Vertaal
Naar andere talen: • privée > ENprivée > ESprivée > NL
Vertalingen privée FR>DE
privée (v) privat
Bron: Wikipedia

Voorbeeldzinnen met `privée`
Voorbeeldzinnen laden....


Download de Android App
Download de IOS App