Vertaal
Naar andere talen: • PO sectoriel > DEPO sectoriel > ENPO sectoriel > NL
Vertalingen PO sectoriel FR>ES
PO sectoriel PO sectorial
Bron: Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `PO sectoriel`
Voorbeeldzinnen laden....


Download de Android App
Download de IOS App