Luyksgestels

Dialecten > Noord-Brabant > Luyksgestels

Luyksgestels bevat 47 gezegden, 504 woorden en 0 opmerkingen. Alle woorden zijn toegevoegd door onze bezoekers.

PDFLog in

47 gezegden

Als je vrijdags vlees eet, krijg je een staartEs ge frèdd'gs vlis èt dan krè-de 'nne start
bij iemand op de koffie gaanbè iemes op de vloai goan
buiten het dorpin d' èkker
daar is hij voor gekniptdè kentie no mèr goewt
daar lusten de honden geen brood van't is ginnen oard
dat komt niet zo preciesdè kumt zô naauw nie
dat slaat nergens opdè stoalt nerregend op
dat zal niet gebeurendè dènk toch nie
drommels nog aan toegatvernon nog nie henne
een hoge dunk van zichzelf hebbenéérd on z'n kniejes hemme
een kraai legde een ei in de klei achter de wei bij de heiun krai lee un ai in de klai aater de wai bè de hai
een lawaai van jewelsteut spientert 'r noalwa
ergens geen zin in hebbeniejt nie zuuke
ergens geen zin in hebbent nie in z'ne nèk hemme
ergens veel moeite mee hebben't zal um voare
ergens veel verstand van hebbenerreges nun hillen goejen bùik van hemme
geen werk te doen hebbenniks te verlette hemme
Groeit het hooi niet dan groeit de koolhoiet nie dan kolle't
het begint hem te knijpen't begient 'm te nèpe
het ergens heel druk mee hebben' t zo druk hemme ès de pan mee vastenoavend
het is een heel eind lopen't is 'nen hillen treej
Het is heet in huis't is hi'jt int kot
Het is heet in huisut is hijt int kot
het is maar een klein stukje't is mèr 'nnen treej
het is nog een hele toer't is nog 'n hil pèrsekusie
het zal erom spannen't zal urum haauwe
hij loopt er de kantjes vanafhij zal 'r z'n bloas nie aon scheure
Hou je mond dicht of ik sla hem dichtkèskoppe toew of 'k sloajum toew
iemand een draai om zijn oren geveniemes tege z'nen appel père
iemand met een rond gezichtkèsbölleke virteg plus
iemand slaaniemes aafpèère
iemand wel iets willen aandoeniemes nogginne cént geve
iets aan den lijve ervarend'rmee voare
iets niet kunnen begrijpen'r nie aon ùit kanne
iets niet kunnen uitstaaniet nie kanne vele
ik kan hem wel iets aandoen'k zoo'm wel op kanne fréte
in één moeite doormee impersant
Je zou er gek van worden!Akkerhel nog nie henne!
niets te doen hebbenniks te verlette hemme
op hoge potenmee 'n hoag zeil
stoute schoenen aantrekkenstrante schoewn oantrekke
tegen de avondkrèk vur dun donkere
tegen de avondtege dun donkere
van huis zijnvan de deur zèn
vrouw met haar op de tandenun knoelie
ze zijn nog niet jarig't zal 'r wappere
zwaar beledigd zijngoewd getroje zèn

504 woorden

(snel) opdrinkenopslobbere
's middagssatersmiddegs
's winterste wijnter
's zomerssommers

A

aardappelèrpel
aardappelenèrpel
aardbeienerbeezies
achterwerk (van vrouw) broai
afgelopent'aane
afslaanafdraaie
aftuigenafrösse
afwasopwaas
allemaalommel
als het erop aankomtès 't 'r over gi
altijdalzelève
armèrrem
arme drommelklorrus
asbörrie
autowoage

B

babbelensnèbbele
balorigheiddiejgeniejterééj
bangschrikèchteg
bedevaartbèèvert
beenderenschenke
beestjebisje
beetjebietje
beginnenbegiene
bejaardenhuisouwmannehaus
bekijk het maar'm te hoeste hemme
bessenbeezies
beukenootjesbuujkenotjes
beukhaagbuujken tùin
biggetjekuuske
bij de huizen langsgaannèffe de hùis goan
bij onze burenhier nèffe
bijnabekant
blauwblùw
blijfrèèt
blootvoetsbèrrevoewts
boerenkoolstamppotboerekollestamp
bomenbeùm
boomboam
boomgaardboagerd
boompjebumke
booskoad
borstentètte
brandhoutstook
broedenbruuje
broerbruur
bullepeespezerik
burgemeesterbörger

C

chagrijnsechréén
chocoladevlabrùne pudding
commanderenkoeienere
communiekeminie

D

dat lijkt nergens opdè trekt nerregend op
dat weet ik honderd procent zekerdè dènk
de dag ernasanderendoags
de hele dagden ollengen dag
de kinderende jong
dekseltjeschèltje
denkenmène
dennenappelmaastenbölleke
dennenbosmaast
deppensoppe
deugnietgalleper
dichtdoentoewdoewn
dikwijlsdik
dinsdagdeistag
dochtersdöchter
domkopdokus
domkopmùtte
donderbuidonderskoer
doorlerenvort lere
doosjedeùske
draaddroad
draaitolkapdol
dradendrùj
drempeldörpel
drentelendrispele
druk pratenpèrmetere
duizendduuzend

E

echtwezelek
een hele meneer'nen hillen Peer
een heleboelun bèrzie
eenmaalimmel
egelpineegel
eiai
eierenaier
eierenaaier
eigenlijknèvenant
eksterhikster
elke dagalledoag
embouchureammezuur
erfongelog
ergenserregend
ergens geen zin in hebben't niej in z'ne nèk hemme
evenèfkes
expresumsprèès

F

fietsvelo
FluitketelMoor

G

gaarmèrroew
gaatjekötje
garagegraas
gatkot
gazongroews
gedoepèrsekusie
gedoegehaspel
GeheelGans
geïrriteerdneùtelek
Gelukkig NieuwjaarZoalig Noewjoar
gemakkelijkhèndeg
gemeentehuisroadhaus
gemeentesecretarissik
gereedschapgetùg
gerotzooipiejpelenbèrrege
gevaarlijkkoai
gezichtfruut
gezichtbakkes
gezinhaushoùwe
gierig zijnvan haus ùt nie Gèvers hete
gildeguld
gillenkwèke
gindsgiender
gisterengiestere
gistermiddaggiesteren aatermiddeg
God mag het wetenDè Godwit
goed met elkaar overweg kunnen) akkedeere
graaggèèr
grasgroews
groengruun
groentengruuntes
grommengrèze
grommengrè

H

Haastignèèg
handigbekwoam
handvolhèffel
harkgriesel
harkengriesele
harmoniehèrriemeniej
harmoniehèrmeniej
hartstikke leukkaj leuk
hegtùin
heihaai
heleboelhil bèrzie
heleboeldil
helemaalgoar
helemaalgeléék
helpenafdoewn
het is me toch wat't is toch frèèt
het winkeltje van BertBèrte winkeltje
hierhèrs
hier en daarhèrsgiens
hierheenhèrs
hip meisjehittepetit
hoekjehuukske
holhool
hondjoekel
hondenhund
hondjehuundje
hoofdkop
hoofdtoot
hoogmoedgrutseghè
hoopjehupke
hoorntoot
horlogelozzie
horlogemakerlozziepin
huilenschreùwe
huilenkwèke
huiskamerhèrd
huwelijktröuw

I

iedereenalleman
in het voorbijgaanmeepesant
in plaats vanin de plak van
in verwachting zijn'ne klènen oanzette
inderhaastmidderhoast

J

jammersund
je vraagt je toch afge zoodt toch zegge
jeneversnèvel
jouwöuwe
juistkrèk
julliegèllie
julliegej
jurkklìd

K

kaartenkoar'speule
kaaskèès
kaaskarkèèskroam
kaasschaafkèsmes
kaasschaafkèèsmes
kamerkommer
karkaar
karbonadekèrbenaai
karnemelkmùllek
kastanjesk'stonnies
kattenkwaadbisterééj
kauwenknaauwe
keikaj
keihardknoerhard
kersenkeerze
ketelmoor
kindklène
kindkijnd
kinderenjong
kinderenkijnder
kiphen
kippenkooihennekooi
kippenvoerhennevoejer
kistkiest
kistjekiesje
klaarverrig
klappèèr
kleinigheidminneghè
kletsenkranse
kletsenzìvere
kletsnatzaajknat
kleuterdebber
kleuterschoolbewoarschool
klompenblök
knijpennèpe
knijptangnèptang
koekoew
koeienkoej
koekjekuukske
konijnenk'nèèn
koolmeesbiejteùjke
koptoot
kop koffietas koffie
koppelspan
korfjekörrefke
korte broekkniejbruukske
kotsenkitse
koudkèlleg
kruiskraus
kruisbesknoerzel
kruiwagenkreuge
krulspeldenkrolspèlle
kuierenzwalke
kuikentjepieleke
kuiltjezinkske
kwaadkoad

L

laarzenbotte
lachenlaage
ladderleer
langsnèffe
laptod
lawaai makenhèrrieje
lawaaiig zijnspientere
leeftijdoùwer
lintlijnt
loederk'nollie
lollieplèksteel
lopenstiefele
luchtlocht
luid lachenskoajelek laage
luislaus
luisterenlaustere
LuyksgestelGèssel

M

maandagmondag
maar natuurlijkbèjot
manmens
marktmèrt
meestalmistentè
meikevermölder
meisjemèske
meisjewicht
melkromme
melkbuskiep
melkkarromkaar
merelmèlloew
met iemand gaan trouwen' t mee iemes oanteekene
meteenmee
middagaatermiddeg
mierzaajkmoejer
mijn manmenne mens
mijn manonze vodder
mijn vrouwdiej van ons
mishandelenafnaaie
misschienmeugeluk
misschiendik
mistmok
mistigmokèchteg
modderslèèk
moemuug
moestuingeheufd
molenaarmölder
mooischôn
morsensmorse
muismaus

N

naaktnoks
naar gelangnèvenant
natuurlijk nietbènund
nergensnergent
netkrèk
niemandniemes
niet graagnooi
nieuwjaarnoewjoar
nieuwsgierig vragennoewsgierrege
nodignut
nu eenmaalnou immel

O

omagrutje
ondertussenterwèle
onderwijzermister
ongaarnenooi
ongehoordongepèrmenteerd
onnozel iemandne mötte
onthandontriejfd
ontzettendvernakels
oomnonkel
Oom HannesHannes-oam
opdrinkenopslobbere
opgeschoten jongenkallef
ophitsenhisse
opstapelenoptaase
Oud en Nieuw vierenDurdoewn

P

paadjepèèjke
paardenvliegdaas
pakkenvatte
pannenkoekstrùf
paraplup'rbluuj
pastoriepasterééj
peinzenprakkezere
penitentiepinnetènsie
pestentierse
pilsjepint
plaatsplak
plassenaafzette
pleisterploster
poepenboute
poosjelutske
postbodeboj
postkantoorpost
pot bonen'ne kook boane
potjandoriegatvernon
potverdorienondekaai
preciesnaauw
precieskrèk
precies zoalskrèk lèk
proevenpruuve

R

raamroam
raarorrig
radertjeroajke
ramenroam
rare kerelkastaar
regenwormpiering
rennenspolle
rijkelui' t groat
rioolmoos
rommelprulle
rotzooi makenut begaoie
rotzooienbiste
rozenhoedjeroazenhuujke

S

sapperlootk' rdju nog nie henne
schaamteloosonbesnut
schadeschaoi
schandaligschand
scheutzwats
schoonzùver
schoonvegenùitschiejte
schoppenschuppe
schreeuwenbakkese
schrikkenverschiejte
schuurschob
schuurpapierschors
schuurtjeschöbke
sinaasappelappelsien
sinasappelappelsien
sindssèns
slaan (hard) afnaaie
slaan (vrij zacht) nètse
slagerslachter
slependslaaipèèchteg
slotensleuj
slurpenslobbere
smeerlapsmèrdèl
smerig zijnplèkke
smidsmed
snackbarfriettent
snoepjesnuupke
snoepjepietje
snotaapgalleper
sodejunondekaai
sommigesommegte
speenfiep
spetterenspierse
spijkertjebloknoagelke
sprokkelhoutstèkke
sprokkelhoutmutserd
spugenkitse
spugentuffe
stamppotstamp
stamppotpetossie
stapeltaas
StepTraveseerplenkske
stoelenstuujl
stofstobber
stoffenstobbere
stokklippel
stommerikvèèrskop
straksstrak
strostrooj

T

tafeltoffel
tandentaânt
tegelijkertijdmee impersant
Tekeer gaanBakkese
tekeergaanspanne
TekeergaanBakkese
tekeergaanpèrmentere
tepelstrekel
thuistaus
tierendommenere
touwkoord
touwtjekwikzeeltje
touwtjekordje
trappentreje
trotsgruts
trots zijn'm geure
trouwensével
tuinhof
tuinierenheuve
tuintjehöfke
tuittoot

U

uijùin
uienjùin
uitdagentierse
uitgedostoangetoakeld
uitstaanvele
uitstekendverrèkkes
uitzoekenùitzuujke

V

vaakdik
vaandelvoan
vaatdoekschotelslèt
van ellendevan érremoej
van verreva vares
vanillevlagèle pudding
vannachttenaacht
varkenkuus
varkenvèrreke
vastenperiodede vaaste
vastenperiodevaastentééd
vastgebondengetùird
vegenkère
velgreep
verwèèd
verdommemiljaar
verdorienondepie
verdragenlèje
vergiettimmest
vergissingabuus
versvors
versierenbekère
versierenvatte
vervelendonnèuzel
verzinnenprakkezere
viesèèkeba
vieze vrouwnutte petozzie
vinden (van mening zijn) mène
vleesvlis
vlegelklorrus
vluchtend'r ut naje
vlughèl
voervoejer
voetenvuut
vol ladenvol loaje
volgende dagsanderendoags
voortaanvort
vorig jaarvleejoar
vorige weekvleje wèèk
vorkferket
vreemdorrig
vreemd iemandnun orrigen
vriend (vrijer) vrèjer
vriendenkammeruij
vriendinmeid
vrijdagfrèddeg
vroegervruger
vrouwenvroùwvollek
vrouwenwéés
vrouwtjewèèfke

W

waarschijnlijklichtelek
wegenkwikke
weiwaai
wervelwindhaawmaaw
windeiwijndai
WintelreWijntersel
winterwijnter
witbroodmik
wonderlijkmirakels
woonkamerhèrt
wortelstamppotwortelpetossie
wrijvenrösse

Z

zak (groot) boal
zak (middelgroot) bùil
zakje (klein) zèkske
zaterdagzoaterdag
zeker wetendè dènk
zeugzóch
zeurengrèze
zeurenzìvere
zoetzuujt
zomerzommer
zometeendalek
zondesund
zwammenaauwbètte
zwetsenijle