyclopedieaansikloppedie
enemalavvement
energiekkloek
engelingel
EngelandIngeland
enigappart
enkelinkel
enkelknoesjel
enqueteankeite
ensembleansambel
epaillettenepoolette
episodeeppisoode
er geen woorden voor hebbentis te nijg, der over
erectieerekse, stouf
eretekendekoroasje
eretekendekkoroasje
ergaerg
ergstraffen toebak
ergensieveraanst
erveneirven
erwteirte
erwtensoepeirtesoepe
erwtjes en worteltjesertiesj en wortelkiesj
etheretteir
evenefkisj
evenaarekwateur
eventjesefkisj
expertekspeir
ezelsoorezeluere

F

factuurfaktuure
faillietfajjiet
falenfoalen
familiefamille
fanventilateur
fiascodebakkel
fietsvélo, villoo
fiets framekadrang
fietsenmet de velo roun
fietspompvelopompe
fietsregistratieplaatvillooplak, velooplak
fietsspaakreeyong
fietsversnellingsapparaatverzet
fijnfoun
fijnproeverleppelekker
filterenfiltreeren
flauwteflaate
flesfleske
flesjeflesselken
flink, stijf staanfiks
fluitenskoufelen
fluweelfloer
fonteinfontoune
fopspeentutte
fornuisstoove
foto's (cinema) paakisj
fotograafportrettentrekker
fout (in voetbal) foelle
fragielfrajziel
fruitfrout
fuifteedansaan

G

gaat het?goavet?
gaatjeolleken
gaatje in fietsbandfwitte
gaatjes makenperforeren
ganggank
gans (vogel) gaanze
gapengoapen
garnaalgeirnoart
gasgaas
gasfornuisgaasstoove
gasvuurgaazevier
Gataux - gebakPermosko
gazongazong
gebeentegebinte
gebeeten door muggengekneesjt
gebeurtenisevennement
geblufstoef
geboortegiftsoukerbistjen
gebraadstuksken in den oven
gebrekdeffekt
geduldposseinsje
geen enkelegiennen ienen
geergerdgefrwasseerd
gefabriceerdgefabrikeerd
gehaastgepresseerd
gehakt (rund) fillee amerikein
gehakt (rundsvlees met spijzen) fillee amerikein preparee
gehakt (varkensvlees) gekapt
gek, zota eet een losse vouze
gek, zota sloat deure, ge zet ga nie goe zeekers
geklutst eigekloesjt ou
gekookte aardappelen in hun schilpattatten met de pellen, pellepattatten
gekookte hamgezujjen espe
gekruidstraf
geldgelt
geldtasportemonnee
gelijkeffen
gelijkspeldroow
geluidlawout
geluksjaans
gelukzaksjaansaar
gendarmesjandarm
gepelde beef steakpellee
gereedschapaloam
gerijmd (licht gevrozen) geremt
gerookte hamraa espe
gerookte zalmgerukte zalm
geschenkkaddoo
geschenkcaddoo
geschrigt, documentdokkument
gespgespe
gesprek houdenklapken doen
gestichtzottous
gevoelensgevoelliesj
gevoeliggevuulig
gevolgeffekt
gevondengevonnen
geweergeweir
gezicht (op zijn gezicht slaan) weezen (op za weezen sloan)
gezondheidsantee
gezoutengezaaten
gezwelabses
Gierig persoonscarter
gindergeir
glasgelas
glijdenslibberen
goedkeurengoekeuren
goedkeuringgoekeuringe
goedkoop, niet veel zaaksvan tzeeveste knopsgat
golven (op het strand) baaren
gonnoreadrouper
gooiensmouten
gooien (verleden tijd) smatj
gootzeppe
gordijndrapperie
gordijndraperie
goudgaat
graaggeirn
graaggeiren
grasweidemeis, mujeis
grasweidemeis, mueis
graven (spitten) groaven
greppelvoore
griesmeelpapsmoelpap
grijsgrous
groengruun
groentenlegumme
groentesoepleggummesoepe
groenteverkoperlegummemarsjang
grofkru
grondgebiedterritwaar
grootgruet
groot, enormkollossoal
grootmoederbobon
grote fout gemaaktne keemel geskooten
grote knikkerbolleket
grote schoonmaakgruete kous
grote tas (om uit te drinken) soepsjatte
grote teendikken teen
guinees biggetjezjieeratte
guitpaljas

H

haaghooge
haakook
haanoane
haardooipermanaan
Haarkapperkwaffeur
haarkapsterkwaffeuze
haarklieven, betwistensjikanneeren, reklameeren
haaroliebrilkreim
halsdoekfoelaar
halssnoerkolliee
hamespe
hameroomer
hameroamer
handenhannen, pooten
handgeklapplasjen
handspel (in voetbal) ens
hardnoug
haringeirink
harlekijnarlekeng
harmoniearmonie
hartarte
harten (in kaarten) ertisj
hartstochtelijkfannatik
hartstochtelijkheidfassinoasje
heel juisteksakt
heel koudtes kaat dat kletterd
heel luid lachena skokt vant lachen
heel slecht weervoal weere
heel zekergedetermineerd
heen en terugalleeretoer
hekkenekken
heldere bouillonkonsommee
helemaalgieëlegaans
helemaal, gansgaans
helicopterellikopteir
helpendepanneren
hemdimme
HemelveerdegemSjesjaunse
herbeginnenarbeginnen
hersenenessisj
herstellenopkallefaateren
herteleerdei
hetde
het gaatsava
het Heilig Hart'taulegarte
het rode kruistrue krousen
hetzelfdetzelste
hij begint een nieuw leven eldersa es men zaanen dessel naar lessen vertrokken
hij is dooda es ba kalloe
hij is moeaas moei
hij komt er mooi voora tipt zei
hobbeloebel
hoedhoed, hoeiken
hoekschopkorner
hokje, openingkotteken
hollanderkeiskop
honderdonderd
honingeunink
hoofdkop
hooihue
horlogearluizje
houden vangeiren zien
houten bergplaatsbarakke
houten vloerplansjee
huidvel
huilenbleiten
huilen zonder tranenkrokkodilletroanen
huisous
huiswerkouswaark
hutsepotoesjepot
huwentraaën

I

IdegemIegem
identiteitskaartpaspour
idiootembeesiel
ieeuweeve
iemand die zeurtzoage
iemand op stang jageniemand klooten, iemand koejonneeren
iemands man of vrouwhalven traaboek
ijsbaanousboane
ijskreemkreim
ijsstokfriskoo
ijzelousel
ijzerouzer
ik vind dit niet lekkertis mannen tand niet
illusionisttueveneir, masjzicei
in de ardennenin dardennen
in de luchtint geluchte
in het voorbijgaanintpassant
ingetogendiskreet
ingredientwa dadder in doet
inkrimpenkrempen
internaatinternoat
inwonendintern
irmavuile slet

J

ja knikkergatlekker
jaarjoar
jamkonfituure
jammerspouteg
januarizjanewoare
jasfrak
jasjekazakein
Jean (voornaam) Zjang
jeukjoksel
Jezusjeezusken
jijgau
jonge vrouw van lichte zedenpoppemieken
juffrouwiffraa
juist andersomjust oëverechs
julizjuli
jullieguir
junizjuni
jurkrok
juweelszjuwieel

K

kaakkoake
kaalklasjkop
kaalklasj
kaarskeise
kaaskeis
kaatsenkuisjen
kaatsen (bal buiten) moveis (van het frans mauvais)
kaatserkuisjer
kabbeljauwkabeljaa
kakelenkookelen
kalkwitsel
kalkenwitten
kameelkeemel
kampeerterreinkamping
kanonkanong
kapkappe
kapelkapelle
kapiteinkapitoun
kapot makenverdemmeleeren, verbastordeeren
karakterkarakteir
karperkaarper
kastkasse
kastanjeskastunjen
katkatte
kauwgomsjiklette
Keelstokjespatulle
kelderkejjer
kerkkaarke
kerkhofkaarkof
kermiskerremes
kersenkazzen
kerstmankesmanneken
KerstmisKestdag
kiezen (bij verkiezing) stemmen
kijkenkouken
kikkerpout
kinderstoelkakstoel
kinderwagenkoesje
kindjekinneken
kinesistmasseur
kinkhoestkoukoest
kipkieken
kippeboutkiekenbilleken
klagenchikaneren
klak, petkaboesje
klantkallant
klappen (in de handen) plaschen
klederenklieeren
kledingstuk uit 2 delen voor vrouwendeupjesken
kledingswinkelklieerwinkel
kleedklieet
kleefband op wondesparradraa
kleerhangerkapstok
kleinklaane
klein lepeltjekaffeeleper
kleine muisdolleken
kleinigheidskeet in een fles
kletsklasch
kletsnatspasjenat
kleurkoleur
kleuterschoolkakskoole
klevenplakken
kleverplakker
klierkliere
klinkklinke
kluchtfarse
knieknien
kniezenkneften
kniezenkneesjen
knijpenpiensjen
knikkerboellemaas
knikkermaas
knobbelknoebel
knorrige, vitterige en lastige kerelertefretter
koelkuul
koetskoesje
koetswerkkarosserie
koffiekaffee
koffie met cognacpoeskaffee
koffiedikkaffeemoes
koffietafel (met alleen vrouwen) kaffeeklasj
kokeneten mooken
koken (als in water) zujjen
kokkinkokkasse
kolenemmerkoolkanne
kolenleverancierkoolemarsjang
komediantskaa sjaarel, blooten
komenkommen
komischkomiek
koningkeunink
koninginkeuninginne
Koninklijk Atheneumattennee
kookpotkasserolle
kookstoompotprestieszj
kool (groente) kuele
koolmijnde fost
koopjesolden
koopmanmasjang
koopmanmarsjang
koortskurchen
kop (bij de beenhouwer) vantuet
kopje koffiezjatte kaffee
kostschoolinternoat
koudkaat
kouskaase
kozijnkozzen
kraagkol
kraaikrooje
krabben (van lichaamsdeel) skarten
krantgazette
kribkrebbe
kriebelenkttelen
kruidenkroujen
kruiskrous
kruis (Lieve Heer aan het kruis) krouslieveniere
kruisbes, stekelbessteekerbeeze
kruiwagenkurrewoogen
krulkronkel
kuifkrapoesj
kuikenkiksken
kuipbasseng
kurkstopsel
kusbeis
kwaad zijna stoat op springen
kwakzalversjarlatang
kwanselenkwaschen

L

laatste uit bed op laatste dag van het jaarsilvester
laatstejaarsensiein
laatstgeborenetkakkenestjen
ladeskouve
lakenlooken
lang verhaaltes een gieel histoore
langer makenelongeeren
lantaarnlanteire
lastig werkkorvee
laten wetensignaleeren
laten ziensignaleeren
laurierlorrier
lauwlaa
leeuwlië
lekkernijdelikatesse
lekstokspek
lepelleeper
leraarmieëster
LessensestraatLesjkestroote
leukplezant
levenleiven
levenswater (drankje, likeur) oodevie
liberalenblaa
lichte motorfietsveloomotteur
lichte regenmizzel
lichte sneeuwpoejersniej
lidmaatschapabonnement
lief hebbengeiren zien
liefjesjoeken
lijklouk
lijkkistduekiste
lijmkoltoe
lijmtangsergeant
lijnzaadlouzaat
likeurtjedruppel
lipleppe
liquiderenlikwideeren
lokaasoas
lollylekstok, spek
lomperikkaffer
losmakendeetasjeeren
loucheloesj
luchthavenvliegploun
luchtventiel binnenbandchupappe
luciferallemette
luciferallumette
luide muziekkeetelmuziek
luierpisjdoek
luik (aan het venster) blaftuure
luipaardloupeirt
luislouze
luitenantluttenant
luitenantloutenant

M

maandagmuindag
maarmor
maartmeirte
maatjespeekeleirink, maatjes
magazine, tidschrifttoutskrift
makenfabrikkeeren
maken, bouwenfabrikkeeren
makingfabrikkaszje
mandmanne
mannelijk kalfmutten
mantelkostuumkomple
marktkramera stot op de markt
marktkramermarktkroomer
marmermaarbel
medaillemaduille
medelijdenkompasse
medicijnmedikament
meimou
meidmaasen
meikeverprekeir
meikeverpreekeir
meiklokjemoukloksken
meisjemasken
melkmanmelkboer
mensmeensj
mentaliteitmentalitout
merelmjeirloart
messeslijperskeireslip
mestenbeiren
metenmeiten
metermetjen
metsermasjer
mevrouwmadam
mevrouwmadammeken
mijnmoun
minstemsmeensjtes
mis (in de kerk) messe
misdadigkrimineel
missalkeirkboek
mistsmuik
moddermarache
moemoei
moedkooruzje
moedkorrusje
moedkorruzje
moederdagmoederkesdag
moeialmoejaal
moeialtantafeir
MoerbekeMoerebeek
moeten betalenafdokken
mogenmeugen
mondmaule, tote
mondharmonicamontmuziek
mondstukamboesjuure
mooiskuene
mooi voorkomentippen
mooie vrouwskuen maskn
morgenmeiren, maaren
morgenmaarn
motomotociekel
motormoteur
motorfietsbrommer
mouwmaa
muismauze
musmuske
muskaatnootnootenbeskout
mutsmuisje
muziekkorpsfanfaare

N

naaimachinestikmasjien
naaktbluet
naarnor
naar de WC gaangoe ies nurt tvertrek
nagelnoagel
nagel (lang) keepernoogel
nagerechtdesseir
nakijkenopserveeren
nakomelingenkadejjen
naveloovelbouk
Navyzjieemacht
nazichtinspekse
nazieninspekteeren
nederlandolland
NederlanderOllander
Nederlandse taalskuen vlums
neenbakkendoen
negentigneegetig
nergensnieveraans
netjesprooperkisj
nevensnevvisjten
niemandniemannie
niet geslaagd in examengeboust
niet slimme persoonkalf
niet veel zaaksbucht
nieuwelingbleu
nieuwjaarnuujoar
nieuwsnuus
nieuwsbladnuusblad
nieuwsbriefsirkuleire
nieuwsgierigkurieus
nieuwsgierigaardkurieuzeneuze
nijlpaardnoulpeirt
niks te eten in huisde mouzen verongeren
nochtanspertang
nonnonneken
nooitnuejt (niet)
noordzeeferrymaalbuet

O

o ringrondelle
obscuurobskuur
oliebollensmaatebollen
oliensmeiren
OmeletBrosselaur
omheiningballustraade
onder invloed zijna eet er goed af
onderaanvan onder
onderhoudonderaat
onderleggertje (in cafe) bierkurtjen
onderstelsjassi
onderzeeerdoukbuet
onevenoneffen
ongehuwd, een jongeheer, een juffrouwseelibateir, ne jonkmaan, èn iffraa
ongehuwd, alleenstaandsellibateir
ongevalmalleur
ongevalaksident
onnozelaaronnuezeleir
Onnozelaarmuttn
onrechtstreeksnie direkt
onrepareerbaarpeirtottal
ons lieve heer beestjepatternellebistjen
onstabielkramikkelig
ontaardendesjennereeren
ontfermenontfeiremen
ontkurkeraftrekker
ontmantelendemonteeren
ontruimenevakkueeren
ontschependebarkeren
ontsnappendemarreeren
ontstokenverzworen
ontwaardendevalueren
ontwikkelenkultiveeren
ontwikkelingevoluuse
onweerdonderweere
Onze Lieve Vrouwonslievevraa
ooguege
oogartsuegmieester
oomnonkel
oom en tante zonder kinderensoukernonkel, soukertante
ooruere
oordeeluerdieel
oorlogeurlog
oorlogskoffieskokkeloen
op bedevaart gaangon beevoarn
op de lijn in bakschietenpee (2 punten)
op gang helpenop gank trekken
op kamertemperatuur brengen (wijn ) sjambreeren
op restaurant etendinnee
opening in broekspriet, tirette
operatiekameropperoasjekoomer
opgeborgenweggestoken
ophoudenopaan
opschiksjmink
opschuivenopskouven
opslagplaatsdeepoo
opvouwbedveldbedde
opwindenopwennen
organiserenarransjeeren
orgieorszjie
oudaat
oude bergaanbaarg
oude ijzeren drinkflesflakkong
oude manaat peeken
Oude Steenwegaa steeweg
oude vrouwaa vraa, aat meeken
Oudenaardse poortdaansjke puerte
overdenkenkonsidereeren
overgevenspaagen, kalven
overgeven, kotsenspaagen
overlopendeserteeren
overmorgenovermaaren
overmorgenovermeiren, overmaaren
overwegenkonsidereeren

P

paardpeirt
paardebloempisenli
paardebloempieschbloemme
paardebloempiesjbloeme
Paardjepjeirdeken
paardjesspelpeirekisjspel
Paasmaandagtweede poasken
padpadde
paddestoelpompernoelen
paddestoelsjampigniong
pakkostume
pakjepaksken
pantoffelslasj
papegaaipoopegooi
pardonpardong
parelpeirel
parel van de vlaamse ardennenpeirel van de vlumske ardennen
PasenPoasken
patience (kaartspel) tweeeenvoaftigen
pauspaas
pedaalpeddal
peerpeire
penalty (in voetbal) pinantie
pensioenpesjoen
persoon met een beenmankepuet
perzikenpesjen
petkaboesje
pet, muts, hoofd dekselkaboesje
peterpétjen
piertjeik
pijnzeere, zjiere
pindasoopenutjisj
PinksterenSinksen
Pinkstermaandagtweede sinksen
pint bierdemie
pint bier (andere) geusken, krieksken enz
pint bier (donker) bruintjen (bruintje)
pint bier (safir) safken
pint bier (Whitbread) pellelleken
pint bier uit de fles gedronken (Jupiler) è jupken
pistonpistong
plaatsplekke
pladijspladous
plafondplafong
plakkertettikket
plassenpiesjen
plasticplastiek
plastic zakplastieken zak
plechtigheidserremonie
pluimplaume
poederpoejer
poetsenkousken
PoetsvrouwKouisvra
poetsvrouw (in het toilet) pismadam
politiepollis
politiepolisje
politieagentsjampetter
politieagentaszjent, polissemaan, flik
politiecelkasjot, in den bak
politiecommissariaatpermeneensje
politiekommisariskommisseir
polspulsj
poortpuerte
port (drank) portooken
poseeir
positieposiese
postbodefakteur
postuurpostuure
potloodkrejong
praatgrage vrouwbabbelkaase
praatje makenklapken doen
pratenbabbelen
preiparau
premieprim
prentjebilleken
prentjesbillekes
pret makenammeseeren
priesterpaster
prijsprous
prikkeldraadpikkeldroat
processieprosesse
producent, makerfabrikkant
proevenpruvven
proevenpruuven
pruikparukke
pruimensjikken
pruimtabaksjikke
puistpouste
purpermauf
pyjamapiszjemaa

R

raadgeveradviseur
raadplegenkonsulteeren
raadselrootsel
raamvaanster
raaproop
raaroordig
raar, opmerkelijk persoonskou'n / skouen
radengruiën
radioportatief
radioraddio
railraj
rampzaligdesastreus
ranzigreensj
rare mankastaar
rare ventkomieken
ratel (sleutel) rakkenjak
rauwraat
reclamerenvan zan latte geeven
reep chocoladerebbe sjokkolat
regenreiger
regenjaseimpeirmiabel, reigefrak, gabbardinne
regenschermparapluu
regeringgoevernement
reisvwajuszje
reizenvwajageeren
reizigervwajajeur
remfrein
remmenfreinen
reputatiereputoasje
reservatiereservoasje
revolverrevolveir
rijrote
rijgsnoerroukueren
rijkrouk
rijmenroumen
rijstpaprouspap
rioolskavoal
rioolputjeskavaul
rit (koers) eetappe
ritmekadaans
rivaalkonkurent
rivaliteitkonkureensje
riviervoart
rock and rollrokenrol
rode worstvandaruet
roerei met spekkassoart
roerenruuren
rolluikvoleé
ronddwalenronddoolen
rondetoernee
rondgaande kinderen die komen zingen met driekoningenmoerkisj
rontgenfotoreeon-x
roodharigerossen
rouwraa
rozekrans, gebedpaternoster
rubellaruen ont (komt van rode hond)
rubellaruen ont
rugrugge
ruikenrieken
ruiten (in kaarten) koekkisj
ruiterijkavallerie
rusthuisrusthous

S

sacristiesacristou
salamanderslangartouche
salamipeepersossisse
samentegoar
samentesoomen
samenwonend, niet getrouwdoanaan
sapzap
saussaase
schaafschoove
schaapskoop
schaarskeire
schaatsenschovverduynen
schaatsenschofverduynen
schakelskookel
schalieskùlle
schandaalskandoal
schandaligskandoalig
scharnierskarniere, sjarniere
scheel, dubbelzienskeel
scheepskadedokkument
scheidsrechterarbitter
SchendelbekeSkijlbeek
SchendelbekeSkembeek, skeilbeek
schepselskepsel, kreatuur
scherperskaarper
scheutskeute
schilskelle,
schilderenvaarven
schilderijtabloo
schildpadskildpadde
schipskip
schoenskoen
schoenmakerskoenmooker
scholingskoolinge
schommelwippeka, ballanswaar
schommelpaardwippelpeird
schoolskool
school feestfansifeir
Schooluitstapskoolrouze
schoonskuen
schoon meisjeskuen teefken
schoonoudersskuenaars
schoppen (in kaarten) poukisj, skippisj
schorsskusse
Schorsskosse
schortvusskuet
schotelvodsmijrlap, skooteldoek
schouderskaar
schriftskrift
schrijvenskrouven
schrikaanjagend dierbeirajoe
schroevendraaiertoernavies
schuifgrendelskofken
schuivenskouven
schuldpoef
scoutskoet
secundair onderwijsecole mwojenne
secundair onderwijs (in kindertaal) de gruete skoole
sektorsekteur
selderijzoutseldesellerie
senatorsenateur
shortskurte broeke
sierschouwsierskaa
sigaarsigarre
sinaasappelappelsien
Sint Adriaansintarjoan
Sint Antoniussintantuntjen
Sint Jozef collegekarmelitten
Sinte Theresathoulig treezeken
Sintelskraboelle
SinterklaasSintnikloasj
siroopsiroope
sjaalsjal
sjerpfoelaar
slaapkamerslopkoomer
slachterijabbatwaar
slagboom bij treinoverwegbarieele
slakslekke
slang, adderslange
slechte speler (in voetbal) potstamper
sledeousstoel
sleutelsleuter
slijtenslouten
slimme, keikrak
sloffenslasjen
sluissas
sluitenslouten
sluitingsloutinge
smeerkaaspletkeis, smeirkeis
smerensmeiren, pletten
smoelbakkisj
smoutsmaat
smurriemoerache
snavelsnoavel
sneetje kaasskelle keis
snel rijdenpetrol geven
sneltreinekspres
snoever, blufferstoeffer
snuifsnouf
snuitensnutten
socialistensossen
soepsoepe
soepbordsoeptalluere
soeplepelsoepleeper
soldaatsaldoeët
soort kaartspelpatjelle
soort perenkweepeiren
soort rundsvleesantrekoot
soort spin met lange potenkoejewachter
sopzop
spadespooje
spakenspooken
spaken (van een fietswielmen riongs
spanjespunje
speculaasspecculoasj
speekselspiksel
spekgereegeld
sperwerstekvogel
SpiegeleiPjeirneug
spiekenzeuren
spijbelenblijven plakken
spijbelenskoolendekken
spijzenkrujjen
spinspennekoope
spinaziespinuizje
splitsensepareeren
spoedigagaa
spoedstukekspres
sponssponse
spook (ook gezegd van meisje) spuek
spoorbaanouzeren weg
spoorovergangtraveir
sportkringsporkring
spreeuwspree
sprekenklappen
sprookjefaabel
spuwenspieekelen
staartsteirt
stadhuisstattous
stankda stinkt gelak de peste
stapelgeksteekezot
stappenop zwier goan, bloemmekes bouten zetten
stappenop cafe goan
stationstoasje
StationspleinStoasjeploun
steigerstaketsel
stempelkasjet
stempelendoppen
sterkstaark, steirk
sterke ventstaarken beir
sterke vent, komische ventkastaar
stilletjesstillekiesj
stilletjesstillekisj
stoepplaun
stokje in gaaibollenstek
stoomdamp
stoort het nietester gieen belet?
stormsturm
stortbaddoesj
storten van gelddeponneeren
stortplaatsop tsturt
straatarmaarm dat a zwart ziet
straatbollingzeppebollinge
straatje, steegjestrutjen
straatrioleringskavoul
straatrioolzeppe
strafstraffe
straks, laterfleus
streepjestrepken
strostrue
studiestudde
studiejaarstuddejoar
stukkapot
stuk, deelbrokke
stukadoorplakker
stuur (auto ) volang
suikersouker
suikerbietenbetrooven
suikerziektesoukerziekte
SuisseLeirepoake

T

taartenbakkerpatteekesbakker
taartjepateeken
tabaktoebak
tachtigtaggetug
tafeltoafel
tafelbediendegarsong, serveuze
tafellakenammeloaken
tafelvoetbal spelenkikkeren
tandartstantiest
tandentannen
tangtange
tarweteirve
tas, kopjesjatte
teddy beermartein
teentieën
tegeltichel
tegoedmoemanog
tekortdeffisit
telefoontellefong
televisietellevizie
tentoonstelleneksposeeren
tentoonstellingeksposiese
terrinepasset, passivit
testikelsklueten
thuisthous
tijdens, binstbeensjt
tijgertouger
tijmfaun krout
toch nietbattendoet
toch welbattoet
tochttrek
toegangsprijsantree
toelatenpermitteeren
toestandkondiesje
toestel dat tijd meet (gebruikt door duivemelkers) konstateur
toeterklaksong
toffeepille
toffeesoortbabbelutte
toiletpapierweeseepapier
tonstanne
tovenaartueveneir
traan (olie) visolie
trainentreinen
tralietrille
trapjestrapkisj
treintroun
trein de elk station stoptomnibus
treintjetrantjen
treinwachtergarde
treiterentreiten
treksluiting, ritstirette
treuzelaartreuzeleir
trouwkleedtraaklieet
truigillee
tuchtdissiplinne
tuchtigdissiplinneir
tuinlochting
turnengimmenastik
turnersgimnasten
twaalftwelleve
twijfelentwoufelen
twintigtwuntig

U

uiajoun
uiloul
uiteenappart
uitgebrande kolenskraboelen
uitgenodigdgeinviteerd
uitnodiginginvitoasje
uitnodigingfeirpaar
uitodigeninviteeren
uitrusten, bemannenekippeeren
uitschakeleneeleeminneeren
uitstalleretaleur
uitstekendeksellent
uitvaartoutvoart
uitwonendekstern
unaniemunanim
urinepisje
uurwerkarluizje

V

vaars (koe) vjijze
vaderpeere
vaderdagvaderkesdag
vaginafroezze
vakantievakaanse
vakbondsindikoat
van daarstraksvantersjebiet / vanterfleus
van iets last hebbenpeejeroa
vanille taartjepattee glassee
varenveiren
varkenvaarken
varkensvetsmaat
varkensvleesvaarkevliech
vast grijpenvaste pakken
vattonne
vatenmakerkuiper
veiligvouleuch
veleden weekpasseede week
venstervaaster
ventjemanneken
ventjeklein kadeeken
verbannendeporteeren
verbeeldingfantazie
verbeterenkorriszjeeren
verbinden, samenvoegenkombinneeren
verblijfdommisil
verdelerdistributeur
verdervoejer
verdiepingeetaaszje
verfvaarve
verfijndverfantj
vergaderingvergeiringe
vergiffenis (biechten) apsoluusje
verhaalhistoore
verkeergeratsjel
verkozenedepputee
verleden weekpasseerde weeke
verleidenverlieen
verlofkongee
verloofdgangaszjeerd
verlovingangaszjement
verpakkenamballeeren
verpakkingamballaaszje
verpleegstereinfirmijeire
verschildiffereensje
versieringdekoroasje
versieringornament
verslaan (in een wedstrijd) kloppen
verslaggeverjoernalist
versnellengaas geven
verstoppertje spelenkatjestop
verstoppingkonstipoaszje
vertelseltjefaabelken
vervangerramplassant
vervoerdertransporteur
verwarmingsjoffaszje
verwegvaare weg
verzamelaarkollektioneur
verzamelenkollektioneren
verzamelingkollekse
verzekerenverassureeren
verzekeringassuraanse
verzettendislokkeeren
verzinnenfantaseeren
verzorgerswanjeur
vierviere
vijfvouve
vijftigfoaftig
vijvervouver
vijvervouvoart
vingerhoedvingerdopken
vinkvinke
vishaakvisook
visservisker
visverkoopstermadam vis
vlaanderenvlujneren
vlagvlagge, drappoo
vlees (kindertaal) bisj
vleesbalfrikadelle, boelette
vliegerdrooke
vliegtuigvlieger
vlindervliegenbaater
vloek (tegen kindren) sapperdepie
vloer boenenskuuren
VloesbergFlobbek
vlugheidrapte
voedseleeten
voetbalfoetbaal
voetbal in het wilde wegschoppen tijdens een wedstrijddegasjeeren
voetbalkousenfoetbaalkaasen
voetballen, kikkensjotten
voetballerfoetballist, sjotter
voetpadplantjen
voetpadplaun
voorbij gaanpasseeren
voordragendeklameeren
voorgerechtantree, ordeuver
voorgevelfassaade
voortvertellenoverdroogen
voorvorkfoersje
voorwaardeveurweirde
voorzeggendikteeren
vorkfoersjet
vorkfersjet
vragenlijstvroogelouste
vrederechterjugepee
vredestraatpeensjstroate
vreemdvremt, kommiek
vriendkammeroat
vrienddikken
vriendelijkvrinnelek
vriendinlief
vrijdagvroudag
vrije slag (zwemmen) krawl
VroedvrouwAchterwoarrasse
vrouwvraa
vrouweborstentetten
vrouwentassjakosj
vuilerikvouloart
vulpenpenne
vulpenportepluum
vuurwerkvierwaark

W

WaalWoalekop
waardeweirde
wakerconsiersje
warmwaarem
warm en vochtigdoef
warme kustongendrooier
warme mantelduffelkoot
warme truidikken gillee
warme vestdikken frak
wassenwasken
waterwoater
water kookttwoater zujt
waterenui pisken doen
waterjufferlibelle
waterkokermuer
watertandenleppelekken
wcvertrek, opt kabbinet, twalet
wedde, gagepree
wedstrijdmatch, konkoer
wedstrijdprouskamp
wedstrijd leidenarbittreeren
weegschaalbaskuul, weegskoale, ballaanse
wegboane
weg (gaan) de pist in
weg (straat) boantjen
weg (vertrokken) skampavie
weg doenlikwideeren
weilandmeis
wenenbleiten
wensenweensjken
werlustenneszjie
wiedenwiejen
wielrennenkoersj
wielrennerkoereur
wijkwouk
wijnwoun
wijwaterwouwoater
windwènd
windjeskeete
windmolenwentmeulen
winkelenkomisjkisj doen
winkelenkomisjen doen
winkelier, cafe uitbater, horeca enzcommersant
winkelraameetalaszje
wiskunde, rekenkundearritmettik
witte sauswitsaasken
woensdaggoensjdag
woensdagavondgoensjdagoavend
woordenboekdiktioneir
worstsossisse
wrekpeezeweever

Y

yoghurtjoegoert

Z

zaagzooge
zadelzoale
zakdoekneusdoek
zakencommerse
zakkendegradeeren
zaklamppillampe
zalfzalve
ZarlardingeZoarlingen
zaterdagzoaterdag
zavelzoavel
zavelzoovel
zeepsunligt (komt van Sunlight zeep)
zeer koudtvriest dat klettert
zeewaardigzjieeveirdig
zegeltember
zegeltjeszegelkisj
zegenenkonsakreeren
zekere haardooi (voor vrouwen) misenpli
zekeringplong
zeldenraal
zeldzaamroar
zenuwtrektiknerveu
zeszesse
zetelfootueil
zetmeelsjappeluure
zeurpiettrunte
zevenzeevene
zeventigseevetig
zichzelf bevredigenafspeelen
zijden draadsajette
zijnzan
zijnzaun
zitvlakgat
zo als het moetcommilfoo
zo ietsazue iet
zoekenzuuken
zoenbeis
zoethoutkallisjestok
zonzonne
zorgvuldigkonsientieus
zoutzaet
zuidzout
zuigplekzougplekke
zuipenzoupen
zure haringopgeleiden eirink
zuurbollenmoulentrekkers
zuure vrouwpinne
zuurkoolsjoekroet
zwaar broodboerenbruet
zwaardzweirt
zwagerskuenbruure
zwagerinskuenzuster
zwak, teerdellikoat
zwaluwzwoolom
zwangerin posiesje
zwanger zijn (van dieren) in dracht
zware schoenenbottinnen
zwartzwart, zwert
zwarte bessenkosinnen
zwarte bessen jamkosinnekonfituure
zweepklasjuure
zweepklasje
zweerzweire
zwemkomden dok
zwijgzaamstillekiejs

5 opmerkingen

  1. De knalzin “" Zwougt, of ge krougt mannen dwoul in a moule, voule prou" doet elke Geraardsbergenaar schaterlachen, omwille van de opeenvolging van de rauwe " ou" -klanken, die typisch voor de stad zijn. De zin dient uitgesproken te worden zonder tweeklanken in de " ou" .
  2. Graag een opmerking betreffende het aantal inwoners van Geraardsbergen. Hier is sprake van 32.000, maar dat getal behelst de stad met z'n 15 deelgemeenten. Aangezien het Giesbaargs uiteraard alleen in de stad zelf wordt gesproken (de deelgemeenten hebben elk hun eigen dialect), komt men tot een aanzienlijk lager aantal sprekers van het Giesbaargs hoogstens 7.000!
  3. Het Giesbaargs dialect heeft de eigenaardigheid dat er verschillen bestaan tussen het dialect van de mannen en dat van de vrouwen. Bovendien zijn er een aantal bronnen die spreken over een verschil in dialect tussen het deel van de stad ten noorden en dat ten zuiden de Dender, de rivier die dwars door de stad stroomt.

    Hierdoor kent Geraardsbergen met zijn 32000 inwoners (2010) tenminste twee maar wellicht dus vier verschillende dialecten: onder en boven de Dender en dat van mannen en vrouwen aan beide zijden van de rivier.
  4. Man kabouche es in de mourasche van tskavaul van de pischemeustroute gevallen
  5. teuren is zoiets als komaan, ga dan.
    Vb: Teuren, host a, goa bouten spelen.