Vertaal
Naar andere talen: • condescendre > DEcondescendre > EScondescendre > NL
Definities in het Frans: condescendre (1x)
Vertalingen condescendre FR>EN
We hebben geen vertalingen voor condescendre in Frans <> Engels

Anders gespeld: condescendant 80%
probeer het met Google

Tips bij de vertalingen:
Wellicht vind je het woord op één van deze websites:
Voorbeeldzinnen met `condescendre`
Voorbeeldzinnen laden....


Download de Android App
Download de IOS App