Dilbeeks

Dialecten > Vlaams-Brabant > Dilbeeks

Dilbeeks bevat 45 gezegden, 308 woorden en 1 opmerkingen. Alle woorden zijn toegevoegd door onze bezoekers.

PDFLog in

45 gezegden

aanmanen tot snelheid en actieGèf mo beuzze!
Alles in orde met mijn gezondheid en ik laat de dingen zijn beloop.Moager en gezond en kakken as 't komt.
bedrogen uitkomen, bedot zijnzemme ma geu ligge gat!
dat is een eigenaardig woorddas e raal wout
De liefde bedrijvenVan aen tien geve
de slagbomen van de spoorwegden bariel van den aaizere weg
Die vrachtwagen zwalpte over de baanDaa kamion sloog weg en wei
dwepen, spotten met mijn ellendein man roape schaaiten
een beklijvende ervaringverkeut aon a leive
een goede zaak doenne koil oitdoon
eten met tegenzineite mè lange tanne
Geen sprake van!Aon a beuzze!
Geen sprake van!Dag Jan!
Goed geprobeerd!Oitgeskove es oek gedanst!
H.Maria-beeld onder stolp (H.Hart) ' t Aaileg èt
harde tijden doormaken, lijdenzaan peire zeen
Het één was al zo slecht als het ander!'t Was novenant!
Het is me wat!Tes tien en tander!
Hij heeft daar iemand leren kennen.A eit do ne scheir gedoan.
Hij heeft een bloedhekel aan...Ei èèt 'r en brurke doet aon.
hij reed zeer hardij rijt naaig èt
hij zette een nors gezicht opij trok nen tout
Hoe is dat nu mogelijkHoo esdana muigelaik
hoe laat is hetwadeur est
Je gaat verliezen (bij wijze van intimidatie) Ge got ie skuun a tiene meugen oitkoische
Je hebt het misGe zèt abeus
Je kan het al raden...Ge muigt twie kiere groan...
Je kan hongerstaken als je het niet lustGe kunt 'r aa kop baalegge as ge wilt!
Mie had het koud. Waar had Mie het koud? Op de markt had Mie het koudmee aa kaa woa aa mee kaa op de met aa mee kaa
Mieke had het bijzonder koudMee aa braa kaa
Mooi maar zonder inhoud (ook personen) En skoen taloer mè niks op.
Niets te zeggen hebbenNiks te koeten hemme
of daaromtrent, (lett. het riskeert zo te zijn) of 't rèsscheit
ongelikte beer, grof persoon (m) ne gestampten boor
staanklok op de schoorsteend'arlosje op 't schaa
varkensgebraad met wortelen en erwtjesvèrkesrotti mè weuttele èn ètsjes
We zijn ginds door en door bespotWe zèn ginner veerkant oitgelache
Wel asjemenou!Arabegot!
Ze hebben me beduveld!Zemme ma bè man kloete!
ze hebben me danig geïrriteerd!zemme ma nen tien gepelt!
zich ergeren, ernstig zorgen makenzan kas opfrètt'n
zich uit de slag trekkenzan plaan trekke
Zo erg dat het mijn leven verkortDas verkeùt oan ma lève
zo zwart als steenkoolzoe zwèt as oelle
zurig, het bier smaakt zurig't bee smokt ransj

308 woorden

A

aanreikenlangen
aapmetteko
aardappelenpataatten
aardappelen in de schil met ajuinsauspellepataaten mè ajoinsaas
aardappelen met worstenpataten mè sossissen
aardappelmesjepattaatescheller
aardbeijètbeis
achteruit manoevrerendazen
achteruittrapremfrein in nas
ademoasem
afschuwelijkafruis
afslaanafsloagen
alsas
altijdalzeleiven
appelsienenaroinappelen
applaudiserenplasjen
as, verbrande koolschramouille
aslaoelenbak
azijnazaain

B

Baah! (afschuw) Eikes
bangerikschrikschaaiter
bazelen, onzin verkopenzieveren
bedrieger (commercieel) arransjeur
bedrogen zijnne poater op ma gat geschilderd
been of gierigaardbien
behangpapiertappesseirpapee
berm van de weghuskant
beschadigen tot vernielingverdisterweiren
beurs (geld) of scrotumbeuzze
bijnabekanst
bijzonderbraa
BliksemenWeirlichten
bloempotkasjpo
boerenmarktbooremet
boodschappenkommisses
bord (eetgerief)talloer
boterboontjesbouterboentjes
bouwvallige, verwaarloosde toestandbrikkabrak
breinaaldenbraanoillen
breiwolsajet
broodovenbroedouve

D

dakgootkornisj
de bakkerden bekker
de beenhouwerden bienhaaver
de begroeide wegbermden husjkant
de dierenartsde pjeiremiester of de vètrèneir
de jeugdde joenkaait
de luikende blafteuren
de mutualiteitde zeekekas
de vijver van het kasteelde vaaiver van tkastiel
de vrouw van de bakkerde bekkerinne
dekzeilbasj
denkenpazen
dierenartsvittèrènèr
doe voort!doeit voesj!
domoor, pummelteppen
doodskistlichter
door de deur doordeu de deu deu
doorspoelen (wc), doorjagen van vloeistofsjassen
drie rauwe eierendraa rèè aare
dronkaardpottepeij
dronkelapzattekluut
dronken (variant) goo meurg
dronken (zwaar) goo geloan
dronken zijneen beis op emme
duifdooif
dwars (door) lossen (deu)

E

een aapne mettekau
een aapne mettekou
een bengele joenk
een bieruitzetterne beesteiker
een borstelnen beustel
een bot wortelennen bot weutelen
een breimaschineeen braamasjeen
een broodje met kaasne pistolei mè kès
een driewielkareen draweelkeir
een dronkemanne zattekluut
een druifeen waainbijs
een dubbele longontstekingeen dobbel fluires
een egeleu steikelvèrke
een emmernen iemer
een ezelnen eizel
een glazige aardappelne voeze patat
een haannen oan
Een haartje naar zijn vaartjeZa vorken gescheitn
een jong meisjeeen gaminne
een kalfne meutte
een kipeen keek
een kruiwagenne kroawoagen
een laddereen lier
Een oorveeg gevenEn plaisj op a bakkes geive
Een oorveeg krijgenEen voenk rond a ure kraajgen
een paarde pjèt
een pompeen poemp
een riekne grijp
een schortne veusschuut
een stootkareen stuutkèr
een tas koffieeen zjat kaffei
een uilnen oil
een vorkeu verket
een vreemde snuiterne skaaen joeng
een zetelne fotteul
eierenaairen
eigenaardigraal
eigenaardig, bizarraal
En daarmee gedaan!jatten en taloeren!
erg lelijkafruis
erwtjesètsjes

F

fietsvelo
fietskettingvellokeit
flauwe komiekzievereir
fraudeurfroesjeleir

G

ga weg, t interesseert me nietlup noa de moan en pluk stère
gaar, voldoende gekooktmeurg
Gans anders, totaal verschillendGrat annester
gans het levenalzeleiven
gans, geheel (bijwoord) grat
GeschenkKadau
gierigaardgeeregoat
glimwormviemoa
gootsteennen evjè
grasmaaiergesmasjin
gratisverneet
gulzig etengaffelen

H

handelaarmarsjang
handtassjakosch
hardvochtige, gevoelloze manèttefrètter
heet wateriet woater
helpenen antsje geiven
hemd, hemdenum, ummeren
het is maar kleintes mo ne veusschoet gruut
hevige korte regenbuisalo-baaisj
hij die pochtne stoeffer
Hollander (denigrerend) kèèskop
hommeleuzzel
hormoestikeir
horloge, klokarlozje
hout sprokkelenaat roapen
houtwormmeilmoa
huwelijksfeesttraafiest

I

idioot (man)tèppe
idioot (persoon) douw
iemand die dwars ligtne draakantige
iemand die nooit tevreden isazaainpisser
ijscomancrèmeboor
ijsschaatsenskovverdaan
ik ga ermee stoppen'k goin main schup afkoschen
intijdsvantàsj

J

jege
jongedame (juffrouw) uffrà
jongedame (kind) gaminne

K

kaal persoonklasjkop
kachelstouf
kachelpijp (metaal) stoufbooisj
kalenderalmanak
kibbelenerrebekken
Kijk eens aan!Ara-begot!
Kikkerpooit
kind (lastpak) joenk
kinderenkadeije
kinderen (algemeen) kadeije
kinderen (negatief) joengere
kippenvelkeekebisj
kleine klederspinneke
Klokhuis (appel) skransjelenbeit
klompenblokken
knieëen wat naar binnen gerichtmeuttekesknenen
knoeierdasjterreir
koken (van water) zuijen
kolenkacheloillestauf
kookpotkassoel
kookpot met dekselkassoel
kotsengeubelen
kuil (aardappelen) koil (pataate)
kusbeis

L

lampekapabasjoer
lampenkapabasjoer
landweglos
lantaarnlanteire
latrine (buitentoilet) oisjke
lepel (eetgerief) leper
leuknaaig

M

maartse buienmijeitse baaizen
madenmoan
maïsSpoansje terf
man (oudere) peij
man, maat (stopwoord) joeng
mantelpaltou
meikeverpraaikhier
merel (vogel)mi-èrloem
mest verspreidenbèren
moe, vermoeidmeuch
moeder (oudere) moijer
mooiprater, valsaardtoutentrèkker
morsensteutten
morsen (met vloeistoffen) steùtten
morsen, figuurlijk: onzin verkopendasjterren
morsen; knoeiendasjterren
mosterdsausmostoadsaas
motorkap (auto) kappo

N

naar 't cafe gaanno t stamenei goan
naar het toilet gaanno toschke goan
naargelangnovenant
naargelang de slechte omstandighedennovenant
navelnoagelenbooik
nekvelskabbernak
nietsnutjanm'nkloeten
nu je het zegt...arabegooi...

O

onbekwamepassakroet
onderhemdjelefke
ongeloofwaardig persoondasjterreir
onze moeder, onze vaderons mait, ons pait
op de marktop de met
opscheppersjèst

P

paard / paardenpjeid / pjeiren
Pad (amfibie) ne veus
pantoffel (held) slasj
pekgaazenteir
pijphondstoufbooisj
pleinplaan
pochensjèsten
politieagentsjanderm
prentje, fotobilleke

R

radengroan
radijzenradaaizen
regenenreigeren
reumaremattis
RolluikVollè
rommelbazaar
rookdoemp
ruziemakerambrasmoaker

S

schandeafront
schemerlamplampadeir
schilderijtabloo
schoolmeesterschoulmiester
schortveusschoet
schouderschaver
schuurscheu
slaapwelsloppel
slaapwel!sloppel!
slagboombariel
snoepensmosjterren
soepvleesboelie
soepvlees (runds) bollee
soms, heel af en toevantaait
sparspeir
spelverslaafdetosher
stamper voor lambikbierne lambikstoemper
steedsalzeleiven
steegjekaisjke
steenkooloelle
steenpuiststienposcht
stekkerprees
stekkerpries
stoofvleesstoufkabbernàan
straatkant, rioolzep
straksfluis
sukkelaarsoekeleir

T

tantematantsje
tante Jeannetainke Jeanne
tapijttappaait
tas, moksjat
teelballenkloete
terugwei
terwijl, intussenswaailst
toiletoiske
tortelduiftiteldoif
tot morgenvroegtot mergevreug
traphal, overlooppaljè
truivareus
twee blauwe ogentwie blaa uuge

V

vaatdoekschuitelvod
vaginafoef, misjol
valsspelentrisjen
varkensgebraadverkesgebroad
veelvraatsloekker
verdacht, obscuurloesj
verkeerd behandeld door doktermismiesterd
verkeerd ingelichtabeus
verknoeienmoessen
vernielen door onkundeverdisterweiren
verraderlijktreiter
verwoestenvermassakreiren
vliegenraam, hormoestikeir
vliegtuigvleger
Vooruit!Allee!
vork (eetgerief) verkèt
vreemd, buitengewoonskaa
vreten, verorberenfrett' n
vrouw (oudere) meij
vrouw slechtelorre
vuilnissmeirlapperaa
vuurvee

W

waar ga je naartoewoa gorregaa noatoe
waardeloos spulbucht, brol
waardeloze rommelbucht
wagennen otto
wantrouwen (werkwoord) mefieiren
wasbakèvjè
waterbestendig tafellakentwailseree
weduwewijf
wildemanwullerik
winterjaspalto
witkalkenwitten

Z

zeer (bijwoord) naaig
zurigransj
zwaardsoabel
zwaluwzwolm

1 opmerkingen

  1. In het Dilbeeks omschrijft men dagelijkse dingen vaak met de tegenoverstelde hoedanigheid zo wordt klein groot, lang kort, en ga zo maar door. De waard van een oude Dilbeekse herberg die de uiterlijke kenmerken van een dwerg had, noemde men onder de stamgasten als dusdanig 'den Dobbele Meiter', de man van twee meter... Bij het serveren van een gigantische T-bone steak reageert de Dilbekenaar dan ook spontaan : 'Jawatte, is da alles ', wat uiteraard niet gesmaakt word door de kelner...