Vertaal
Naar andere talen: • gaan naar > DEgaan naar > ESgaan naar > FR
Vertalingen gaan naar NL>EN
gaan naar advance ; approach ; come on ; seek to ; go towards
Bronnen: Wakefield genealogy pages; kde.nl/node/386; Trueterm

Voorbeeldzinnen met `gaan naar`
Voorbeeldzinnen laden....


Download de Android App
Download de IOS App