Vertaal
Naar andere talen: • déférer > DEdéférer > ENdéférer > NL
Definities in het Frans: Déférer (1x)
Vertalingen déférer FR>ES
We hebben geen vertalingen voor déférer in Frans <> Spaans

Anders gespeld: décoffrer 73.68%
Anders gespeld: décorer 70.59%
Anders gespeld: défendre 66.67%
Anders gespeld: déclarer 66.67%
Anders gespeld: déchirer 66.67%
Anders gespeld: défécant 63.16%
Anders gespeld: décolorer 63.16%
Anders gespeld: débourrer 63.16%
Anders gespeld: défense 58.82%
Anders gespeld: défendu 58.82%
Anders gespeld: défenses 55.56%
Anders gespeld: défectif 55.56%
Anders gespeld: défendeur 52.63%
Anders gespeld: défection 52.63%
probeer het met Google

Tips bij de vertalingen:
Wellicht vind je het woord op één van deze websites:
Voorbeeldzinnen met `déférer`
Voorbeeldzinnen laden....


Download de Android App
Download de IOS App