Ouddorps

Dialecten > Zuid-Holland > Ouddorps

Ouddorps bevat 14 gezegden, 695 woorden en 0 opmerkingen. Alle woorden zijn toegevoegd door onze bezoekers.

PDFLog in

14 gezegden

(opmerking) Een mager kind`t is mar un maeger plimpie.
boodschappen doenom booschappen goa
Die heeft een grote mondDie heit een bek as ' n mendeure
Hij kan veel hebbenHie hei 'n gladde rik
hij keek niet zo kraphie keek niejt op een ellebesse
Hij loopt erg kromHie laopt zôô krom as 'n zekel
Ik ga naar huis' k go m' n eige thuus bringe
Klaar maken voor de nachtKleranzie maeke
Mager is niet verkeerdEen goeie haene is niej vet
moet je mij hebbenmoe jou min ah
sufferdvaoien waobes
werk eens doorwaereke mi je pooke
Ze glommen allebeiZe blonke as ' n schallebieter, alletwêê
zij is zwangerze heit un buuk mi kluuv'n

695 woorden

's avonds ('s) aeves
's morgens ('s) oches
1êên
2twêê
3drieje
4viere
5vuuve
6zesse
7zevene
8achte
9negene
10tiene
11elleve

A

aalbesellebesse
aanan
aan het werkant waerrek
aanbevelenanbevele
aandoenandoewe
aangekomenannekomme
aangevenangeve
aanhangconsorten
aanstalten makenkleranzie maeke
aantrekkenantrekke
aardappelaerpel
aardappelenaerpels
aardbeiaerbezem
aardbeienaerbezems
aardeaerde
achter uit trap remvrommestamper
achteruitkijkspiegelvrommekieker
ademaesem
advocaatHoewnderpap
afof
af doenof doewe
afblijvenofbluuve
afbrekenopbreken
afgelegenof'ulege
afgeleverdof' eleverd
afleverenoflevere
afmakenofmaeke
afslaanofsloa
afslaanofslôô
alikruikkrukel
alikruikenkruukels
alsas
altijdaltied, altôôs
anderaor
anderenaore
andersaors
andijvieandievie
armoedeaermoewu
arnemuidenerremuuje
avondaevend

B

baanbaene
bangbenaeuwd
barstborst
basisschoollêêgere schoole
bedbaede
bedkuule
bednist
bedrijfbedrief
beestjesbêêsies
begrijpbegriepe
begrijptbegriept
benbin
ben jebeij
ben je failliet?bei j'an d'n aermen?
benedenommeleege
bentbint
bevrorenbevroze
bijbie
BijbelBiebel
bijnahaest
billenachterweark
blauwblaeuw
blijvenbluuve
bloedenbloewe
bloemblome
bloemenblomen
bodemboom
boeipenboeipinne
boomboam
boterbuttere
boterhamsnee brôôd
bottenkluuven
bramenbraemen
brandnetelbroeinekels
brengenbrienge
bretelsgalgen
brieskouw'ie wind
brugbrugge / brigge
bruinbruun
Bruine bankDe Rik
bruinissebru
brutaalonstrant
buikpooke
buiswaterbuiswaeter
buitenbuuten
buitengewoonbuutegeweun
buitenhavenbuutehaevene

C

cijferciefer
collectezakborre
collectezak in de kerkborre
cooperatiecooperaosie

D

daagbesjoer
dakdek
dakendaeken
dakkapelkoekkoek
datda
ded'n
De kippen lopen door het hek op het erfD'n hoewnders laope deur 't heekie op d'n hil
de tafel dekkend'n taefel anzette
de woonkamerd' n huzen
denkdienk
denkendienke
denktdienkt
derdedorde
deurdeure
diakendiaeken
diakenendiaekes
dichterbijkorter bie
dijkdiek
dingdienk
dingendiengers
dinsdagdiensdag
doendoewe
doendoewe (ne)
DoggersbankD' n Dogger
donderdagdunderdag
doordeur
doosdoaze
dorpdurp
draaidedraoiende
draaiendroajn
drassigzompig
drempeldurpel
driedrieje
dronkenbezope
droogmolendraogmeule
duikduuk
duimduum
duinenkliengen
duizendduuzend
dundinne
durfdusse
durfdedussende
durftdust
duwdouwe
duwdedouwende
duwendouwe

E

eekhoornInktpoês
een jaar latereen jaer laeter
een stuk landeen hoek grond
een stuk of wateen minke
eenzaamêêntelek
eigenaareigenaer
eindeende
elkaarmekaore
elkeieleke
enin
EngelandIengeland
EngelsIengels
enkeleienkele
enkelingienkeling
erd'r
erdur
er zijnd'r bin
erfhil
ErfHill
ergensearreges / iejvers
ergens op slaand`r op bukse
ergens verstoppeniejvers verloore steeke

F

feestenfêêstene
fietsbelfitsbele / riengkeltoewter
fietsenfietse
flinkkittig
fluitfluite
forcerenforcere

G

gagoa
gaangoa
gaarmurg
gaatgoat
garnaalgornet
garnalengornet
garnalenkottergornetschuûtje
geborenebore
gebrokenebroke
gebruikengebruuke
gedaanedae
geduwdedouwd
geengin
gefeestefêêst
gegaanegoa
geitgeite
geledeneleje
gelijkgelieke
gelijk doengeliek doewe
gelijk meebrengenampersant
gelopeneloape
geluidgeluud
gelukkiggelo' ig
gemaakt emaekt
gemaaktemaekt
gerstgeerste
gesnedeesneje
gesnedenesneje
gesplitstesplist
gestuurdestierd
getijtieje
geulgeule
gevallenevalle
gevistevist
gevondenevonge
gevrorenevroze
geweestewist
gewerktewaerekt
gewonnenewonge
gewoongeweun
gewordenewoore
gisterengistere
gleeslierende
glijdenslieren
goedkellef
goedereedegoeree
graaggraeg
grasgors
grasmaaiergorsmaoier
grauwgraeuw
grendelgriengel
greppelgrippe
grijpgriepe
groepjekrootje
grondwerkAerdewaerk
grote meeuwgogge

H

haanhaene
haarhaer
hagelhaegel
halenhaele
hamhamme
hamerhaemer
handenhaon
haringhaerink
harkrieve
harkenrieve
harmoniumtrapurgel
havenhaevene
hebha
hebbenheawe
heefthei (t)
heel ergvolan
hekjeheekie
helemaalhimmaele
helemaal kapotkuusverrot
hemhie
herkingenhaereken
herrieleven
hersenenheerses
het't
het niet onwaarschijnlijk achtd' r vanuut goot
het padde pad
hielhiejle
hijhie
hoofdhôôd
hoofdpijnpien in het hoot
houdhou
huishuus
huishoudkastspinne
huiskamerd'n huuze
hunheulie

I

ietsiejtewat
iets in vettenin smoute
iets lekkersdingesie
ijie
ijsies
ijs om te schaatsenies
ijsjeijssie
ijsmachineiesmechinne
ijzeriesder
in plaats vanin plekke van

J

jaarjaer
je zelfje eige
jeukjoekte
jezelfje eige
jij joe
jijjoe
jongenjoon
jongetjejonge'ie
jouwjoe
julliejoelle

K

kaaskaeze
kadekaoje
KalfMök (Overloons)
kameradenkameloten
kapot makenverinnewere
karnemelkkaeremellek
kastkaste
kauwgompik
keelkele
keelgatgogge
kerkkaereke
kerkenkaereken
kerkenraadkaerekeraed
kiergarre
kiertjegarre'ie
kijkenkieke
kikkervisjespuuten
kiphoewn
kippenhoewnders
kippenhokhoewnderkot
KlaasKlaos
kleiklui
kleinerkleinder
kletsenmauwen
kluiskluus
kluizenaarkluuzenaer
knieknieje
knieholtekiet
knijpenniepe
knoeienmorre
knoeitmort
koekoeje
koffie drinkeneen bakkie doewe
kogelkeugel
komenkomme
kommetjekomme'ie
koortskoorse
kraaikraoje
kraaienkraojen
krabbenkraeuwe
kriel aardappeltjepoatertie
krijgenkriege
kruidenkruujen
kruipkruupe
kruipenkruupene
kruisbessendorebeien
kruiwagenkruujwaegen
kuikentieken
kuit van een viskiet
kuskos
kussenkossen
kwajongenkwaejoan

L

laatlaete
laat hem maarlaet ' n borste
laatstlest
ladenlaeje (ne)
lijflief
lijn; draadliene
lijstlieste
linnenkastklerekasse
looploape
looptloapt
lopenloape (ne)
luidenluuje
luierlure
luisluuze
luslisse

M

maanmaene
maandagmaendag
maarmar
maatmaete
magermaeger
makenmaeke (ne)
manveint
mandmao, benne
marktmart
meeuwmeeuwe
meikeverschallebieter
meisjemeissie
mensmaes
mensenmaessen
mestmis
mestputmispit
metmi
MiddelharnisMenheerse
mijmien
mijnmien
moemoewe
moedermoewder
moestuinhof
moetmot
moet jemo'je
mogelijkmeugelijk
molenmeule
morgenmaerrege
muismuus
mutsmuste

N

naaldnaelde
naamnaem
naarnaer
naastneffen
nadenkennaedienke
negennegene
neknikke
nergensnerreges
nergensniejvers
nestnist
nietnie
nijdignetig
nijptangnieptange
nogal eensdichte
nunoe

O

ogenoagen
omaopoe
onderonger
onderzettertreefie
onderzoekongerzoek
ongelukongelok
onkruidvuulte
onsuus
onwaarschijnlijkonwerschienlijk
oogoage
ookoak
ooltgensplaatplaate
op zoekant zoekene
opdrinkenuutdrinke
opgeborgenop' eborrege
oppassenthuuswachte
opsluitenopsluute
opstapjeopsteppie
orgelurgel
ouddorpoudurp
ouddorperoudurper
ouddorpsoudurps
ouderlingouwerling

P

paardpaerd
paarspaers
palingpaelink
pasenpaese
passantverbieganger
pelpinda'slombokkers
penpenne
pijnpiene
pijppuupe
pinda'slombokkers
pinda'slombokkurs
pinkpienke
pissebedKelderzeug
plaatsplekke
plagenmieterjaegene
plantplante
plasticplestiek (e)
poespuus
poesjekâ ie
politiepliesie
politiemensenpliesiemaesen
poonhaene
poortpoorte
poosjehortie
poosterplakkaot
primabuutegeweun
probeerprubeer
probeerdeperberende
proberenperbere
proevenproove
pruimenjeneverkroajevitch
putpit

R

raakterogt
raamraem
raarraor
rapengaere
ratrotte
rijdenrieje
rijdtriejdt
rijkrieke
ringrienk
rode bietenkroot' n
rode bietjeskroot'n
rokenroake
rookroak
rooktroakt
rugrik
ruimteruumte
ruitruute
rukkensnokke
rulloai
rul zandloai zand
ruwroeg

S

samensaeme
schaalschaele
schaapschaep
schaarschere
schaatsenschaesse
schadeschae
schakelenschaekele
scharendijkeschaerendieke
schepjescheppie
scherpschaerup
schijfschieve
schilderijschilderieje
schoenenschoewen
schommelentoutere
schoolschole
schoonmaken, opruimenopree
schotelschuttel
schoteltjeschuteltie
schraalschraol
schrijfschrief
schrijvenschrieve
schuwschoewe
sikkelzekel
slaansloa
slaapvaeke
slaatsloat
slagerslachter
slangslange
slaperigslaeperig
slecht weerhet is roezeboezig
sleepnetkorre
slijptolsnaereker
sloegsleeg
sluissluus
smalle strook landstriejpie
smeersmout
smerensmaere
smidsesmisse
snijdensnieje
snoepensnolle
snoepjesnoopie
SnolletjeSnolle snee
SnotjePuût
soldaatsoldaot
spadeschoppe
speldspelle
spetertspêêst
spetterenspêêze
spinaziespinaozie
spinnenwebspinneragge
spinnewebkoppespinnette
splitssplisse
splitsensplisse (ne)
splitstesplissende
spugenspieje / rochele
stastoa
staanstoa
staartstaert
staatstoat
stapstep
stapelstaepel
stekelbaarsjeschotevisje
stellendammerDuunhaeze
stellendammergornetsnokker
stellendammersgornetsnokkers
stondstieng
straatstraete
strakstrek
strakszôôdahlik
strandstrange
strostroa
strooiautopekelwagen
stuiptrekkenkaoi-oagen
stukstik
stukadooran strieker
stukadorenanstrieke
sufvoai
sufferdvoajerek
suikersuukere
suikerbietensuukerpeen

T

taaltaele
taarttaerte
tablettenteblett'n
tafeltaefel
tafel dekkentaefel anzette
tandartssmoelsmid
tandemammekaorefiets, twêêfiets
tandentaon
tangtange
tarwetaareve
tastasse
teilteste
teiltjeteste
terugvromme
terugsturenvromme stiere
tijdtied
tijdensonger
timmerentummere
tontunne
tongtonge
trekkenschore
trokschorende
trotsgrôôs
twijfeltwuufel

U

uijuun
uierselders
uituut
uitlaatknalpupe
uitlaatknalpûûp
uitmestenuutmisse
uitsprakenuutspraeken
uitstappenuutsteppe
uitstekenuutsteke

V

vaakdichte
vaargeulvaergeule
vaatdoekschutteldoek
vadervoader
vanafvanof
vanavondvanaevend
varkenvaereke
veeldichte
veeleen dotte
vegenvaege
verdervaorder
verfvaereve
vergietturmien
verhaalverhael
verliezenverlierze
versturenverstiere
vervenvaereve
veulenkacheltie
vierviere
viezerikonteluure
vijfvuuve
vijverpit
visruimvisruum
visserijvisserieje
vleesvleis
vliegtuigvliegtuug
vlug lopenfeetere
voetbalvoebal
vogelveugel
vogelsveugels
volgensvolges
voorhoofdvoorhoad
voorste stuk akkerlandveurhoad
vorige weekvle weke
vorkvurke
vrachtwagenvrachtwaegen
vrijdagvriedag
vrouwvrouwe
VrouwWuuf
vuurvier
vuurwerkvierwaerek

W

waarweer
waaromweerom
warmwaerem
wat voor eenwaffere
waterveugelwien
waterwaeter
wemun
We gaan naar strandMe goa naer strange
weegbrugvaerbank
weekweke
wegwegt
wegweig
wegwezenopmietere
wenkbrauwwiesbreeuw
werdwier
werdenwiere
wereldwaereld
werkwaerek
werkenwaereke
wiedenwieje
wierzêêboamen
wijwiele
wij zijn ouddorperswiele bin ouwdurpers
wildewoe
windhoosnikkestaert
woensdagweunsdag
woensdagavondweunsdagaevend
wonenweune
woonweune
woondeweunende
woondenweunende
wormwurm

Z

zaalzaele
zachtzochte
zadelzael
zakdoekneusdoek
zal ik maar zeggenza 'k mar zaegge
zaterdagzaeterdag
zeebaarszêêbaers
zegzeit
zeidenzeije
zelfzelluf
zenuwenzeenen
zeszesse
zeurenKnaoje overloons
zevenzevene
zijze
zijnbinne
zijnweze
zilverzulver
zozôô
zoalszòas
zoetzoete
zomerzeumere
zonzunne
zonnebloemzunnebloome
zuid-hollandzuud-holland
zuidelijkzuujelijk
zuinigzuunig
zwaanzwaene
zweerzwêêre
zwerverzwaerever
zwetenzwêête
zwoerdzweerte