Zottegems

Dialecten > Oost-Vlaanderen > Zottegems

Zottegems bevat 157 gezegden, 1251 woorden en 4 opmerkingen. Alle woorden zijn toegevoegd door onze bezoekers.

PDFLog in

157 gezegden

' t is heel lekker't ès van lèk mijn lèppe
't is dringend't er ès pressee bij
aan iets beginnen dat niets oplevert't sop es de kule nie wèrd
avondkruishe (Rooms katholiek) op voorhoofd kinderen'Tzegenentbewoardou
bagagedrager (fiets ) t' stoelken
dat is geregeldtes in de sjakosse
dat is te duurda kan mijn bruinen nie trekken
dat is zeer lekkerdades va lekmijleppe
de politie stelt een onderzoek inde poliesse est oan ' t onderzoeken
de regels uitleggen (kwaad) de wett'n spell'n
de zwakke en de sterkede luut en den beir
denken dat je gelijk hebtgeddent gij goed op
denken dat je gelijk hebtoe ette gij 't leven op de?
domme vrouwdwoaze kalle
dommerikTe dom om elp'n te dondern
een kleine mantes nen bum van ne vent moer ij es te kort afgezoagd
een kleine mantis nen beum va ne vent mor ne liegstaam
een man die uit zijn krammen schietHij is briestig
een nukkig antwoord geveniemand een snab' en een beete geven
een relatie hebbenmee te doen ein
een schop in het achterste gevenkza ou ne kir ne schup onder ou voore geven
een traag persoonhè es van ginnen hoaze gepoept
elektriciteit op het lijf krijgensnokken krijgen
elk zijn eigen smaakgoeste es kup
er zijn problemenstrond on de kerre
erg (bv) moezuu (moe) as dakke gruut ben
Ga naar huis jongen uw moeder heeft pannekoeken gebakken op de kolenschopGo nor uis, manneken, ou moedre ee siepers gebakken op de koolschuppe
geroosterde (zoete) haring (zéér oud woord ) slaphangere
gierig zijntoai van afscheute
Grote aardappelplantenkan d'r nkl zijne vélo tegezetten
grote neusne neuze om e verken mee te ber'n
haantje de voorste zijnveurschelligoard zijn
Haastig zijnVan nen hoaze gepoept zijn
Heb je oude hoge hoedenète èe uue oeën
heeft hij dat gedaan?do tij?
heel oudzuu ed az de stroate
heel stijfzu stijf azzen ijzeren ekken
het beste aanbodde schunste biste van mijnen stal
het beste gekozenei eet de schunste bieste van mijnen stal
het hangt mij de keel uit' t hangt mijn kijt' uit
het heeft geen zintes gin avance
Het heeft niets om het lijfEen schete in een flesse
Het is al late avond en tijd om naar huis of bed te gaanTes uure van poliese
het is de moeite niet' t sop es de kulle nie wert
het is ermee gedaan't schoap es de preut af
het is geen inspanning waard't sop es de koale nie werd
het is overdreven't bezikt de perche
het is vervelendtis bescheten
het lastig hebbenzijne peere afzien
het wordt nietstes ' n scheete in ' n flesse
Het zal prijzig zijnt'za mij weer een noote kosten
het zal wel zijntza wè zijn
het zeer moeilijk hebbenzijne peere zien
hij (zij) heeft het inzichtij (zij) es van wez'n
hij (zij) is verbouwereerdij es (z'es) van 't hand gods geslegen
hij / zij heeft het bij ij verkorvenij / ze zit in mijn'n neuze
hij / zij heeft nog niets gedaanij / zij nee no gie struut verleid
hij / zij wordt de les gespeldij / zij krijgt zijn / eur zoaligijt
hij geeft veel uitei scheit mier dan dat'ei eet
hij heeft de hikij zit mee'te snik
hij heeft een auto ongeluk gehadij ee een kezze gezet
hij heeft een katerzijn bielde doe zere
hij heeft geboerdziine schelf s
hij heeft geboerdzijne schelf ês ingescheet'n
hij heeft geen geld meerei zit op druug zoat
hij heeft het zittenij eet on zijn kluuten, ij eet on zijne rekker
hij is bij de psychiaterij zit bij monté binnen
hij is onhandelbaarij es van den duvel geree-en
hij is van gedacht veranderdij ee zijn kerre gekirt
Hij is vliegensvlugHij es van den hozze gepoept
hij is wegij es schampavie
hij is weg van zijn vrouwhij is ter vanonder
Hij kan niet meerTschoap es de preute af
hij lijkt sterk op zijn vader, zowel uiterlijk als het karaktertes hil zij voedere, gespouen en gescheetn
hij moet luisteren naar zijn vrouwij zit onder de sledz
Hij remde.Ei smeet zen fraine toe.
Hij remseEi smeet zen fraine toe.
Hij spreekt met een rollende Franse RHij klapt mee een strontkerre
Hij stapt vlugIJ ee hozzekluten geten
hij valt door de mandei eter gelegen
hij weet van nietsij weet van toeten of van bloazen
hou je mondèt au muile
iemand bedriegenienen ne kluut aftrek'n
iemand bedriegennoar den bok doen
Iemand die niet bij zijn hoofd ishij heeft ze nie alle vijve of hij is maboel
iemand die over iets lang moet nadenkenHij zit op nen wir
iemand die veel moed heeft't es nen karaudzigen
Iemand die vertrokken is zonder adres na te latenHij is 'land uit, hij is nor Wetrn goan weun
iemand die zijn bord niet leeg eetzijn ugn zijn gruter dan zijn buik
iemand dreigen om naar een psychiatrische instelling te voerende witte perdses bellen
iemand een ferme schop tegen zijn achterste geveniemand ne stamp tegn zijn intpot geven dat hij al schrijven vurtlupt
iemand een kruisje (katholiek) op het voorhoofd geventsénewoare
iemand foppenne klut aftrekken
iemand foppeniemand ne pee stoven
iemand met een lijfgeurei stinkt gelijk de peste
iemand met sproetenhij hee in nen koestront gebloazn
iemand overtreffeniemand de loef afstek'n
iemand van kastje naar de muur stureniemand van riefke naer roofke sturen
iemand voor de gek houdeniemand versturen
iets (vb gordijnen) dat verkleurd is door de zon't is verschoten of verschenen
iets dat afgehandeld is' t is in de sacosse
iets dat lelijk is't trekt op ginen ewen slets
iets niet willen etentzijn triestige buikskens woar da zo een kopke op stoat
iets willen proberenriskeert ou 'n kezze
ik ben buiten adem'k ben tendend
ik ben wegkbenne vuurt
ik heb geen geld meer'k ei giene rotte frang ne mier
in de helft van de maand't alvend van de moand
indien ik er hadookeroo
inzicht hebbenvan wezen zijn
je bent zo haastigget gij hoazepatee geten zekers
jij kan niet voetballenge kun nog gien ei in tweeje stapmn
loontje komt om zijn boontje' t zal nog van de neuze in de mond druppen
Maar neen (ik doe het niet) Ba ken doe
man me verschillende relatieskonijnepoepere
met die vrouw zou ik wel eens willen...de die eur pelouze zo' k uk wè ne kir willen afrijeen
mijn broer, zuster en oudersmijn broere, zustere en èërs
moeilijk wennenzijn gat voaren
Na de kermis hebben de mensen geen geld meer.tes vandiese van de lege portemonnees
naar het toilet gaanou patotters goan afgiet'n
nekslag toebrengen't vas afsloan
op het kerkhof liggenon koentses liggen
Op heterdaad betraptOp zijnen nest gestekt
rit rond Zottegemden toer van Schotte
Sint-barbara school' t wiesuis
stoppen met werkenschuppe afkuisen
straks mot ik op uw gezichttsebiet ewa tuitn op ou muile
te lui om iets te doente leeg om e struut te verle' n
ten dode opgeschrevenei eet t'zitten
twijfelenoake en oame
van het begin tot aan het eindevan den nest tot 'n ende
van iemand die een vast lief heeft't zal nen blijvere zijn
van politieke partij veranderenzijn kazakke kirn
véél plezier hebbeneen scheete leute en
Veel te laat komenTes Bolegemsen noene
verkrijgen van aflaat (op 2 augustus) goan porsieonk'n
vlug en ondoordacht handelenschietendig zijn
voortijdig volwassen jongeling (negatief) nen tijlekenrijping
vooruitziende vrouwze goat achterwerts nor den bok gelijk fleets gitte veur eur nie te moeten kiren
vrouw met grote borstenze es goe veurzien van ueren en pueten
Waar halen jullie jullie glazen?Wor olde golder older gloozen
waar is hetwoor est te doen
wat ben je mooiwa zije gij schuene
we gaan samenwe goamen tuppe
we vertrekken, wij zijn naar huiswe goan ons matt'n oprollen
we zijn wegwe zijme den of af
wie denk je wel dat je bentstront wie eet er ou gescheten
Ze heeft al kinderen gebaardZé vlies gescheten
Ze heeft een lijfgeurEur putsen stinkt
ze heeft een man ontmoetze é ne scheer geslaegen
zich van niet veel bewust (meer) zijnij / zij en weet van veuren nie dattij / dazze van achteren leeft
zij is zwanger zonder de vader te kennenz'es van de moane gere'en
zij zal vrijgezel blijvenze za opgoan veur tuutseszoad
zij ziet er nog fleurig uitz's nog pert'g
zij ziet er nog fleurig uitzes nog pert'g
zin in wat op mijn bord ligt?êdde krêike
zwijgèt ou tote

1251 woorden

't is voor vandaag' t es veur vandoee
1) pukkel 2) muts 3) brok1) een purre 2) een turre 3) een knurre

A

aanoan
aanaardenop-uu-gen
aangetekend schrijvenreekomandee
aanmaakhoutrijs-èt
aanmaakhout (fijne twijgjes) rijs-èt
aanmaakhout (voor kachel) stoof-èt
aanmanen (om te eten) provellen
aanschuiven (in wachtrij) rootse schuiven
aanstekerbrikee
aapmartekoo
aardappelpatat
aardappelenpattotters, petôrs
aardappelen in de schilpattotters mee de pèlle
aardappelen in de schilpatotters in de pèlle
aardappelpaptautsespap
aardbei erebeese
aardbeiirrebeze
aardbeierebeese
aardworm, piertiek, tík
aarzelentrutselen
AccuboormachinePielemachiene
activiteitbezigheid
ademaosem
afgeleverdhehe' en
afgeleverd bij de politiegegeen oan de poliesse
afspanning rond een weide' n bauldinge
afwasbakpompstin
akkerkettere
allemaalamoale, alleman
allemaal samenaltsegoare, 't ôpe tegoare
altijdalzeleven
amfetaminegebruikervènger
ampermee ruidze of redzekes
analfabeetongeletterde
angstgrouelel
angstgrouele
angstgroueleel
antiroestverf (rode menie) ru'e miene
appelaarappelpote
appelmoesappeltrot
arbeider (in zware industrie) travooman
armbandbrasselee
arme drommelormen duts (m) / orm sluure (v)
arme vrouweslure
Armzalige vrouwDutse
Arthur ScheirisstraatZwarte gracht
autoooto
auto uitlaatsjarzebuise
autobatterijOtobatterie
autobusbuus
autopedtrotinette
avondoavend
avondschemeringvaloavend

B

baantjeboontsen
babbelaar, ratelaarrooteleire
bakkebaardenfabrie-en
baktrogmoelde
balzakbozze
balzakvagina opening
bangschau
bangerdbroekscheitere
bangerikschou-uut, schijtvore
baskische mutsne pots
batterijpiele
bazige vrouwprije
bedraggeld
beerkarzeekkerre
beerputzikputte
beertonzeekstik
begonnenbegost
bengelruffe
benzinenafte
benzinestationnaftepompe
bermborme
beroertegeroakteit
beslag makenparetten moaken
besteller van spoedberichter (telegrams) vanuit de stations'n peechendroager
beuzelaar, gierigaardpezewever
bezoekoverkomste
biblioteekboekerije
biddenlezen
bierbuiktúgzweere
bietenbetroaven
big, biggetjesveentses of vintses
bijbie
bijdehandspertig
bijnaabij
bijnaabij, bekanst
bijnabekanst
bijzit, maitressekoekentiene
binnenmonds pratenmoemelen
blaadjebloodsen
blad papierblaorre
bladerenblorrn
blauwblaad
bloedworstrooien triep
bloedworst 2zwarten triep
bloemenblommen
bloementuilblommekee
bobijntuite
boekentaskanasjière
boodschappenkomissens
boodschappentaskabas
BoodschappentasNe filee
boodschappentas (gevlochten) netzak
boomgaardbógort
boontjestrezekes
bordtalure
bord (eet) tallurre
borst, uiermamme
borstelsteelbosselsteel
borstenmastellen
borstentett'n
borstweringballestrade ballustradde
bosjebosselke
boterhamboot; bootsen
boterhamboot
boterhammentrommeltjebootbozze
boterhammetjesboodses
botsautootjesotoskoetere
braadworstsoocidsen
braambessenbrambransen
brandkastcoufrefort
brandnetelstingels
brede onverharde landwegelree
breinaaldpriem
breinaaldbreinolde
breiwolsette
bretellengarillen
brievenbusdoite, boite
brievenbusboite
brieventasportefaulde
Broeder Marèslaande Rampe
broekkousencolangs
broeksriemcenture
broodbruud
broodzakboodbosse
buikloop't schijt
buikloopspetterkoek
buishoedsapoobuus
buitenspel (voetbal ) avseit
burgemeesterburremistere
Burgemeester Zottegem"Don Looreone"
Burgemeester ZottegemLôre die slôre

C

cabriodecapotabele
cafeetjeskapellekes
caviaziratte
CharleroiSarlaroa
chichorei, paardenbloempeeën
corpulent iemandne vetzak

D

daargenter
dadelskadijsters
dakgootkornisse
dantans of tuus
dantuns
dartsveugelpiek
dasplastrong
dasplastroank
dat had je maar gedachtdat ziede van iere os ge ginter stoat / dadode moar gepèst / da ziede van hier as ge van gender kijkt
dat heb ik niet gedaanabbakkendou
dat heb je wel gedaanabbaggedoet
deden
de beiaardden beiord
De Dreamland (winkel keten) De Lima
de herfst't achterwerts joar
de HongerstraatNonger
de inspanning niet waardtsop es de kulle nie wert
de laatste sniknen reutel
de lenteden uitkommen
de marktde mort
de socialistende tsosn
deel van een afspanning rond een weide die opengaatnen draubum
deel van een dak waar twee hellende vlakken samen komennen urnbum
deken (wollen ) suirge
dekselscheel, schele
denkenpèsen
denkenpeisen
deugeniet (olijke kleine) leure
dierenartsperdemeester
dik achterwerkcoufrefort
dikbilpletser
dikke, slordige vrouwmodze
dikoor, rode hondde bozze
dinsdagdeisendag
dobbelsteenteerlink
dokterdokteur
doodlopend spoor voor lossen van goederenkuutzak
doopsuikerkiennekessuikersessuikere
doopsuikersuikerbeesen
doorweektpletsnat
dorpelzulle
DorstDust
draaien (rond iemand of iets) rondkukkel'n
drempel zulle
drempelzulle
drijfnatzikenat
drinkbuspulle
drinkeboerbierbobbel, bierooge, dronkord, zatte pulle
droge worsten endeken
droge worstn endeken
droge worstdruge sesiedze
droge worstdruen ent
dronkenmèter
dronkenzat
drukken (op het toilet) kuimen
drukknoopnen knippere
drukte, gedoeerrewoase
duizendduusd
durf je dat ...turdedadde
durventurren
dwars doortzwissen deure
dwingen, druk uitoefenenprevellen

E

eennen
een banaanen banane
Een beetjeEen puute
een blaareen bléne
een egelnen uts
Een gasflesEen bonbonne gazze
een grote mannen bir van nen vent
Een hoopNen urfel
een kleine manne kop en klutten
een knipperlichtne pinker
een kop koffieeen zatte kaffee
een kurkeen flokket
een pannenkoeknen tsiepere
een pompoeneen poompe
een snoepjene spek
een soort aardappelpureetoutsespap
een spitskoolnen pensukele
een struiknen ul
een struiknen nul
een veiligheidsspeld'n toeene spelle
een verkoudheideen vallinge
een weinig dranken zeupe
een wenend iemandtsiepmuile, een schreemmuile, bletmuile
een windeen scheete
eerlijkirlijk
eerlijkeirlijke
egelstekelverken
egeluts
ei zo naredzekes
eierdooierndool vanun è
eierenèërs
Eiersaus, zei ze.aaersaasezaaze
eigenaareieneere
eigendunktoepé
eigenwijs persoongoestendoenere
eksterkalle
elastiekrekkere
electriciteiteeletriek
Elene (deelgemeente) Elen'
Elene (deelgemeente) Eelne
emmeriemer
emmeriemere
emmeroaker
emmerauker, iemer
emmer (water) oakkere
emmertje - akeroeker
en danen tons
en danentonce
enkelsknoesels
erggrauelijk
erg klein (van oppervlakte) ne vuschuut gruut
ergensieverands
ErwetegemErtegem
etalagevetriene
etenpoepen
etenfretten
eucharistievieringmesse
eventjesredsekes
eventjes (aan de kook laten komen) redzekes (oan de kook loaten kommen)

F

fabrieksmeisje (vroeger) fabriekspulle
fantasierijke persoonZibereire
ferme vrouwmokke
fietsvélo
fiets of autoremfreine
fietsenpurvlo rijen / mee de vélo rijen
fietsenveloën
fietskettingvelokeetn
fietsstuurguidong
fietstasransel
flauw van smaakflets
flauwerik, bangerikfla-uut
flesflèsse
flesdopjebierscheelken
flochen aan een tapijtdraubn
fluisterenfezelen
fluitenschuifelen
fluitketelmuêr
fluwelen broekfloerenen broek
foppen (iemand) (ienen) nen toer lapp'n
fopspeentute
fotoportret
fotograafportrettentrekkere
fotograafportrettentrekker
fototoestelne potrettentrekkere
fototoestelkodak
friemelenfrutsel'n
FrituurFrietkot
frommelenverfrutselen of verrempelen

G

ga wegteur
gaan slapengoan nennen
gaan we weg?zijmer vandeure?
gaarzochte
gaar (aardappelen) zoachte
gaat ge meegoe e mee
garnalengeirnoart
gasflesn' bombonne gazze
ge hebtgait
ge hebt het goed voorgaant gij goed op
ge hebt het wel gedaangedoet gedoet
gebakjepateetsen
gebakken aardappelengebruineerde patotters
gebarstengebosten
Gebreide vestzilee
gebruiktgebezigd
gehaktgekapt
gehandicaptmaloondig
gehandicaptmalloondig
gek zijnkwieb zijn - maboel zijn
gek zijnkwieb zijn
gekookte hamgezeuen hespe
geldpuien
geldcenten, kluiten
geldpaliesters
geldgald
geldbeugelportemonee
geluksjanse
geperste kophuflakke
gereedschapaloam
gereedschap om gaatjes te makenelsen
gereedschapskistoloambak
gereedschapskistaloambak
gerst schokkeloen
gerstschokkeloen
geruit hemdkaroën emde
geslachtsgemeenschap hebbenveugelen
gestreepte kat bruin / zwartkelderslekke
getraptgetorten
gezichtsmoel
gezichtsmoel (ne liliken smoel)
gezichtbakhuis
gezichttoote
gezichttote
gezichtwezen
gierigaardnen pezewevere
gierigaardertefretter
gierigaardkrebbenbijter
gierigaardpeezewever
gietijzergeute
gilette mesjesvliemkes
gladsleer
glijbaansleere
glijbaansleerboane
GodveerdegemUtsfertegem
GodveerdegemUtsvertegem
GodveerdegemUutsvertegem
goederentreinmarsandiese
goeiendagazel ze
goochelaartuveneire
gootzeppe
gootsteenpombak
goudvisjegaavisselken
graaggeern
graag een groter dan een kleiner stukliever een brokke dan nen brijzeling
grasges
grasperkgesplèn
grasperkpeloeze
griesmeeltaartsmoeltoarte
grismeel (pap) smoel
groentengroensel
groentenvergietstermijn
groentenzeefvergiet of 'n stermijn
grote borstenbalkong
grote knikkerbolleketten
grote knikkersbolleketten
grote komcaserole
grote voetenlochtingterters
GrotenbergeBraavelde
GrotenbergeBreivelde
GrotenbergeBrèvelde
Grotenbergestraatden berg te brèvelde
gruwelijkvrid

H

haantje de voorsteveurschelligoart
haast jehoast ou
habijtpietaleir
had hijootij
had ikooke
had jeoote
hadden jullieoote goaldere
hadden weoome
hadden zeoonze
hagedis lekkertisse
hagedislekkertisse
hakencrocheren
hakencristeren
half om halfdeelt, deelt
halsdoeksarp
handgreepantoaken (handhaken)
handtassakkose
handvol (kersen) affel
hangklokregelateur
harkrikke
havermoutkwakkers
hebbenein
hebt Uette gije
heeftee
HeldenlaanNeerstroate
heldenlaanneerstroete
helemaalhelegands
helemaal nietaffeelders nie
hemdemde
hemdeslipemdesleppe
hemelhemele
hen (kip) poelde
HersenenEssens
hespeworstsoccisson
hetut
het AtheneumNatnée
het College' t Gestichte
het colleget' gestichte
Het hagelt.toaelt
het is de moeite niettsop is de kule nie werd
Het is de moeite niet waardTen es de goage nie
het is mistigtee gesmuikt
het is niet éénduidiger zijn mir koe-en die Bloare hitten
het is niet waartendoedendoet
het is om zeeptes noar de kluten, tspel is espe
Het loont de moeite niettes nogal ' n gauze
het loopt gesmeerd't goa gelijk nieten
Het stationsplein't stosseplen
het toilet, W.C't vertrek
Het tweede (verdiep) tweerde
het waaittwout
het wordt dikke ambrastza boembaalleke zijn
hetzelfdetselfste
Hi is plotseling verdwenenHij is vertrokken met de " noenzonne"
hijei
hij (zij) heeft het naar zijn (haar) zinij (zij) jeunt em (eur)
hij (zij) is steenrijkij es (z' es) de moere en de rijger van ' t gelt
hij (zij) ziet het niet meer zittenij weet nie mir in of nie mir uit
hij / zij heeft een zwak hartij / ze eet het aon zijne / eure moteur
hij heeft toen erieus onder zijn voeten gekregenij ee ter nie moetn agtr vroggen
Hij is de pijp uitHij is "ribedebi"
hij is pompafzijn pijp es uit of z'es de preut af
hij is verbouwereerdij es van' t hand gods geslegen
Hij is verdwenenHij is ribedebi
hiksnik
hoestenoeksten
hommelosselle, ook orzel
honderdduizendondertduust
hondjeboebken
honingzeem
honingzim
hoofdkop soms nen kaup (in Strijpen en St -Goriks)
hoofdroltuimelperte
hoogmoedige vrouwn' tuitte, uverdige
Hoogstraatd' Huugstroate
horlogearloodzje
horzelossel
houten dwarsbalk (op de spoorweg) bielde
huilebalktsiepmuile
huis van lichte zedencabardouse

I

iemand achterna lopenachter iemand zijn gat drillen
iemand die geen respect afdwingt'n blut'n
iemand die graag plaagttamtirstok
iemand die met veel gestes spreektnen parettemoakere
iemand die niet veel eetnen tefferirre
iemand die nooit thuis is'n stroatdrille
iemand dienaast de wc bril plastschiefzjieker
iemand doen schrikkeniemand verschutsen
iemand inwendig achtena pratentenzelen
iemand met zweetvoetenhij ee koas tussen zijn tin
ietsiet
ijdeltuitparètte
ijsjekriem, krijm
ijskarkreimkerre
IjsstronkBoolke
ijzeren staafpetreil, poeter
ikíkke
ik ben gestoken door een wespkben gewiept van ne fluitenier
ik ben weg'k be vurt / 'k bender mee wig
Ik ga eens een pintje gaan drinken in het brouwershof' k go ne kir bij klosse
Ik ga even naar het toilet. (man) Kgoa mijn patotters ne kir goan afgietn
ik gaf het aan ...ket gegoven
ik hadkoo
ik had hetkoottekikke
ik hebkaa
ik heb alles in orde gebracht' k ben op mijn effen
ik heb er genoeg van't hangt mijn kluten uit
ik heb geen zin' k en ee gin goestinge
ik nietkendoekendoe
ik wens u hetzelfdevansgelijk' n
ik zal zwijgen"k zal mijnen bek in mijn pluimen e-en
in de kastin de kasse
in eerste versnelling schakelenin eeste vitesse zetten
Ingevallen (huis of krot ) ' t spel es ingescheten
ingewanden (van vis) kijte en melte
internettinternet
inwoner van Elenenen Elensen dommerik
ises
is hij het?èstij
is zij het?essentzij
italiaanitalionder

J

jaarjoar
janken van de pijnka-ieten
jasfrak
jasdemisaisong
jasmijnboomne zuuzemienebum
jawel!!!toetoet
jichtchetteka
jichtde biestses
jijgije
jodiumtinctuurtentuurdjot
jong gezicht voor de leeftijdmelkmuile
jongenmanneken
julliegoaere of goalder

K

kaakslagsouvelette
kaalsleere
kaalplets
kaalkoppletsekop
kaarskisse
kachelstoove
kaften (ww) spoasemen
kalenderalmenak
kalfmutten
kamerjaspeinoir
kanarievogelne kanoarreveugele
kapotnor de klutn
kapselcoifure
kapstokportemantoo
karkerre
karnemelkkeremelk
karnemelkkirremelk
karnemelksauskirremelksèse
kasseiwegkatseiboane
kastkasse
kastanjekastoonde
kastanje (wilde ) n' walnote
katpoeze, poezemiene, kaotere
kat (mannelijk) koatere
kauwgomtzieke
kauwgumtsjieke
kben blutzee mij gepluimt
kerkwachter (vroeger) de swies
kermisfure
kermiskirmesse
kermismolensmeulekes
kersenkezzen
kerststronkboolke
kettingkeetn, keetinge
keukenschotelhuis
kikkerpui
kind dat veel weent'n bletmuile
kind van ongehuwde vrouw (vroeger) ' n veurkind
kinderende kadeeën
kinderstoelkakstoel
kinderwagenfeture
kinderwagentjepoessette
kippenhokkiekenkot
klagenzoagen, kreften, neutn
klagende vrouwneute
klapsoavelette
klaprooskolleblomme
KleddernatZijpenat
kleine geblokte mankop en kluten
kleine kinderenkienses
kleinigheidbagatelle
Klets of klapVonke
kleuterklasfreubel
klokhuis van appel, peerflokhuis
klompenkloppers
kluiscoufrefort
kluit aardenen tots
kniezenknotteren
knikkermarbel
knikkersmarbels
knikkerspietsers
Knobbel of verhevenheidKneut
knotwilg'n treunke
kofferkoefere
koffieapparaatkafeezetter, kaffeezetmachiene
koffiebaalkafeebuzze
kommenschuitn
kookpotschuite
koolmijnfost
kop van (schoen) nageltuits
kopje koffiezatte kafee
koproltuimelperte
Korte kinder kousjesbrooskes
koteletkortlette
kotsenspauen
kotsenhij spoagt zijn ziele uit zijn lijf
kousenkaasens
krantgazette
kroegstammenee
kroontjeswippernen aftrekker, nen biersleutel
kruisbeeldne kruislievenirre
kruisbessenstekelbezen
kruiwagenbrewet
kruiwagenkortewoag'n
kruiwagenkortewoagen
kruiwagenkortewogene
kuikentjestsiepkes, kiekskes
kurkflokhet
kurkstopsel
kurkentrekkerne stopseltrekker
kuspoes
kusbees
kwaadaardige vrouwteve
Kwadestraat't struidzeken
kwartierketier

L

la UneBruusel frans
ladderleere
LadeSchof
lamzaklamlendige lutskloot
lang wegblijven waardoor vrouwelijke wederhelft misnoegd isblijven plakk'n
langslengs
langsdaarlaangsgenter
LaptopPortatiefke
lastigaardbeuzak
lastigaardambetanterik
laten ziengewezen
lawaailawijt
Ledebergstraatstrijpe stroatsen
Leeuwergem (deelgemeente) Livergem
leeuwerik (vogeltje ) kurlawerke
Leon Lefevre straatFileku
leraresschoolmestesse
lesbischveur de wijv' n
levenslustige vrouw'n pertige mokke
lichaamlijf
lichte vrouwonneuzele triene
lichte vrouwlichtmesse
lichte vrouwziktille
lichtschakelaarden intruuptur
liedjeveus, veusken
liefjemokke
lieveheersbeestjepimpompulleke
lieveheersbeestjepompernelleken, pimpompulleke
likstokne stamper
looplampbaladeuse
loperpassepartout
luchtventielsepappe
lucifersteksken
luciferstekske
luiaardluibozze
luiaardtamme kluut
luiaard, nietsnutleegganger
luierkakdoek
luierpiesdoek
luik (venster) blaffetuure
luikenblaffeturen

M

maakte (hij / zij) moakteg'n (of miek)
maandagmoandag
maandstondenveranderinge, brol, tante marie
maar neeba nie
machinemesiene
manvent
mantelpardesus
mantelpalto
mantel palto
mantelpaltoo
marbeljaanmarbeljoane
marktmort
markt van Sint Maria Oudenhovede plutse tènove
masturberenon zijn fluite trekken
masturberenaftrekken (man)
masturberenafspelen
masturberenving'ren (vrouw)
medaillemedaulde
meelijwekkende vrouwslurre
meidmaais'n
meikeverronkers
meikeverronkere
meisjemesken
mepvonke
merelmerelere
merelmeerlong
merelne mèreloare
mesthoopmessing
met mijn geld morsenmee mij gald poutjes pissen
mijn liefjemijn scheetsen
mijn naammijne nom
mijnwerkersfostmannen
minnareskoeketiene
misnoegde manronkbozze
mistsmuik
moedkoeraudze
moeilijke vrouwteeve
moestuinlochting
moestuinpadt' lochtingboonsen
MolenkouterMeulekatere
mondtote
morsenmuessen
morspot, klungelaarbrosseleere
mugmeuzee
muggenzifterpezewever
muskaatnootkruinoote
mutsturre

N

naaienstep'n
naaimachinestepmachine
naaldnolde
naarnoar
naastnevenst
nachtemmerpiespot
nagel van het varkenverkesschoen
natuurlijkvaneienst
natuurlijk datvaneigenst
navelnagelbuik
navelnaffele
navelstreng (van geslacht varken) pezerul
nederlandseollantse
neefkos'n
neerhofstraatverkensmort
neerhofstraatzwarte gracht
negatieven (foto) klisees
nekslag geven (bij konijnen) tvas afsloan
neponderscheidingspeekelmadoulde
nergensnieverands
nergensnieverans
neteltingel
netelstingels
neuskeutelsnottebelle, snotkiesse
nietsnutniewert
nieuwsnuus
Nieuwstraatfauldestroate
niks vanmijn bozze
niptredzekes
nochtanspertèng
nochtanspertang
nochtans pertang
nochthanspertank
nooit" vanseleven niet" of " vasleven niet"

O

ocharmemijn schoapen toch!
ocharmeochheere +evt. "mijn ziele"
ocharmeochhiere
ochtendnuchting
ochtendsnuchtings
off-sidealfset
OKRALeon's club
omgekeerd't achterste veuren
omgekeerdoaverrecht
omgekeerdtachtersteveuren
omgeving (van Zottegem) kootee (van Zottegem)
omhelzenambraceren
ondeftige damevuile torte
onderbuikgemachte
onderhemdonderlijveken
onderhemdonderlijveke
onderhemd (onder) lijveken
onderhemdimdeken
onfris persoonstinkbosse
ongeveerappeprei
onnezelaaronnuzele kluut
onnozelaaronnuzelaire
onnozele vrouwkalle
ontaarden - kruising van rassenverbasterderen
ONVERDRAAGLIJKE VROUWKWEENE
onzorgzame vrouwslonse
oogartsugmistere
ooi (schaap ) beite
oomnoonkle
OombergenUmbergen
OorveegEen vonke
oorveegtsovelette
op blote voeten lopenbarvoets
op de zolderop t'upperste
Op het nippertjeRedzekes
op krediet kopenop de poef goan
op zijtsijens / opsijt
op zijn gezichtop zijne smoel
opdelen, in stukken hakkenkandil'n
opgebrande kolenschrabielden
opgezet vrouwenkapselnen toep
opmerkelijk individuskouen
opnieuwerdoens
opschietenaffeseren
oren en ogenueren en ue' en
oude dameaaa tekla
oude vrouwaa mete
oudersaërs (uitspreken als aars)
overdreven katholiekpillorbijter
overjaspardesuu
overjaspardesu
overrijp (fruit) metter
overspelige manschiefpoepere
overtreffende loef afsteken (iemand de)
overtreffen (iemand ) iemand de loef afstek'n

P

paardenbloempisblomme
paardenstaartperdekeut
paardestaartperdekodde
paasbloementuiteloazen
pad, paadjeboonsen
pak rammelpandoeringe
pak slaagkloppinge
pak slaagpandoeringe of 'n rossinge
pak slaagvettinge
panschuite
pandabeerpandabeir
pannekoekenciepers
pannenkoeksiepere
Pantoffelsslèdsen
parelhoenne pandar
parfumriekwôter
parfum (eau de cologne) odekloonde
parochieprochee
pastoorpastere
pêchepezerul
pêche, perzikpezerul
pels (om de hals te dragen) miene
peperkoeklekkerkoeke
perfectionistpietsen den justen
perfectionistpeetsen zuust
perronkee
personenwagenluuksfetuure
petklakke
peter, meter (vervang- ) peets'n, meets'n lap
peulerwtensludzekes
peulerwtenslusters
piemelne zot
Pietje Precieseffenlegger
Pietje preciesEffelegger
pijamapiezema
pijpekrullenboekels
pikdorserpikdesser
pils' n peentsen
pintdemi
pissebedeen verkensbiste
plaaggeesttamteerstok
plaats waar de spoorlijnen van Gent en Brussel bij elkaar komende Mik
pladijsploate
plagenambetern
plagentamteren
plassenpiesen
plassenzieeken
plasticplastiek
plattelandop den boer
pleinop de pluitse
plezierleute
plotsal mee ne kier
poeldenierpoelier
politieflieken
politiebroeders van liefde
pollepelpaulepele
pompoenpoompe
pony (vrouwenkapsel) nen froe-froe
poppuppe
portiepoossee
postcorespondence
postzegelnen teimbere
potloodcréjong
potloodslijperscherper
praat, grootspraakbabbelde
preiparèë
premiepriem
prikkeldraadpiekdroad
princessebonentresekes
prinsessebonentrésekes
problemen hebbenzenose
problemen hebbenzenose hebben
prostituéde meiskes van bruusel
pruikparuke
pruillipfroeze
pull, truilijfrok

R

rammelaarroateleire
rammelingvettinge
rare persoonne witlawau
regelenarrangeeren
regenjasgabberdiene
regenwormtik
remmenfreinen
reuzelsmet
rheumaflesijn
richtlijnenreplement'n
rijkferrari rijden
rijkswachtermutten, smurf
rijkswachterzendarm
rioolroosterontvangere
ritstierette
rode bessenzimbezen
roggeschokkeloen
rolluikpersjijne
rolluikpersjeine
rolluikenpèrsjeinen
rolluikenpèrseinen
rommelbrol
rotvoart
rotte appelne voarten appele
RTBfBruussel Frans
ruzie makenteet erop gezeten
ruzie makenteeter gestoven
ruzie makenzen nogal boel gemokt

S

s'ochtendssnuchtings
salamanderlekkertisse
salamibloende
salami (paardesalami - bologne) beloende
samentegoare
samentupe
samengebonden houteen budze et
schaarschere
schaatsenschoaverdeinen
schaduwschuive
schaduwlommerte
schaduw, lommerschuive
schalieënschoulden
schap gemaakt onder zoldertrap die boven keldertrap staat't kelderuuft
schatten van kleine kinderenschoapkes van kienses
scheel zienloenzen
Scheermesje / eenVliemken / e
scheldwoord voor vrouwbrakke
scheutje (melk in de koffie) zeupken
schijnheiligmuilentrekker
schijnheilig persoonne muilentrekker
schijnheiligaardtoatentrekkere (toaten trekken)
schijnziekcarottentrekkere
schilderfacadekletser
schillenschel'n
schillenpell'n
schoenstrikkenschoenstrekken
schoenvetersnestels
schommelbeize
schommelbiezebeize
schommelbijze
schommelstoelwipstoel
schoof stronen bussele
schoothondjegordeinenzikkere
schoothondjepreutelekker
schopschuppe
schoppen vrouwpijken wijf
schoppenboerpijkezot
schortvuschut
schrik (hebben) schou (zijn)
schroevendraaiertoernavies
schurkkrawoat
seringendjoozemienen
sigaretsaffe
sigaretflokke
Sint Goriks OudenhoveSente Gorens
Sint Jorishofsentjoor
sint-barbara (school) 't wiesuis
Sint-Goriks-OudenhoveSente Gurens
Sint-Jans-HemelveerdegemTsientsans
Sint-Maria LierdeMelierde
Sint-Maria-OudenhoveA-novene
SinterklaasSent Niklaus
slasaloa
slaapkleedtabbert
slab, bavetzeverlap
slabbetjezeverlap
slagboombarile
slagboom (spoorweg ) valboulde
slapendodo doen
slechte etertefferirre
sleutelsneutele
smeerlapsmoutzak
smeerlapsmous
smoutpotgrivve
SmurrieDrets
snede varkensspekschelle geregelt
sneetjeschelle
sneeuwballen (snoep) vorte patatten
snel weglopenwigketsen
snelwegotostrade
snoepspek
snottebelsnotkieze
snurkengrollen
snurkengrol'n
soetkinklein Ronsisch nagerecht bestaand uit rolmops met nootjes
soetkinzotte doos uit Ronse
sokkenbrooskes, kaas'n
somsallemins
SomsAmets
somsn'elft van tijd
somsallemets
soort mutskahoele
sotto'skruipkot
spadespo
SpanjeSpoonje
spatbordgardeboe
spekgeringelt
spekgeringeld vliës
spekgeregelt
sperzieboonentreezekes
spiegeleiperdenuuge
spiegeleitietei
spinspinnekoppe
spinaziespinaudse
spinnenwebspinnekoppennette
spleetvoore
spoorwegijzerwig
spoorwegbeddingde rampe
sprekenklappen
spring in t'veld (vrouw) fietafelken
spring-in-'t-veld (vrouw) fietafelken
springtouwspringkurde
spuitpikure
St Annastraat (einde) Fiefelhoek
staakpijrse
staakbonensnijbunen
staande lamplampadeire
staartkodde
stalkaars (in de vorm van masker uitgesneden) peetseskeeste
starenkoekeloer'n / goep'n
stationstraatstoasestroate
steegjeketse
steenkoolgruisslam
stelenpieken
stijfselommeldonk
stille scheetne stinkere
stilletjes tegensprekentenzellen
stoepplankier
stolasnuitoek
stoofvleesstoverije
stoppenuitschin
stoppen met werken schuppe afkuisen
stoute vrouwrosse
straatstroate
straatgootzeppe
straatlopernen dwel
straksfleust
straksfleus
straks fleus
strandslipperszisledzen
stranksfleus
stroperlavèër
stuk taartstik torte

T

tabak van mindere kwaliteitfleurdetalut
tabak van mindere kwaliteitfleur de matras
tandartstantiest
tangtenge
tapijt'n matte
tarwetorve
tas (koffie) zatte kaffee
tas die je meeneemt naar het werkbootbozze
teentjetientsen
tegelnen dal
tegendraadszwissen de zak
tegenwerkerniewèrd
televisiejournaal't nuus
ten dode opgeschrevenie eet verre gaat
ten halvetalvent
tepeltjoepap
tergen / plagentreiteren
tergen, plagentamteren
TF1Rijsel ìn
thymteemuus
tijdensbinst
toch is het zotendootentot
toch nietabba neë
toch welabba toet
toilet, wctuizeken
toltop
tot strakstot fleus
tralietraulde
trammelanttantafeirens
trappelen (ter plaatse) trampelen
trappelen (terplaatse ) trampel' n
trappen (werkwoord) terten
treintren
treinconducteurgarde
treinconducteurkoortsesknippere
treuzelentrutselen
tronk (wilgen) treunke
trui (dikke, wollen) vareuze
truweeltrawille
tuimelingtuimelperte
tuinlochting
twijfelaartwievoatere
twijgen (die aan erwten gezet worden) rijset
twintigtwentig

U

uidsuin
UierEur
uitgelopen inktvlekkollebeeste
uitschotkrapuul
uitstalraametalouse
uitsteekseltuut
urinepisse
urinerenzjieken
uwuie

V

vaasvoaze
vaatschotels
vaginaeen pruime, een duuze, een musse
vaginafluwelen holeken
vaginapreute
vaginatreze
vals spelenzeuren
Van Aelbroekstraatden boulevard
van hunvan oalder
van stem veranderenvermuiten
vaneigensvaneigne
vanzelfsprekendvanei-enst
varkennen tsjoe
varkentsoe
varkenverken
varkensgebraadeen stuksken in zijnen hil'n
vechtpartijbadderinge
veerressort
veiligvelleg
veldkleedaardappelne pellepatoattere
veldslakursaloa
veldslamuizenurkes
veldwachtersampetter
velzekestraatlenge plenke
ventielsepappe
ventielsupappe
veranderen van mening uit opportunismekazakkekeerder
verbrande kolenschi-elingen (schi-mande)
Verbrande koolrestenZenders of schrabielden
Verdorie, amaaiErdidjue
Verdwenenribedebi
vergifvergef
verlatenou koeffers pak'n
verlegen vrouwseute
vernielen, overhoop gooienverdestreweren, verdimmeleren
verspillenvermooschen
verstaanverstoen
verstelwerkreparoatie
verstoppertje (spelen ) kettsen verbleinen (spelen )
verstoppertje (spelen) piepkenduik
verstoten, opzij zettenverpikken
vervang peterpeetselap
vervelend mensambetanterik
Verward hoopje garenNen truiel
verwelkt (bloemen) verslunst
verwisselen (knikkers, meikevers) vermangelen
verzekeringassurance
vestkazake
vestfrak
Vijgkletsore
vindervendere
violier (bloem) stoffelier
vleermuisfloremuize
vleienflossen
vleien / slijmenmefrotten
vleierflosse
vleier / slijmermefrotter
vleugelfleurik
vliegenraamzaloezie
vlinderne vliënbèt, ne pepeling
vlindervliegenbet
vlinderrvliegenbetter
vloekmiljardejeue
vloekakkerzee
vloeknondidomme
voetpadplenkier
vogelkooimuite, voljeire
vogelsveugels
volkoren broodmesluinen bruud
volledighiltegans
Volvoblekkeduuze
voordeurveurdeure
voortdurendgutsgenoadig
vorkfercet
vrederechterdzuzepee
vrederechterjuuze (pee)
vrederechterdjuugepee
vrekkrebbenbijter
vroegtijelijk, tielijk
vrouwvraae
vrouw die klaagt en zaagtlameine
vrouw van ruitenkoekenwijf
vrouwenborstenmammen
vrouwenborstentetten
vrtbruusel vloms
vuilaardvuile beeste
vuilerikvortzak

W

Waar ben jewor zije gije
Waar halen jullie die mooie aardappelen?Wor olde golder die schune patotters?
waar was jewor worde gije
waardeloos spulbazar, bucht
waardeloos voorwerpbucht
waarschijnlijkheelzekers
waarschijnlijkverzekers
wachthuisje (aan spooroverweg) roethuizeken
warm eten (fast food avant la lettre)kwiet (van het Franse cuire)
warme maaltijdgekooksel
warmwaterkruikpulle
wc' t huizeken
wcvertrek
wc (plaats) vertrek
We hebbenWemmen, Webben
we zijn weg we zijme den of af
we zijn wegwe zijn 't ofgat af
weduweweeve
weduwnaarweeveneire
wegweegelken
wegwig
weimis
weidemés
weigerenréfezeren
weinig of niets'n gaudze
weltoet
wenenblijten, tsiempen
wenenschrim' n
wespfluitenier
wetgevingwetgevinge
wielrennersbroekkoersbroek
wijwoaere
wijwoalder
wind (laten) scheete (loaten)
windschermparavent
wipstoeltje voor baby'sfouteuse
witte penswít' n triep
woensdagavondgoensdagoavend
wollen dekenwulle sourze
woonwagensbarakken
woordenboekdictionair
wordt gezegd van iemand die veel geld uitgeeftij ee (s'ee) nen èe rijken dûchedoan
worstensesiedzen
worstenbeulingen
wortelenwurtels
wurmendriesvuilestroate

Z

zakbozze
zak met gereedschapbesuidse
zakdoekneusdoek
zaklamppiellampe
zatzoat
zeer devoor manpezewever
zeikerzjieker
zeikerdziekere
zekeringplong
zekeringskastplongkasse
zeurenknotteren
zeurkouslameine
zeveraarzivereire
zich (inwendig) opjagenop zij perd zitten
ziedaarnem
ZigeunerBohemere
zigeunerbrakgast
zijzoaere
zijzoalder
zij konden het niet gezien hebbenze kosten zoar da nie gezien gad ein
zij zal eeuwig vrijgezel blijvenze za opgoan veur toepkeszoad
zijn best doenzijn devooren doen
zitplaatssalong
zoniniek
zo dadelijksebiet, fleust
zoldertupperste
zoldertje boven bijgebouwschelf
zonder geldrutte
zou het ....zoot
zoutzèt
zuurtje (snoep) muilentrekkere
zuurtje (snoep) ne muilentrekkere
zwarte bessenhollebezen
zwijgenèt ou muile
zwijgenet oune smoel of smoel toe
zwijgtet ouen bek

4 opmerkingen

  1. De familie De Coene waren (zijn ) sinds jaren de grafdelvers op het kerkhof van Zottegem centrum
  2. De inwoners van Zottegem worden beschreven als zijnde -stovenmoakers (omdat er vroeger verschillende ijzergieterijen en stovenmakers waren) -schoenmoakers (om dezelfde reden, er waren vroeger schoenfabrieken) en beslagmoakers (beslag maken in het Zottegems betekent gestes, stoefen of complimenten maken)
  3. Engelse invloeden: borvoets gelijkt op Engelse barefoot
  4. Sliepken: was een scharensliep die tot het einde van de jaren zestig van de vorige eeuw in een wagentje sliep aan de spoorweg op de Bruggenhoek waar vroeger het scoutslokaal Ivans Popel stond