Lovendegems

Dialecten > Oost-Vlaanderen > Lovendegems

Lovendegems bevat 119 gezegden, 1498 woorden en 2 opmerkingen. Alle woorden zijn toegevoegd door onze bezoekers.

PDFLog in

119 gezegden

bang zijnmet de poepers zitten
beschaamd heengaanzijne stirt intrekken
blijf daar met uw handen afblijf daar met uw puten van af.
buiten adem zijntenden oasem zijn
café's bezoekenop zwier zijn
dat heeft niets te betekeneneen fluitjse van ne cent
dat past goed bij elkaarda goa goe t' huupe
dat zal er hier heet aan toe gaanda goad hier goan stuiven
de gehele dagde godganschen
de minjheer spelende grute Jan uithangen
de vlag van Canadane canadees mee een bloare vjuur zij'n dees
de zaak is voor mekaar't es in de sacoche
doodeenvoudigzo simpel als pompwater
dronken zijnee ee un stik in zijn voeten
dronken zijnhij heeft de Keizer gezien
een kind krijgeneen kind kopen
Een luchtig persoon die gemakkelijk loense moppen taptNe schououn
een maat te groot (schoenen)een kerre te gruut zijn
een moeillijk karweistraffen toebak
een rammeling geveniemand zijn zoad geven
een wandeling makeneen toerke doen
er genoeg van hebbende kluten uithangen
er goed van wordenwel bij voaren
Er is spanning in de relatieDe kadde zit in dorloge
er niet gerust in zijnmee een ei zitten
er op los gaanerinvliegen
er te veel aan zijnop ne schupstoel zitten
er zijn broek aan scheurenverlies lijden
er zijn geen woorden voor't 'n Hee giene noame
ermee ophouden en weggaanzijn schup afkuisen
gas gevenpetrolgeven
gehurkt zijnop zijn hukske zitten
gezien zijnhet aan zijne schreper hebben
heel harde vorstvriezen da't kroakt
heel verre familieverwantschapfamilie van 't zevenste knuupsgat
helder van geest zijngoe bij den heure zijn
het is je eigen schuldwel besteekt!
het jong volk't konijneneten
het kind van de rekening zijn't spek aan zijn been hebben
het verband niet meer zien'k ben nuh mijnen droad kwijt
het was niet schitterend't' es giene vette
het wat kalmer doende pees afleggen
hoegenaamd nietbijlange-niet
Iemand die niet altijd ernstig is en vaak dwars ligt; Ne scheefzeekre
iemand die vrolijk iszo zot of een mussche*
iemand een loer draaieniemand nen toer lappen
iemand iets wijs makenbloaskes wijsmaken
iemand met een stoute tongeen stijte bieste
iemand met een tand kwijtpeetse scheirtant
iemand nadeel berokkenennen kluut aftrekken
iemand nadeel berokkenenonder iemand zijn duiven schieten
iemand tegenwerkeniemand den duvel aandoen
iemands nieuwsgierigheid bevredigeniets aan de neuze hangen van iemand
iets doorhebbeniets in de mot hehn
iets kompleet kapot makeniets noar de kluten helpen
ik heb mij overslapenkei mij vergete sloape
In de gaten houdenop zijne nekke zitten
in de wolken zijnzu zot of een achterdeure
in moeilijkheden zittenop ne wier zitten
kapotte schoenen hebbendeur zijn schoenen zitten
komen opdagener deure komen
lak hebben aaner zijn voeten aan voagen
magere vrouwzo mager als een pannelatte
Menstruatie`z` hee heur vodden
met iets verveeld zitteniets op de moage liggen (maag)
met pak en zakgepakt en gezakt
met schulden staanmee ne klets stoan
middagdutje doeneen uilken vangen
naar bed gaanin mijn bedde kruipen
naar een andere partij overlopenzijne kazakken droaien
naar het toilet gaannoar achteren gaan
niet goed bij zijn verstandden diene hee ze nie alle vijve
niet weten wat aan te vangende kluts kwijt zijn
niets te eten hebbenop zijne kinne kloppen
om de zaak heen pratenrond de pot draaien
om ter hardsom ter Miest
onbepaalde onwerkelijke datumin 't jaar stillekes
onherroepelijk verlorennoar de voantjes
onverwachts binnen komenbinnenwaaien
op krediet kopenop de plak kopen
op tourneeop zijn lappen zijn
op zijn effen komenop zijn pleuje komen
op zijn nummer zetteniemand op zijn ploatse zetten
op zijn paasbestafgebusteld
opdraaien voor de kostenmet de gebroken potten zitten
overvloedig etenzijn lizze vullen
plots zeer boos zijnuit zijn vel schieten
regen en zonneschijn ter zelfde tijd't Es Kirmesse in d'helle
slecht befaamd iemandgekend gelijk slecht geld
spiegelei bakkenpirduge (paardenoog) bakken
stap voor stapbeesje-mee-ne-kier
ten laatsteop den duur
toenadering zoekenstreutjes leggen
tot het uiterste gaanvollen bak
tot nog wel eenstot in den droai
uitermate beuzo beu als kehwe (koude) pap
uitgescholden wordenuitgekafferd worden
van de hand Gods geslagen zijnVan 't Lam Gods geslegen zijn
van niets gebarenvan krommen hoas gebaren
veel drukte om nietseen scheet in een flassche
veel misbaar makenvan zijn urens moaken
verdwenen zijnde pieste in zijn
vergeefs gezegd't es verloren gezeid
verlies oplopeneen pille krijgen
verstoppenin den bok zijn gat steken
verwijten krijgenop zijnen donder krijgen
wat je me nou zegtsanté mijn ratse
weg zijnde pijp uit zijn
weinig geld hebbenkrap zitten
weinig of geen geld verdienen't zijt in zijne pap nie verdienen
ze kunnen allemaal opdonderenze kunnen allemaal oplupen
zeer duurstukken van mensen kosten
zeer hard stinkenuren boven de wind stinken
zeer hongerig zijnscheel v.d.honger zijn
zeer zot, uitgelatenzu zot of nen top
zeer zwaar schrikkeneen ongeluk verschieten
zich niet goed voelenzich nie in zijnen hoak gevoelen
zich weten te reddenzijne plan trekken
zware moeilijkhedenzijne pere afzien

1498 woorden

's avondstjsouvns
's morgenstjsnuchtinks

A

aan beide zijden*'s weerskanten
aanbieden*prinsuteern
aangeraden*geroaien
aangezicht van een lief kind*puppenmuilke
aangezicht*wezen
aanien*aan elkaar
aankomen*toestuikn
aankomst*eindmete
aansteken*omsteekn
aansteker*allimeur
aanstellerigheid*stoef
aap*marteko (sceldnaam)
aardappel*patat
aardappelenpetoaders
aardappelmesje*petoatermeske
aarde*irdu
aardworm*teek
absoluut*persee
Accordeon*trekzak
achteraan*alachter
achteraan*vanachter
achterwerk*poep
Acute TBCvliegende tirringe
adem*oasem
af en toe*vantijds
afbreken-slopen*platsmijten
afkeer verwekken*tegensteken
afkomst*komaf
afruimen*afkroamen
afsluitgaas-kippengaas*kiekendroad
al altijd*alzeleven
alle bij elkaar*santeboetiek
allemaal*ammoillu
allen te samen*thuupetegoare
allergische uitslag*weffuls
Als het ware*Omzutezeggen
Alstublieft*Oastemblieft
altijd*alzuleevnu
amfetamines*vietizzepillen
angst*schouwtu
applaudiseren*plakken (in de handen pl..)
Autolotsoren
autokeuring*schehwinge
avondouvnd

B

baan*boane
baardloze jongen*melkmuile
baby schommelen op schoot*juutsupeirtsun
balans*bilan
bang*benijt
bangerik*benijterik
bankbiljetten*boarden
bastaardvloek*verdommelinge
beddepisser*beddezieker
bedelaar*scheuier
bederven*vergallen
bedevaart*beewig
bedorven*vuus
bedriegen*zeuren
bedriegerije*kluterije
bedrieglijke praktijken*foefelderije
bedrog*mensenkloterij
beeldje*postuurke
beerschepperbirreloetsje
beetje*tsjietse
beginnen*begost
begraafplaats*kirkhof
begrijpen (verstaan) *vasthehn
behangpapier*bejangpapier
bekijken*beziens
beklemd (lucht) *bevangen
bekwaam*kapoabel
belazerd*bescheten
beluik*citeetsje
beluik*koerke
bemesten met vloeibaar mest*birn
bemesten*vedn
bemiddeld*begoed
bemind vrouwen persoon*loetse
Beminde*zijn vlamme
beneden*benin
benen*pikkels
benieuwd*blinkt
benzine*naftu
bereden rijkswachter* (motor) zwoantsje
bericht*beschied
berisping*bolwasschinge
beroerte*geraaktheid
berooid zijn*giene noagel hebben om aan zijn gat te krabben
berooid*platzak
beschaamd maken*schoamtelijk
Beslommering*slameur
besmettelijk*betroapelijk
bespioneren*afspien
bessen*bezen
beste kleren*koeferkleren
betalen*afdokken
betasten*beputelen
beterschap*beternisse
betweter*welweter
beuzak*ambetanterik
bevallig van postuur*welgemoakt
bewaarschool*kakschohle
bewasemen*bedumen
bezem*besmu
bezoek*oovurkomstu
bidden*leezn
bidprentje*duudsbeeldeke
bidprentjes*zantsjes
bier met cola*mazoet
bij elkaar*tegoare
bij zich hebben*bijhehn
bijeenschrapen*bijienscharten
bijeenzamelen*schrabbelen
bijna*bekanst
bijna*tewege
binnengordijn*storse
binnenkort*strakskes
binnenvallen*binnenstuiken
binnenvallen*toestuiken
bitsige vrouwkenoalde
blaam*affront
blaffen*basn
bliksem*weerlicht
bloedblaar*bloebleine
bloemenkrans bij begrafenis*krune
bloemkool*blomkule
blond iemand*wittekop
blootsvoets*pletse-boarevoets
blootvoets*boarevoets
boekentas*ransel
boelzoeker*spelmoaker
boenwas*sieroizu
boeten*bekupen
bontjas*vellene mantel
boodschap*kommissu
boodschappentas*kabbah
boogscheut*scheute
boontjes*beuntsjes
boordevol*labnduvul
boosaardige vrouw*rosse
borduren*broderen
borst v.e. vrouw*tette
borstel met lange steel*koppejoager
borstel*bustel
borsten*loezn
bosgrond*eigrond
bovenste balkon in een schouwburg*uilenkot-kiekenskot
brandnetel*tengel
brandnetel*tingel
braskot*funneskot
bretellen*lijstn
brievenbusboade
brievenbus*boite
brieventas*portefoelde
brokstukken*gruzelementen
brol*kamelot
bromvliegmoaneschijdere
bronstig iemand*hietzak
broodvlees*frikandon
brouwsel*brewslu
brutaal*astrant
brutaal*vrank
buiten zichzelf*tureluut
buitengewoon*buidnoola

C

centimeter*lintmeter
condoom*kapote

D

daar achter*ginterachter
daar*ginter
daarom*doarvan
dada (kindertaal) *tot ziens
dadelijk*seffens
dadels*kadijsters
daglicht*kloarte
dahlia*dalleeaazu
dakwerkman*dakwirker
damp*duum
darts (cafespel) *veugelpik
de liberalen*blehwen
de ouderdom van 40 jaarmee tram viere rijen
de vrouwen*vrehwvolk
de wortels*wurtelingen
deernis-medelijden*dirnessu
deerniswekkend iemand*triestigoard
deken v.e.bed*soarge
denken*peizen
deugniet*fieloe
deuk*bluts
deur vastmaken*vurmoukn
deuromlijsting*chambran
deze morgen*vandeneuchtink
deze week*vande weke
diarree*afgank
die daar*den dienen
dikke koord*ziël
direkt*sebiet
dobbelbak*pietjesbak
dobbelsteen*tirling
doelloos rondlopen*rondzwalpen
dokters briefje als men niet ziek is*suikerbriefke
dolgraag*duughirre
domme mandommekluut
dommerik*dwoaze kilo
dommerik*petoater (dwaze)
dommerik*potuil
dommerik*steenezel
domoor*halvegoare
domoor*kalf
domoor*kwistenbiebel
dondervliegjes*donderbiestjes
doodgaan*kreperen
doodmoe*pompaf
doodsprentje*duudzantje
doopsuiker*kindjessuiker
dooreenmengen*klutsen
doorschijnende aardappels*gloazen petatten
dorst*dust
draaikruk*manivel
draaimolen met schommels*zwiermeulnu
draaitol*top
drankrietje*streutsje
drinkbus*pulle
drinkglas*gloas
drinkkopje*tasse
dronkaardzuibbru
dronkaard*zathuufd
dronkaard*zattepulle
druipnat*zijbbunat
druk bezig zijn*in de weer zijn
drukkend warm*doef
drukte maken*van zijne tram moaken
drukte*begankenisse
druppelen*zijpen
duizeling*droaiinge
duizendduzend
duur*dierru
duwen*doun
dwars zitten*hij is twis in de zak
dwars*intwissu
dwars*twis
dwarsdoor*twissendeure
dwazerik*onnozeloare

E

een bevallig meisje*een snel meiske
een borstel om af te stoffen*flokbustel
een fout maken*kemel schieten
een lastig mens*onmeuglijk mens
een lekke band*een platten band
een lief hebben*kennesse (verkering)
een middagpauzetnoenspeel
een poets bakken*een loer droaien
een rok stikken*een rok steppen
een slag geven*een plets geven
een smalle aarden wegne weegle
eetbaar*etelijk
eetbord*platte tallure
egel*stekelvirken (varken)
eigenaardige kerel*galjar
eindelijk*eindelinge
eindigen*uitschien
eindje*endeke
eindje*endukun
eindje*tuitsun
einsdstreep v.d.koers*meete
eivol*proppensvol
elastiekje*rekkerke
elektrische verbindingsklemlusterklem
elkaar*malkander
emmertje*eemmurkun
engel*ijlu
Engeland*ijlant
enig kind zijn*kind alliene zijn
enkel (van de voet) *kneut
enkel (van de voet) *knoensel
erfdeel*poart
ergelijke vrouw*kakmadam
ergens*ievurst
ergernis*opfretten
ervanonder*ribbedebie
erwt*Irwete
eten*fritten
etenspauze*schaftijd
evangelie*eevanzeelu
eventjes*efkes

F

failliet gaanop de kuremort geroaken
failliet gaan*uitkuilun
familie*famieldu
fantastisch*maks
fatsoenlijk*treffelijk
fel*ardie
fiets voor vrouwen*vrehwenvelo
fietspad*veloboane
fietspomp*velopompe
fit*bendug
flauwe kulzever in pakjes
flauwe zon*woaterzonneke
fles*flassche
flessenopener*aftrekker
fliek*politieagent
flierefluiter*bommasseur
fluisteren*vezelen
fluiten*schuifelen
fluitketel*muërke
fluwelen broek (rib) *pannen broek
fluwelen broek*veloeren broek
fonoplaat*plakke
fopspeen*tsjoeze
fratsen*kuren

G

Gaan halen*Ommegoan
Gaar*zochte
gans*ghuul
garnaal*girnoart
gasfornuis*gazzevier
gazon*gesplen
gebruiken*bezigen
gedichtje*fabulkun
geducht de waarheid zeggen*iemand zijn vet geven
geduw in menigte*gedrum
gegraven waterweg*voart
gehaastvan den hoaze gepoept
gehakt vlees*kipkap
gehakt*gekapt
geheim vertellen*verklappen
gehuil*geblet
gek*maf
gekonkel*gekonkelfoes
gekookte hesp*gezooien hespe
gelaat met veel puisten*puistemuile
geld*poen
gelegd*geleid
gelegenheid laten voorbij gaan*zijn kanse verkijken
geleuter*gezever
geluk*meeval
gelukkig*gelukkiglijk
geluksvogel*gelukzak
gelukwensen*komplimenten
gemene herberg*kabberdoes
gemene kerel*loeder
gemene vrouw*slonse
genever*tsenuiver
genot*geniet
geregeld gevraagd*koerant
gerst*gistu
geruineerd*gereneweerd
gescheiden*schieden
geschrei*geschriem
gespuis*krapuul
gestoelte kerk*lijst
getroffen*aangedoan
gevangenis*bak
gevoelig, geëmotioneerd persoontsiepmuile
gewelf*voute
gewend geraken*inkomen
gewikkeld verband*winde
gewricht*noddu
gewrichtsreuma*notflassijn
gezanik*geziever
gezanik*zoagerije
gezegend*gebenedijd
gezever*prietproat
gezicht (mond) *bakhuis
gezicht*smoel
gierighaard*pinne
gietijzer*geuddu
gietvorm*moele
gillen*schruilun
gips*ploaster
glas jenever*witteke
glijbaan*afrijzru
gluurder*lonker
goederentrein*marchandiezu
goedhartige vrouw*tsjanne
goedmoedig gesprek*klappennanse
goeiedag*uij
gootsteen*pompbak
Gordijnenstorse
graag*girnu
graatmager*eddumouru
grafje*kirkuputsen
grammofoonplaat*fonoplakke
grap*lolleke
grappigaard*lollekeshiere
grasges
graszode*gestjonke
greppel*grebbu
grimmig mens*ijzerbijter
griptangvieze-griep
grof aangezicht*pirdemuile
groot stuk grond*parlaffu
groot*gildug
grootmoeder*meemee
grootvader*peepee
grote groep*bressu
grote hoeveelheid*bresse
grote knikker*bolluket
grote lenteschoonmaak*de grute kuis doen
grote vogelkooi*valleirru
gulzig eten*fridn
gulzige eter*friddru
gunnen*jeunen
gunnen*jonnen
gunstkoop*okkoaze

H

haaks stapelen*schranken
haarbos*dotske
haard*irt
haast maken*'t kurt trekken
haastig*alhehwe
hagelen*oulun
hakmes*oummes
half-oogst-15 augustus*Alvoest
ham*hespe
handelaar*kommersant
handkar*steekkerre
handvol*peutsun
hangklok*reelateur
hangslot*molleslot
hansworst*paljas
haperen*oubrun
hard slaan*baddrun
harkrauke
hark*roake
harlekijn*erluken
haviksneus*kapneuze
heen en terug (trein) *goan en kieren
heen en weer lopen*krossen
heen en weer*Over-ent-weer
heerlijk*kostelijk
heks*tuverehekse
helemaal alleen*moederziel alliene
helemaal blind*stekeblind
helemaal naakt*pietje bluut
helemaal*ghuultegans
helling naar beneden*afzink
helslawaai*kadijl
hennepzaad*kempzaad
herberg*staminee
herhaling*reebutiessu
herinneren*rappeleren
herlezen*ouvurleezn
hersenen*hesses
hersens*bovenkamer
herstellen*ribbereern
het beu zijn*het verlied zijn
het op de zenuwen krijgen*de seskens krijgen
het trappelen*getrampel
heupjicht*sciatiek
hiernaast*hierneferst
hij is stervende*zijn pijp is uit
hik*snik
hinkelen*poddinklun
hinken*manken
hoe langer hoe meer*van langsom mier
hoe zit dat in mekaarhoe zit dat in zijnen hoak
hoge schoen*bottiene
hokje*kotsje
hond*loebas
honger*ooru
honing*heunink
honing*ziëm
hoofdkussen*uurkussen
hoofdpijn*koppijne
hoofdroos*pellekes
hoofdvlees*huufflakke
hoofdzekering*plon général
hoogstwaarschijnlijk*vantienuneenu
houten plankenvloer*plancher
houten*edneun
houtmijt*etmuiddu
huilen*schriemen
hulp vroedvrouw*achterwoarsterigge
humorist*kluitspeeldru
hutje*uddukun
hypokriet*schijnheiligoard

I

iedereen*alleman
iemand aftroggelen*iemand pluimen
iemand bedriegen*iemand opleggen
iemand de les lezen*iemand zijn zoaligheid geven
iemand die graag thuis is*uismussu
iemand die scheef gaat*ne scheve lavabo
iemand die vlug weent*blitmuillu
iemand fotograferen*iemand trekken
iemand tegenkomen*iemand tegen 't lijf lopen
iemand wiens naam men vergeten is*kameroad schoaveling
iets dat slecht ruikt*kemelziëke-kattepis
iets terug vinden*werevinden
iets verkeerd doen*een steke loaten vallen
ietwat*ietske
ijlings verwijderen*wigschieten
ijsje*krimke
ijsje*krimkun
ijskreem*krimdeglas
ijskreemkar*krimkerre
in de rij staan*rotsje schuiven
in de tocht staan*in de trok staan
In de war brengen*verdesteleweren
in het midden*t' halvent
in het verborgene iets doen*in den duik
in orde brengen*fiksen
In Wallonië*in de Woalen
in zwijm vallen*van zijne sies draaien
ineens*inienelier
ingebouwde kast*ingemoakte kast
ingewanden*beulingen
inktvlek*intplekke
inrijden v.e.auto*in rodage
insgelijk*vanstegelijke
inspuiting*pikure
intens verdriet*hertziere
intijds*tijdig
inwonen*inweun

J

jagen*joun
jager*jouru
jaloers iemand*tsjaloezigoard
jaloers*tsjaloes
jazeker*jouk
jenever*dreupel
jenever*kurten drank
jeuk*jukte
jezuiet*zeezwiet
jongen werpen*joonun
jubileum*zuubulee
juffrouw*ieffrehwe
juist*presies
juist*suust
jungle*broesse
juni*zuunie
juttezak van 25 kgr.voaderlandeken

K

kaakslag*koaksmete
kaalkop*kletskop
kaalkop*pletskop
kaarsenoptocht*kiskesstoet (processe)
kabouter*kabijter
kachelhout* (dunne stukjes) stoofhijt
kakken en pissen*grute en kleine kommissie
kalabasja salamikalabazn
kanarievogel*kenoareveugel
kans*keure
kapot maken*om ziep geholpen
kapotmaken*vermassakreren
kar door paarden getrokken*pirdekerre
karnemelk*kirremelk
kastanje*kastoander
kat-poes*poezemiene
katholiek*tseef
kauwen*knabbelen
kauwgom*Sjieke
kermiskirmesse
kermismolentje (voor kinderen) *meuleken
kerstboom*kerstenbuum
kettingtikkertje (soort tikkertje) caffeon
kies (tand) *boktand
kikkerbillen (als gerecht) *puiëbillekes
kikkerdril*puirek
kikvors*pui
kinderdagverblijf*kinderkrebbe
kinderhand*polleke
kinderstoel*kakstoel
kinkhoest*kiekhoest
kip*kieken
kippenhok*kiekenskot (ook baarmoeder)
kippenhok*oendurroest
kippevel*kiekenvlies (kiekenvlees)
kittelen*kriebelen
klaarkomen*schieten
klaarmaken*riddrun
klagen*neudn
klagend huilen*duiln
klamheid*wakte
klant*kalant
klappen krijgen*mot krijgen
kleerhanger*kapstok
kleermaakster*noaisterigge
klein kacheltje*duvelke
klein kind*pruts
klein kindje*boeleke
klein lieftallig hondjepreutelekkre
klein snelverband*lakkerke
klein*petieterig
kleine aardappel in de pel*kazakskus
kleine magneet*trekijzer
kleine wolkjes*schoapkeswolken
kleingeestig*pietluttig
klep hoofddeksel*veuj
kletspraat*flehwekul
kletspraat*ziever
klomp* (houten) kloef
klompenmaker*kloefkapper
kloosterzuster*maseurke
kluis*koefer
knaap*knegtjoonu
knijpen*nepe
knikkerbolleket
knikkeren*moarbelen
knipogen*een uugske trekken
knipperen (met de ogen) *pinken
knoest in hout*wier
knutselaar*brikoleur
koffie*kaffee
koffietas*zjatte koffietas
koken*zooien
kolenas (sintels) *schrabielde
koningswens*een jongetje en meisje
kookkachel*stove
koopwaar*marchandise
koorsthermometer*koorsmeter
koorts*koorse
koortsblaasje*koorsebloaze
koosnaam*zoetsje
koppig mens*koppigoard
koppigaard*keikop
korst v.e.boterham*kroete / kuste
kort gesneden haar*broske
kortaf antwoorden*afsnakken
korte afstand*boogscheute
korte nauwaansluitende vrouwenrok*spanneetsje
koud*kehwd
kous*keisse
kouwelijk*kehwelijk
kozijnen* (ramen) kassijnen
kraambed*kinderbedde
krabben*scharten
krachtig inspannen*buzze geven
krap*schrap
kras*scharte
kreuken*kruken
krisis*krieze
kroegbaas*kaffeeboas
krom, vuil, mager vrouwtje*spinoakel
kroonkruk*flessedopke
kruimel*kruimeling
kruiwagenkurtwoune
kruiwagen*kurtewagen
kruk*pikkel
krulbolspel*bollen
kuchen*hoestje
kuisvrouw* (schoonmaakster) schuunmoaksterigge
kuit*kijddu
kuren*tsinkn
kurk*flokhijt
kurk*stopsel
kus*-zoenToes
kusje*-zoentjetohtsje
kussen-zoenen*totten
kwaadspreekster*een vuile tonge
kwartier*kortier
kwebbelen*toateren
kwezel*pasterslebbu

L

laag verf*couche
laarslizze
laars*botte
laats geboren kind*kakkernestje
laatste drank uit flesflassuguluk
ladderliere
lafaard*laffen teek
lammeling*mossel
landbouwgrond*lant
langs daar*alginder
lap om de vensters te kuisen*ziëmvel
lastig iemand*beuzak
lastig vallen*ambeteren
lauw*lew
lawaai maken*lawedn
lawaai*lawijt
ledigen*uitijlen
leeg ei*windei
leeg*elu
leegmaken*uidelun
leeuwerik*pirduwachturkun
legplank*schabbe
leidingwater*kroantjeswater
lekke band*platte tube
lekker*lekmijlipkun
lekker*lekmijlipun
lelijk geschrift*katteputen
lelijk*lielijk
lenenliën
levendig*viveg
lichaam*lijf
lichaamsgeur*lijfgeur
lichtblauw*bliekblehw
lichte balk*badder
lichte vloek*verdekelinge
lichtelijk*lochte (overdreven)
liefhebben*girre zien
lijden*afzien
lijkwagen*duuwoagen
lijmschroef*sergeant
lijsttrekker*kopman
linkshandig iemandlinkepuut
lispelen (spraakgebrek) *siesselotje
listige handige vent*linkoard
loeren*piebn
logies*sloapinge
lokale salamifabriekdnjimperjal
longontsteking*feuruus
looplamp*balladeuze
lopende neus*snoddukissu
losflodderend hemdhendevoane
losjes weg*tussen pot en pinte bespreken
luchter (verlichting) *luster
lucifer*stekske
luciferdoosje*stekkeduuske
luiaard*leeghanger
luier*pisdoek
lukken*inklebn
lumbago*verschot
lummel*sullabbekakker
lusten*meugen

M

mager iemand*spierling
mager soepvlees*Jeugdvliës
mager*moutu
man*mannumens
manier van doen*doeninge
mannelijk liddees
mannetjeseend*Irpel
manspersoon*mannemens
mantel tussenseizoen*dumiesijzon
materniteit*moederhuis
medaille*medoalde (gedenkteken)
medisch misbehandelen*mismiesteren
meenemen*meedoen
meenemen*meetsoepen
meetje*meetsje
meid*meissen (dienstmeid)
meikeverbomboare
meikever*meulenaare
meisje*jonk
meisje*wicht
melodietje*Irke
mengelen*mijlen
mengeling*mijlij
mengen*mengelen
menopauze*het keren van de jaren
Merendree*Meirntru
met de ogen knipperen*verpinken
met de tol spelen*tobn
met drie personen*gedreien
met moeite*meeruizu
middageten*noeneten
middendoor*t' halventdeure
minderwaardige waar*bucht
minnares*koeketiene
misdienaar*kreool
misdienaar*messudiendru
misdoen*mispikkelen
miskraam*misval
misnoegd uitfluiten*uitschuifelen
missaal*kirkuboek
misselijk zijn*mottig voelen
modder*more
Modder*Morre
moedervlek*geboorteplekke
moeilijkheden*klodden
moestuin*lochting
mogelijk*doenlijk
mond die nooit zwijgt*kwebbel
mooi maken*optoeddrun
mooi meisje*scheuntsje meisje
morsdood*steenduud
morsen*muuschen
motorkap*kapo
muts met klep*klakke
mutualiteit*ziekebuzze

N

na elkaar*achterroddu
naakt*bluten; in zijnen bluten
naam*noummu
naar het leger gaan*naar de troep gaan
naarstigheid*nistuget
naast*neferst
nachtgewaad*tabboard
nachttoafel*nachtkastje
nadenken*dubn
nadoen*achternoardoen
nagel*noulu
nagenoeg*kwasi
namiddag*achternoenend
naslaap*uitluizen
nauwkeurig toezien*op iemand zijn puten staan kijken
navel van pasgeborene*affelke
nederlander*koaskop
neef*kozijn
neerstorten*stuiken
neiging tot slaap*voak
nergens*nieveranst
niemand*gieniene
niet belangrijk zijn*niets uitmoaken
niet bij zijn verstand*nie goe wijs
niet erg snugger*kiekenverstand
niet funktioneren zoals het hoort*vierkant droaien
Niet meer*Niemer
Niet uitgebroeid ei*zwalpei
niet wel wijs*van lotsje getikt
niet zwichten*niet pleujen
niet-getrouwde vrouw*ehwe-jonge-dochter
niets*niemendallu
nietsdoener*leegluper
niettemin*algelijk
nieuwe rijke*parvenu
nieuwsgierigheid*kurieuzeneuze
nochtans*pertan
nodig hebben*vandoenhehn
nonchalant*ruuzulut
nou zeg*jawadde
nu en dan*neffuntejt
nuchter*bloenuchter
nummer*nuumroo
nummerplaat auto*ottoplak

O

O.L.Vrouw Hemelvaart*Mie-Klimop
Ocharme*Ochhierekestoch
ochtendnuchtink
ochtend*nuchtink
oliekachel*mazoutvier
om zeep zijn*noar de kluten zijn
omgekeerd*ouverechts
omgeving*anvieron
ompraten*beklappen
onaangenamen opdracht*bescheten kommissie
onbekwaam iemand*scheefzieker
onbepaalde kleur*appelblewziegroen
onbeschoft manspersoon*kinkel
onderaan*alonder
onderhemd*lijveke
onderpastoor (kapelaan) *onderpaster
onderste deeltje v.d.ruggegraat*Wigstekerke
ondertussen*tussendeure
onderwijzer (es) *schoolmiester / ieffer
onduidelijk geval*twijfelgeval
onduidelijk spreken*broebelen
onfris ruiken*verduft rieken
ongedurig iemand*tekenterter
ongedurig iemand*wemelirre
ongehuwde vrouw*ehwe vrijster
ongeveer de helft*halvelings
ongeveer*apepree
ongure kroeg*kafietse (cafeetje)
onhandig snijden*viggelen
onlangs*overloa (t) st
onnozelaar*dwoazekluut
onnozele ziel* (vrouw) trezebeze
onpasselijk*ommeundu
ontdoen van onkruid*wieden (wien)
ontevreden*chagrijnig
Onthouden*omtehwen
ontkennen*afstrijen
ontkenning*'t en doet
Ontkleden*Omklien
ontroerd*gepakt
ontslagen worden*uwe bon krijgen
ontsnappen*wiggeroaken
onvast stappen*zweflun
onverzorgde vrouwslonse, ook sloofkesse
onvolwassen*papmuile
onze lieve heer hemelvaart*sies-klimop
onzedige handelingen*vuile manieren
onzindej
oogarts*uugmiester
oogontsteking*tipuge
ooit*vanzeleven
oorveeg*intu
oorveeg*kezze
oorvijg*uurvoage
oorworm*uurbieste
op bezoek gaan*langsgoan
op bezoek komen*afkomm
op de middag*tsnoens
op de verkeerde wijze*verkierdelijk
op de zenuwen krijgen*rietepetiete krijgen
op een schuine manier*schuinsweg
op het einde van*tendent
op het zelfde niveau liggen*reize-reize liggen (effen liggen)
op iets rekenen*stoat maken op iets
op slot doen*vermoaken
opdienschotel*serveerpla
opeens*almeenekier
opgedroogd snot onder de neus v.e.kind*snottekisse
opgepast*gardevoe
opgeschoten jongen*gast
opjagen*opkoddrun
opnieuw*vannirs
opscheppen*stoefen
opschepper*blageur
opstropen (mauwen) *opsluven
opvliegende woede*kattekollirre
ordinaire vrouw*viswijf
oud ventje*peeke
oud*ewt
oude afgeleefde vrouw*ehwe-tsjuke
oude vrouw zonder kinderen*kwene
ouderdomskwalenkirkhofpluimm
ouderlingenhuis*ehwmannekeshuis
ouders*ehwers
ouderwets zijn*van den ehwen stempel zijn
ouderwets*eruwets
oudheid*ewtet
oudijzerhandelaarehwijzermarchand
over en weer*ommeweeru
overal*overalst
overdreven klein*pieteleurig
overgangsjaren*blokjaren
overhoop*overende
overjaspalto
overjas*frak
overslaan*overschrikkelen
overtrek v.e.bed*fluwijn
overweg*travir

P

paadje*wegeling
paardebloem*melkdesslu
paardebloem*pisblomme
paardenzuring*pirdusurklu
pak rammel*veddinge
pak slaagveddij
pantoffel*slets
pap met aardappelen en karnemelktoatsjespap
papaver*kolblomme
parkeerlichtjes*standluchten
parvenu-oweeër*ziepbaron
pastoor*paster
patattentoaten
pauw*pehwo
pauwstaart*pewstirt
pauze*rupoo
peperkoek*lekkerkoek
Pereboom*pirreloare
pesterijen*dwoaskluterijen
pet zonder klep*pots
peterselie*perselle
peudo-doopmeter*meetje-lap
pietse preciesjustepiet
pikdonker*stekkendonker
pinksteren*sinksen
plaats voor dieren in stal*sliet
pladijs*ploate
plak brood*schelle brood
plakker om fietsband te stoppen*rustine
plank voor timmerman* (dak) valiezeplanke
plassen*ziëken
pleisterwerk*bezetsel
pletten*moezlun
plezier / leute
plezierig*giestig
plooirokje*plissee-rokske
pluimveehandelaar*poeldenier
pluisje*pluchke
podium*verhuug
poeder*poer
poets*farche
politieknuppel*matrak
poortjepuurtsje
pop*puppe
populier*achtkant
postbodefakteur
potloodslijper*schirpru
praatmadam*kletswijf
praatzieke vrouw*babbelgat
prachtig*wijs
pret*leuddu
priemelsen
prijskamp-toets*kompooziessu
prikkeldraad*pinnekesdroad
prikken aanstekken aan
proberen*affutuurn
propvol*stampvol
pruik*pruke
prutsen*feudn
prutser*foefloirru
pseudo dooppeter*peetje-lap

R

raap*roubbu
raar*oardig
raden*sloan (naar iets sloan)
rammeling*doeffinge
rammeling*pandoering
rammeling*smirrij
rechtaf* (zonder omwegen) vlakaf
Rechtsomkeer maken*Ommekier maken
reeks*riesem
reet*spleete
reflector*kat-uuge
regelen*arrangeren
regelen*regeleren
regenwaterkuip*reenstik
reisweg*route
remmen*freinen
Réné*Reeddu
rib*rebbe
ribbenkast*rebbenkasse
ribstuk v.e varken*kotelette
riek met twee tandenvurke
rij-file*rote
rijke erftante*suikertante
rillen*duddrun
rilling*beverik
rits*rieriddu
ritssluiting*tirette
roddel*achterklap
roddelmadam*komere
rode plek van te zuigen*tsjoezeplekke
roet*grijm
roken (sigaar) *smuren
rolluik*persienne
rommel*battaklan
rommel*hutsekluts
ronde huiduitslag*katrienewiel
rondje (op cafe) *toernee
rondkomen*toekomen
rondwoelen*wroetelen
rood haar*rost
rot*vurt
rotten*vurten
rotzak*vurtzak
rozijnenboterham*krentustuudu
ruiken*rieken
ruineren*reneweren
ruiten (kaartspel) *koekens
rusten om te eten*schaften
rustig*koest
ruw*rui
ruzie*ruizu
ruziezoeker*ruizemoaker

S

s'gravenkasteel*'t Groavenkastiel
salami van paardevleesbloende
sallade*salloh
samenrapengroblun
sanserveria's*vrehwentongen
schaafkrullen*schoavelingen
schaal v.e. ei*schelpe
schaamdeel v.e. vrouw*preute
schade*schoa
schaduw*lommerte
schamel gebouw*barakke
schamen*generen
scharenslijper*scharesliep
scheenbeen*schene
scheermes*schis
scheet / wind*mufte
scheiden (huwelijk) *schiën
scheiding*schieïnge
scherp achterwerk*zijpgat
scheut* (gieten) geut
schietwedstrijd*schietinge
schiften*werun
schiften* (saus) kabbelen
schijnheilig gedoe*muilentrekkerij
schoenveter*nestel
schommelbijze
schommel*bieze-beize
schoolrapport*bulletin
schoolverzuimpluimkesteekn
schoonmaaksterkuisvrehwe
schoonmaakster*kuisterigge
schoonmaakster*wirkvrehwe
schoonmaken*kuischen
schoonmaken*uitkuischen
schoorsteen*kouvu
schoothongje*preutelekkerke
schoppen (in het kaartspel) *pijkens
schort (bij koken) *veurschuut
schoteltje (koffie) *ondertasse
schouderbreedte*carrure
schreien*blehten
schrikken*verschieten
schrikken*vurschiedn
schroef*vijze
schroevendraaier*toernavies
schuinsover*noens
selderij*silderee
sigaret*flokke
Sint-Amandsberg*Sintmansberg
sintels*zenders
sinterklaas*kloas
slaag*des
slaapgelegenheid*sloubbij
slaapwel*sloapel
slachten*duuddoen
slagboom*bariele
slagen* (in de examens) lukken
slager*vlieschhehwer
slak*slekke
slank*riddu
slapen (kinderen) dododoen
slaperig*deuzug
slappeling*papzak
slecht op de been zijn*zijne stap nie hehn
slecht opvoeden*miskwieken
slechte kaartspeler*plankierkoarter
slechte vrouw*vodde
slechterik*niewirt
Sleidinge*Slennu
slijmerd*gatlekker
slijtage van wol of stof*uitfitslun
slip (v.e.hemd) *sleppe
slip van hemd*enduslebbu
Slome vent*lamzak
sluier aan damenshoed*vuële
Sluitspeld*toespellu
smakelijk*appetijtelijk
smalle borstkast*kiekebust
smeerlap*rotzak
smeltzekering*plon
smeren (boterham) *briën
smeulen*vunzen
smoutpot*smetteste
snede v.d.ploeg*vure-vore
sneetje brood*deeldukun
snel uitkleden*uitspelen
snel*alrap
snipverkouden*snotvallinge
snoepgoed*spekken
snor*moestache
snotjongen*snotter
snurken*ronken
socialist*sos
soepbord*diepe tallure
soms*ammets
soms*mets
soms* (af en toe) Van-effen-tijd
soort bloem*enduknopkus
soort radijs*rammenas
soort vloek*dommelinge
spar*sperre
sperziebonen*prinsessebunen
spierballen v.d.biceps*kieten
spijbelen*brossen
spijker*nagel
spin*kobbe
spinneweb*koppenette
spleet*gerre
splinter* (in de vinger) splenter
spoel*bobijn
spoorweg*ijzeren wig
spoorweg*roeddu
sportstuur*koersguidon
spotter*griddru
sprookje*vertelselke
spuwen*spiekelen
staanlamp*abajoer
stapelgek*stekezot
stappen*tertn
station*stoase
stationair toerental*ralenti
steunhout voor erwten*irruweetrijs
stiekem*geniep
stil uitdagend sarren* (uitlachen) uitgritten
stinkkaas*hirfkaas (kaas van Herve)
stoefer*blaashoofd
stoep*plankier
stoeprand*bordure
stofblik*voagblek
stofjas*kiel
stom nors iemand*drugekluut
stomdronken*strontzat
stommeling*stommekluut
stoofpan*kasserolle
stopverf*mastiek
storing*hoaperinge
storten, morsen*sturten
stortregen*gieten
stotteraar*hakkelirre
stotteraar*teutelirre (hakkelaar)
stotteren*hakkelen
stouterik*steddrik
straathond*stratjee (hond v.gemengd ras)
stro*struut
struikelen en bijna vallen*een slinke zesse sloan
studentenkamer*kot
stuk grond*lapke grond
sukses*aantrok
sullig iemand*zak
sullige vrouw*sukke

T

tafelkleedammeloukne
tafellaken*ammeloaken
tafelvoetbal*kiekeren
taille-middel*toalde
talkpoeder*liespoeder
tanden van een klein kind*bieterkes
tandvulling*plombage
tapkast*tuug
tas koffiesjadde kaffé
Te binnenschieten*invaln
te gronde gaan*inienstuiken
teerput-zinkput* (van vuil water) stirfput
tegel*tilu
tegelijk*impassantu
tegen elkaar gedrumd*opiengeprest
tegen elkaar*tegenien
tegendraads liggen*scheefliggen
tegenslag*malchance
tegenstand bieden*wirren
telefoneren*bellen
tenger iemand*magere teek
tenslotte*Vuurs-van-de reste
tenzij*'t en woare da
terugbrengen*weerebrijn
terugkeren*werekieren
terugslag*weerbots
tesamen*altegoare
tetanus*'t klem
tienermijsje*piskouse
tijdens*binst
tirolerjas*joursmantlu
tochtgat*trekgoat
toegangsbewijs*tikee
toesmijten (deur) *toeklakken
toestel om houtbussels te binden*etpirt
toestemming*toelloating
toeteren*trompen
toilet; wc't huizeke
toilet*furtrek
tongval van de buiten*boers
tot last hebben*opgescheept
tot later*tot loaters
touw*kuurde
touwtje springen*kuurdansen
trappelen* (van ongeduld) trampelen
trappenhuis*trapzoale
trede*terte
trekken*luieren
trilling*doaver
troetelnaam voor jonge vrouw*schetebezeke
trui*triekoo
truttige vrouw*triene
tuinman*hovenier
tussendoor*tussen de soep en de patatten

U

ui*andjuun
uit de weg gaan*mijten
uit elkaar gaan* (uiteen gaan) vanien
uitademen*uitoasemen
uitblinker*krak
uitgekafferd worden*onder zijn voeten krijgen
uitgieten*uitkibn
uitglijden*uitschuiven
uitglijden*uitsliern
uitlopen*uitbollen
uitpraten*uitklappen
uitpuilende ogen*puilogen
uitrafelen*uitflitsun
uitschelden*uitmoaken
uitvlucht*foefkes
uitvlucht* (valse veronderstelling) uitvluchtsel
Ursel*Urslu

V

vaatdoek*schoteldoek
vakman*stielman
valsaard*valserik
valsspelerij*zeurzakkerije
van baan vergissen*misrijen
van door gaan*vanonder
van meet af aan*vandeniestekier
van namiddag*vandenachternoenend
vanzelfsprekend*vaneigens
varken*virken
varken*virknu
vast trappelen*intertn
vastgrijpen*bij de lurven stekken
vaststelling*konstatoatie
veel uitleg-langdradig*vijvnenzesn
veertig, vijftig, zestig, zeventig, negentigtviertig, tvijftig, tzestig, tzeventig, tnegentig
vegen*voagen
vensterbank*vinstertablette
vensterluikblaffeture
vensterluik*blaffeture
ventje*manneke
verder*vuder
verdomme*verdju
verdonkermanen*schiefslaan
verdrinken*versmuren
verdwalen*verloren lupen
verdwijnen*schampavie
verfrommeld*gekruukt
vergiet*stramijne
vergiet*verzijp- stromeine
verhaaltje*vertellinske
verkeerd zien*miszien
verkeerde stap doen*misterten
verkeersopstropping*opstroppinge
verkering*vrijoage
verkiezingen*kiezing
verkleinwoord van vent*vinteke
verkleurd door 't licht*verschijnen
verklikker*overdroager
verknoeien*verprutsen
verkoudheid*vallinge
verkrijgen*aangeroaken
verlangen*lijn
verloning*daghure
vermageren*afvallen
vermengen en mengen*moezelen (patatten)
vermengen*vermingelen
verroest*beroest
verscheiden*verschillig
verscheidene*tuffrentu
verspillen*vermuusschen
verstandskies*wijsheidstand
verstoppen*wigsteken
verstoppertje spelenpieperkenduik
verstoppertje spelen*wigstekerke-pieperkenduik spelen
vervelen*verliën
vervelend persoon*pirdewurtel (pirdewortel)
vervelend*dulmoukij
verwaarlozen*vernegligeren
verwaarlozen*vurneeluzeern
verwelken van bloemen*verslunsen
verwennen*bedirven (een kind)
verwijfd persoon met hoge stem*gietepoeper
verwijt*verwijtsel
verwijten*uitschijdn
verwisselenmaaln
verwonden*zieredoen
verzwikken (voet) *Ommesloan
viezerik*luizugoirt
vilt*feuter
vishandelaar*vischmarchand
vlaamse stoofkarbonades*stoverije
vlaamsgezind*vloamsvoelend
vlak afhangend vrouwenachterste*zijpgat
vlakweg*effenaf
vleesnat*jeugd (saus)
vleier*mehvoager
vleugel v.e. vogel*vleurink
vlo*vleu
vloek*dzju
vloek*nondeedzuu
vloek*sakreenomdepietsjes
vloek*terdju
vloertegel*tichel
vlooienmarkt*ehwe mort
vlug aankleden*aanschieten
vlug rijden*ziere rijden
vlug schrikken*verschietachtig
vlug weglopen*wegspedn
vlug*fiedulaforse
vlug*pertig
vochtig*wak
voetje zetten*puutje lappen
voetpadplankier
voetsstuk met drie poten*dreipikkel
vogelkooimuite
vogelkooi*vogelmuite
voleindigen*rondgeroaken
volgend jaar*tenoastejoar
volharden*nie pleujen
volstrekt*hoegenoamd
vonk*genster
voorbeeld geven*veuredoen
voordelig*profijtig
voorjaar*uitkom
voormiddag*veurnoenend
voorschoot*schort
voortdurend*tsaffastug
vooruit*guip
vooruitgang*avance
voorwassen*vuilzobn
voorzien van kleine vlekjes*gespikkeld
vorige week*passede weke
vorige*pesseeddu
vorkferset
vorst*vust
vouw-plooi*pleuje
vreugde*wellugget
vriendenkring*kennessenkring
vrijgezel*jonket
vrijgezel*jonkman
vrijmetselaar*fammasson
vrolijk iemandleutighaard
vrouw*vrehwminsch
vrouw*vremmens
vrouw*wijf
vrouwelijk geslachtsdeel*mietsje
vrouwenboezem*loezen
vrouwenhandelaar*makro
vuil gekleed iemand*lurre
vuil, armoedig iemand*luizegoard
vuilak*vuilerik
vuilniswagen*vuilkerre
vuistslag*muke
vulpen*porte-plume

W

waard*wirt
waarde*wirde
waarlangs*langswoar
waarom*woarveure
waarschuwing*verwittiginge
wagen*wounu
wanbetaler*krotzak
wapens*woubms
wapperen*flapperen
warmte gevoel bij vrouwen*vapeurke
wasknijper*wasspelde
wasspeld*spelle
wat*wadde
wateren*pipi (doen)
wateren*pissen
weegschaal*baskuul
wees*wiezekind
weesjongen*kulder
weggaan*afterten
weggooien*wegsmijdn
wegsteken*wegfoefelen
weiland*mis
welke*welkste
wellicht*allicht
welnu*awel
wenen-huilen*tsjiepen
wenen*blidn
wener*schriemmuile
wens bij het werken gaan*nistigheid
werkkledij*wirktenue
werkloze*dopper
werkplaats*wirkwinklu
Wezel*visse
wielerwedstrijd*veleokoers
wij*wulder
wind laten*protten
windscherm*zeil
wisselgeld*enkelgeld
witkalken*widn
woede*klirru
woede*kolirre
woesteling*geweldigoard
wonde*gabbe
wonen*weunen
woning*weunij
wormen*wurms
worst*wuste
worstelaar*luteur
wrang van smaak*zirp smaken
wrat*purre (puist)
wrat*wurte
wriemelen*vroedlun
wurgen*versmachten

X

X benen*schisbenen

Z

zaagrestanten*zoulijn
zaak van weinig belang*strontaffaire
zachtjesaan*stillekesaan
zageman*hertefritter
zageman*zieverirre
zakkabba
zak aardappelenkluts petaoders
zak aardappelenkluts petoaders
zakgeld*drinkcens
zaklamp*piellu
zaklamp*pile
zakmes*pennemes
zanger*zaaru
zaniker*wurtelirre
zanikster*pirdezoage
zatlap*zaddupullu
zeef*zifte
zeer braaf*duubroave
zeer dronkenpoepeloere zat
zeer dronken zijn*een stuk in zijn kluten hehn
zeer dronken*een stuk in zijn kluten
zeer dronken*krimineel
zeer droog*poerdroog
zeer duister*pekkendonker
zeer goed*ikselent
zeer groot persoon*dubbele meter
zeer hevig*verschrikkelig
zeer krullend hoofdhaar*krullebol
zeer onverstandig*ne stommen uil
zeer stellig*verzekers
zeer sterk*duuzumanstirk
zeer*firm
zeeslakken*kerrekolen
zekering*plon
zelfklever*afplakker
zelfmoord plegen*verdoen
zenuwen*zeelws
zenuwen*zemels
zeurderige vrouw*Neute
zeuren*Neuten
zich bukken*stuipen
zich haasten*zich jagen
zielerust*zielezoaligheid
zij*zulder
zijspan van een motor*sietekerre
zodra*zorap
zoekplaatje*zoekzandje
zoenplekje*tsoezeplekke
zonder omwegen*rechtaf
zonder overleg*goekommutuit
zonnesteek*zonneslag
zoon*zeune
zot*kwibus
zuigen*tsjoezen
zuipen*lampedn
zure spek (snoep) *muilentrekker
zure vroegrijpe appel*uugstappel
zuring*zurkel
zuur worden van melk*kieren van melk
zuurpruim*azijnpisser
zwak figuur*pierjankloas
zwalpen*zwabberen
zwanger zijn*in positie zijn
zware arbeid*biestenwirk
zware verkoudheidbustvallinge
zware zorgen*kopbrekens
zweer*zwirre
zwerm*zwirm
zwijmelen*zwijmselen
zwoel*doef

2 opmerkingen

  1. Een voaderlandeken; heeft zijn naam te danken omdat dit ontworpen was en hoofdzakelijk gebruikt wordt voor zandzakjes bij overstromingen en dringende tijdelijke dijkverhogingen als de redder van het vaderland.
  2. Tnoenspeel (middagpauze) is een woord die veel gebruikt werd in landbouwersgezinnen, waar men in de zomermaanden een middagdutje deed om de lange, zwaarlabeur arbeidsdagen (van zonsopkomst tot zonsondergang) aan te kunnen. En.....waar boer en boerin van de nood ook wel gemakkelijk een deugd maakten!