Willebroeks

Dialecten > Antwerpen > Willebroeks

Willebroeks bevat 12 gezegden, 267 woorden en 1 opmerkingen. Alle woorden zijn toegevoegd door onze bezoekers.

PDFLog in

12 gezegden

aan de andere kantnost geene kant
beefsteak met gebakken aardappelenbufstek mè gebakke patatte
daar heb je een kemel mee geslagendau edde den oewfdvogel mee afgeschote zenne
daar zijn we nog niet klaar meedau zemme nonnie aun de nuuf patatte zenne
die vrouw met haar kinderenda woaf mè eur soot
Een oud koppelaa manne
het is in ordet es in de sakosj
Het is niet erg dat kindjes eens overgevenSpaavers zen oepaavers
hij is weeral bangan is wee vervei
ik gun hem dat nietik jon dieje da nie
mijn mandieje van ons
zij heeft een ranseling gehadz' ei wa biejet gat

267 woorden

(van) jullievan aale
100.00aungderdduzend

A

aan de andere kantsjnaaze
Aanaardenâânjèère
Aanklampenâânschaare
aardappelenpatatte
aardappelpureestoemp
aardbeijeijrbees
aardbeijeirbees
Achter elkaarachteriëjn
Achterdochtachterdinke
Achtergehoudenachterdant
Achteroverachterwètsoover
achteruit gaanachteroïjtboere
Afblaffenafkèffe
Afdingenafbiëj
afdraaienafdrôô
afgeleverdafgeleiverd
Afjagenafjââge
afluisterenafleüstere
Afschilferen van verfafblotte
afstrijdenafstraa
aftruggelenafloïjze
angsthaas of snotneusbroekschoater
arresterenâânaave
aspergers, sla, wortelenaspijges, salaut, pekes
azijnazoan

B

bangvervei
Bejaardenaamanne
beklimmenschalladeren (fr:escalader)
Beledigendaffrontelek
belegbaaval
Beschadigenabumeere
beterbeiter
bijboa
bij zijn kraag vattenboa ze schabbernak pakke
Bijgedraaidâângeveeze
bijnabekanst
bilachterkââk
blauwblaat
breinbroan
breinhêssene
brouwerbraaver, biersteker
bruinbroïjn

C

cabrioope kalash
café, barstamenee
citroensintroen

D

daarstrakste fleus
daarstrakste sebiet
dat roodharig meisjeda vos mokke, die vosse, die rosse
deden
de nar der narrenschuppezot
de politiede polis
de zoo, dierentuinzjollezjie
degelijkvandeeg, goe
degelijk handelswaarvandeeg marchandies, goe marchandies
degelijke materiaaldas vandeeg marchandies
denkenpaze, painze
deugnietschobbejak
deze avondtauvet, vandenauvet
die vrouw met haar dik achterwerkda woaf mè euren dikken ol, die mè eul fort
dijndoan
doe je bestdoedaa devoewre
domme vrouw, loempe kiek, loempe koei, loempe kalle
domoorabbe, stoemerik
dorstdeust
driedraa
driedroa
duttenafkappe

E

Eclairekesjoeke
ééniën

E

eenne
een gekne maf, ne klinkaut, ne zot
een jonge stier / een lompe onbezonnen jongenne meutte
een klein ventjee klaa vantje
een portie frietene spoose frut
eerlijkeiëjrleke
Eiaar
ei (gebakken)pjeirenoog
eierkoekaarekoek
eierschelpaareschëllep
eigenaaroageneir
er vandoorschampavie
ergerlijke vrouw, delfoewrwoaf
ernaastneivest
erwtenetsjes

F

fijnfoan

G

gade slagen, zorg voor dragengowr slauge
geelgijl
geingoan
gekapte baksteenbrikkeljon
gekke persoonwiewaa, wizjewozj, drooloewze
geniepigachtertgat
gezichtbakkes
Goed aankledenâânduffele
goochelenschamottere
gooienroeien
graaggeire
grafsteenzèrk
groengruun
Grond of potgrondjeir

H

Haagââch
Haakââk
Haanâân
Haarââr
haar lang haareur lang aar
Halenââle
Handtasshakos
hangborstenafangers
Havermoutpapaavermoot (e) pap
heb moedkoerozje
hebbenemme
heeftei
heeft heteiget
heet wijfiejte trees, iejte trien
Heimelijkachterdeüms
heindonksesteenwegkeisstroat
hersenenhêssene
hetet
Het ouderlijk huisaaversoïjs
hij denktoa poast
hij heeft gezopeneen aai gezope
hofaardig iemand, uit de hoogte doenoeevejeirreg
hout om dakpan op te bevestigenscheullebed
Houten wasknijperaatespèl
Houtskoolaatskool
hovaardigovvejèrreg
huseyinajoan

I

ieder doet zijn dingieder ze paut
ik denkik paas
ik heb het koudkem kaa
ik heb ook zulke'kemmer ok zekken

J

jij denktgoa paast
jullie denkengelle paast

K

kaaskijs
kermisfoewr
kinderenjoeng
kinderensoot
kinderen, kroostsoot
kipkieke
kleinkloan
klein mannetjeklaa vantje
kleine heideklaan aa
konijnkeurnoan
kousenkaase
krent, gierigaardtalloewrelèkker
kus mijn klotenkist men beus, beuzze, kust men kloate

L

Lampekapabbazjoer
langs hierlostie, nostie
langs hier, langs daarnost ie, nost dau of lostie, lostau
lastigabbetant
lastigaardabbetanterik
lepellèper
leurder van allessjachereir
lijnloan
luifelafang

M

maandag, dinsdag, woensdagsmeundaus, testaus, sgunstaus
magere lange slungelsmallen destag
marktmet
martmet
maskermoembakkes
masker (carnaval) moembakkes
masturberenafspeele
meisjemokke, maske, griet,
met mijn meisje naar de marktmè moa mokke no de mèt
mijnmoan
mijn vrouwdie van ons
moedkoereuzje, koerozje

N

naarnor

O

ongehoorzaam kindââpejoenk
ontradenafrôô
ontsnappenschappeere, schampeire
onuitstaanbaar iemand of smeerlapjanmenkloewte of jammekloewte
Oorveegababbel, klets tegen a oere
opoep
opnieuwoepnief
opportunistachternââkwèèker
Optrekkenâânspanne
Oudaat
oude manaave pee
oude vrouwaa kwakkel, aat woaf
Oudersaavers
Ouderwetsaaverwèts
overgevenspave

P

paardpjeit
PaardenbiefstukPjerenbeafsteak
paardenstaartpièresjeit
paardenstaartpjeiresjeit
paarsmoaf
partner bedriegenaunaave, neuffe de pot pisse
pasenposse
peerpair, peir
perenboompeijreleijr
pijnpoan
Pijn verbijtenafsjikke
plasticplastikke
preiparaa
prutser, overal aankomendtantefeir

R

raarâârdeg
rauwe groentenraa kost
regenreige
rik van zandtrik fazant
Rusthuisaatmannekesoïjs

S

SchabAnk
ScharnierLeeke
schatshoeke
Schoenlepelâântrëkker
schommelboech
schommelboege
simpel iemanddrooloewze, nen achterlaike
slapenmaffe
slavendrijverafjââger
slechte ademstinkenden ausem
slinkse figuur, lijpaardliejpechaut
smeerlapsmaairlap of (echt plat) sjmaairlap
Spijbelaarachterdââgblijve
spinaziespineuzze
stationstââse
SteegjeSloepeke
steunpuntaavast
straksfleus
straks, laterflees, fleus
stringbilnestel

T

taarttoert
tante karolientant'kerlien
tante theresatante trees
taszjat
tegelijkertijdswènst
terugvroem
terwijlswènst
terwijl, tijdensswenst
Tornenaftaare
tweetwië

U

uit de hoogte doenoewvejèrreg
Uitschotafkrapsel
uurwerkarleuzje
uw vrouwdie van eulle

V

valsspelerâârzak
vanzelfsprekendvanaagest
vastdraaienâândrôô
veel streken, capsoneszjaar
verkeerdabuus
verlegeschaa
vijfvoaf
vlinderpeepel
vlugalagâ
volgende weeknoste weik
Volgende week komen we terugTenoste weik komwe vroem
voor mij een grote portie frietenve moa een goei spoose frut
vooralveural
vooruitgaanaffesseere
vrouw met gierige of slechte echtgenootze kret miejr biejet as eten, ze krecht mier sloag dan êten

W

we zijn weg, we gaan doorme geun een steuzze vèdder
wij denkenwelle paze
woensdagavondgunstagauvet
wortels en erwtenpureepeekes en eitestoemp
wroetenvruute

Z

zakensaffeïjre
zakgeldpréé
ze zijn verlorenz'emmen een goei vossing gat
zij denkenzun paze
zij denktzoa paast
zij-ingangapauten antrée, antrée oan de zoïkant
zoekzuuk
zouzaa
zulke vrouwe zijn niet te vertrouwenzèkken vraava zèn ni te vertraave
zwartzwet

1 opmerkingen

  1. greeve of greave wordt alleen gebruikt eigenlijk voor holle sint niklaas figuren