Vertaal
Naar andere talen: • défaut > DEdéfaut > ENdéfaut > ES
Definities in het Frans: defaut (2x)
Vertalingen défaut FR>NL
[defo]

1 ce qui n'est pas bien chez ··· - gebrek

  'avoir des défauts et des qualités'
  goede en slechte eigenschappen hebben


2 ce qui est mauvais dans une chose - gebrek - onvolkomenheid

  'Ce vêtement a un défaut.'
  Er zit een fout in dit kledingstuk.


3   faire défaut
manquer - ontbreken

  'L'eau fait défaut.'
  Het water ontbreekt.


4   à défaut de
en l'absence de - bij gebrek aan

  'À défaut de viande, je prendrai du poisson.'
  Bij gebrek aan vlees zal ik vis nemen.

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
défaut (m) zedelijke slechtheid (znw.) ; de leegte (v) ; de flater (m) ; de leemte (v) ; de ondeugd ; de lacune ; de onjuistheid (v) ; het euvel ; de slapte (v) ; de handicap (m) ; de onvolkomenheid (v) ; de krachteloosheid (v) ; zonde (znw.) ; abuis (znw.) ; defect (znw.) ; de deficit ; de misgreep (m) ; de afwijking (v) ; het gemis ; het gebrek ; incorrectheid (znw.) ; de feil ; het mankement ; de ontstentenis (v)
défaut imperfectie ; puntdefect ; schoonheidsfout ; verstek ; gebrekkigheid ; tekort ; afwijking ; systeemgekozen ; defect ; het onklaar zijn ; fout ; in gebreke blijven ; wanprestatie ; gebreken ; gebrek ; onvolkomenheid
Bronnen: interglot; Antiquarian Dictionary; Download IATE, European Union, 2017.; Trueterm

Voorbeeldzinnen met `défaut`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
FR: absence
FR: anomalie
FR: carence
FR: difformité
FR: disette
FR: défection
FR: défectuosité
FR: déficience
FR: déformation
FR: détérioration

Uitdrukkingen en gezegdes
FR: il a les défauts de ses qualités NL: hij heeft de gebreken, die een gevolg zijn van zijn goede hoedanigheden
FR: défaut corporel NL: lichaamsgebrek
FR: à  défaut de NL: bij gebrek aan
FR: être en défaut NL: falen
FR: faire défaut NL: ontbreken
FR: mettre en défaut NL: op een dwaalspoor brengen
FR: prendre en défaut NL: op een fout betrappen
FR: condamner par défaut NL: bij verstek veroordelen
FR: donner défaut NL: verstek laten gaan
FR: défaut des côtes NL: plaats waar de ribben eindigen

Download de Android App
Download de IOS App