Vertaal
Naar andere talen: • froid > DEfroid > ENfroid > ES
Definities in het Frans: froid (4x)
Definities in het Nederlands: Froid (2x)

Doorgestuurd van meervoudsvorm `froids`.Vertalingen froid FR>NL
[fʀwa]

1 qui a une température basse - koud

  'de l'eau froide'
  koud water

  'L'hiver est froid cette année.'
  Dit jaar is het een koude winter.


2 qui n'est pas aimable - kil

  'Elle est très froide avec ses collègues.'
  Ze gedraagt zich erg kil tegen haar collega's.
[fʀwa]


1 température basse - kou(de)

  'Il fait un froid glacial.'
  Het is ijzig koud. / Er heerst een ijzige kou.

  'Il fait froid.'
  Het is koud.


2   avoir froid
ressentir la basse température - het koud hebben


3   être en froid avec ···
ne plus s'entendre avec ··· - onmin hebben met iemand

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
froid (znw.)de afstandelijkheid (v) ; de kilte (v) ; de koelte (v) ; de gereserveerdheid (v) ; de koelheid (v) ; de frisheid (v) ; de koudheid (v)
froid (m) frisse ; koele ; de koude (v)
le froidde kou (v)
froid hard ; gevoelloos ; ongevoelig ; harteloos ; hardvochtig ; liefdeloos ; emotieloos ; zielloos ; koud ; koel ; afstandelijk ; onbewogen ; onberoerd ; onaangedaan ; laag van temperatuur ; fris ; frisjes ; kil ; koeltjes ; keihard ; bikkelhard ; steenhard ; ijzerhard ; staalhard ; lauw ; onverschillig ; indifferent ; ongeïnteresseerd ; laconiek ; ongegrond ; ongemotiveerd ; ongefundeerd ; zonder grond ; zeer hard ; glashard ; onaangetast ; ongebruikt ; onaangeroerd ; ongeopend ; onaangebroken ; koud en vochtig ; guur ; koelbloedig ; onverschrokken ; koud ; niet-radioactief ; koude energie ; verkoudheid ; koel ; koude
Bronnen: interglot; Wikipedia; Omegawiki.org; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `froid`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
FR: austère
FR: blasé
FR: distant
FR: ennuyeux
FR: flegmatique
FR: fraîcheur
FR: frais
FR: frisquet
FR: froideur
FR: froidure

Uitdrukkingen en gezegdes
FR: cela me laisse froid NL: dat laat me koud
FR: battre froid à  quelqu'un. NL: iemand koel ontvangen
FR: j'ai froid NL: ik ben koud
FR: il fait froid NL: het is koud
FR: il n'a pas froid aux yeux NL: hij is voor geen kleintje vervaard
FR: il fait un froid de loup NL: het is verschrikkelijk koud
FR: prendre froid NL: kou vatten
FR: être en froid avec NL: een koele verhouding hebben met
FR: jeter un froid NL: een plotselinge stilte veroorzaken (bijv. in een vergadering)

Download de Android App
Download de IOS App