Overmeers

Dialecten > Oost-Vlaanderen > Overmeers

Overmeers bevat 120 gezegden, 38 woorden en 2 opmerkingen. Alle woorden zijn toegevoegd door onze bezoekers.

PDFLog in

120 gezegden

Ben je alleen thuis?Zette mee den thuiswacht?
beurs met veel geldnen dikken portemonnee
blaadjes voor sigaretten'n boeksken blaadses
de gevolgen van een val in dronken toestandkasseibrand
een bak aalnen bak beir
een beetje zoute snuifken zaat
een bokaaltje pickels'n bekalleken piekels
een bol breigarennen bol tsette
een bos brandnetelsnen bos teengels
een boterham etennen boot eten
een bui regen'n bijze regen
een bundel hout' n spinse haat
een bus benzinenen bidon nafte
EEN BUS GASEEN BUS GAZE
een bus gasnen does gaze
een dikte van een duimnen duim dikke
een doos papieren' n dueuze papieren
een druppel waternen dreupel woatre
een dubbele kin'n dobbele kinne
een eind worstnen end sosiezen
een emmer aal' n loete beir
een fles jenever'n pulle zenuvre
een groep renners' n rekke koereurs
een grote kar steenkoolne waugen stieënkool
een haarlok'n klesse hoar
een hand grasnen dots gas
een handvol kersen'n affel kazen
een handvol strone frots strueu
een hap brood'n bete brueud
een hoeveelheid klein geld' n kardoeze klotergeld
een hoop hooinen opper hoeï
een hoop ruzienen hueup ambras
een hoopje aarde'n heupken eirde
een ijskreemnen toeter ijska , e kreimeken
een kaartspelnen boek koarten
een kan petrolium'n kanne ole
een kar bieten'n kerre bieëten
een kleine rest' n treutsen overschot
een klontje suiker' n broksken suikre
een klos garen'n klosse goaren of 'n tuite goaren (twijn)
een kluitje boter'n kloontsen bootre
een kom vlaaien'n teste vloan
een korf eierenne kurf eiren
een korf perenne kaba peiren
een korst brood'n kuste brueud
een kruiwagen rapenne kurrewaugen lueuf
een kuip vlees (gezouten) 'n kuipe vlieës
een kwak azijn'n geute azijn of 'n scheut azijn
een lege geldtasne legen portemenee
een lepel mayonaisene lek majeneize
een maatje verf' n mautsen veirve
een man met een ronde buik' n buiksken bier
een mand aardappelen' n mande petatten
een nest biggen' n lot viggens
een nest vogelsnen nest veugeljonskens
een nip likeure sloksken likeur
een oppervlak aardappelen'n roe petatten
een oppervlakte gronde voatzoad land
een oven brood' n bakte brueud
een pak hooi' n botte hoei
een pak slaag'n pak slaugen of een rammelinge
een palmtakje' n taksken palm
een pan haring'n panne heirink
een perkje spinazie' n beddeken spinauze
een plak kaas' n schelle koas
een portie paling'n poose poalink
een pruim tabak'n tsieke toebak
een put bietenne put bieëten of beitrauven
een reeks houten klompen' n wisse haten schoenen
een reep chocolade'n latte sokla
een regen drip' n drupken regen
een rest broodne kant brueud
een rij bomen'n rote bueumen
een rij krachtwoordenne resem vloeken
een rol snoep (munt smaak) 'n rolleken meuntses
een schel rauwe ham'n zole hepse
een schoof stronen busselstrueu
een schoof strone schueuf strueu
een slok biere klutsken bier
een slok melkne slok melk
een sneeuwvlokjee vloksken snieë
een spade diep' n spoa diep
een stapel graan' n mijte groan
een stel schoven korenne mangel kueuren
een streng garen'n stringe goaren
een struikje netels' n hulleken teengels
een stuk brood'n lokke brueud
een stuk grond'n lapken grond of ne veurschueut grond
een stuk stam (boom) ' n bole haat
een stuk taart'n spie toarte
een stukje lommere streepken loemerte
een stukje papiere snibberken papier
een stukje stof' n krapken stoffe
een teentje look' n tientsen lueuk
een teug bier' n zeupken bier
een vals gebitne mond tanden
een vat bier' n tonne bier
een veld bieten'n plekke beitrauve
een vlucht spreeuwen'n bende sprieën
een volle emmerne vullen ieëmer
een waterlek' n stroeleken woatre
een zak aardappelen' n boale petatten
een zak haverne zak hauvre
een zak kolenne kluts kolen
een zakje knikkers'n buzze meirebollen
een zakje pruimennen hoedvul pruimen
een zode gras'n zoei gas
een zolder graanne zolder groan
een zwerm vogels'n zwesse veugels
halve ton bier'n halve tonne bier
Hij heeft het zitten , hij is er aanHij eent oa zijne schreper
iemand die zich hoog gedraagtnen dikken nek
je hebt mij laten wachtenGet mij op een zoeë gezet
klontje suikere kluitsen suikre
makrons (koekjes) 'n vel makrons
opgepot geld' n ponke geld
slecht gewassenlokersen brand
Toch welTen doet
Wij zijn aan 't overdrijvenNou goamen ne gank he
Zo dom als een kipZeu dom as een inne

38 woorden

A

as van kolenschramoelden

B

bhtettenkaba
biggetjetsjut

D

Daar heb ik veel zin in.Da bijt in mijn bille.
dakgootcornisse
diarheeden dapperen
dzaknonnespeelgoed tol aangedreven door zweepje

E

een gierigaardeen pinne
een onweereen vlauge
een pijp tabak' n pijpe toebak
een schel kopeen schelle eufvlakke
een schop aarde' n schuppe eirde
een tube zalf'n tube zalve
enkeleeenigte
Erg , zeerNijg ( nijg werm nijg kaut..)

G

groot zakmespuiloeter

H

haagweire
haagschaarweirscheire
huilebalktsjiepmuile , schriëtote

I

IjsjesverkoperKreimkerre

K

KersenKauzen
KuikenTsjiepken

L

LIEFWIJRE
luikenzonnebloaren , woaterbloaren , blaffeturen

M

Mijn boodschappentasMenne kabaa

P

pannekoekslember
perzikpezerik

R

rolluikpersijne
rondhangendesteren

S

salamibeloende
schaarscheire
schaatsenschofferdijnen
speelgoed tolnonne

V

valsspelereurzak
vrucht met insectensteekmoasteke

W

wij, jij, zij, hunwulder, gulder, zulder, hulder
WinterkoningKeutsen. overmeersevogels.coolbb.net

Z

zweepDzakke

2 opmerkingen

  1. Het standbeeld van de Boerenkrijg heet in 't Overmeers : Pa en Gijs
  2. vervoeging van `ja` : joak, jaug, joan of joaz, jaum, jaug, joaz