Vertaal
Naar andere talen: • Gaïa > DEGaïa > ENGaïa > ES
Definities in het Frans: gaïa (1x)
Definities in het Nederlands: Gaia (9x)
Vertalingen Gaïa FR>NL
Gaïa (v) de Gaia (v)
Bron: Wikipedia

Voorbeeldzinnen met `Gaïa`
Voorbeeldzinnen laden....


Download de Android App
Download de IOS App