Vertaal
Naar andere talen: • je meurs > DEje meurs > ESje meurs > NL
Vertalingen je meurs FR>EN
je meurs I'm dying
Bron: Wikipedia

Voorbeeldzinnen met `je meurs`
Voorbeeldzinnen laden....


Download de Android App
Download de IOS App