Vertaal
Naar andere talen: • possiblement > DEpossiblement > ENpossiblement > ES
Definities in het Frans: possiblement (1x)
Vertalingen possiblement FR>NL
We hebben geen vertalingen voor possiblement in Frans <> Nederlands

Anders gespeld: paisiblement 83.33%
Anders gespeld: plausiblement 80%
Anders gespeld: péniblement 75%
probeer het met Google

Tips bij de vertalingen:
Wellicht vind je het woord op één van deze websites:
Voorbeeldzinnen met `possiblement`
Voorbeeldzinnen laden....


Download de Android App
Download de IOS App