Vertaal
Naar andere talen: • cognisant > DEcognisant > EScognisant > FR
Vertalingen cognisant EN>NL
Voorbeeldzinnen met `cognisant`
Voorbeeldzinnen laden....


Alternatieve spelling of gebruik
Let op de verschillende spellingsvarianten in UK- en US-Engels:
UK-spelling: cognisant
US-spelling: cognizant


Download de Android App
Download de IOS App