Vertaal
Naar andere talen: • concéder > DEconcéder > ESconcéder > NL
Definities in het Frans: concéder (1x)
Vertalingen concéder FR>EN
concéder (ww.)to concede ; to admit ; to agree ; to bestow on ; to assign ; to accept ; to allocate ; to allot ; to cede
Bronnen: Wikipedia; interglot

Voorbeeldzinnen met `concéder`
Voorbeeldzinnen laden....


Download de Android App
Download de IOS App