Twents

Dialecten > Overijssel > Twents

Twents bevat 410 gezegden, 1461 woorden en 12 opmerkingen. Alle woorden zijn toegevoegd door onze bezoekers.

PDFLog in

410 gezegden

Achter de feiten aanlopenAn hard lopen he-j nich völ, iej mot op tied van hoes goan. Wel te late is opstoan, möt n heeln dag op n draf goan
achterbaks iemandmiezn hoond
Achteruit lopenAchteroet loopn, achterheers lopen
Aktie is reaktieA'j n vearkn veuroet wilt loatn loopn dan mö'j um an n stert trekn.
Alleen bekend voedsel eten, niet iets nieuws proberenWat nen boer nich kent, dat vret e nich.
alles gaat verkeerdalle proemn in n drek
alles goedall's good, good te passe
alles krom getrokkenalles kromgetrokken
Als de zon in het Westen staat, zijn de luien het drukstAs de zun in't westen steet, bint de lui'n 't drokst
Als een boer niet klaagt, is hij ziekAs nen boer nich klaagt is hee zeeke
als een schaap over de dam is dan staat het hek losAs ' n schoap owwer ' n dam is dan steet het hek los
als een vrouw orgel speelt komt er geen muziek uit.As 'n wief op n orgel spoalt kump d`r gen geluid oet
Als er een Mona Lisa op de bank zit krijg je de man de deur niet uitAs d'r nen Mona Lisa op de baank (e) zit kriegie nen kearl 't hoes nich oet.*
als het kalf verdronken is dempt men de putas t kalf verdreunkn is dempt ze de putte
Als het niet gaat zo als het moet, moet het maar zoals het gaat.As ut n't geet zoas ut mut, mut ut mear zo as ut geet
als iemand zich onnodig zorgen maaktAt n hemmel vaalt brekt alle boonnstökke
Als is te laatAs is verbraan turf
als je de staart op tilt kijk je altijd naar een gatain stet op beurt kiekie altied veur, n gat. A-j ie nen stet op beurt kiek ie altied veur nen gat.*
Als je een sufferd naar de markt stuurt, hebben de kooplui plezierA'j nen döl noar t maark steurt, hebt de koopleu wil
Als je er bent, moet je er ook wezen.A'j dr bunt, mojje dr ok wean
Als je geen kop hebt, kun je niet uit het raam kijkenA'j gin kop hebt, kö'j nich oet 't raam kiek'n
Als je iemand pijn wilt doen, moet je een stomp mes nemen.As ie d`r ene zear wilt doon, mot ie 'n stoomp mes nemm'n
Als je in het begin een fout maakt, komt het niet meer goedA'j t earste knoopsgat mist, krie'j t buis nich too
Als je lekker aan het eten bentAs de katn moezt dan mieauwt ze nig
Als je lui bent kun je niets aan doen, maar als je moe bent is het je eigen schuldAi lui bint doa kun ie niks an doon, maar ai meu bint is't oe eig'n schuld
Als je niet in discussie gaat, ben je snel uitgepraatA’j mekaar geliek geft, bu’j rap oet e kuierd
Als je om het geld bent getrouwd heb je een koe in de stal en een varken in bed.A'j om t geald trouwd bint, he'j ne koo in n stal en n vearkn in berre!
Als je ouder wordt wordt je wel wijzer maar niet altijd verstandigerA-j oolder wördt, wo'j wa wiezer mer nich altied klooker. A'j oolder wördt, wo' j wa wiezer mer nie altied verstaandiger.
Als je ruikt dan weet je of het stinktAs ie roekt dan wet ie of `t stinkt
Als je Twents kan praten moet je het om mij niet laten.A'j Twents könt proat'n, mu'j 't um mie nich loat'n. A'j Plat kuiern könt, mö'j ’t nie loatn!
als je wilt flitsen dan moet je de broek laten zakkken.as ie wilt flitsen mot ie de boks, bokse loat`n zakken.*
Als jij het licht uit doet, hou ik het knopje wel vast.Nen boer tut zijn wief : aske ie licht oetdoot, haool ik knopke wa vast.*
als jij je mond even houdt, kunnen wij normaal overleggen.as ie oe bek ewm hoalt, dan kunt wie normaal kuieren.
als wij eruit zienas wiej der oet zeet
Als wilt opdrijven dan spring je maar in de DinkelAj wilt drie'm möj in de Dinkel springn
Altijd maar meer willen hebbende oog'n nig vol hebb'n
bazige vrouwStrabaant Wief
beetje zieksloerig in ' n rakkert
begint kaal te wordende binn'nband d'r aardig deur
bekakt pratenachter oet'n hals proaten
ben er nog bij; gaat het?lup't oe weg?
ben je er klaar voor?he'jt 'r noar?
ben je malbun ie helemoall va'n pot af'e'rukt
ben je zover, ben je er aan toe?he'j t r noar?
beschaamd zijnmet n dikn kop zitn
Beter een ons verstand dan een pond geleerdheidBetter n oons verstand as n poond geleardheaid!
beter iets dan nietsbetter wat dan niks, zea de vos, doew vrat hee ne vleege op
bij hem is een steekje loswaterdösken
binnenste buiten aangetrokken (v. e. kledingstuk)krang um an
Boven je stand levenAj gin kop hebt, ku'j nig noar boet'n kiek'n. De koo is vergett'n dat he kalf is west.
Brutale vrouwKreei van 'n wief, kreeje
buiten gaan zoenenLoat vi' j boeten em' brommers kieken?
daar ben ik voor uitgenodigddoar he' k wat van met
daar is niks mis meedoar mekeert 't nich an
Daar komt het wel op neer.Kump't wa op daale.
daar wordt over gesprokendaor praot ze van
dat doe ik niet!doar hoal ik mich nig gangs met
dat doet de deur dichtdat doot de dure, deure too
dat duurt evenda's de gaank mer weark
dat gaat je mis!dat vrös oe op 'n emmer!
Dat heb je somsDa haj soms. Da hej mangs
dat is alleen maar loos gekletsda's niks as poesen oaver 't sköttelke
Dat is een mooi meisjeda' s wa ' n skier wichke
Dat is een over het paard getild persoon.Den löp noast de schoone
dat is me ook watdat is mi' j ok wat
Dat komt ervanDa krie'j d'r van
dat vind ik wel prettigdat maj-k wal liên
dat wist hij nietDen kom uut losser
dat zei je laatst van welda zy oe last wa; könns mean' ie van wa
de binnen banden er aardig doorde binnenbander d' r aardig doar
De langste dag heeft ook een avond'n Langsten dag hef ok nen oamd
De overheidDee steenkt slimmer dan wat nen koo drit
de vrouw kan meer uitgeven dan de boer kan verdienende vrouwe kan mear met de portemonnee ' t hoes oet drèègn, dan de boer d' r met de schoefkoare in kan veurn
De wijzen kwamen uit het oosten, maar het waren er maar drieDe wiez, n kuump uut oost, n, mer , t bent d, r maar dree west.
Die heeft kapsones / hoog in de bolDen hef droosjes an t gat
die is erg magerdeur löp ne bokse en ne buis allenig
Die is niet helemaal goed wijsDen hef ne stek lös. Doar is ne stek an lös
dit is een kortere wegdisse weg is richter
Doe de deur dichtDeure dich! Wie'j stokkert hier nich veur heel Hengel, Doo de deur too, plaank int gat
doe de deur dicht, het wordt me te frisdoo-t de deure too, 't döt mie 't lief
Doe de deur eens even dicht.Gooi de plaank e'm in ut gat.
Doe het rustig aanDoo-t hènig an
doe maar niet zo drukdoo mer heanig an
doe maar normaalbloas nig zo hooge van de toorn
doe wat je zegt dan lieg je nietdoe wat ie zegt dan leeg ie nich
Dom doenHe'j t verstaand in'n tuk zit'n ofzo?
domme / onbenulnen onnozelen mot ie eerst 't 't meet knikker leren.*
DronkenDikke as doezend man, zo dik as doezend man
dunne plakjes snijden is 't behoudt van 'n worst.dunne plakkies snien is 't behoald vur 'n wurst
een boender is nog geen bezemnen beunder is nog gin ne bezzem
Een boer zet geen vee opstal als hij er geen hooi voor heeft. Dus niet investeren zonder geld.Nen boer zet gin vee op stal as hee d`r gin heuj veur hef.
Een borrel na de begrafenis.Uut vel verzoepen .
een domme moet eerst het knikkeren leren.nen onnozelen mot ie eerst 't 't meet knikker leren. *
Een eerste klap een daalder waard.Ne`n eerste stiekerd / veegerd is nen daalder weard.
Een eind aan een visite makenKom vrouw, wie goat noar berre, de leu wilt noar hoes
Een gek kan meer inkopen, dan tienwijzen kunnen verkopen.Nen döl kan meer inkopen dan tienwies`n kon`t sliet`n..
Een goed verstaander heeft een half woord nodigWee klook is, heurt één woord en begrip der twee
Een goede buurman is beter dan een verre vriend.Better één dee nöast oe geet, as twee dee achter oe an loopt.
Een heet gebakerde moet oppassen dat hij bij het plassen de vinger niet verbrand.Nen heet gebaker`n mot oppassen dat hee biej`t miegen de vinger nich verbraand.
Een kwade vrouw is beter dan een doornen haag om het huisNen helg wief is better dan een deurn hege om t`hoes, Nen hel wief is better dan een deurn hege om t`hoes
een lange vrouw scheelt een ladder in huisnen lang wief scheelt nen ledder in hoes
Een mooie vrouw heb je nooit alleen.Nen mooi wief is een dweijl an`n stok.
een opmeten / harde maatregelen nemen.enen de moat nehm
een potje klappen krijgen' n löagke op ' n balg kriegn
Een zwijgzaam iemandDen is bange dat hee 'n bek earder verslit as 't gat
eigenwijsie bint een dreejklezoew
er goed uit springend'r good met vot komm'n
Er meer van wetenDrek am stekken.
er niet omheen draaienbinndeur is nooit um
Er sterven meer mensen aan de drank dan van de dorstD'r goat d'r meer dood an 'n draank as van 'n döst
er wordt aangebeldd'r is volk an de deure
Er zijn mensen die nooit van gedachte veranderen, maar deze mensen denken dan ook nooit naDer bint leu dee nich van gedachtn veraandert; mer dee deankt nooit noa
er zit geen schot in de zaak't kump zo trage as biej nen osn de melk
Er zitten rupsen op de boerenkoolWie hebt roep'm op de moos
erg dronken zijnzo dikke as doezend man
erg van streekglad van de wieze
extra geld achter de hand hebbenschoet veur, n doem hebb, n
fijn dat je er was en tot ziensmooi daj d'r wes bunt en wier komm'n
flink klappen krijgenspier op de rimm krieg'n
Ga staan als je voor Twente bent!Goa stoan a'j veur Twente bint!
ga zittensmiet oe dale
gaan we vrijengoaj met brommers kieken
Gelukkig nieuwjaar!Volle geluk in 't tuk, gluk in'n tuk
Gering in aanzien, snel aftroeven'n Kleen neuske ko'j gaauw snuutn
goed gaangoad goan
Groet voordat je slapen gaatkop in't kussen, kop in't stro, tot morn vroo
Hallo leuk dat u er bent kom binnenKom derin dan ku'j dr oet kiek'n
Handig (behendig) Veul`n mot ie van dokter lear`n..
Heb je de verkering uit?He-j 't nust oonder'n boom lign?
Heb je een bunzing uit de val gehaald (Iemand die stinkt zeggen dat hij / zij stinkt of iets stinkends achter gelaten heeft)He'j ne ulk van' stap loat'n
heb je haastis der braand Heb ie eier'n in 'n kettel
heb je hem een keer nodig, is hij er weer nieta' j ' n kearl nödig hebt is heej d' r ook nooit
Heb je het nog gedaanHei ut nog edoan
Heb je het wel helemaal goed zitten?!Ha'jt wa helemoal heuj zitt'n?!
Heb je ze niet allemaal op een rijtje / ben je niet goed wijs?He'j 'n good wies an diggeln
heeft een mooi uiterlijkist ankieken wa weerd
Heeft nog niet voldoende ervaringIs nog nig dreug achter de oor'n. Möt nog nen paar joar in de wei
heel booshellig in de kop
heel druk zijnop ' n biester wèèn
Hem om de oren slaanum ene an'rek'n- striekerd an de oor'n doon.
Het ga(at) je goedGood goan
Het gaat je niet lukken'T löp oe in'n drek
Het gaat te gekhet kump mie noar de oarn
het is altijd maar eventis altied moar ff, n
Het is een bendeAlle proemen in 'n drek
Het is hier warmIe hept het goot dooi hier
Het is niet erg om dom te zijn, het wordt pas erg als je het zelf niet in de gaten hebtDom wean heendert nich ' t wördt pas slim a-j ' t zölf nich deur hebt
Het is soms slim om je dom voor te doen't is mangs klook om oe dom te hoaln
Het komt wel goed'T hef nog nooit zo duuster west of 't wer wa wier licht
het leven is als een kinderhemdje, meestal te kort't leaven is as 'n keenderhèèmd, mest'ntieds te kort
het ligt altijd aan iets andersas ne boer nich kan zwemmen, ligt 't an 't water
het moet niet gekker wordennoe mot 't nich anhaal'n
het sneeuwt heel zachtjes't grummelt
Het stel is uit elkaar (huwelijk op de klippen) Zie hebt 't nös mooi onder 'n boom ligg'n
Het zal welO nie dan, joa joa
Hij / zij is erg mager.Hee kan met de kniene deur de tralies vrett'n.
hij gaf mij een handhee deu miej de haand
hij had er nooit last meehee har der nooit wat met te doon
hij heeft de broek aanhee hef de bokse an
hij heeft de schaapjes op het drogehee hef 'n aap bin'n
hij heeft een rood aangelopen hoofdhee hef ne kop as ne bolle
hij heeft het te pakken (een griepje of zo) hee hef ' t vuur ' t gat vuur
Hij heeft ze ook niet helemaalHef ze ook nig aln veerntwinnig in'n krat
Hij heeft zichzelf ermeeHe pist sich self oaver'n bokse hen; He'j mig sich oaver ziene bokse
Hij heeft zijn verstand verlorenHe hef zien goodwies kapot
hij is aan de drankhee is an de zöppe
hij is de weg kwijtHee is zie’n hoesbreef verget’n
hij is er heel erg druk meeHij leup zich een gat oet 'n haak'n
hij is erg dronkenhee hef ' n bestn skoer op / hee is al aardig dikke / hee hef de koar vol
hij is erg moehee hef de knol'n op
hij is erg onrustighee hef gin zit in 't gat
hij is heel onhandigden löp met beide beene in eene piepe
Hij is in een slechte buiHee hef ' n kop verkeerd stoan
hij is oostindisch doofhee hef zwil in de oarn
Hij is scheel.Den kik met 't linkeroge in'n rechtertuk
Hij is snel boosheehef 't hemd kort veur de boks, bokse zitten.
hij is zijn huisbrief vergetenHee is zie’n hoesbreef verget’n
hij kan veel hebbenhe hef nen breeje ruw
Hij kijkt scheelhee kik met 't ene oog in de andere wèke
hij lag vaker naast de brommer dan op de brommeran een toer vedan, ait ver dan
hij liep niet hardhee deu nich had
hij lijkt op zijn vaderhee slaagt noar zien va - he hef't slag van zien vaar.
hij loopt te zeurenhee löp te nöaln
hij praat plathee prut plat
Hij wil blazen, maar het meel in de mond houden (dus twee dingen tegelijk doen, wat niet kan) .He wil poezen, mer 't mel in de moond holn.
hoe gaat het met jou?Al' ns good t' rech jao?
hoe gaat het met uhoo hej' t d' r met
hoe luid de zin kalm aan en rap een beetje in het twentstwents Hënig an en rap wat
iemand begraveniemand inkoel'n
Iemand die een te korte broek draagtDen köj nit op de bokse trèèn
iemand die graag en veel op pad isne grote loopsküte
iemand die ongevraagd raad geeftpreakebone
iemand die van wanten weetden steet nig van wieten
Iemand een klap verkopen.Iene zien loek' n dichte bats' n.
iemand hard laten werkeneene flink an de pinne loat'n roek'n.
Iemand met een gevulde bhDen hef ne beste bos hoolt veur de deur
iemand om de oren slaanene an 'n kop houwn
Iemand op de bek slaanAppelweek ofhouw'n
iemand uit de Achterhoekn'Achterhoaker
Iets afbreken (gebouw) int gat houwn
Iets heel lomp zeggenIe proat asof 't ne koo oet gat kump vall'n
Ik ben daar wel vertrouwdIk bun doar hoeskunnig
Ik ben de huiseigenaar, maar m'n vrouw heeft de sleutel' t Hoes is van mie, mer ' t wief hef' n slöttel
ik ben erg ziekik heb 't slim te pakk'n
ik ben geboren in Borneik bin boorn in Boorn
Ik ben helemaal blutIk heb genn neagel um t gat te krabn
Ik ben helemaal volgegetenDe katte geet mie nich meer met de mage loop'n
ik ben moeik heb de knoln op
Ik ben uitgeputIk heb de proemn op
ik ga even een kopje koffie drinkenik goa eam'n 'n köpke koffie dreenk'n
Ik ga naar huisIk goa op de kuk'n an, Ik goa op hoes an
Ik ga naar huisIk trap 'm an
ik ga slapenik goa pitt'n
ik haal je wel weer inik kom oe wa wier an
Ik heb buikpijnIk heb 't in 'n boek, ik heb pien in n balg
ik heb er geen tijd voorik kan 't nig woch'n
Ik heb genoeg gegetenNoe kan ik 't earste uur wa teg'n 'n hong'rigen boer vast'n
Ik hou van jeIk bun gek met oe, ik hoal voan oe
Ik kan er niet mee zittenstuk mien niks
ik ken jou wel, ik zal je een lesje leren'k ken oe wa, 'k pak oe an
Ik kom uit Enschede en ik ben onschuldig (ook: onwetend) 'k kom uut Eanske en 'k wet van niks
Ik laat me niet beet nemen!Ik loat mie nich in 'n tuk driet'n
ik met jou nog een appeltje te schillenik heb met oe nog wat te vehapstukkn
ik snap 't nietik kan d'r mit de kop nig bie
ik voel me niet lekker'k bin sloerig in 'n rakker
ik vraag je toch ook niet of een koe gras lust (iets onbenulligs vragenik vroag oe tog ok nig of ne koo gras lus?
Ik weet nergens vanIk kom ut Losser en ik weet van niets
Ik weet van niksIk wit n'nens van, weet van niks, 'k kom oet Losser
Ik wil je nog voor geen duizend gulden missen, maar als ik je kwijt ben wil ik je nog voor geen kwartje weer hebben.Ik wil oe veur gin doezend geulden missen, mer ak oe kwiet bin wik oe veur ' n kwartje nog nich wier hebn!
in de weg zittenin de porren zitten
In een geld budel kan je allls kwijtOld geald en oale wief ko`j kwiet in klingelbuul. *
in Twente houden ze van een kort gebed en een lange metworstin twente hoal' t ze va' n kot gebed en ' n laang' n metwos
je bedonderd mijie miegt mie an de koar
je bent machteloosie heb't' too kiek'n
Je bent nu in het bos gekomen waar de bomen beginnen om te vallen (Iemand die 70 jaar wordt) Ie bint noe in 't bos anekumn woar de beume beginn um te valln.
Je hebt het verknaldNoe hej't vedrett'n
Je hoeft niet over jezelf te praten, dat doe wij wel als je weg bent.proat nich ower oezelf da doot wille wa ai vot bunt
je houdt me voor de gekie miegt mie an de koar
je kan geen omelet bakken zonder het ei te brekenoe kan geen omelette bak'n zonder het ei te brek'n
Je komt er nog wel achter.D' r geet oe nog wa un wörm oaf!
Je kunt een kikker net zolang plagen tot hij uit de sloot komt.Ie kunt nen kikker net zo lang ploagen totheeoet de graam kump.
Je kunt geen twee dingen tegelijk doenIe könt nich poesen en 't mel in 'n moond hoaln. Iej könt ginn pap ett'n en poes'n tegelieke
je kunt hem bijna niet te spreken krijgeniej könt ' m hoaste nich an de veern kommen
Je kunt je pas jong voelen als je oud bent en dan is het te laatIej könt oe pas joonk veulen a'j oald bint en dan is ' te late
Je kunt niet meer dan je best doenIe kunt néét meer doone as kan, Wat so's as dös wa's kaans
je kunt niet meer doen dan je best, dus wat maak je je druka'j doot wa'j könt wat zeur iej dan nog
Je moet nog wel heel wat doen om dat voor elkaar te krijgenAj een ezel dans'n wilt leern, he'j wal ne glönige plate nörig
Je wordt bedonderdZe driet oe in de klompn, Ze miegt oe an de koar, Ze doot oe bie'n bok
jij weet dat welwei ja wa
Jonge haantjes die drie stuivers kosttenDreestuuvershanen
Klets maar watAlna hef n eande, mear n metwors hef dr twee
koffie zonder iets erbij (koekje, taart) koffie met 't bloate gat
kom binnenkomt der in, kuj der uut kiek'n
kom binnen dan kun je naar buiten kijkenkom 't erin dan kö'j d'r oet kiek'n
Kom je over de hond dan kom je ook over de staartKommie ower'n hoond dan kommie ok ower'n stet
komt wel goedt lup wa los
kort bezoekend´r achterhen kiek´n
laat gaan. laat gaan maar doe het niet in de broekloat goan, loat goan ma doot neej-t in de bokse
laat het je goed gaanloat 't oe hènig an kapot kokk'n
laat het je goed smakenloat 't oe smaken
laat je niet op de kop zittenloat oe nich in de tuk drietn
laat maar gaanloat moar kuulen / loat goan
Laat maar gaan het valt wel meeLaot mear kuuln t löp wal lös
Laat maar gaan, het komt wel goedLoat mer küüln, 't lup wa los
laat maar waaien, van de wind krijg je geen kinderenloat moar waaien, van de wéénd krig ie geen keender
lachen als een boer met kiespijnlachen as nen sik in de braandnetteln
lachen is gezondre nen dood kietelen.*
lawaai maken (bv bij het spelen) remèèntn, wat moak ie 'n leav'n
lichtgeraakt zijnde oor'n luk kort an 'n kop hebb'n zitt'n
loop eens doorgaot 's nen tred an
loop eens wat vluggerloop ' s ' n luk an
loop toch naar de maangoat hen
m'n vrouw geeft teveel geld uitmien wief kan d'r met de kruwage mear oetskoemn as ik met de stötkoare kan inbrengn
Malheur / ongelukjeAlle proemen in drek
Meestal gaat het goedUm de whiel geet wa good
meid wat zie je er goed uitmieddie woat zie ju er goed uut
Mensen scheppen vaak op, maar maken het zelden waar.kheb vaker zukke haans heur'n krééjn, m'r sanderdaags veuln ze dood van'n stok.
met een goed inkomen kun je beter rondkomenMet 'n good inkomn ko'j better oetkomen
Met een mooie vrouw kom je tijd tekortMet `n schier wief kom ie tied tekort.*
Met een oud huis en een jonge vrouw heb je aaltijd iets om handenMet ' n oald hoes en ' n joonk wief he' j altied wat te knooi' n.
Met woorden kun je meer schade aanrichten dan met een grote knuppel.Met proat`n ko`j mangs meer schade aanrichten as met nen groot`n knuppel.
Met zwijgen en denken krenk je niemandZwiegen en denken kan gin mense krenken
Mijn naam is haasVroag mie niks, ik wet nargens wat van,
moet je de koeien horen loeien in de wei.muj de beest heurn toeten in de weer
Moet je een klap hebbenMoin klap an bek hemm
moet je een klap voor je bek hebben?woj 'n lik an de bek hebb'n
moie vrouwelijke benenmooie rikkepöste
na deze (mislukte) liefde een volgendenoa dissen wear n'en frissen
na deze komt er wel weer een nieuwe liefdenoa dissen kump dr wal wier nen frissen
naar bedik goa sloapn
naar buiten gaan om te zoenengoa-j met hen brommers kieken
naar de wc voor ontlastingoet de bokse
niet goed snik zijnie bunt nie wies
Niet teveel aandacht vragengao nich an mie hang'n
Nu beginnen de problemen.Noe he'j de proem'n in 'n drek
nu begint hetnoe keump ' t skoapeskeer' n an
Nu heb je de poppen aan het dansenNoe he'j de popp'n aant daans'n; noe he'j 't schoap an't driet'n
Nu heb je het verpestNoe hej't ja kats verdrett'n
Nu heb je het voor elkaar (cynisch) Noe hej' t gaangs.
nu hebben we gedonder in de tentnoe he' w ' t schoap an ' t drieten
Oeps, een probleem!Doar hej't skoap an't dretten!
oh wat ergoooh wat slim
Oldenzaal stadje van plezierOlnzel stedke van plezeer
ontzettend tekeer gaanvuur gek en oonwies an goan
Op ieder potje past een dekseltjegin pot zo scheef of n dekkel die wal past
Op je donder krijgennoe he-jt aant donder' n
op zijn beloop latenin de lap laot' n hang' n
Op zijn zondags gekleed. Met wit overhemd.Hee kik oet 't melkkenneke.
oud en stijf en nog geen wijfoald en stief en nog gin wief
over mensen die niks te doen hebben en altijd aan het klagen zijn.Zittend gat hef aait wat
Overal is een maat voor`Alles met de moate` zee den kleermaker en hé heuw zien wief met de el.
overal last van hebbenpip a de linkere vetveere
Overzicht / behoudenAs ie 't licht oet doot haool ik 't kn
palingsteekDie smerige Oole Toeke
pas goed op jezelfpas good op oezelf
pas je wel op met dat mes!stek oe nich in de rugge!
potige tantestrabant wief
praat jij eens plat in jouw taalproat ie ' s in oew moodersproake
pratenhij praatproat'n, kuiern, sprekk'n
prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaarprettige kerstdaag'n en gluk in'n tuk
rupsen op de boerenkoolroep'n op nen moos
rupsen op de boerenkool hebbenroep' n op ' n moos hebb' n
rustig aan en snel een beetjekalm an en rap 'n betke
Schreeuwen van woedeAchter oet ' n hals komm'
slecht management voerenachteroet boer'n
smeren jullie je wel in? (met zonnecreme) Öllie ieleu oe wa in? ; Öllied uille oele wa in?
Smerig wordende knappe boks hoal ie d'r nich bie an
snel aangebrand zijn'n klèèn pötje is gauw heete
sommige mensen hebben teveel te bepalenwat leu hebt te vol pot in de asche
sommige mensen praten veel en zeggen weinigwat leu proat völle en zegt wènig
soms is het beter iets moois te verliezen, beter verliezen dan dat je het nooit heb gehadmangs ist better iets moois an de klos
soms kun je beter niets zeggenD'r mot n'n kapp'n sprekker kom'n, wil e nen zwieger verbetter'n
Soms moet je het er van nemenMangs mö'j de bloom'n boet'n zett'n
Soms wel niet altijdMangs wa, aait nich, mangs wa aajt nig
sterk zijnpik in de mouw hebn
sterke armenpik in de mouwe
tel wat je hebt en niet wat je misttel toch nich wat ie mist maar wat ie hebt
trouwen: je denkt dat je goud vindt, maar je vindt nog geen roesterige spijkertrouwen: ie denk daj der gold vindt ma ie vindt d'r nog gien roestigen spieker
twents daar is niks mis meetwents doar is niks mis met
uit het blote hoofdoet de blote kop
Uit het gouden korenaren schiep God de mensen uit het westen, en uit het kaf en de resten de Twentsen.Oet goald'n korenoarn skeup God de leu oet 't west'n, en oet 't kaf en de rest'n de Twentse.
vaak ben je te bangvake be'j te bange
vaak zwanger zijn't is net ne OAD busse, d'r zit altied wat in
van de mensen moeten we het hebbenvan de leu mow' t heb' n
van de regen in de drupvan mieg in ber noar driet in ber
van horen zeggen komen vele leugensVan heurn zeggen komt völle löggens
van jonge mensen en oude grondvan jonge leu en oale groond
veel geluk in de toekomstvöl geluk in tuk
verbaal flink op zijn kop krijgen'n skoer deur de beên krieg'n; 'n skoer deur de latten krieg'n
vergeet niet weer te komenveget nit wehr te komen; verget 't wierkom'n nich
Verkering is zacht praten en hard liegen.Vriejn is zacht kuiern en hard leegn.
Verstand (zonder) Aske nen wief op`nen orgel spoalt kump d`r gin muziek oet.*
verzet tegen de rechtelijke machtteeng`n de kast pissen.
Voelen moet je van een dokter leren.Voal`n mot ie van dokter lear`n
vorst in september, een zachte decembervos in september, nen zacht'n december
Vreemd gaanOnder, n droad hen vretn, oondern draod deur vrett'n
waar ben je geweest?woar bin ie west?
Waar en onwaarhedenIin`nen klungelbuul ko`j oals kwiet. *
Waar ga je heenWaor goa-j hen, woar geet op an
waar is hier de ingang?woar kö'j d'r hier an in?
waar kom je vandaanwoar kom iej vot? / woar kom iej weg? / woar kom ie vedan? waor kom ie fort? woar kom ie vöt?
Wanneer je niets zegt, heb je ook niets te verwantwoorden.Aj niks zeit hej ok niks te verantwoord'n.
wanneer men vol gegeten is, gaat het eten tegenstaanas nen moes zat is, wördt 't mel bitter
wat ben je toch ondeugendlelke dearne as dien goat
wat doe je daarwat doo-j doar
wat doe je er aanwat doo-j der an
wat een boer niet kent dat eet die nietwat'n boer nicht ken't dat vrett'e nicht
wat een idiootwat 'n door deer
wat ga je vandaag doenwat goaj vedaag doon
Wat gebeurd er nu danWat he'k noe dan an de fietse hang'n
wat kom je doenwa mö'j?
wat moet je ermeewat mo-j d'r met
wat moet je, als je doet wat je kuntwat sas, as dös was kaans
wat moet je?wa mut ie?
Wat wil jeWat woll ie
wat willen ze dan?wa wilt ze d' an
Wat zou je als je doet wat je kunt?Wat sas as dös was kaans?
wat zul je als je doet wat je kanwat sus as dös was koanst
we gaan naar huiswie goat op hoes an; Vi'j goat op hoes an
we gaan wegwie trap em an
wees niet zo bescheidenloat oe neet neug'n
Weet je niet waar je naar toe moet?Hej't hen en weer umme?
weg ermeevot d'r met
weg met de troepvot met'n pruttel
weg met die zooiVöt met den kroam
Wie altijd druk is komt vaak te laatWee aajt drok is, koomp vaak te laat
wie ergens de lusten van heeft, heeft er ook de lasten vana'j kniene hebt, he'j ok köttels
Wie geen zuiver geweten heeft, kan zich beter koest houdenA-j botter op 'n kop hebt, mu-j nich in de zunne loop'n
wie niet voorzich zelf opkomt krijgt staat met lege handenwel nich klaagt, krig ok gen holp
wie nooit tijd heeft, kan er niet mee omgaanwel nooit tied hef, kan d'r nich met umgoan
Wie z'n ogen niet openhoudt, moet vaak de portemonnee trekkenWee ziene oogn nich lös döt, möt vaak de knip lös doon
Wie zijn je oudersWoar bin ie d'r ene van
wij hebben rupsen op de boerenkoolwie hebt roepen op n moos; Vi'j hebt roep'n op'n moos
Wil je een kusjemoej un lik an de bek hem
wil jij notuleren?skrief ie?
Zal ik je slaanMoej een tik an de bek heb'n, moj 'n laog op de but, möt ie 'n pensmölke, wol ie 'n portie kleppe, za'k oe d'r ene optikk'n, za'k oe d'r ene anrekk'n
ze heeft mooie benenzee hef mooie poot'n oonder de pisbak staon
Ze nemen je te grazenZe driet oe in de kloopn, Ze miech toe an de koar, Zo doot oe bie'n bok
zich afzijdig houdenzich an de kookaante hoalen
zich niet aan een afspraak houdende achterboks antrekk'n
zich terugtrekken van een belofte'n köttel wier intrekken
Zichzelf prijzen is ongepast, maar schaden doet het meestal nietZikzölf priezn is ongepast, mer schaadn döt 't meesttieds nich
zij heeft de broek aanzee hef de boks an
zij is zwangerden hef butkes in n boek
Zijn opzet is mislukt (hij heeft zichzelf in de buik gebeten) He hef zik lillik in 'n boek betten
Zit niemand in de wegSit gen boer in't venster
zoek je ruzie, schijterd?Wo'j houw'n joh, drietbuul?
Zoek je ruzie?Moj wat op'n balg heb'n? Woj de butt in 'n zak heb'n?
zonder kennis van zaken, toch iets ondernemenmet n'n leug gat hen driet'n goan
zware buischip met zoere appeln

1461 woorden

(trek) harmonica of diatonische accordeontrekzak, trekbuul

A

aabintmoer
aandachtkop dr bie hoaln
aangrenzendanpoalend
Aanhanger (kar) Koar
aankomendetoken
aanmoedigenanmeudigen
AardappelEarpel earpl piepers tuffel
aardappelboertuffel toon, tuffel boer tuffeltoone
AardappelenBarg jappel
aardappelen schilleneerpel schel' n
AardappelsEerpel, earpel, tuffel tuffeln tuffels bonzen
Aardappels rapenEarpel, tuffel gaddern
aardappeltje gebakkenbrödertje
aardegroond
aardigOardig
AarsEars
aasoas
abintmoren
AchterhoekAchterhook
ademoasem
Advocaatjenen vretborrel
afblijvenofblieven
afdakjeofdakie
afgunstigavengonstig
afkomst, waar men is geborenhoesbreef
afrasterenofgleentn, gleintn, rikn, tuunn, vruchtn, droadn
afrasteren (van omheining) poalkes rikk'n
AgeloOagel, Buurt bij klein Agelo
akkerlandbouwgroond
AlbergenAlbearg
allenalen
allesalns
allichtumsgelieks
alsas stom
altaaraltoar
altijdaltied, aait
altijd verderaait vedan
andersomachtereerst
andijvieandievie
asaske
autokoetse
avond oamd
AzeloOazel
Azelo (buurtschap) Oazel
AzijnAzien, ettik

B

BabbelkousProatebuul, reppelkoonte
badeendgummiganze
BakbloedworstBloodkoke
BakkerskarStutenkoar
BakleverBakleaver
Baklever-en bakbloedworst gekookt in een katoenen zakBuulkesbrood
bakovenbakspieker
Ballenklutjes
ballenalooo
bangerikdrietebuul
bankbaank (e)
barskap
bedberre
BedankenDaank oe wa, daankoewal
beddegoedberregerei
bedelaarbirman, bidder
bedervenbedarvn, bedearvn, bedaarvn, bedoarvn, kapot goan
bedrijfbedrief
beekbekke
BeenPoot
beetjeluk
begonnenbegunn'n
begrafenisgroovn, groowe, groow
behaardbehoard
bekakthooghaarlemmerdieks
bekendekunnegen
bekritiserenverlakschouwen
belevenisbeleavenis
benbin
benendebenene
BenieuwdBenoetj moet zijn; benejd
bentbint
BenteloBeantel, bêêntel
BergBèèrg, barg
bergplaatsschoppe
berkbarke
berrenstokberrestok
BerustendGedoan
beschuitbeskuute
bestelenbegapn
BeterschapBetterschop
BeurtA`n stot
BeurtelingsUmschichtig
bezoekkuiervolk
biertjegleaske bier, nen pils
bieslookpoepkroet
biggetjekeuntje, pork
bijbieje
bij elkaar rapengarder' n
bijbelbiebel
bijlbiel, biele
bijnabienoa zowat sowat
bijtenbietn
bikearsoetvigelieren
bilbas
billenkoekgatmöalke
binnenbandkaal
binnendoorrichter
binnenstebuitenkrang
binnenzakbinntuk
BiscuitjeMelmöpke
blaaskaakDrietebuul, schroetbalg
blaffenblökn
blazenbloazn, poesn
bleekblas
blijfblief
blijftblif
blijvenBliem blieven
bliksemlöchtn
BloedworstBloodkook
bloembloom
bloemkoolBloomkool boeskool
boekbook
BoekeloBookel
boekenbeuk
boekhouderbookhoalder
boekjesbeukskes
boenderbeunder
boerderijplakstoet
Boeren knechtStalstreeier
boerenkoolkruutmuus
boerenkoolmoos
bomenbeume
BoodschappenBosschopn boskopn
boodschappentasboskopp' ntasse, boskopp' n toet' n
boomkikkerloakvos
boosvegrelt
BorculoBorkloo
bordteelder, tealder, teller teilder tilder
bord (niet om van te eten) brød
borenboorn
BorneBoarn boorn
BornerbroekBrook
borrelfusel
borrelglaasje zonder voetjegrösmeaierke
borstelenschuier'n
bosanemoonachterumkiekertje
bosje grasfuske grös
boterbotter
BoterhamBotterbruggen, vlak stoet, snee stoete, brugge, stoetnbrug, plak stoet
bottenbutte
bramenbrömmel
BrandhoutBraandholt
brandnetelbraandnettel
breekboutenbrekbolten
BretelsLichten, lichtn bokseopholders
brilfok, loeriezer
BroekBoks bokse
broekzaktuk
broerbreur
broers en zussende wichter
bromfietspleariezer
bronwelle, born (ouderwets)
BroodStoet stoet, n stoete
broodjesstuutjes
broodkapjeknappe, knep
BruiloftBrulft brulfte
bruinbroen
BuikBoek balg
buikpijnliefzearte boekzearte balgzearte
BuitenBuutn, boetn boet, n buutn
buitenlander (zuidelijke afkomst) ne zwart'n
bunzing ulk
burennoabers
Burenhulp, BurenplichtNoaberschop
Burgerkottelvolk
buurmannoaber

C

cadeaukedoo
CaravanNe slepkuk'n, slepkeuk'n, slepkökn
caravankibbelkoarke
chagerijnigjamie
chagrijnisegrim
chagrijnig wijfstrotte
chauffeurvrachtveurder
Collecte zak aan een stokklingelbuul
commissiekemmissie
computerrekk'ndeus
CondoomReppeltuutje, sputtertoetn, trappelzak, rammeltoet`n.*
constantstöadig, steurig

D

daardoar
DaarlerveenDoarlseveld
DaaromDoarom, doarumme
dakgootdakgötte
dank je weldank oe wa
Dankjedaank oe wa
Dat is leukDat is leuk
de deur staat opende duure is los
de kortste weghet richste
de liefde is uithet nust lig onder 'n boom
de mensende leu
de pollende pölle
de volgende avondaanderaovends
decoupeerzaagheggelpötke
deeldeurniendure
DeldenDeal'n
deliriumzoeplapnploage
den ham'n ham
DenekampDenn'nkaamp, Degg'nkaamp, 'n Doarp
denktdech
DenneboomDanne, ne danne
DeugnietOas, frad'n
DeukButs, dutte
deukendök'n
deurdure, deure
deurklinkduurkrukke
DeurningenDeurning
DeventerDeemter, Deamter
dezedisn
DiarreeDrettig, drieteri'je, deurval, dunne op'm mest
DichtDrongn, too
dichtbijkort bie
diedee
DiepenheimDeep' n
dierdeer, deier (verouderd)
dijbeenbasse
dijkdiek
DijkerhoekDiekerhook
dikke brijprosn
dikkerdjepork
distelvinkputter
doe ik nietdook nich
doeiajuus
doendoon
DoetDoot, dot
Dokterde doos
domachterlijk
dom iemandoss'n
donkerduuster
doordeur
doorvedan
door gaandeur goan
doorgaandeurgoan, vedan goan
doorgaansumdewiel
doosDeuze omgeving Hellendoorn, dooz
doosdeuze
doosjedeuske
dorpelzul
dorsmachinedöskemölle
dorstdust
doucheplompe
draakdrek
DrempelDorpel, sôl, zul
drentsedreantsen
driedree
drijvendrieven
drinkbak voor veezoomp
drinkendreenken
DronkenKachelpiep'ndik, dikke, sjikker
droogzo dreuge as Suntekloas zien gat
dropjedrupke
DruifDroef
druivendroem'n
DrukBiester
duifduif
duimdoem
duim zuigendoom sapken
duisterduuster
duitslandnun pruuz
duizenddoezend
DwaasheidDorigheed
DweilVeil, veile
dwergdwarg

E

EeekhoornKateker, boomloper, kateeker, keteker
eeltzwil
EenNe, nen
een boeren bruin brood'n boer'n broen'n stoet'n
een boeren bruin brood in een zakne boern broen' n stoet' n in ne toet' n
een boerenbedrijf voerenboereken
een boterhamne pille stoete
een broodnen stoet'n
een kater hebbensloerig in ' n rakker
Een kruiwagen' n schoefkoar
een manke'el
Een onprettig, vrouwelijk persoonhapskeare
een paal voor landafrastingrikkepöst
een vrouw bevruchten'n balg vol jongn jaagn
een zakjevol'n poeteltien
Eet je bord leegVret diem pot lieg! lol
effenenanliekn
EgelScharp haaz'n, toeneggel, stekkelvèèrkn, stekkelv
eigenwijsspradderig
eigenzinnigeenpestig
eikeek
eindeeane
elkaarmekoar
EnormOnmeunig
EnschedeEanske, ensche
envelop kevak
erd'r
er aandran
Er aander an
er is bezoekvolk an de deur
erektiestiemen kriegen
erfplas, breenk
ErgKnoepens, slim
ergensoarns
ergerslimmer
ErnstigSlim
erwtenaarven
erwtensoepsnert
EtenEtt'n, etten
etendevrettende
EvenEavn, eem'

F

fazantfezaante
felnieds
Feliciteerdpoep
fietsdroad essel
fiets (wrak, van slechte kwaliteit) Brennebor
fietsenfiets'n
filmenflitsen
FleringenFleering
flesfleske, polle, flaske
FlitsebdLuchen
flitsen / flitserde bokske doal loaten.*
fluisterenfluustern
fluitje van een centoet de kiek
FrankrijkFraankriek
fratsenflantuutn
FratsenFlantuut'n
fysiotherapeutstriekekearl

G

ga jegoa-j
ga je meegoa'j met
ga staangoa stoan
gaafmooi
gaaimarkolle
GaanGaon, goan, kapel'n
gaan zittenLoat`oe daalplear' n
gaan zoenenbrommers kieken
gaarde, moestuingoarn
gaatgeet, goat
gaat behoorlijk tekeergeet helder op'an
gangetje tussen twee blokken huizenweegte
garengoarn
GarenDraod
gastkearl
gedaandoan
geelgel
geengin
GeesterenGeester
gehadhat
geheimezenderis gaaf
geheimzinnnigbehoods
gehuilgeblearte
geitsik
gejeukjökeri-je
GekDöl, kwats
gek iemandhalven dol
gekkenwerkonwiez'nwark
geldgèèld
GeleerdeWies`n (nen)
gelijk, hetzelfdeallees
gelukkig nieuwjaargluk int nije joar - geluk in'n tuk
gemeenvoel
gemoppergenoster
genoegzat
gevallengepleert
geveltekendoonderbessem
gevondenvonn
geweerpuuster
geweestewès - west
gezelligoônzeleg
gezieneh sehn
gezondheidnen aap
gierale
gierigaardknieperd
gietengeetn
glaasjegleaske
Glanerbrugde bruw
gloeiendgleunig
gluiperdglielap
GoedGood, goeien
goede man / vrouwnen goeien
goede nachtgoeie nach
GoedendagGoeindag
goedigvrom
goedige mansjoks
GoorGoar
gootsteengrupengat
gordijngedien
goudvinkgoaldveenke
graaggeerne
Graag (antwoord op iets aangeboden krijgen) Geer'n
graag gedaan' t is de meujt nig
graan buikjehakselpönske
grappen makenjepsen
grasgrös
grasmaaiergrösmeajer
graspolküteltoefke (ontstaat door het extra bemesten (kütel) van het gras door koeien)
graspolletjetössnke
greppelgruppe, grup, groof.
grijsegries
groeienwass'n
groeitgreuit
groengreun
GroenekoolBoeskool
GroetenGrootn, d'r achterhen kieken
grolsch'n greun'n
grondgroond
gulzigaardsloekerd
gurenafvallen van blad

H

haagse bakkiesstadse maatn
HaaksbergenHoaksebarge, Hoksebarge
haarhoar
haashaze
hagedisewweltassche
halenhaal' n
HalloGoei'n dag, moi, moj, moj, n, oi, ola
halsstrot
halve gekhalv'n döl
halve haan'n halm'n haan'n
halve zoolhalm'n zul
hamscheenkn
handhaand
handelhaandel
handenhaande
handigvernemstig
handjevol grasvuske grös
handtekening'n poot
handvolfossen
HarbrinkhoekHaarbig
hard huilenbrull'n
hard werkenpokkelen
heb gehoordanrech
heb jehej
hebbenhe-w
HectareBunder, bunde
heemoi
heefthef
heel boos zijnweeld in ' n kop
Heel ergOmmundig, biester
heel lang geledennen ieuwigen zet eleen
heet etenett`n wat de katte nie lus
heggenmusheiteutke
heideplagskadde
HeimweeVroggerzeerte
hekgleent
heldleefde
helderkloar
HelemaalHelemoal, geals
HellendoornHeldern, heldrn
hemhum
HengeloHengel
HengeveldeWegdam
hermelijnhermke
Hersenenhasses
herstellen (v.e. ziekte) anbettern
HertmeHettum
het erf' n plas
Het ga je goedGood goan, goodgoan, good goan
het gaat goedGood te passe
het gaat je goedgoodgoan
Het gaat regenen't hef rèègn in 't zinne
het gaat slechtachteroetboeren
het is hier bloedheetIe heb, t hier good dooi
het is waarHeldernsenbarg
het leuk gaan vindenaordigheed an krieg'n
het mes is stompknief is slee
het Rode Kruishet Rooie Kruus
het ruikt't rök
Het zeldeKrek net`so
hete aardappelsgleunige tuffel
hetzelfdeallees
heuvelbarg
hijhee
Hij is niet helemaal 100Den hef 'n klap van de möl had
Hij kijkt jou ook aanHe kiek oe ook an
hijgenhechtn
hijgenhecheln
hittehette
Hoe gaat het met jouwhoe hejt
hoe gaat het?hoe ist er met
hoe ver is het noghoo wiet is 't nog
hoedhood (mv heur of heude)
hoefthoo
hoekhook, tuutn, nenhook, stukje
hoestenhoost´n
hoeveel kosten . . .wat doot de . . .
HoiMoi / goeindag, moie
Holle wegSteg, stege
hondhoond
hongerralg in'n balg
hoofdheufd
Hooggelegen vertrekOpkamer
hooiheuj
hooimijtheujmiete
hooitijdheuitied
HooivorkGriep greep, gavel
HooivorkGaffel Gavel
horenheurn
hou die rommel bij jehol die krom bie ou
HoudHoal, doal
houd je goedhoal oe
HoudenHoald'n, hoalen
houdingStramstaon
houtdraadbouthoaltvret
houtduifholtdoeve
HuidHoed, vel, bast
huilengöln, bruln, huuln
HuisHoes, huus, hut, keet, waang, n
huiswaang' n
huis aan huis bladhoesbreef
huisbriefhoesbreef
huishoudinghoeshölding
hurkenhoek'n

I

iederelks
IedereenAllemoal, alleman, alman
ietswat, luk
iets bemerkenaarg kriegen
iets overhoop halenploonder'n
in de rui zijnrugeln
in jein oe
in orde makenterechte maak' n
in volle vaartmet' n voll' n gaank
ingegoteninnegeutn
is' t
Isolde'n knap kind

J

jaarjoar
jaknikkerjoajenne
jammerenkarmejak'n
jasbeus
jasje (colbert) buis
jazeggerjaojen
JeIe, oene
jeneverfoezel
jeneverbesWaogholt! Kwakel
jeneverbesstruikkwakelbussche
JijDoe, ie, ou
jong kindsnotterkuuk'n
jonge meidjonge flute
JongemanBössel
JongenJunker, Joonk
JongentjeJeungsken, kealke
journalistenkraantnkearls
jouwoene
jullieieleu oeleu

K

kaal hoofdkale kletse
kaarskearse
KaasKeeze, kees
kalkoenmanlik is toethaan voulik is toethenne
Kalm aanBeteuntjes an, heanig an
kameraadkameroad
kantkaant Kaante lijkt mij juist. Kaant is: opgeruimd.
Kant en klaar groenteLuie wijfe greunte, luiewievegreunte
kapelaankeploan
kapsonesdroosjes
Kar (aanhanger) Karre (nannanger)
karnemelkbottermelk
kassa kassa
KatKatte, dakhaas, dakhaas'n
keerkear
kelderkealder
kelderraamkoekkoek
KerelKealke. kearel, kearl, keerlke
kerelskeyls
Kerkde keark kark, ook: kèèrk
kerkhofkearkhof
kersenkarsen
Kerstkarst, mirrwinter, mirreweenter
kettingketn
kettingzaagknetterbiel(e)
keukenkökk'n
keuken schoonmakenkökk'n keer'n
keukenlepelsleef
KeutelKwuhtel, kuttel; köttel
kiepkarstütkoare
kiezkozen
kijkkiek
KijkenKiek, n. kieken, loer'n
KindKuuk`n, blaag
kinderenkeender, wichter
kiphenne
kipkarStutkoar
KippenStoevedeimpe, hoonder
kippenkeutelhoonderküttel
klaarkloar
klamslof
klapstriekerd / veegerd
klaverkloaver
kledingTeug
kleinlutke
klein beetjefitje, ' n luk, nig vulle
Klein kindKnöopke, kno; wichte, wichke
kleine kinderenwichte
kleine losstaande schuur of hutkeet
kleingeldrapgeld
kleintjeaoske
klerenmakersnieder
KlierenMosteren
klompkloomp, pöppel, peppel
klompenkloompe
klontkloeten; kloonte
KlootzakMiegert, zeikert, straamp'n
klossenkluss
klunshampelman
knalknap
knappertjepleerdöpke
knechtknech
knieknee
knikkebolleoelen
knoeienknooi'n
Knoeipotsop deuze
KoeKies, koei, koo
koeienbeeste
koeien beeste
KoeienvlaaiKoei'nflatse
koekkooke
KoekjeKeukske, koekie
koekjeskoekie
koffielepeltjereuriezer
kokenkokk' n
kom aanallò
komen, komtkoomp
komtkump
konijnknien
kooikevak
koopliedenkoapleu
kopRaap
kop en schotelköpke en'n sköttelke
kopenkoop'n
korstmakke
KoudKoale, koald
koude windkoale wiend
koudkleumkoaldfiester
KousevoetenHosnvöttel, haosenv
kouwelijk / rilleriggudderug
kraaikreaie
kraakbeenknarstebutke
kraamkroam
kraamvisitekroamschudden
kraamvisite afleggenkroam shudd'n
krakkemikkig voertuig (fiets) brennebor
krentenbroodkreent'nstoete
krentenweggekreent'nwegg'n
krijgkrig
krijgenkrieg'n
kruimelgrumpke
kruimelskroemel, krummel
Kruipenkrupen
kruis in de broekstraampn
kruis van de broekgestrit
kruiwagenkrükoare, schoefkoar, stuwkoor
kuikenkuukn
kuipkuum
kun jekö'j
kussensnoetn spek
kussenpleppen
kwaadhellig
kwaadspreken, scheldenracheln
kwajongenbössel
kweek (grassoort) kwek, kwekkel, kwekwe
kwijtkwiet
kwikstaartbouwmänneke
kwinkslagkweenkslag

L

laaghartige manmiezen kearl
laagliggende grondbrook
laarzenstieffel
laat gaanloat goan
laat maar waaien, van de wind krijg je geen kinderen loat moar waaien, van de wéénd krig ie geen keender
labiel persoonKnik Ei
lachenlach' n
ladderledder
laffe ventmichel
lamplaamp
LandLaand
languitLaankoet laankverekkensdaele
langzaam aanheanig an
lawaai makenbraasken
LeegGus, leug
lekkerskier
lenigzwak
LepelLeppel, leppul, reuriezer, roeriezer
LesLesse
leuk meisjeskier wicht
leuk, mooiSkier
levenlèav'n
lezenleazen
lichamelijke lastopt hup
lichtlech
LichtgeraaktNouwstoand, naonemmend
liedjesleder, leedkes
liefhebbenmeenen
lieveheersbeestjezönnekeukske
lieveheersbeestje "zonnekoekje" hengelozunnekukske
LieveheerstbeestjeZonnekuken, sunnewormken, suntekuuksken
lieverheersbeestje "zonnekuikentje" oldenzaalzunnekukske
LijfLief, rakkert
lijkliek
lijkenlieken
lijmliem
lijnlien
lijsterbesfluitpiepenhout
LijsterbeshoutFluutpiep'nhoalt
LionneLieneke
lol hebbenskik hebben
Lomperiklambal
LonnekerLônn'ke
looikuilkoem
lopenlopn, kuiern
LosserLoster
luchtloch
lui persoonluimichel
luid mopperen, lawaai makenangoan
luikloek

M

MaagMaage, raap
maaltjemöalken
maanmoane
MaarMear, mea
maatregelen nemen (harde) enen de moat nehm
mafkeesdöl
Mafkees, gekkie, idioot, mallerdkulle
makzinneg
makenmaak'n
mammo
manderveenmannerven
mannelijk zwijnbeer
MannetjeKeerlke, menneke
manwijfdelhanen
Markelo Maarkel
marklauwmarklauw
MarleMaarel
MarlijnMarlientgen
MasseurStriek Jan, striekekearl, striekerd
Maten (vrienden) Meurn
Maten (vrienden) 2Moat'n
Maura't aordige wig
meemet
mee etenmet et, n
meegaanmetgoan
meelzakmelbuuln
meen je dat nou?goa toch hen
meenemenmetnem'n
meer in moerasslat
meestalumsglieks
meestal nietmangs wa aait nich
meestermeaster
meevalleralgerak
MeikeverEkkelworm, ekkelbrommer
MeisjeMeaken, mèèkn, dearne, wicht, wichke, wichte
MeisjesDearntjes, wichter, deernkes, wichte
melanieaardig meisje
mensmeanske
MensenLeu, volk
MerelGeetling, gieteling, geteling, gielk
mesknief
MestMoos, driete
metenmet'n
MierMiegèèmp, miegemp, Miegep, mieg
MierenMiegemp'n, zul
mietjebeskütenkeerl
mijnmien
mijnwichtke, mèèk'n, deernke
misgaanop'n emmer vreezn
misschienjoa joa, joa
misselijkslech, gammel, sloerig (in de hoed)
misselijk, niet lekkersloerig
MobieltjeLuliezer
moemeu
moe zijn, tgas op hebb, n
moedermoo
moerasgoor
moesmoos
moet je hetmö-j ’t
moffelenmoffeln
MolVroot, groondbòssel, weul'nrit, weule, wroot, weul
molenmölle
Molshoopvroot'nhoap
mondsnoet'n
mondvretterd
Mond dichtbek hoaln, klep too
mondharmonicamondorgel
mooiskier
mooi (uiterlijk) skier
mooie vrouwelijke benenskiere rikkepöste
mopperennöstern, mostern
Mopperpotnöstergat
morsen - knoeienvemosken
morsen (met eten of drinken) slab'n
MotorPleariezer
motorfietsscheuriezer
Motorzaag, Knetterbiel, knetterbiel, knetterbiele
muismoes
muizenmuuze (achterhoeks) Moez'n (Twents)
muizenvalstappe
mul zandmaalzaand
musmuske
MuzikantSpulleman

N

naaitnaeit
naaldnaold
naaldnoale
naarnoar
naar bed .ik gao slaopn, ik gao plat
naar beneden vallennaor daalte pleern
naar huis gaannoar hoes op-an
naar persoonmiez'n (hond)
naar toehèn
nachtbrakennachttraversken
nadorstnoadörs
nalatigslaterig
NavelpiercingBalgiezer, boekspieker
nazomerkrönnzommer
NederlandseTwents
NeeJoa joa neu, jaa ja, joa joa
neerdale
nemennehm / en
nerveusanejach
netkrek
neusnust
niemandnums, genene
Nietnuut
niet goed in ordeluk gammel in 't lief
Niet lekker voelenSlecht te passe, sloerig
niet strak, slapslok
niet te bang zijnvake bi'j te bange
Niet, nuutnich
nietsdoendeteumig
NieuweNieje
nieuwigheidneijloat
nieuwjaarniejjoar
Nieuwjaars wensGeluk in Tuk
NieuwschierigNijschierig, vernemstig, neeisgierig
nokves
nonnetjenunneke
nounoe
nunoe

O

OeleEul
ofoi
ogendöppes
OKooh noa
OkeKrek
OldenzaalOl'nzel, Boeskoolstädke, Olnzel
omum
OmaGrotmo, beppe, besmoor, gropo, opoe
ombenuldollen hond
omdraaienummedreaien
omheiningtoen
omkledenaans umme antrekn
omkleden, verkledenzik aansum antrekn
omlaagdale
OmspittenUmmemaak'n, ummemaken
Onderbroekoonderbokse
OnderdanenKottelvolk
onderzettertreef
onderzoekonderzeuk
onenigheiddoonderi-je
onhandelbaareierhandig
onkruidroet
onlangskortns
onmeunigdöl
onnozeleeweld
onrustigop 'n biester
onsoos
ontevreden iemandprosterdol
ontzettendonmeunig
onze Hannekeons Hanneke
OoievaarKlepperdeark, stork, staork
ookok
ook alok a
OompjeEumke, eumpke
oorvijgziegerd, striekerd
Oorwurmknieptang of gaffeltang
OotmarsumOatmoschke, met op de 2e o puntjes, Oatmöske, Siepelstad, Siepel
op de hurken zittendaalehoek'n
Op kraamvisite gaanHen kroamschudd'n goan, kroamschudden
op welke wijzehodönig
op z'n beloop latenin de lap loat'n hang'n
opagroffa, besvaar, grotfa
opbellenkuiern oaver'n kuierdroad
openlos
openen (werkwoord) lös doon
opgeborgenslikkengat
opgedrikte dametut`deuze / poeier`deuze
opgeschoten jongenbössel
OphoudenGew 'an
opjagendrief'n
oprapenopgadder'n, gadderen
OprottenOpbokk'n
opscheplepelsleef
OpscheppenBloasen, dikdoon
OpschepperSchroetbalg, windbuul
opschepper, inwoner van Hengelo OvHengeler wind
opschietenanmaakn
opstandigopsternoat
opstappenopstap'n
OpzettelijkMoodwillig, willemoods
opzoekenopzeukn
opzouten jij!koezn ie!
oudoald
oud ijzerhandelaarschooier
OudeOal`n, oale
oude grijzeoale grieze
oude mensenoale leu
oudersde oale leu
ouderwetse metalen vuilnisbakmotbak
overoawer
overbodigtümeg
overhemdboezeroen, spothemd

P

paal voor de omheiningrikkepöst
paal voor land afscheidingrikkepöst
paaltje voor puntdraadrikkepöaleke
PaardGrösdiesel, knolln, peerd, ros
paarspears
paarsepearse
PaasvuurPoasboake, poeasboake
pad (dier) perre
palenpoal
palen voor erf afscheidingrikkepöste
pannekoekPannkook
papieren boterhamzakBreef
Pas opWaat oe, kiek oet
passantveurbieganger
pastoorpestoor
patattuffels an spoan
Patat fritesGleunige tuffel, Tuffel in toet`n
patat met mayonaisegleunige tuffel met trekzalf
patrijstrieshen
persoon met veel koude druktedroosjesmaker
PetKips, kipse
petroleumstelpetleuse
piekerenmas'n
piemelklutsbuule
PiercingBalgiezer, varkenskram
pijn in de rugpien in de pokkel
pinken (jongvee) steerk'n
pipspierig
PissenMie' ng
plactic tastoet' n
plakvlak
plakkenpikken
plankplaank
PlassenMieg'n, miegen
plastic zaktoet'n
plearenfoezelgleaske
Plezier hebbenWil hebben, wille hebbn
plezier, lolskik
ploegploge
ploeterenkleaien
PoepenDriet'n, driete, n, hij hef volk an de achterdeure
pol (gras) tossen
PolitiePitten / phit`n, pluutsie, smeris, wout, polietsie, zwartekrai,
politieagentwout
pollepelsleef
polonaiseStep Mobiel
pootjepeutje
porrenpork'n
PortemonneeGeldbuul, knip
PratenKuieren, kuiern
pretskik
PrikkeldraadPrikkeldroad, tokkeldroad
proosttut
proppenschieterploffe
pruimproem
pruimenproem´n
prullenbankton
prutsenkl
pubertijdrungeljoar, n
PunaiseDoemspieker, druknaegelken

R

raadroad
raadslidroadslid
raalteroalte
RaamRoam, vèènster
raarvrömd
rare vogellapderk
ratrotte
rauwkostknienvoor
ravottenvroessseln
recht voor de raapliek veur de plette
rechtdoorrech vedan, liek oet, aait vedan
rechts en linksrech en l
redetwistendisseln
RegelmatigSlagmoals, störig
regenrèègn
resoluutstrabaant
ReutumReu'm, t Pinn'ndoarp (tijdens carnaval)
riemreem, boksnreem
rietreet
Rietmolende Reetmölle
RijdenJaag'n, veurn, knapn, jagen
rijden (op motorfiets) knap'n
rijkrieke
RijssenRiessen
rijstriest
RillerigFidderig
rimpelvelvoekevel
ringreenk
Rode bietenKroten
roedtuffel
RoepenRoop'n, kallen
roerdompieperon
rollenkuul'n
rommelpröttel
rondslenterengengel'n
roodharign'n vos
RoosReuske
roos in het haarskin
roosterreuster
RotzooiKroam, prôtl, kroam
rugrugge, row, pokkel
ruggengraadruggenstraank
rugpijnpien in ' n pokkel / zeert in ' n pokkel
ruigroew
ruiken roek'n
ruilentoeschen
ruïnebroake
ruisenruuzen
ruitenroetn
rupsroepe
rupsenroep'n
RustigHennig, heanig
rustig aanheanig an
rustig aan doenhenig an doon

S

Saasveld Soasel
saasveld (het beste) soasel ('t beste)
salade / slasloat
SamenTe hoop, met mekaar, tehope
schaapskoap
schaarscheere
schaarsbeteun
schaars en duurbeteun
schaatsenschuuven scheuvels scheufels
schatjesjchatje
schemeringtweeduustern, n'oelenvluch
SchemeringTweeduuster
SchemeringOelenvloch Oelenvlog
SchepZwetleppel, bats
schiet opmaak an
schilderenkleur'n
schoenschoo'n
schoenenschoone
schooieren - bij elkaar schrapenschungel'n
schoonmakenankeren
schoorsteenskossteen
schoorsteenkleedjeschorsteenvellke
schoorsteenmantelbozem
SchopZweetleppel, batse
schortschotdook, sluj
SchouderSchooler, skolder
schouderbladleppelpan
SchraalSpreu
SchreeuwenLol'n, leunen, luu, n
SchrijlingsBestrits, bestien's, bestriens
schrijvenskriem
schroefjeskruufke
SchuddenSchokkel'n, skotjen
schuilenburgbouwsbeume
schuimschoem
SchuurLos huus. schup, schôp(pe), skuur
scooterpleeriezer
sijsjesieske
sikkelzicht
SinterklaasKloas, sintnikloas
slasloa
slaanhouw'n
slaap (aan het hoofd)dunegge
SlaapvertrekSloapkamer
slaksnig
SlapenSloapn
Slappe koffieUil'nzeik, jeule, jeul
slecht te passloerig in de hoed
slecht weerbiester weer
SlenterenGengeln
sleutelslöttel
slikkensloek'n
SlimKlook, heuj, vernemstig
slokopvretkanes
sloomslouw
SlootGrup, graam, vloot, vlood
slopendaal haow' n
sluitensloeten
sluwleep
smeerlaplinkmiegel
smeren jullie je wel inÖllie oeleu oe wa i
SminckdoosPlamuurset *
smoezeligoônzeleg
sneeglip / opening / jaap
snee (wond) .glip
sneeuwsniej / snee
SneeuwSnee
snelrap
snijden met een bot mesrodjen
snoepsnoepie steekn
snoepenslikker'n
snoepjesnoepie
soeplepelsleef
sokkenhos' n vöddel
SomsManks, mangs, smangs
spade of batszweetleppel
speelgoedspölgood
speels worstelenfroessel' n
spelSpöl
SpelenSpöllen, speel'n
sperwerklemmer
SperzieboonSloaboon
spiegeltspeegelt
SpijkerDroadnagel, droadneagel, spieker
SpijkerbroekSpiekerbokse, spieke boks
spoelenspeulen
spraakzaamkuierachtig
spreek je wel weersprek oe wa
spreeuwsproale
sprongraom
stastoa
staalstoal
staanstoan
StaartStet
staartmeeswipstetje
staatsteet
stakkerblood
Stampot boerenkoolStampot moos, staampot mos
StappenStengen
steedsstörig
steekwoordstopwoord
steelpanstelpanne
steenstien
StepeloStepel * (plaats bij beckum)
sterke drankfoezel
stevig gebouwde vrouwpospeerd, molnpeerd
StierBolle, Karkmeister
stinkenott'n
stoeienremeant'n, beun'n
stoelstool
StofzuigerHuulbessem, huulbezem, huulbezum
stompstoomp, slee
StraatStroat, stroate
strabantstrabaant
StraksTemet, voort
strengstrabaant
stroperstreuper
struikelen (bv over een graspolletje) pleern (bv oawer ' n tössk' n)
stuiverstuuver
SuccesGOAT GOAN
SufferdOelewapper, doedeldop
SuikerSükker, sôkker
sulligsaampsiedelik
Sylken lief kind, n oardig wig

T

taalsproake
taartteert
tafeltoafel
taktuk
takkentäkke
tamzinnig
tamelijkluk
tandartssmoelsmid
tandentaâne
tandpijntaandzearte
te keer gaan, schreeuwenángaon
tegenwoordigrechtervoart
tekeer gaanangoan
telefoonkuierdroad
telkens, vaakslagmoals
terugwier
teutenkwaakn
TheelepelRöriezer, reuriezer
thuisthoes, biej't hoes
tiettitte
TijdTied, zet tiet
tijdverdrijftiedverdrief
toetoo
toetergrösmiegerke
toezeggenvezegn
toffeesteek
tomhakselboer
tottut
tot ziensgoodgoan, ajuu, weerkomn
traagtroag
traantroan
TractorTrekker, iezeren peerd
traditiesStoet
tranend oogsiepoge
treiterendrieghaaln
trotsgreuts
trots zijngreuts vuur 't gat
Tubbergen Tubbig
tuiglinkmiggel
TuinHof tuun, goord, n
tussentusk'n
tussendoortjevretteri'je
tuurlijktuul'k
twaalftwoalf
TweelingenEavenoalders, eben
twijgrieze
twistziek iemanddisselbreur

U

u (kan niet), jije
UiSiepel, sipol
uiensiepels
uiloelewapper
uiloele
uitoet
uit eenoet nen
uitergear
uitgeput zijn, het helemaal gehad hebben!!aan de latt, n zijn
UitkijkenOetkieken, oetkiekn
uitmuntend / ontzettend / erg / heelonmeunig
uitnodigenneugen
uitpratenoetkuiern
uitvallen (naalden van de kerstboom) guren
UitzoekenIn de pet Kiekn
UroloogPiemeldokter

V

vaarsstèèrk
vaatdoekwasseldook
VaderVa, vaa
VaginaProem, proeme, kip'nhok
vakantievardamme gean
val (dieren klem) stap
vallenplearen
vanavondvenoamd
vandaal, lomperikbrekkedair
vandaanvot
vanmiddagvenommerag, vernommerdag
vanmorgenvemôn'n
varkenkuurken
varkenvearken
varken dat biggen heeft gehadmotte
varken dat is gecastreerdboarg
varken met biggetjeszeuge
varkenskeune
varkenshokvaarkenskot
VasseVass
vechtenknok'n
vechtpartijhouweri-je
VeelOnmeunig, omeunig, volle, vôl
veel pijn lijdenonmeunig zearte hebben
veel pleziervölle wille
veenvenne
VegenKearen, keer, n, schuier, n
ventkearl
ver (re) wiedlöchtig
ver wegwied vot
verbouwereerdveraltereerd
verderveddan
vergetenvergett'n
verhaalgeschichte
verhuizenverhuuzn
verjaardagverjoardag
verkeerd omkrang um
verkeerd om (binnenstebuiten) krang
verkeringan 'n aarm
Verkleden, omkledenandersum antrekken
VerkoopSliet`n (slijten)
verkoudenverkoaln
verliezen't an de klos kriegen
verprutsenverknooi'n
verschilverschalm
versnellingskastklutsbak
verstandgoodwies
vertrouwenverdusie
vervallen; stukropperig
vervenbesop'n
verwaandheidgreutsigheaid
verwaarloosdbelmundig
verzamelen, oprapengadder'n
verzet plegenTeg`n de kast ahn miegen
veulenvul
veurenveurn
vierveere
vieze lucht (bv geur van ei in een kom) eusig
ViezerikSmeardear
vijfvief
vingerstengels
VitterigNoanemmend
Vlaamse gaaiMarklauw, markloawer, marklaow
vleesfleis
VliegVlege, vleeg
vliegtuigvleegmesien
VlinderSchillemom, spanvoggel, vleender, schamm
Vlotte babbel hebbenJodol' n
Voel eraanveul dran
voetvoot
vogelfugel
vogelsvöggel
VolgendeToken, took, n
Volgende weekToken wek, token wek(e)
volgensjoa
VolkLeu
voorveur, vuur
voor de lolvuur de wil
Voor het nieuwe jaarVoor hetnieuwe jaar
vooralveural
voorhamertuurbökker
voorhoofdplet
voorhoofd, schedelplette
voorraadschuurspieker
vorkgaffel
vorstvost
Vreemd-gekA`n Stelledrites
Vreemd-gek doen.Anstelledrites
Vrek of ZeurpietPieneköttel
vreselijkonmeunig
vretenvrett' n
vriendenkameroad / moat
vriendschapvreandschop
VriezenveenVjenne
vrijenbrommers kiek'n
VroedvrouwWiesmoar, hebamme
VrouwVrouwleu, meanske, wief
vrouwenvrouwleu
vrouwlijk zwijnn mott
vuurveur, vuier (verouderd)

W

waarwoar
waardweard
waard om (nederig) voor te dankendaankensweerd
wachtwoch
wachtenwochen
wagenwijdwiedwaagns
wandelenkuiern
wandelstokgoastok / goa stok
wangkinnebakke
wanordeproemnpot
Warmewoarme
wat doe jewat does, waj doot ie
Wat een idiootWat 'n door deer, wat ne doorn, wat nen döl
wat heb jewa he-j
wat is dat?was da?
wat moet jewat ha-j te nöalen
Wat moet je, als je doet wat je kunt Wat sas, as dös was kaans
wat wil jewat wol ie
wat willen ze danwat wilt ze da
wat zeg jehoo zeg iej dat
WcHuiske, plee, wie
we gaan naar huiswie goat op huus op an
WebsiteKiekblad
weekeindeweekeinde
weerwier
WeerseloWeersel, Weersul
wegfot
weggaanvut goan
weggooienvot smiet'n
WeiWeer
weidewèère
weidepaalricketpoal
welwa
wel jabo joa
wel zekerbo wisse
wenkbrauwoagenbössel
wens je een goed weekendwens
wensenwens'n
wereldwearld
werk wark
werkenweark'n
Westerhaar-vriezenveensewijkwesterhoar-n' wieke
wezeleierermke
WieWee wieleu, wel
wiegwege
wigkegge
WijWie, wiele
wij nodigen jullie / u uitwie neugt oe
Wij staan achter TwenteWie stoat achter Twente
wij zijnwie bint
wij zijn niet zo oudwie bin t nich zo oald
wij zijn oudWiej seend oald
wijdwied
wijdbeensbestriens oet
wijfenwief
wijnwien
wijseg
wil je zoenen?mo'j lik an de bek hebb'n?
wildebrasbeunedear
windwéénd
winterhandenDe haand'n stekt mie deur
WinterkoninkjeKadolstermenneke, kadostermenneke, kleinjantje, kadolstermenneke, nettelenkönnink, toenkroeper
wipstaartjebouwmeester
witte koolboeskool
witte kwikstaartwipstetje
WoensdagGoonzeldag
woensdagavondplak en plear oamd
WoestelingOnbach, rakke
woningwonning
wordenwonn
wormstekig piermottig
worstjewöske
wroetenvrooten

Z

zaadzoad
zaagzage
zaaienzeaien; zejen
zachtslof
zadelpijnbikears
zaktuk, buul, pute
zak (van papier of plastic) toeten
zakdoektukdook, snoterdook
ZakjeToet`n, toetn
zaklamptuklaamp
zakmesknief
zanikendram'n
zeilzeal
zeiszwa, grösiezer
zekerwis
zelfzölf
ZelfdeKrek net`so
zelfsallerdeegs
zeszesse
zettolzetkloot
zeugmotte
zeurennöln, drammn
Zeurennaffen
zeurenneulen
ZeurkousJaojenne
zeurpietnölegat
zevenzeum'n
zich aanpassen, zich schikkenrechbroadn
zie je welzeej wa
zie je wel!zö's wa!
zieksloerig
ziekzeek, krank, sloerig, slech
ziek gewordenin 'n slimm loap'n
ziek zijnslecht te passe
Ziek, misselijkSloerig in 'n rakker, sloerig in de hoed, kraank,
ziekenhuiszeek'nhoes
ziektezucht
ziektekr
zienzeen, zeet
zijs`jhe
zijnWean
zijn (bezittelijk vnw) zien
zijn (werkwoord0sin
zijn ze al klaarhebt ze al doan
zilvervisjegaffeltang
ZittenDaaleplear`n
zote
zo meteente met
zoekzeuk
zoek (verloren) kwiet
ZoenSmakkert
ZoenenBrommers kiek'n, d`r een opklapperen, kinnebakkebieten, snoet'n spek, zoog'n
zolderbunke
zolderluikbalkenloek
zomerzommer
zonzunne
zondagzundag
zonnebloemzunneblome
zooipröttel
zoutzoalt
zuidzuud
zuidenzuden
zuigenzög'n
ZuinigZoenig, zunig
zuinig kijkengedoan kiek'n
zuipenzoep' n, sjikker' n
zuiplapzoepkalf
zuurzoer
zwaarzwoar
zwaar hijgenboekslaagn
zwaarmoedigdeepzinnig
zwabberraarbamboes
zwagerzwoager
zwanger makenbut in n boek scheetn
zware regenbuiskoer
zware vracht dragenpungel'n
zwartzwat
zwartwerkerbeunaas
Zwartwerker (de goede) Beunhaas
zweertje, puistjevressemke
zwijgenzwieg'n
ZwijnVearken, zwien
zwoegenkleaien
zwoegerkleaiblood
ZwoerdZwoare, zwoor

12 opmerkingen

 1. Aan de buurman in Friesland om een schuifkar vragen, het was de vrije vertaling van `schoefkaor` Ik weet nu na 50 jaar dat het een kruiwagen is!
 2. Als Borne Bornebroek niet had, dan stond Borne in zijn blote gat.
 3. Ben je geboren in glanerbrug dan kom je altijd weer terug
 4. Buulkesbrood is:
  Vroger wördn bakleaver- en bakbloodworst gekokt in nen ketoeen buul (Vroeger werd de baklever-en bakbloedworst gekookt in een katoenen zak
 5. Een nagel die ingescheurd is noemen we in Twente Streupnagel
 6. Laat wie er gauw een paar op drinken
 7. Le mut nich gleum'n in'n haan'nei.
  Hogerop kom ie't best deur met bééde been op de grond te bliev'n
 8. Op de rugge in 't grös en ie hebt wat vuur 'n dös, dan löp 't met dee wermte bes wa lös..
 9. Twents is een heel effectief dialect!
 10. Wel op teen geet stoan blif nich laank op de been
 11. een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien.
  enne, twenne, trenne, fenne, fieke, fakke, donne, knakke, sentie, poef.
 12. wordt het woord `wichter`nog wel gebruikt voor kinderen of broers en zussen