Vertaal
Naar andere talen: • boorplaats > DEboorplaats > ENboorplaats > FR
Vertalingen boorplaats NL>ES
We hebben geen vertalingen voor boorplaats in Nederlands <> Spaans

Anders gespeld: bouwplaats 80%
Anders gespeld: bergplaats 80%
Anders gespeld: broedplaats 76.19%
Anders gespeld: breukplaats 76.19%
Anders gespeld: brandplaats 76.19%
Anders gespeld: bedplaats 73.68%
Anders gespeld: badplaats 73.68%
probeer het met Google

Tips bij de vertalingen:
Vertaal enkelvoud, geen meervoud of verkleinwoorden. (Dus `huis` in plaats van `huisje` of `huizen`)
Wellicht vind je het woord op één van deze websites:
Voorbeeldzinnen met `boorplaats`
Voorbeeldzinnen laden....


Download de Android App
Download de IOS App