Termeis

Dialecten > Zuid-Holland > Termeis

Termeis wordt gesproken in Alblasserwaard Termeis bevat 1 gezegden, 223 woorden en 2 opmerkingen. Alle woorden zijn toegevoegd door onze bezoekers.

PDFLog in

1 gezegden

precies wat ik wildekrek wak wou

223 woorden

's ochtendssoches

A

aanrechtaorecht
aardappelèrepel
aardappelenpiepers
aardbeienaorebije
activiteitactivitait
alsas
als jeajje
AmeideTermei
AmeidenaarTermeienaar
andijvieandaivie
apotheekappetheek
avondaovund

B

badkamerdouche
bejaardentehuisbejaordehuois
bibliotheekbibelotheek
bijnabekant
bijnazowat
bladerenblaaiern
boombòòm
bootbòòt
boterbutter
boterbòter
breektbrikt
bruinbruoin
buisbuois
buitenbuoiten

C

chocolademelkchocomel

D

dat
dat isdas
dat spreekt voor zichda sprikt
DessertPáp
Dieselgas
dingetjedingchie
dodedooie
dooddòòd
doordeur
dorpdurrep
douchekopsproeier
draaiendroaie
drempelhobbel
duifduoif
DuitslandDuoisland
ééneeon

E

een beetjeeen bietjie
eendeeond
eenseeons
eiereneier
eigenaaraigenoar
elfellef
Even welEvel
eventjeseffies

F

fietsfies
fluitfluoit
fornuisgasstel

G

gaangaon
gedaangedaon
geef eens aangif is an
geengien
geleendgeleeond
gelijk aan / alskrek as
gemeentegmeeonte
geredengerejen
geruildgerolen
gestorvengesturreven
gewoongwòòn
gootgòòt
greppelgrippel
grootgròòt

H

haringhèring
harkkluoiteraif
hasjeeôijesjee
hasjeeuoijesjee
heb jehejje
heb je dathei je dat
heefthet
heelhil
heel erghiel urg
heel veelhievel
heenheeon
helehille
helemaalhimmel
helemaalhillemaol
hellinghocht
hemdborststrok
hemdhimd
hemdjehimpie
hetzelfdeeeonder
hetzelfde alskrek as
hijtie
horlogehorlôzie
houd daarmee op!scheit ermee uit!
huilenschrète
huishuois
huisartshuoisarts

I

ijsais
ik ben nog moe'kbin nog moej
ik heb het wel gezegd'k het ut wel gezeet
ik zeiik zee

J

Jongetjejochie

K

kaaskeis
kadekaai
karkèr
katpoes
kennenkinne
kersenboomgaardkârsebogert
kinderenkeinders
kleinklèon
kluiskluois
koekoei
konijnknijn
kraankraon
kruisingkruoising
kruiwagenkruoiwage
kunnenkinne

L

laarslèèrs
ladeloaij
langs de kant van de weg zettenan den dijk zetten
leenleeon
luiluoi
luidenluoie
luikluoik
luisterenluoisteren

M

maanmaon
makenmaoke
mandarijnmanderijn
mannetjemannegie
marktmart
meisjemessie
mensenluoi
moemoei
moet jemoj
moet je gaan?moj je weg?
moetenmotte
mokkop
monumentmònumint
mugmeuzel
muismuois

N

nog eensnog's

O

oplichterloaijelichter
orgelurgel
overledenoverlejen

P

paalpaol
paardpèèrd
paardenmarktpèrdemart
penpin
polderruilverkaveling
politiepliesie
postbodepostbooi
potloodpotlooi
precieskrekaaj
precies (je hebt gelijk) krekaaj
precies wat ik wildekrekwakwou
printenuitdraaien
pruikpruoik
pruimenpruoime

R

raamraom
roderooie
Rode bietjesKrooten
roodròòd

S

saladeslaoigie
schaapschèèp
schaatsenschaotsen
schapenschèpen
scheefschuoin
schuitschuoit
sinaasappelsinesappel
sinaasappelsapsinesappelsap
sirooproosvicee
slaslaoi
sluissluois
snelwegRijksweg
spadespaoi
steensteeon
stoffer en blikblik en veegverke
stoppenuitscheien
stormsturrem
straatstraot
strostrooi
struikstruoik
suikersuoiker

T

tabletpillegie
tafeltaofel
tarwetèruf
telefoontillefôôn
tenttint
touwtjetaouwgie
tractortrekker
truitruoi
tuinachter
tuinslangspuoit
twaalftwaolef

U

uioi
uienjuoin

V

vanven
veelveul
veldjeveltjie
venstervinster
vestjeVessie
videofillempie
vliegtuigvliegtuoig
VoorraadkastKelder
Vooruit maarFut mar
vorkvuruk
vrouwtjevraouwgie

W

waardwèèrd
wapenwaopen
wasmachinewasmasjien
wat zeg je me daar?wa ze je me daor?
wat zeg je? wa zeggie?
wat zeg je?wa zeggie?
Weet ik veelWit ik veul
wesphurk
woensdagavondwoensdagoavund
wormwurrem
worstjewossie

Z

ZederikZerik
zevenzeuven
zijhullie
zometeentemee
zwaanzwaon
zwembadzwimbad
zwemmenzwimme

2 opmerkingen

  1. Ameide (Alblasserwaards : Termei) is een dorp en voormalige gemeente in de gemeente Zederik, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland . ...
    Bron: Wikipedia
  2. De eerste keer dat Ameide in de geschiedenis is vastgelegd is in 1021 in een oorkonde waar in Huis ter Amonde wordt beschreven. Rond 1200 was het gebied rond Ameide geheel ontgonnen. Er werd druk gehandeld in het dorp, dat in 1277 stadsrechten kreeg van Floris V, omdat het op een strategische plaats lag. Deze stadsrechten werden echter weer ontnomen in 1527 toen de Van Brederodes, die het gebied bestuurden, strijd leverden met de Van Arkels. Dit omdat de Heer van Herlaer, die vaandrager was van de bisschop van Utrecht en leenheer van Ameide, vond dat Ameide steeds zelfstandiger probeerde te worden. Ameide was verbonden met de heerlijkheid Vianen, maar maakte er geen deel van uit.

    De rivier de Lek heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van Ameide. Op 24 december 1741 was er een grote dijkdoorbraak nabij Ameide, die ervoor zorgde dat het hele land rondom Ameide onder water kwam te staan. Rond 1744 gebeurde dit weer, echter met minder grote schade dan in 1741.

    De welvaart die de stad in de middeleeuwen en hierna heeft gehad is nog terug te vinden in de vele monumentale panden die de plaats rijk is. Er is onder andere een Nederlands Hervormde Kerk uit 1350 (afgebrand en weer gerestaureerd in 1953) en een stadhuis uit 1644.
    Bron: Wikipedia