Vertaal
Naar andere talen: • send forward > DEsend forward > ESsend forward > FR
Vertalingen send forward EN>NL
to send forward sturen (ww.) ; toezenden (ww.)
Bron: Vlietstra

Voorbeeldzinnen met `send forward`
Voorbeeldzinnen laden....


Download de Android App
Download de IOS App