Vertaal
Naar andere talen: • betterment > DEbetterment > ESbetterment > FR
Definities in het Engels: betterment (9x)
Vertalingen betterment EN>NL
We hebben geen vertalingen voor betterment in Engels <> Nederlands
probeer het met Google

Tips bij de vertalingen:
Wellicht vind je het woord op één van deze websites:
Voorbeeldzinnen met `betterment`
Voorbeeldzinnen laden....


Download de Android App
Download de IOS App