Vertaal
Naar andere talen: • dictée > DEdictée > ENdictée > ES
Definities in het Frans: dictée (1x)
Definities in het Nederlands: Dictee (8x)
Vertalingen dictée FR>NL
[dikte]

1 exercice d'orthographe, à l'école - dictee

  'faire une dictée'
  een dictee maken

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
dictée (v) het dictaat ; het dictee
Bron: interglot

Voorbeeldzinnen met `dictée`
Voorbeeldzinnen laden....


Uitdrukkingen en gezegdes
FR: écrire sous la dictée NL: het gedicteerde opschrijven

Download de Android App
Download de IOS App