Vertaal
Naar andere talen: • opiner > DEopiner > ESopiner > NL
Definities in het Frans: opiner (1x)
Vertalingen opiner FR>EN
We hebben geen vertalingen voor opiner in Frans <> Engels

Anders gespeld: opine 90.91%
Anders gespeld: orner 72.73%
Anders gespeld: opinion 61.54%
Anders gespeld: opium 54.55%
Anders gespeld: opiat 54.55%
Anders gespeld: opiacé 46.15%
probeer het met Google

Tips bij de vertalingen:
Wellicht vind je het woord op één van deze websites:
Voorbeeldzinnen met `opiner`
Voorbeeldzinnen laden....


Download de Android App
Download de IOS App