Vertaal
Naar andere talen: • paneton > DEpaneton > ENpaneton > ES
Definities in het Frans: paneton (1x)
Vertalingen paneton FR>NL
We hebben geen vertalingen voor paneton in Frans <> Nederlands

Anders gespeld: paleton 85.71%
Anders gespeld: panage 61.54%
Anders gespeld: panade 61.54%
Anders gespeld: pancake 57.14%
Anders gespeld: panache 57.14%
Anders gespeld: pan pan 57.14%
Anders gespeld: pancarte 53.33%
Anders gespeld: panacée 53.33%
Anders gespeld: panacher 53.33%
Anders gespeld: panard 46.15%
Anders gespeld: panais 46.15%
Anders gespeld: panaris 42.86%
Anders gespeld: Panama 30.77%
Anders gespeld: Panamax 28.57%
probeer het met Google

Tips bij de vertalingen:
Wellicht vind je het woord op één van deze websites:
Voorbeeldzinnen met `paneton`
Voorbeeldzinnen laden....


Download de Android App
Download de IOS App