Lebbeeks

Dialecten > Oost-Vlaanderen > Lebbeeks

Lebbeeks bevat 356 gezegden, 2319 woorden en 20 opmerkingen. Alle woorden zijn toegevoegd door onze bezoekers.

PDFLog in

356 gezegden

'n Snede ham / kaasschélle: 'n Schéll'eps / Schélle kèis
't Is bar koudbra: 't Es bra kaat
't Is de waarheid (uitspraak na het niezen) beniest: 't Es beniest, 't es de waurouijd
't Is écht waar!doeëdvall'n: 'k Mag doeëdvall'n as 't ni wau es!
't Is maar een woordzeggen: 't Es maur e zeggen
't Is me toch me toch watiet: 't Es allemaur iet, jong
't Is niks waardbott'n:: 't Es van d'n ond zein bott'n
't Is niks waard.kloeët'n: 't Es van d'n ond zijn kloeët'n
't Is veel kabaal om nietsscheet: 't Es en scheet in en fles
't Ligt keurig op ordeeffen: 't Lèid op zijn effen
(Ga) uit mijn weg!garla: (Goeid) oët mijne garla!
afgunst opwekkenoeëgen: Iemand zijn oeëgen oëtsteken
Als de zon schijnt en het regentkèiremis: ' t Es kèiremis in d' elle
Als het gratis is, zal je hem wel zienverniet: As ' t van de verniet es, zéld em wel zien
Als iemand `Wat ` vraagt en je wil niet antwoorden, zeg je:wadde: Wadde E stik van dadde!
Als iemand stapt met kleine, afgemeten pasjes zegt men:mèrrebol: Ei èi ne mèrrebol in zij' gat
Als iemands hemd uit zijn broek hangtslip: Aa slip angd oët, ' t es mèire kèrremis
Als je 't over iemand hebt die ne opdaagt zegt men:dievel: As ge van d'n dievel sprékt ziede zijne stèit
Antwoord op `Wa rescheerde` als je wilt opstappenaur: Allieën mijn aur en da stau vast`
Antwoord van iemand tegen wie men zegt: `Je broek staat open`broek: 'k Moein der nog in zijn
Bedrijvig zijn, altijd bezig zijngat: Gieë zittend gat emmen
Beter een groot stuk dan een klein / Beter veel dan weinigbrouijzzel: Beter 'n brok as 'n brouijzzel
Betrapt worden, iets negatiefs meemakenkloeët'n: 't Spek on a kloeët'n emmen
Betrekkingen hebben tijdens de maandstondenkorrèir: Ne goeie korrèir rijdt dee weer en wind
Bewonderende uitspraak over een vrouwliëreker: ' k Em al op liëreker gezeet' n
Blauw zien van de koukaa: Zoeë blaat as en schoile van de kaa
Bleek zijn van gelaatkèis: Bloze gelèk ne platte kèis
Bluffen, pochen, overdreven zelfingenomen zijnkol: A kol spant
Buiten blijven als 't donker isdonker'n: Boëten blijven mé d'n donker'n
Da's een bultenaarschoîjt: Da's iën'n dad onder zijn kas schoîjt
Da's merkwaardig / raar / ongewoonkerjees:Da's kerjees ee!
Da's straffe kost (letterlijk en figuurlijk)toebak: Da's zwaur'n toebak / da's straffen toebak
Da's waar hoorjong, Da's wau, jong
Daar gaat het niet omdau: Dau ni fan
Daar geloof ik niks van!klap: Klap!
Daar heb ik niets aanvet: Dau ben ek vet mee
Daar is hij sterk in / Dat doet hij graagfaur: Da's zijne faur
Daar knelt het schoentjepjeid: Dau lèit 't pjeid gebonn'n
Dat denk je maarpeisde: Da peisde gouij
Dat denk je maar!schoîjt: Ge schoîjt gij nog ni plat!
Dat denk je maar!lèive: Gouij ét 't lèive goed op!
Dat doet me toch wel erg opkijken!verschietèchteg: Da's verschietèchteg zenne!
Dat heb je goed gedaan (tegen een kind) schirreken: Goe zélle, ' k zal aa e schirreken geven
Dat heeft me ontroerdgepakt: Dad èi mei gepakt
Dat heeft waarde / dat is geen klein bierkak: Da's giëne kak
Dat helpt je niks vooruitgenodderd: 't Es niks genodderd
Dat is een sluwe vosvossekloeëte: Dènn'n èi vossekloeëte geet'n
Dat is me nogal een speciaal iemand!gescheet'n: Da's oeëk iet gescheet'n!
Dat is me toch wat!zeker: Zijget zeker, zenne!
Dat is niet zeker, dat staat niet vastgezèid: Da's ni gezèid
Dat is te duur voor mijbroën'n: Da kèin mijnen broën'n ni trèkken
Dat is vervelend / dat werkt me op de heupenkrijgen: 'k Zaa der iet va' krijgen
Dat kindje moet z'n maag nog laten kerenboerke: Da kind moe nog 'n boerke laut'n
Dat scheelt heel watijt: Da schild 'n ijt
Dat zal niet gebeurenvlieger: Zoeë gaut de vlieger ni op
Dat zal stof doen opwaaienboenke: Da zal boenke geven
De (stoppel-)baard tegen een kinderwang wrijvenbaut: Nen baut zett'n
De bloemetjes buiten zetten / zich aan gezag onttrekkenstring: Zijne string lostrekken
De borsten zien bewegen in de (lichtere) kledijkonouijne: De konouijne springen tegen d'n draud
De dommerik uithangenoël: D'n oël oëtangen
De dupe zijndékker: D'n dékker dien'n
De erectie niet kunnen behoudenplatvall'n: Vee de meet platvall'n
De hesp hangt daar, is het die van jullie, kom pak zeeps: d'eps angt dau, es 't d'ale, kom pak se
De hoek om gaan, stervenkrekel: Zeine krekel laut'n
De televisie werkt niettellevies: D'n tellevies masjeer ni (als het over machines gaat gebruik je het woord masjeer)
De waarheid niet verdoezelen / omfloersendoekskes: Gieën doekskes aundoen / omwinn'n
De zon schijnt hardgeeft: Ze geeft (doorgaans zonder `de zonne` erbij)
Die gehoorzaamt nietzeggen: Daur édde niks aun te zeggen
Die kwiebus houdt je voor de gekkloeët'n: Dèin troet'n rammel mé a kloeët'n
Die planten groeien goedwas: Dei plante zijn in de was
Die zou met eender wie vrijenvrouijen: Dei zaa mé ne paul vrouijen
Dit zeg je als iemand je aangaapt:iet: Emmek iet aun van a
Domweg voor zich uit starenaunbiddink: In gediereg aunbiddink zitt'n
Door iedereen gekend zijn (in slechte zin) frang: Gekost zijn gelèk ne slecht' n alve frang
Een baard dragenjoenger' n: Zijn joenger' n opgeet' n emmen
Een brave vrouwbraaf: Z'és zoeë braaf as broeëd
Een goede keuze maken / Een goede man hebbenoeëftvogel: D'n oeëftvogel afgeschoot'n emmen
Een kruisje vragen vóór het slapengaansegenawaurda: Krij' k mij segenawaurdaken
Een loer draaienkloeët: Ne kloeët aftrekken
Een mooie vrouw is daarom nog geen goede huisvrouwtaufel: Van en schoeën taufel étte ni
Een oudere vrouw moet meer aandacht besteden aan haar uiterlijkkapélle: En aa kapélle moe versier wèrr'n
Een poets bakkenpee: En pee stoven
Een stuk in zijn kraag hebbenkloeët'n: E stik in zijn kloeët'n emmen
Een stuk in zijn kraag hebbenzjellee: E stik in zijne zjellee emmen
Een traag iemandapostel: Nen trèigen apostel
Een trap op je billentrokkel: Nen trokkel onder aa ol
Een vraag voor iemand met lang haarkwaffèir: Es a kwaffèir doeëd?
Een zaak met veel klantendelper: En kommérs mé ne goeien delper
Er is geen sprake vanaprénse: D'er es giën aprénse van
Er vaart in zettenpellong: Pellong geven
Erg blauw zien (bv van de kou)Schoêle: Zoeë blaat as 'n schoële
Erg haastig ergens naartoe rijdenpèid: Te post en te pèid ieveranst nautoe rouijn
Ergens stiekem van snoepen / eten / drinkenauzitt'n: Ieveranst auzitt'n
Even gaan rustenrèzzekes: Rèzzekes afkappen
Ga met iemand anders de spot drijvenvoër: Lach mé a voër
Ga weg!trap: Boll' n ' t af! Trap et af!
Ga zittengat: Zet aa e gat
Gaan plassen / piesenpetatt'n: Zijn petatt'n afgiet'n
Geen denken aan!meiren: Meiren bringen!
Gehurkt zitteniksken: Op a ikske' zitt'n
Geleidelijk aanbétte: Mé en bétte (ke) sévves
Geloof me, ik lieg echt nietkop: Mijne kop af as 't ni wau es
Goed kunnen zingenvoeës: De voeës (kénn'n) agen
Goed weer vragen gebeurde door `eieren bij de Arme Klaren (kloosterorde) te dragen.ouir'n: Ouijr'n nau d'Eirme Klauren draugen
Goed zichtbaar, opvallendblak: Blak en bloeët
Goedendag (afgeleid van `God vordere u`)védder: God védder a
Grote orentalloeër' n: Oeër' n gelèk talloeër' n
Haar haar is in de wardésmele: Z'èi mé eel aur in d'n désmele gezeet'n
Haast je een beetjeost a: Ost a wa
Haast je een beetjeosta: Ost a wa
Hard werkenkloeët'n: Zijn kloeët'n afdroën
Heel de boelènnekesnest: Gieël d' n ènnekesnest
Heel de boelsantenboetik: Gieël de santenboetik
heel de boelbotteklang: Gieël den botteklang
Heel erg (veel) / heel hardkein: Van 't en kein ni mieër
Heel hard, heel veelkèin: Van 't en kèin ni mieër
Heel vlug nog iets etenagaken: Op 'n agaken nog iet eet'n
Heel voorzichtig stappenouijre: Op ouijre loeëpen
Helemaal kapotstikke: In stikke vanieën
Helemaal, volledigkrot: Krot en mot
Hemeltjelief!adieë: God lieven adieë!
Hemeltjelief!Antoon: God lieven Antoon!
Het baat nietavvans: 't es giën avvans
Het beste nog!aagd: Aagd a (ale) goed ee!
Het dunkt me..ding: Mij ding mij..
Het er moeilijk mee hebbenoët: Der ni aun oët gerauken
Het hard te verduren hebbenpere: Zijne pere zien
Het is echt helemaal waarboeërlijk: 't Es de ieërlijke boeërlijke waurouijd
Het is er dwars doorheen gegaanloss'ndee: 't Es ter grat loss'ndee gegaun
Het is jouw beurta: 't Es aun a
Het is niet voor echt / zonder inzetverkwaut: ' t Es vé verkwaut
Het kan mij niet schelenbommen: ' t Kèi mij ni bommen / ' t kèi mij ni schill' n
Het maakt niet uitdoet: 't Doet er ni toe
Het niet begrijpenkop: Der gieëne kop au krijgen
Het steekt me hier tegenkloeët' n: ' t Angd ie mijn kloeët' n oët
Het was grote ruzie / er vielen klappenbovenèirems: ' t Zat er bovenèirems op
Het zij zo!da: Da't!
Het zou me veel leed doen als dat niet kanoeëg: Ik schrieë mei 'n oeëg oët as da nik kein
Hier heb je 't!ie: Ie sé!
Hij gist maarklak: Ei slaugt er mé zijn klak nau
Hij heeft niets in de pap te brokkentierelitt'n: Ei èi niks te tierelitt'n
Hij heeft ze niet alle vijf op een rijtje.vouijs: Ei èid 'n vouijs los.
Hij heeft zelfmoord gepleegdtekét: Ei èid em tekét gedaun
Hij is aan het einde van zijn Latijndievel: Zijn'n dievel es doeëd
Hij is aan het liegenEi es on ' t drikke' zonder papier
Hij is de beste in zijn vakpompom: Ei es de pompom in zijne stiel
Hij is er tussenuit geknepengemoësd: Ei ester vanonder gemoësd
Hij is er tussenuit geknepengeritst: Ei es 't er vantisse geritst
Hij is erg lelijkvèrken: Moest zijne kop op e vèrke staun, ' k étte vazzelèive giën kottelétt' n nemië
Hij is heel klein van gestalteafgevroze' n: Ei es twieë kieë afgevroz' n
Hij is in zwijm gevallensis: Ei es va' zijne sis gedroët
Hij is in zwijm gevallenzelve: Ei es va zij zelve gegaun
Hij is klein van gestalteboeëm: Ei es ne man gelèk nen boeëm mau te két afgezaugd
Hij is seksueel erg hevigieëtsak: Ei es nen ieëtsak
Hij is te dom om iets mee aan te vangendonder'n: Ei es te stom vé t'elpen donder'n
Hij is wat van plangedacht: Ei es iet va gedacht
Hij lachte zich een bultkriek: Ei lacht' n em ' n kriek
Hij merkt alles opgat: Zijn oeëgen stoin ni op zij gat
Hij moet er niet over nadenkenèkkel' n: Ei moet er ni over èkkel' n
Hij viel met zijn benen omhoogpikkel'n: Hij viel mé zijn pikkel'n nor omoeëg
Hij weet van nietstoet'n: Hij wét van toet'n noch blauz'n
Hij werkt in een bouwbedrijfbaa: Ei wèrrekt in den baa
Hoe komen ze erbij!aule: Waur aule ze 't!
Hoe laat is hetier: Wad ier es ' t
Hou je mond!bakkes: Aagd aa bakkes!
Hou je mond!bèbbel: Aagd aan bèbbel!
Hou je mond!moël: Aagd aa moël
Hou je mond!toot: Aagd aa toot!
Hou je waffelsmikkel: Aagd a smikkel
Hou jullie (goed) samentoeëp: Aagd aal' toeëp
Hun huwelijk werd vanop de preekstoel aangekondigdgeboeë: Z' émmen ele geboeë gat
Huwelijksaankondiging hangt officieel uit op het gemeentehuismoët: In de moët angen
Iemand beetnemnliggen: Immand liggen émmen
Iemand bevoordelenkinnekes: Lieve kinnekes mauken
Iemand die veel plast OF geen kinderen heeftwauterfloët: Dad es en wauterfloët, dijn'n eit en wauterfloët
Iemand een loer draaienpispasjol: Iemand ne pispasjol afspeel'n
Iemand met dikke dijenkorèir: Azékken bill' n en nog giëne korèir
Iemand met lang haarmatras: Ei spaur vé e matras
Iemand opscharrelenschijr: Ne schijr doen
Iets halfbakken afhandelenvèrreweis: Iet vèrreweis doen
Iets verzinnen / Iets grappigs uitkramenbotte: Iet oët a botte slaugen
Ik ben erdoor ontroerdgedaun: Ik ben d'er va gedaun
Ik ben erg moebobbouijn: Mijn bobbouijn es af
Ik ben gaan zien of...weste(n): Ik be' weste' zien of...
Ik ben naar de kapper geweest.aur: 'k Em mé mijn aur gewest
Ik ben wegribbedebie: Ik ben ribbedebie
Ik ben wegschamplavie: ' k Ben schamplavie
Ik ben wegschippes: Ik ben schippes
Ik ben wegvoêts: 'k Ben voêts
Ik ben wegpist: Ik ben de pist in
Ik doorzie het helemaal, ik heb het helemaal doorlossendee: Ik zin der grat lossendee
Ik ga je straks een pak rammel geven, hoor!weirem: 'k Zal flees a broek nekiê weirem mauke', zenne!
Ik ga je straks een pak rammel geven, hoor!weirem: 'k Zal a sebiet nekië een weirem pakske geven, zenne!
Ik geloof er geen barst vanknijt: Ik geloeëf er giën knijt van
Ik heb een voorkeur voor jou (ook `een vlammetje voor jou`) boint' n: ' k Em ' n boint' n vé aa
Ik heb het spek aan m'n beenmeel'n: Ik em et au mijne meel'n
Ik heb het spek aan mijn beenrèkker: Ik em et au mijne rèkker
Ik hou er hier mee opschip: Ik kois ie mijn schip af
Ik hou van jougèir'n: 'k Zin a gèir'n
Ik kan het zien aan je houding / aan je blikneesgaut'n: 'k Zin 't aun 't slaugen van a neesgaut'n
Ik ken dat uit het hoofdkop: Ik kèin dat oët mijne kop
Ik krijg er de kriebels vanséskes: Ik krijg er de (kaa) séskes van
Ik twijfel er niet aan / ik moet er niet over nadenkenèkkel' n: Ik moein der ni over èkkel' n
Ik vermoed wat je wil bereikenkommen: Ik oeër a al kommen
In de problemen zittenpallotte: In de pallotte zitt' n
In spanning zitten / je ergerenkas: A kas opfrètt'n
Is het waar?zjist: Est zjist?
Ja zeg!jeinde: Jeinde sech!
Je aanbieden als huwelijkskandidaatdelper: Tegen d'n delper piss'n
Je broek is te kortwauter: G'ét wauter in a kelder
Je darmen rammelen van de hongerbèir: Aan bèir grolt
Je gaat er van langs krijgenkrijgen: Ge goit er va' krijgen
Je hebt een gat in je sokkenpetatte: A petatte kommen oët
Je hebt er geen zaken meemarolle: Ons marolle vé rond a nees te kroll'n (wordt gezegd in plaats van het gevraagde antwoord)
Je hebt er geen zaken mee!niestjijt'n: Niestjijte mé aur op! (dit krijg je als antwoord op je vraag)
Je hebt gelijkdikst'n: G'et d'n dikst'n
Je moet er zoveel tierlantijntjes niet over makenkakkemoiskes: Ge moeit er zoeëveel kakkemoiskes ni over verkoeëpen
Je moet er zoveel tierlantijntjes niet over makentralala: Ge moeit er zoeëveel tralala ni over mauken
Je moet je aan je woord houdengezèid: Gezèid es gezèid!
Je moet niet boos zijn (je niet opwinden)nees: Ge moeit ni van aan nees mauken
Je ziet er goed uitvee: Ge komt er goe vee
Je ziet er goed uitvanachter: Ge komt er goe vanachter
Jij begrijpt me tenminsteklappen: Mé a kèin ek klappe, zé!
Jij bent daar de geschikte persoon voorafgaun: Da gaud a goed af
Jij hebt een hoge dunk van jezelf.kak: G'ét gij veel kak aun a gat.
Joepie / wel besteedblouij: Blouij toe
Kan je je verwarmen? (veel gestelde vraag als het snikheet is buiten)verwijrmen; Kénda verwijrmen?
Kijk eens aan, wie we daar hebbenwouij: Sé sé, wouij dammen daur emmen
Koek en ei / Prachtigemel: Al wa da d'n emel geve kèin
Kom, ik zal het genezennezeken: Kom, ik zal d'er nezeken aun doen
Komaan zeg iets, vooruit!gedaun: Allèi zegd iet, gedaun!
Laat het zijn gang maar gaan, laat het maar op zijn beloopoepen: Let 'n 't mau oepen en toepen
Maar neen, jij, wat denk jij nu!goede: Goede gouij, wa peisde gouij na!
Meisje dat niet bepaald mooi isstrontvliegen: Ze mag er zijn, de strontvliegen zijn der oeëk
Met andermans geld mooi weer makenpiss'n: Pittekes piss'n mé andermans geld
Met hem valt er niets aan te vangenland: Mé em val gé land te bezouijl'n
Met hem valt niks aan te vangenoës: Mé em es gén oës t' agen
Met iemand de draak stekenzakke: In iemand zijn zakke zitt' n / schouijt' n
Met strenge hand orde en tucht handhavenroei: Der de roei onder agen
Met zijn hebben en houden op straat gezet zijnklikken: Mé zijn klikken en klakken boëtegesmete zijn
Moet ik je een mep geven?kést: Moe j' en kést op a kinne emmen?
Mooie benen (spottend gezegd op iemand die fietst)korrèir: Azzékken bieën'n en nog génne korrèir!
Naar bed gaantram: In zijn'n tram kroëpen
Naar de bliksemdodd' n: No de dodd' n
Naar de bliksemknoppen: Nau de knoppen
Naar de bliksemkloeët'n: Nau de kloeët'n
Naar de vaantjesvoint' ns: Nau de voint' ns
Naar het toilet gaankoer: No de koer gaun, nor achter gaun
Niemand bevoordelenkinnekes: Gieën lieve kinnekes mauken
Niet erg gelukkig met iets zijnvloeën: Opgezet zijn gelèk nen ont mé vloeën
Niet op je mond / tong gevallen zijnvall' n: Op a plat vall' n
Niets te zeggen (in de pap te brokkelen) hebbenrètteketètt'n: Niks te rètteketètt'n emmen
Niks daarvan!zjép: Tegen aa zjép!
Niks daarvan!kloeët'n: Aun aa kloeët'n!
Niks te zeggen hebben, geen gezag hebben, geen inbreng hebbenkoet'n: G'ét ie niks te koet'n
Nu begrijpen we elkaar / Zie je dat ik gelijk heb!zèmmen: Na zèmmen der!
O-benen hebbenvèrken: Nog gië vèrken kénn'n tegenagen
Om beurten iets doenoverant: Ieder overant iet doen
Om het even wieont: Nen ont mé nen oet op
Onderschat hem / haar nietmispakken: Mispakt er a ni aun
Ongehuwd samenwonenbessom: Over den bessom getraat zijn
Ongehuwd zwanger geworden zijnkonouijn: Dèi es naur oës gekomme mé e konouijn in elen boëk
Onkuisheid bedrijvenvoël: Voël dingen doen
Onverschrokken zijndievel: D' erop vliegen gelèk as d' n dievel op Giëraut
Op de proppen komenpinne: Vé de pinne kommen
Op hem afgevenkap: Op zijn kap zitt'n
Op m'n eentjeallieën'n: Op mijn'n allieën'n
Op zijn hoede zijnbanne: Op zijn banne moete pass' n
Op zijn kosten uitgaankap: Op zijn kap oëtgaun
Opmerkzaam zijn, alles gezien hebbengat: A oeëgen ni op a gat emmen
Over iemands wiens binnenlip erg zichtbaar ismèmme: Ei èit te lank aun de mèmme gangen
Persoon met een zuur gezichtsitroen: Dènne mankeer nog zjist ne sitroen in zijn bakkes
Piet heeft thuis niets te zeggenrètteketètt'n: Piet ei toës niks te rètteketètt'n
R.I.P. de verklaring in de volksmond:pitteken: R.I.P.: Recht In 't Pitteken (putje)
Raak, precies erop! (zowel letterlijk als figuurlijk)boevop: Boevop!
Rimpels hebbenvel: Zij' vel es te groeët
Seksueel hevig persoonbollie: Nen ieëten bollie
Seksueel niet aan je trekken kunnen komendeer: Stékt ' n tiss' n de deer
Seksuele betrekkingen hebbenrouijn: Rouijen in e kèrreke zonder wiel'n
Sluw zijn / Snel zijnaus: Van d' n aus gepoept zijn
Snauw niet zo tegen mij!nees: Beit mein'n nees ni af!
Spijbelenauch: achter d'auch loeëpen
Spottende vraag voor een lange mankaat: Es ' t kaat ginder boven?
Sproeten hebbenstront: In ne stront geblauz'n emmen
Stomverbaasd, sprakeloos zijnlam gods: Van 't lam gods geslauge zijn
Straks zal het nog regenen!achteriën: Achteriën gauget nog rèiger'n!
Te voorschijn komenbaar'n: Vé de bare' kommen
Tegen wil en dank / willen of niet..kak: Kak of giëne kak, de pot op
Thuis niets te zeggen hebbenmiëster: Mé zijne miëster getraat zijn
Tot laterdroë: Tot in d'n droë
Tot volgende keernoste: Tot noste kieë
Tot zienssalie: Salie en de kost
Trek hebben in niet-alledaags gerechten tijdens de zwangerschapgoestingen: Vieze goestingen émmen
Uit het hoofd kennenboët'n: Van boët'n kénn'n
Uiteindelijk viel het nog meeschieën: Vé oët te schieën viel da nog mee
Uitspraak tegen iemand die een boer laatvèrken: Geeft da vèrken dau nog nen ieëmer
Van het leven genietentekét: A ouijgen niks tekét doen
Van je neus makentèk: Van aan tèk mauken
Veel praten door de drankbabbelwauter: Ei èi veel babbelwauter op.
Vergeet hetJan: Ja, dag Jan!
Versleten (maar ook: ziek) bak: Den bak af zijn
Vlug de vaat doenrappeken: Op e rappeken d'n afwas doen
Voor spek en bonen bij een vrijend stel zijnboezjie: De boezjie vastagen
Voorspraak krijgenpistong: Ne pistong emmen
Vreemd gaanpiss'n: Nevest de pot piss'n
Vrouwen die met opgetrokken schouders lopen (b.v. als het koud is) mellek: Ze trekken ele mellek op
Vrouwenversierdermoeits: Ei lèit er zijn moeits ni over
Vuile nagels hebbenraa: In de raa zijn (van a kat)
Waar is hij naartoe? Ik weet / zeg het niet / je hebt er geen zaken meedievel'n: Wau es 'n nottoe? 't Land oët de dievel'n tell'n.
Waar is hij naartoe? Ik weet / zeg het niet / je hebt er geen zaken meeverraplee: Wau es ' n nottoe? Nau verraplee wau da donn' n bass' n nost ele gat.
Waarmee kom je nu op de proppen?pinn'n: Mé wa komde na vé de pinn'n?
Waarom zou ik dat doenouijlegen: Vé wouijnz'n ouijlege zaa'k da doen
Wat denk jij wel!goed op: G'ét 'nt gij goed op!
Wat een knap vrouwtjeambras: Dau zaa'k toës 'n week ambras vé will'n
Wat een lekker drankjeengelken: Pessies en engelken dad op mijn tong pist
Wat heb je aanwad: Wad e j' aun
Wat riskeer je je?riskeerd: Wa rescheerd'aa? ook: Wa rescheerde?
Wat scheelt er met jouwad: Wad es da mé aa
Wat zou je!lét: Wat lét a!
Wat zou je! (vooral gebruikt als iemand wil opstappen)rescheerde: Wat rescheerde!
Water in je schoenen hebbensnoek: Snoek (gevangen) emmen
We zijn wegpist: We zijn de pist in
We zullen je volledig nieuwe kleren kopennief: We zéll' n a volledeg in ' t nief steken
Weelderige boezem hebbenoeër'n: Goe verzien van oeër'n en poeët'n
Wie te vaak over zijn liefdesleven praat, is het beubedde: Dad oët 't bedde klapt, es 't moeg
Wie thuis niks heeft, is elders het kieskeurigsttoës: Da niks mag op ' n ander es toës niks gewoeën
Wil je een zoontje?séng: Stékt er ne séng bouij vé e floit'n
Willekeurig, onvoorbereidboef: Op de willen boef
Willekeurig, onvoorbereidvall'n: Op 't goe vall'n oët
X-benen hebbenméttekesknieën: Méttekesknieën emmen
Z'n haar vooraan verliezenof: Vèir d' n of op zijn
Ze heeft op m'n tenen getraptraupen: Z'èid in mein raupe gezeet'n
Ze heeft op mijn tenen getraptraupen: Z'eid in mein raupe gescheet'n
Ze is een knap vrouwtjedoeëdzonne: Z'és 'n doeëdzonne wèit
Ze is erg verliefd op hemachterdeer: Z' és ter zoeë zot van as ' n achterdeer
Ze is erg verliefd op hemmis: Z'és ter zoeë zot van as 'n mis
Ze is erop gebrand, ze verheugt zich er erg opgeloemert: Z'es ter op geloemert
Ze is slecht gekaptaugschèir: Eel aur es afgedaun mé en augschèir
Ze is zwangeroek: Z'és tegen d'n oek van en ronne taufel geloeëpen
Ze is zwangerpèiremele: Z' èi nen toer te lank op de pèiremele gezeet' n
Ze is zwangerpoziese: Z'es in poziese
Ze lijkt sprekend op haar moedergescheet'n: 't Es eel moier gescheet'n
Ze speldt je iets op de mouwbloskes: Ze mokt a bloskes wouijs
Ze spreken niet met elkaarlipsaas: 't Es lipsaas
Ze voorspellen veel windgeven: Ze geve' veel wind
Zeker weten!gerést: Ge moog gerés(t) zijn!
Zeker weten!wét: As ge da mau wét!
Zich kunnen behelpen, zijn plan trekkenkrouijt: Zij' krouijt trekken
Zich uitlevendill'n: Zèn'n dill'n oëtlaut'n
Zijn arm is ontwrichtnot: Zijn'n èirem es oët d'n not
Zijn broek is te kortkelder: Ei èi wauter in zijne kelder
Zijn zinnen op iets zettenboint' ns: Zijn boint' ns tewiëk leggen op iet
Zin hebben in seksgoestink: Mé en broek vol goestink loeëpen
Zo kunnen we niet akkoord gaangetraat: Zoeë zijmen ni getraat
Zo mager als een graatboëk: Zijnen (elen) boëk plekt tegen zijne (ele) rig
Zo scheel als watoeëgen: ' t Wit van zijn oeëgen droët nau ' t ol van zij gat

2319 woorden

('s) donderdagstonnerdaus
('s) maandagssmoindaus
('s) vrijdagssfrouijdaus
('s) woensdagssgoeinstaus
('s) zaterdagssauterdaus
('s) zondagssondaus
(af) breken (af) kass' n
(af) snauwen (af) snaan
(domme) vrouwaggit (stomme aggit)
's avondssauves
's middagssnoeins
's morgenssmijr'ns
's nachtssnachs
's namiddagssachternoeins
's voormiddagssférnoeins
1eieën - ieëste, ieës'n (b.v. d'n ieëste kieë; vandaug es 't d'n ieës'n)
2etwieë - twédde, twédd'n
3edrouij - dèdde, dèdd'n
4evier - viedde, vied'n
5evouijf - vèfde, vèfd'n
6ezes - zesde, zesd'n
7ezeven - zeveste, zevest'n
8eacht - achste, achs'n
9enegen - negeste, negest'n
10etien - tinste, tins'n
11eéllef - éllefste, éllefs'n
12etwéllef - twéllefste, twéllefs'n
13edèttien - dèttinste, dèttins'n
14evieëtien - vieëtinste, vieëtins'n
15evèftien - vèftinste, vèftins'n
16ezestien - zestinste, zestins'n
17ezevetien - zevetinste, zevetins'n
18eachttien - achtinste, achtins'n
19enegetien - negetinste, negetins'n
20etwinteg - twintegste, twintegs'n
30edètteg - dèttegste, dèttegs'n
40efiëteg - fiëtegste, fiëtegs'n
50efèfteg - fèftegste, fèftegs'n
60etsésteg - tséstegste, tséstegs'n
70etseveteg - tsevetegste, tsevetegs'n
80etaggeteg - taggetegste, taggetegs'n
90etnegeteg - tnegetegste, tnegetegs'n
100eondert - onderste, onders'n
1000ediezent - dienzenste, diezens'n
250 g'n allef pond
750 ge pond'n allef

A

aai (kindertaal: `geef haar eens een mooie aai`) eiken (`geefd eel nekkië e schoeën eiken`)
aalpaulink
aalbestroskesbees
aalbesjetroskesbésken
AalstOilst
aambeien (zn) speen
aandringen, overhalenprèngel'n
aangetrouwdaugescheet' n
aangezichtsmikkel
aangrijpendèttelèk
aangroei (zn) auwas
aangroeienauwass'n
aangroeien, welig tieren (van onkruid meestal) (ww) oeker' n
aanhouden (er een maitresse op nahouden) aunagen
aankomstlijnmeet
aanloop (zn) aul
aanmaakhoutstoovaat
aanmodderenaundzjoeber' n
aanporrenausjaan
aanrakentsjoepen
aanraken (licht -) rezel'n
aanstampenauntèrr' n
aanstekerbrikkee
aanstellerijkakkemoiskes
aanvaardenaunvèir'n
aanwinst, iemand die jou vooruit helptopéllep
aard (b.v. 't ligt in zijn aard) aut (b.v. 't lèid in zijn'n aut)
aardappelpetat
aardappel in de schilpellepetat
aardappelmesjepetatteschelderken
aardappeltjpetatteken
aardappelvrucht (op het loof) wipseball'n
aardappelzetmeelpetattebloem
aardbeièirebees / èdbees
aardbeitjeèdbezeken
aardeèire
aarden kom / teiltest
aardwormpier
aardwormtèirlink
aardwormpjepirken
aarzelendrènsel' n
abuisabbies
achterdochtachterdinken
achterhoudenblaan
achterste, kontprot
acnébrant
ademausom
ademenausemen
aderoër
adertjeoërken
afbakenen (met een spade) afspètt'n
afbetaleneffezett' n
afbiedenboeën
afblaffenbouijt'n
afdingenafbieën, afpoeits' n
afdraaienafdroën
afdruipen, weggaan, aan komen zettenafstèssel' n
afgedragen kledijlèidaa
afgedragen kledingstukafleggerken
afglijdenafrouijz' n
afhandelenaflappen
afhandelen, regelenpladouijz' n
afhaspelenafgaffel'n
afjakkerenbréss'n
afkortenafkét'n
afleggertjeafdoeinder
afpitsen, afdingenafpoeîts' n
afrijdenafrots'n
Afrikaantjes (bloemen)stinkerkes
afschepenafpoeier' n
afschuivenafschèffer'n
afslaanafslaugen
afsnauwenafsnaan
afstandsbedieningkasken
aftellen (met een rijmpje, b.v.) afpott'n
aftoppen (van bomen) insjoepen
aftroeven, slaanafdoefen
aftroggelenaftroeîtsel'n
afval (meestal van koekjes of hout) brosselink
afwachtenafzien
afwonen, een huis niet meer herstellen en blijven bewonenafwoeën'n
ajuin (ui) ajoën
ajuintje (uitje)ajûnt'n
alcoholalkol
algemeen Nederlands (standaardtaal) schoeë Vloms
alikruikkèrrekool
allemaalallemau
allichtallouijst
almaar door, telkens opnieuwrink-aun-ieën
alsas
alsof, in schijnaschéks
altijdazzelèiven
altijdalzelèiven
angstpét
anjerzjenoffel
apartappaut
apart iemandgescheet' n
appelmoesappeltrot
applaudiserenplakken
aprilvisdagverzennekersdag
arbeidentravvakken
architectazjeték
arduinblaastieën
armeirem
armbandbranzjelee
armoedeeiremoei
armtierigeiremtierlek
asschramoeile
asfaltpèk
AsseAs
augustusoggistis
autootto
auto (kindertaal) toettoet
automatischvantséllef
automatischvantséllefs
autopedtrottinét
autoscootersboitserkes
autoscootersboitsottoos

B

baal (stro)bot (stroeë)
baanbaun
baantjeboint'n
baardbaut
BaardegemBauregem
baardjeboit'n
BaasrodeBostroeë
babbelzieke vrouwbabbelkaas
babyboeleke(n)
babydolleken
babyplat kind
badhanddoeksponzantoek
bah! da's vies! (kindertaal) kak!
bakkebaardfabrie
bakmeeldomst
bakmeel / gistdomst
balpenstillo
bandenbann'n
banden (auto-) bann'n (otto-)
bandjebanneken
bangbenaat
bangelijk / schrikwekkendbenaalijk
bangerikbenaatschouijter
bangerikbroekschouijter
barstbèst
barstenbèst'n
barstjebèst'n
basta (of om een uitspraak kracht bij tezetten)nei! (ook `neim` bv `Kem et toch gedaun, nei(m)!`
batterijbatterie / pille
bedbédde, bérre
bed (spottend) vloeënbak
bedampenbedoempen
bedanktmeskessie
bedelaarschoeër
bedevaartbeeweg
bedriegenaurzakken
bedriegenbetoepen
bedriegen (in spel vooral) zeren
bedrieger, rare kereldjanter
beeldbéld
beer, aalbèir
beerkarbèirkèrre
beerputbèirpit
beesjebezeken
beestbieëst
beestjebist'n
beestjesbist' ns
beetjebétteken / bétt' n
begerengèiloeëgen
begonnenbegost
begrijpendeeëmmen
begripverzouije
behalvebalven
behangenbejangen
behoorlijkboeërlèk
beitelbiëtel
bejaardentehuisamannekesoës
bekafpadderaf
bekafpoempaf
bekendbekost
beklagen (met hoge stem) talleiremmen
belabberdbelèbberd
belangrijsteprinstepoilste
belegtoespouijs
Belg / BelgischBels
BelgiëBelz' n
bendebénne
benen / armen van een kruiwagentremels
bengelpaggadder
benzinenaft
beplassenbedoen
berdbèt
berispingschoefelink
berm, hellingtallie
beroepstiel
beroepsmilitairboefer
beroertegeroktèt
besbees
beschadigenschalotter'n
beschamendafrontelèk
beschimmelenbeschélmen
beslommeringenslameer
best (in z'n best doen) devoeër'n
bestendigieëgauleg
bestendigieëvaudeg
bestendigstandvasteg
betalenafdokken
betastenbepoeëtel'n
beterschapbeternis
betrouwenbetraan
bettenboën
beunhaaskazjoeberèir
beursbézze
beurttoer
beurtelingsalloverant
beurtelingsoverrant
bevrorenbevrooz' n
bewasemenaundoempen
bewogenheid, getroffenheidantrause
bewustheid, besefweez' n
bezembessom
bezorgenbezérgen
biddenleez'n
BierkuipBierkoip
bietenbitterauven
bigviggen
bij hen thuisteel'n
bij jullie thuistaal'n
bij ons thuistons
bijnabekanst, bekan / apeeprê
bijval / succesauntrok
binden (van de saus) dikken
binnenhieltallong
binnenkortbinnekét
binnenplaatskoer
blaadjebloëken
blaarblèster
blaarblouijn
blaasblaus
blaasjeblosken
blaasjesbloskes
bladerenbloër'n
blaffenbass'n
blaffeturenwauterbloër'n
blaffetuurwauterblad
blauwblaat
bleekneusblieëkschouijter
blijkbaar, preciespossies
bliksememellicht
bliksemenweerlicht'n
blinde (man) blénn' n
blinde (vrouw) blénne
bloedblaarbloedblouijn
bloedenbloeien
bloemblom
bloementuinblommenof
bloemist, bloemkwekerblommenist
bloemisterij, bloemkwekerijblommenisterouije
blootpernotten
blootjeflikker
blootsvoetsbèrrevoeits
bluffenstoefen
blufferstoefer
blunderkemel
bobbeloebel
boekentaskarnasjeir (ook gezegd tegen jagerstas) / kartabel
boekomslagspoësom
boemansloekenbèir
boezembalkong
boezempjebalkongsken
bof (ziekte) dikkoeër
bokaalbokkal
bonen (grote) boer'ntieën'n
bonenstaakboeënestauk
bonenstaakjeboeënestoksken
bonkenboenken
bontmutsbèiremoeits
boodschappenkommisses
boodschappentaskabas
boomboeëm
boomgaardbogaut
boomknoest die blijft zitten na omhakkenstoëkgat
boompjebûmken
boonboeën
boontjeboint'n
boordevolboeizevol
boordevolboemestevol
boordevolbroebelevol
bootboeët
bootjeboit'n
bordtalloeër
bordeelkabberdoesjken
bordjetallûrken
borgbérreg
borreldrippel
borstbést
borstmèm
borstelbéstel
borstkasbéskas
botergoei boter
boter van de karnemelk verwijderen (met lepel of spaan) afgéir'n
boterham (kindertaal) bo (ken)
boterham zonder belegdroeëg broeëd
botsenboits'n
bouwenbaan
bouwvalligschabbalèk
bouwvallig, gebrekkigkrammikkelèk
bouwwerftravvoo
bovendiendobouij
braadpanpènne
braam (struik) brèim
braambesbrèimbees
braampjebrémken
brabbelaarbroebelèir
brabbelaartjebroebelérken
brabbelenbroebel'n
brandenbrann'n
branderigbranneg
brandneteltingel
brandneteltjetingelken
brandweermanpompier
brandweermannetjepompirken
breinaaldpriem
breinaaldjeprimken
brengenbringen
brildragerbrillekas (scheldnaam)
brodenbroeën
broedenbroeien
broerbrier
broertjebrirken
bromfietsdoefer
bromvliegronker
bronstigbrésteg
broodbroeët
broodjebroeëken
BrusselBrissel
buchtboecht
BuggenhoutBiggenaat
buikbrèd' n
buikboëk
buik (dikke -) poins
buikjebûksken
buikloop (' t) schouijt
buikloop (d'n) afgank
buikloop (de) schouijterouij
buitelingkoeins
buitenboët'n
buitengewoonboët'nornans
buitengooienboëtepier' n
buitenmaatsboët'nornans
buitenzettenboëten bonzjoer' n
bulderentarrieëst' n
bultboeilt
bultoebel
bundels koren rechtop zettenstoëkzett' n
bunzingfis
burgemeesterbérremiëster
burgerbérger
buurgebier
buurtgebirte
buurtjegebirken
buurvrouwbiervraa
buxuspallem
buxus (gewijde)pallemouij

C

carbonpapierkalkeerpapier
catecheseliërink
caviazieërat
centiemen / geldsengs, sengen
centrumsenter
centrum van Lebbeketérrep
chocolaatjesjokkelatteken
chocoladesjokkelat
chrysantenkrizantèimen
cichoreibitterpeeën
cichoreipeeën
cimbaalscheel
citroensintroen
citroentjesintroeint'n
clienteelkallandiese
clitorisdief
collaborateur (WO 2)zwètt'n
competitiekompetiesse

D

daardau
daarjuisttottezjist
daarlangslastau
daarstrakstottebots
daarstrakstotteflees
daarstrakstottesévves
dadeldèt'n
dadelijksebiet
dagendaugen
dakdèk
dakgootkornis
dampdoemp
dantijn
dank u (kindertaal) taan
dasplastrong
datda
datdadde / darre
dat isdad es
dat van haarteel
dat van hemtsouijn
dat van henteel' n
dat van joutaan
dat van jullietaal'n
dat van mijtmouijn
dat van onstons
dauwdaa
dauwendaan
de onze / die van ons (vaak als `mijn vrouw`) dons
decoratiespiëkmaddoile
deelpaut
deeltjepoit'n
deemsterendémster' n
deernegars
deinzen, achteruit rijdendouijz'n
dekensézze
dekselscheel
dekseltjeschélken
delenpaut'n
DenderbelleBelle
DendermondeDèrremonne
DendermondenaarDèrremontnèir
denkenpeiz'n
denken / dunkendinken
deugddeegd
deugnietdegeniet
deugnietpatteeken
deugnieterijkwaupètterouije
deurdeer
deurkrukklink
deurtjedérken
dezedees
diarreeafgank
diedouij (beklemtoond), deî (onbeklemtoond)
die (m enk) van haard'neel'n
die (m enk) van hemde zouijn'n
die (m enk) van hend'neel'n
die (m enk) van joud'naan'n
die (m enk) van jullied'naal'n
die (m enk) van mijde mouijn'n
die (m enk) van onsd'nonz'n
die (man) daardouijn'n / d'ndouijn'n
die (v en mv) van haardeel
die (v en mv) van hemde zouijn
die (v en mv) van hendeel'
die (v en mv) van joudaan
die (v en mv) van julliedaal'
die (v en mv) van mijde mouijn
die (v en mv) van onsdons
die (vrouw) daarde douije
dienbladkabbree
dikkerdpapzak
dikkopjepoppeloeint'n
dikwijlsdikkes
dikzakdikkepoins
dingspellement
dinsdagdijstag
dittees
divan met bed ingebouwddaggennacht
dobbelsteentèirlink
dokterdoktoor
doktertjedoktorken
domstom
dominostekkerkattekop
dommerikmètteko
doodmorsdoeëd
doodskistlichter
doodzondedoeëtsonne
doordee
door (helemaal door) / doormidden / erdoorheenloss' ndee
doorbijtenafbouijt'n
doordrijvendeedjèkken
doorduwendeedagen
doorgaansdeedenband
doorslikkendeezwelgen
doortrappendeetèrr'n
dorpdérrep
dorpeldelper
dorsendéss'n
dorsmolendésmeel'n
draaidroë
draaiendroën
draaierigdroëlinks
dreigendriëgen
drentelendjènsel'n
driedrouij
driewielerdrouijewielvelloken
drijfnatzieëkende nat
dringen, duwendremmen
drinkeneffen
drinken (overvloedig) afzabber' n
drinken (overvloedig) boëz'n
drinken (veel)lampét'n
drinken / nippenzabber' n
drinken op de kosten van anderenafzoëpen
dronkaarddronkaut
dronkaardpottepee
dropzozzip
druilregenenzabber'n
druipneusdripnees
drukkend / zwoeldoef
drukkend / zwoellaf
drukte, poespassertefettiet' n
dufverdift
duifdoëf
duifjedûfken
duivenmandkeef
duivenmelken(doëve) sjappen
duivenmelkerdoëvesjapper
dupedip
durvendijven (soms hoor je ook tijven)
duurdier
duwdaag
duwendagen
duwen (b.v. een fietser) steken
duwtjedagsken
dwaashoofdlèmmen
dwarsdwèis
dwarsèiverechts
dwarsligger, persoon die tegenwerktèiverechs'n
dwarsligger, tegendraads iemanddwèiz' n
dwarsligger, tegendraads iemanddwèizerik

E

echtgenoot / echtgenotealven traaboek
eelt (knobbeltje) wieër
éénieën
één aprilverzennekesdag

E

eendénne
eender, om het evenalgelouijk
eenhandigiënanneg
eetkamereetploëts
egegde
egtrèssik
egelstekerverken
eiouij
eierdooierdoor
eigenaardigaurdeg
eigendom (onroerend) doenink
eikieëk
eind (je) énne (ken)
eindjetappeken
eindstreepmeet
eitje (kindertaal) tikkenouijken
elastiekjerèksken, rèkkerken
elkaarmakkander'n
emmerieëmer
EngelandIngeland
enkel (van je been) knoesel
enorm, heelgralek
erbarmelijkmalloeineg
ergbraa (braa kaat, braa wouijneg)
ergeireg
erggraaf / gravelek
ergnouijg
ergensieveranst
erwtijt
erwtjesijtekes
etenbikken
eten (ww.) frètt'n
eten (zn.) frèt
even, eventjesrès, rèzzekes

F

familiefamille
familienaamtoenaum
februarifeebrewaure
festijnfestouijn
festijntjefestoènt'n
feuilletonfelletong
fierfieër
fiergrûts
fietsvello
fietsen (als je moeilijk bij de trappers kan) boter' n
fietsstuurgeddong
fietsstuurgiddong
fietsvelgzant
filmspoel (uit de bioscoop)bobbouijn
filmspoeltjebobboint'n
flapuitblaurewit
flauwerik / iemand die in z'n bed plastbeddezieëker
flink, mooipront
flirtenfikfakken
fluisterenfezel' n
fluisterend, geheimzinnig spreken / doenkonkelfoez'n
fluweelfloer
foetsieschamp (l) avie
fopspeenpouijp
fopspeentit
fopspeentjetitteken
fopspeentjepeipken
fotograafportrett'ntrekker
frank, vrijmoedig, rebellerendfars
frommelenfroemel'n
frutselenfroeitsel' n

G

gaar (aardappelen) zocht
gadeslaangoëslaugen
gappenratt' n
garnaalgèirnout
gauwaga
gebakjepatteeken
geblakerde korstkroet
gebreide kleine vest voor vrouwenkazzekei
gebrekkigkadikkelèk
gebruikenbezegen
gedijen / feestentèir'n
gedijen, groeien van groentendouijn
gedoe / onnodig tuigbotteklang
gedragen (zich)voegen (vb. voegda = gedraag je)
geduldposjénse
geelgèil
gegroetzjèir (ook sjèir)
gegroet (enkel bij het weggaan), vaarwelsalie
gehaktgekapt
gehaktkipkap
gehaktbalfrikkadel
geholpen, vooruitgenodderd
gehurktop a iksken
gek zijndeetrappen
gek zijnvangen
gekendgekost
gekkerdzottemoeits
gekruistkroëselinks
gelaattoot
gelaatjetût'n
geldpingping
geldsnokkers
geldverkwister / grote eter (die niet dikt wordt) deejauger
geleden (b.v. twee weken geleden) leen (b.v. twieë weke leen)
geleerdgeletterd
geleizjelouije
geloop (over en weer -), gedoeloeëpmèt
geluksjaans
geluk (groot) oeresjans
geluksvogelsjansaar
geluksvogeltjesjansarken
gemeendgemoind
gemeentegemente
gemeentehuisgemént'noës
gemeentehuisjegemént'nûsken
genezendeekommen
genoeg (hebben van iets)foert
genooptgenoeëd
genstergèster
geplaagdgeschoren
gereedschapaulom
gereedschapskistaulombak
geruitkarroo
geslepen persoonfilloe
geslepen, listigdeegedaun
gesuikerde karnemelkbabbuir
getrouwdgetraat
gevaarlijkdanzjerees / gevaurlèk
gevaarlijkprèkkelees
gevangenisbak
gevangenisprezzong
geweld doenkrochen
gewoontegewointe
gezichttoot, smikkel
gezondheid, proostschol, santee
gierigaardpinne
gipsploster
gladgellètteg
glijbaan (tuig in speelpleinen) afrouijzer
glijdenschèffer'n, schoëven
glimlach, grijnsgremel
glimlachen, grijnzengremel'n
glimwormvinkmoëken
glinsterenflikker'n
gluiperddoëker
gluiperdgellèttegen
goedendagdag sélle
goedmoediggoeitsmoeits
goochelenschammotteer'n
gooienpier'n
goot (van straat) zjép
gootsteenpoembak
gordijnstors
gordijngordouijn
gordijntjegordoènt'n
grachtgrècht
grapjasgatspoëter
grappigscha
grappig / raar, vreemddrolleg
grasgès
grasperk (waar was te drogen gelegd wordt) blieëk
graszoderés
gratisverniet
grauwgraat
grendelringel
grendelschof
gretiggrèiteg
groengrien
groentekwekerparkoeës
groentengroeinsel / grinsel
grofbroodmistelouijnenbroeëd
grond, aardeèire
grootgroeët
grootstgrûtst
grotergrûjjer
gruwengraal' n
gulréjjaal
gulpspriet
gulpjesprit'n
gulzigaardtalloeërelèkker
gummileren pantoffelzieëslets
gunnenjonnen

H

haagauch
haagjeochsken
haardotje, opgestoken haarwrongtoep
haastigosteg
haastigrèppeg
haastige, vinnige kerelrèppegen
hagebeuk (meikevershaag) moêldersaug
half afgewerktallefgat
half één (twee, drie...)alver ieën (twieë, drouij...)
hameps
handant
hand (kindertaal)pol
hand (kindertaal)pollewieter
handenann'n
handjeanneken
handje (kindertaal)polleken
handje (kindertaal)pollewieterken
handwasje / lichte wasplodderken
hansworstpajjas
happigscheteg
hardèt
hard lopenspiët'n
hard plassenstroel'n
hard rijdenvlass'n
hard werkentroefen
hardvochtigaardèttefrètter
haringèirink
harkaksken
harkrèik
harkenrèiken
harkjeréksken
harmoniedarmonie
hartèt
hartaanvalattak
hartelijkèttelèk
harten (kaarten) ètter'n
hartjeètteken
hatelijkautelèk
hatelijk zijnpikkapee
hebberig iemandemmer
heelgieël
heel groot ietsplammoster
heen en weer gaanover en 't weer gaun
heet (kindertaal) tis
heimelijk iemandgèsdoëker
HeizijdeDèzzouije
helemaalgieëlegans
helemaalgrat
hemdém
hemdjeémmeken
hengstingst
HerdersemEddersem
herfstbaumis
herriespèrrewèrre
het istes
hetenoeët'n
hey daar (sympathieke aanspreking) dikkenoet
hielzoolachterlap
hierie
hierlangslast ie, lost ie, nost ie
hinkenmanken
hinkenpikkel' n
hinkermankepoeët
hitsigbranneg
hoer, vrouw van lichte zedengèrre
hoeveelheidvélte
hoizjaur, zjèir
hokkot
hok van gaas (voor konijn b.v.) tésser
hokjekotteken
hollen, rennengèt'n
homoèiverechs'n
homoverkiërd'n
hondont
hond (kindertaal)tèi
hond (kindertaal)boeboe
hondenonn'n
hondjeonneken
hondje (kindertaal)tèiken
hondje (kindertaal) woefken
hondje (kindertaal)boeboeken
hondsdagen (zwoele, warmste periode van 't jaar) donsdaugen
honingenink
hoofdstijre
hoogstwaarschijnlijkvan tien, negen
hoop, menigtebrés (b.v. een brés vollek)
hoor (op eind van een zin: echt hoor) zélle ('t es wau, zélle), zénne (echt zénne)
hoovaardiggrûts
hoplaboenkaa (meestal tegen kinderen)
hopsa (a) boenka
hormezeraum
horlogearlèzje
horretjemezeromken
houdbaar, draaglijkaachelèk
houdenagen
houden vangèire zien
houtaat
houterigstoijfgauwég
houterig iemandaat'n
houvast, steunaagvast
huilebalkbleiter
huilebalkschrieëbakkes
huilebalkschrieëtoot
huilen (hard) bèddel'n
huilen (hard) oël'n
huilen (wenen) schrieën
huilen, wenenbleit'n
huisoës
huishoudenoësagen
huisjeûsken
huiverenvergèzzel'n
huiveringvergèzzelink
hulskartoeits
hurenier' n
hurkérrek
hutit
hutkit
hutjeitteken
huurier
huwelijkalèik (lange a)

I

iemand die nooit thuis isdraggonder
ietsiet
ijsjepakske kaat
ijslolliefrisko
inpakkenamballeer'n
insgelijksvans gelouijken
instrumentekstrement
instuif, huis waar veel in- en uitgeloop isdoëvekot
inzakkeninschouijt'n
irritatieverraut
ises

J

ja zeg!jeinde!
jaarjaur
jaartjejorken
jam, confituurkomfetier
jammersonne
januarijannewaure
jasfrak
jaskazzak
jas van een kostuumemtrok
jasjefraksken
jasmijnzjozzeminne
jeneverzjennevel
jeukéksel
jeukbobbelieëkoebel
jeukenieëken
jeukende ogenpritoeëgen
Jezus (kindertaal) Ziëzekken
jijgouij
jong / kindjoenk
jongste van een familiekaggen (nest)
jouaa
jouwaan
jouwe (de -) aa (d' -) indien het zn. vrouwelijk of mv. is
jouwe (de -) aan' n (d' n -) indien het zn. mannelijk is
judaszjiedas
juffrouwifra
juffrouwtjeifraken
juistzjist
julijillie
julliegouijl ('n) / aal ('n)
junijinnie

K

ka (bazige vrouw)sjampetter
kaalklèts
kaalhoofdklètskop
kaarskèis / boezjie
kaarsjekésken
kaartkaut
kaartjekoît'n
kaartterm: het afnemen van een pakje kaarten van de boekaflangen
kaaskèis
kaats (en) koits (' n)
kaatsen tegen een muurachterball'n
kaatsterm (mauvaise) bovèis
kachelstoof
kachel met meer ovensbiffétstoof
kacheltjestofken
kalenderalmenak
kalfmétt'n
kankènne
kanjerplammoster
kannenkènn'n
kannetjekènneken
kapmantelkabbaa
kapmesommés
kapperkwaffèir
kappertjekwafférken
kapsel (hoog opgezet) toeplieawèrrek
kapsel (kort geknipt op voorhoofd) froefroe
kapsel (rondom gelijk afgeknipt) koepallazjat
kapsterkwaffees
kapstertjekwaffésken
karkèrre
karnemelkbotermellek
kastkas
kastanjekasténne
katjepoezeminneken
kauwen (op kauwgom of tabak) sjikken
kauwgomsjik
kende(n)kost('n)
kereldjèk (stommen -, aan - )
kerkkeirek
kerk (kindertaal)keirekenbimbam
kermiskeiremis
kersenboomkèzzelèir
kersenboompjekèzzelérken
kerstmiskesmis
kettingkeet
kibbelen / gekibbelkwèddel' n
kies / maaltandboktand
kietelen / jeukenkrebel'n
kikkerpoët
kikkerdrilpoëtegerèk
kikkertjepoit'n
kinkinne (-bakkes)
kinderachtig gedoekinderoëzze
kinderenkadeeën
kinderstoelkakstoel
kinderwagenkoeits
kinderwagenvwoitier
kinderwagentjevwoitirken
kindjekinneken
kinnebakkenbèkkenieël
kipkiek
kipjekiksken
kippenkieker' n
kippenhokkiekerekot
klaar (licht) klèir
klaar (paraat) geriëd
klandiziekallandiese
klantkallant
klap (tegen je hoofd) voenk
klap (zware -) pataat
klapeikommeer
kledingstuk dat stevig is en men lang draagtafdracht
kleef- of snelverbandlaksken
kleerhangerkapstok
kleintjeklènt'n
kleintjesklènt'ns
klerendingen (mijn andere kleren aantrekken: mijn ander dingen aundoen)
kletsenlammeer' n
kletsnatmesnat
kleuterkaddolleken
kleuterschoolpapschool
klimmenklèffer' n
kloosterzustermassèir
kloosterzustertjemassérken
klootzakbézze
klungelaardjanter
klungelaarkazjoeberèir
klungelaarmoeëskloeët
klungelaarpritser
klungelaar, prutsermoeëser
klungelenkazjoeber'n
klungelenprits'n
kluwenklaan
knaapkaddee
knarsenkrènzjel'n
knijpenpoeits'n
knikker (algemeen) mèrrebol
knikker (de favoriete) bieken
knikker (dikke) bollekét
knipogenpinken
knippenknikkeren
knipperenpinken
knipperlichtpinker
knock-outmater
knoeierrèffel
knoeiertèfferèir
knoestwieër
koekoei
koetjekoeiken
koffiekaffee
koken, ziedenzoeën
kolenoeille
komkoeme
komaan zeg!nemna!
komediant, overdrijverkarrot'ntrekker
konijnkonouijn
konijntjekonoènt'n
koningkenink
koninginkeninginne
kooimoët
kookpankoeme
koordstring
koordkoeër
koordjestringsken
koordjekûrken
koortskéts'n
kop (koffie) zjat (kaffee)
kopjezjatteken
korfkérref
korfjekérefken
korstkést
korstjekésteken
kortkét
kortademigdémpeg
kortelingsoverlest
koteletvèrkeskrap
kotsengèbbel'n
kotsenspagen
kou (de) kaa
koudkaat
koukleumkaapoët
koukleumpjekaapoit'n
kousenkaas'n
kraai (zn) kroë
kraaien (ww) kroën
krabbelenkribbel' n
krabbenschijr' n
krantgazet
krapuulsoot
kredietpoef
krentenbroodbezekesbroeëd
kroegstammenee
kroonkurkschélken
kroonkurk, jampotdekselpotteschelken
kruikkroëk
kruikjekrûksken
kruimelbrouijzzel
kruimels laten vallenbrossel'n
kruiskroës
kruisjekrûsken
kruiwagenbèrrewèt
kruiwagenkerrewaugen
krullenkopbijkeskop
kuif, weerborstelweerbéstel
kurenstrielen
kusbees
kusjebezeken
kussen (overvloedig) aflèkken
kussen (overvloedig) afzabber'n
kussen (vulgair) moël'n
kutkit
kwaadkaut
kwajongensstreekpèt (pètt'n oëtaul'n: kwajongensstreken uithalen)
kwaliteit (goed -) tèrref
kwartkaut
kwart over één (twee, drie, ...)kaut nau d'n iën'n (twieën, drouijen, ...)
kwart voor één (twee, drie, ...)kaut van d'n iën'n (twieën, drouijen, ...)
kwartierkottier
kwartiertjekottirken
kwartjekoît'n
kwast (op paardemolen) flis

L

laaglieëg
laag huisjevilla biktaa
laarzenbottinn'n
laarzenbott'n
laatst (e) lést (e)
ladeschoëf
ladetjeschûfken
lafzwoel, drukkend
lam (dier) lèmmen
lammetjelémmeken
lamplampadèir
lampenkapabbazjoer
lampjelampadérken
langlank
lang en mager iemandboeënestauk
langdurig rondlopenafdwouijl'n
langs (hier) nost, lost (ie)
laurierbladerenallierbloër' n
lauwla (at)
lawaailawouijt
LebbekeLebbeek
leeuwlieë
leeuwerikliëawèrrek
leftoepee
legerdienstteireem
lelijkmotteg
lelijkliërek
lendenlee
lenteoëtkommen
lepelleper
lepeltjeleperken
leperdfeddok
leuterenmèmmen
levevievan
levenlèiven
levensgenieter / flapuitbolderoët
lichte verkoudheidsnoëverink
lichtgeraaktkrikkel
lief opscharrelen / tongkussenbinn'ndoen
lies (streek) iëkeniss'n
lieveling, voorkeurskindscheet
lijdenafzien
likstokstoemper
linksaf (bevel tegen paard) borriekom
linkshandigeslinken
livingplûts
livinkjeplûtsken
lomploemp
lompe, domme vrouw / meisjestomme gérre
lonkenloenken
loodsanggaar
loondaggier
loonpree
loontjedaggirken
loontjepreken
lopenloeëpen
lucht én lichtloecht
luciferstéksken
luidenloën
luiden (van klokken) kléppen
luiheidloëdasserouije
luisterenléster' n
lullenparlassant'n
lusteloosdezeg

M

maakmauk
maaktmokt
maandagmoindag
maartmèit
mademoë (-steek)
mager iemandpènnelat
magere mandinn' n
maïsspoinse tijre
manmansmens
man, kereltist
man, ventpee
mandmanne
mandenmann'n
mannetjesdier dat onbekwaam is tot voortplantentoiëbok
mantel, lange jaspalto
manwijfdragonder
marktmèt
marktjemètteken
masturberenaun a zieël trekken
masturberensnokken
MazenzeleMauzel'n
medaillemadoille
medaille (religieus)schappelier
medailletjeschappelirken
medelijdenkompasse
meelbloem
meevalpiet
meimouij
meidengekmèskeszot
meikevermoêlder
meisjemèsken
meisje (geliefde) mokken
meisje dat vaak plastpiskaas
melkméllek
melkkanméllekkènne
melkkannenméllekkènn'n
melodievoeës
melodietjevoeëzeken
memelméllem
meneermenieër
meneertjemeniërken
menensmoinens
merelmèirlo
mesthoopmessink
met
met twee voeten tegelijkpletsevoet
metalen dopmoier
meteenmeddieën
metselaarsknechtdinder
metselenmoits'n
mevrouwmevraa of medam
miauwen (ww) miaan
middagnoen
middendoortalvendee
mijn man(d)'n onz'n
mijn vrouwd' ons
Minnestraat Heilig-KruisMinnestraut Ouijleg-Kroës
minuutmeniet
minuutjemenieteken
misdoenmispikkel' n
missenmankeer'n
mistsmoeër
moddermoeër
modderplattemoeër
moemoeg / mieg
moedermoier
moerbeiinnebees
moffelen, prutsenfoefel' n
mogelijkmegelèk
mokkenbokken
mokkentoot'ntrekken
mokkerbokkegaut
mokkertoot'ntrekker
molenmeel'n
molentjemeleken
mompelenmoemel'n
mooischoeën
mooierschûnder
mooistschûnst
morgenmeir' n
morsensmoister' n
morsenstétt'n
morsen (van vloeistoffen) gossel' n
mortelmoeëter
morzeldèzzelink
mosterdmostaut
motief, patroondesséngsken
mouwmaa
mouwtjemaken
mouwvegermaavèiger
mugmees
muggenzifter, zuur iemandazouijnpisser
muggeziftereit'nteller
muntmoeint
muntjemoeinteken
mutsmoeits
mutsjemoeitsken
muurmier

N

na elkaarterieëken
naaldnoille
naarnau / no
naastnevvest
nachtbrakernachtkoeits
naïef iemandsèmmen
naïevelingtèzz' n
nakindachterkommer
namiddagachternoen
natuurlijkvanouijgen
nauwgezet iemandsekier'n
navelnaugelboëk
naveltjenaugelbûksken
neenteintei
nekmètteko (in mijne metteko zitten: in m'n nek zitten)
nekvelschabbernak (ken)
nekwervelsfas
neonlichtdaglicht
nergensnieveranst
nergenssintintellingen
net, vlakflak
neukenjass'n
neukenkètt'n
neukenprott'n
neukensjoekedouijz'n
neukenvogel'n
neukenvoss'n
neusdoemper
neusnees
neusgatenneesgaut'n
neusjenezeken
nietni
niet eensalléns ni
niet meernemieë
nietdeugfafoeil
nietsbros
nietsnutjanmijnvoet' n / janmijnkloeët' n
nietsnutlabbekak
nietwaar?nou?
nieuwnief
nieuwjaarnievejaur
nieuwsnies
nieuwsgierigkerjees
nieuwsgierigaardkerjezennees
nieuwsgierigaardniesgieregaut
nochtanspertank
nodigvandoen
nonmassèir
nooitnoeët ni
nooitvazzelèiven ni
notenboomnotelèir
notenboompjenotelérken
nukkenloet'n
nummernoemeroo
nummerplaat (auto) plak

O

O.L.Vrouwonslivraken
O.L.Vrouw HemelvaartAllefoeëst
och armeoch ijrme
och armeoch ieëre
ochtendmeirn't
oelewappersjamfoeter
okkazie, tweedehands / buitenkansjeokkoëzze, okkoëzeken
olieole
oliebolsmatebol
om de twee dagenalloveranderdag
omgekeerdèiverechs
omruilenvermangel'n
omwegallom
onbebouwd terrein achter 't huisachteroët
onbegrijpelijke toestandzottekesspel
onbeleefdombeschoft
onbezonnenoeilefoeile
ondanks allesomalgeree
onderbroekkalsongsken
ondertussenswoinst
onderweg, op stapmarrode
onderwijzer (school-) mieëster
onderwijzeresifra
onecht kindveekind
onenigheidkwèddel'n (altijd in het mv.)
onenigheid, ruzieambras
ongediertevenouijn
ongeduldigomgediereg
ongeduldigaardomgedieregaut
ongeduldigaardjeomgedieregoit'n
ongevalaksedent
ongevalmalleer
ongevalletjemallérken
onknap, lelijkliërek
onlangsoverlést
onnozelaarsèmmen
onnozelaartèppen
onnozelaartèzz'n
onnozelaartroet'n
onnozelaartjetèppeken
onnozelaartjesèmmeken
onnozelaartjetèzzeken
onnozelaartjetroeteken
onpasselijkaurdeg
onrustig rondlopendrèffen
ontdaan (zijn) gedagen
ontfutselen (op een listige manier) afloeîts'n
ontfutselen (op een listige manier) afloëz' n
ontkennenafstrouijen
ontkennenni will'n emmen
onvolgroeid / op elkaar gedrongenvernepen
onvoorstelbaarni zéggelèk
onwelomgezond
onze-vader (het gebed) vauderons
oogoeëg
oogjeûgsken
oograndontstekingstouijloeëg
ooitoeët
oomnonkel
ooroeër
oorblaffetier
oortjeûrken
oortjeblaffetirken
oorveegdrevel
oorveegplammoster
oorveegsantekwant
oorveegsmèir op a bakkes
oorveegkést op a kinne
oorveegpandoerink
oorwormoeërezoëper
opdirkenoptalloeër' n
opdirkenoptoeter'n
opdirken (met enige bluf) smouijt'n
opdirken (ww) opdoefen
opdringenopsolfer' n
opener / kurkentrekkeraftrekker
opetensaddaut mauken
opgedirkt iemandsmouijter
ophoudenoëtschiën
opjuttenopsmouijt'n
opnieuwvannèir
opnieuwerdoeins
opnieuwoppèrnnief
opnieuwvedrom
oprispenoproeien
opscheppenblauz'n
opscheppenstoefen
opschepperblaus
opschepperblauskauk
opschepperstoefer
opschieten, snel groeiendeeschiet' n
opschortenopschéss'n
opschuddenopschirr' n
opvliegersjacht'n
opvliegersvappérkes
OpwijkOpouijk
opzettelijkesprès
opzichtig (gekleed) augestoeët'n
opzijvansouijn
organisatie, regelingreggelause
oudaat
OudegemAagem
oudersaars
ouderwetsaawéts
ouwe (m'n -) poit
ouwe zeur (man en vrouw) aa zaug
ouwe zeur (vrouw) aa mèm
overeten / haastig en onnauwkeurig iets doenoverschoefel'n
overhaastroefroef
overjaspardessie
overloopallee
overschoengallosj
overwinnen, verslaanafdroeëgen

P

paardpèid / pjeid
paardenbloempisbloem
paardjepèireken
paardjerijdenjittepèireken
paarspours
palingpaulink
palm (gewijde -) palmouij
palnkjepaulinksken
panpènne
pandjesjaspittalèir
pandjesjaspittelèir
pandjesjaskontekletser
pandjesjas / pitteleerbillekletser
panlat / mager persoonpènnelat
pannenpènn'n
pantoffel (s) slets ('n)
parentrappen
parkietparris
parmantigpèrméntelèk
pas (b.v. `Het zal pas morgen klaar zijn`) morieëst (b.v. 't za morieëst tege meire geriëd zijn)
PasenPaus'n
pasmuntinkelgeld
peerpèir
peertjepérken
pels (om te dragen) minneken
peluwippelink
peniskalle
penspoins
peperkoekzietekoek
per se, zonodigomalgeree
perenboompèirelèir
perenboompjepèirelérken
persoonmenneken
perzikpees / pezze
peterseliepetersille
peukkoet
piemeltjepieëmanneken
pijnzieër
pikant smakenafbouijt' n
PinksterenSinksen
pipipizzewis
pissebed (kelder) vèrken
pit (van een kers) kèrreken
pit (van een lamp) wiek
pitsenpoeîts' n
plaasterplammoster
plaasterploster
plaatsplûts
plaatsjeplûtsken
plagentemteer' n
plakpleister, treuzelaarplèkploster
plantgoedzetgoed
plasserpizzeloeter
plasserpizzeloe
plassertjepizzeloeken
platte schoptroefel
pleinplouijn
pleintjeplènt'n
pleisterplèkker
pleister (een pleistertje)spannadra (e spannadraken)
pletten (b.v. aardappelen) dèster' n
plots, onverwachtalménekieë
plotselingal mé nekieë
plotselingin iëne kieë
pltots, toenmét'nander'n
pluimen of vacht verliezenroëven
pochenblauz'n
pocherzjèst
poespaskakkemoiskes
poespastierlanteint'ns
pofmouwenboefmakes
pokenkoter'n
politiemanpakkeman
polittiepollis
pomppoemp
pompenpoempen
pookkoterauk
pookjekoteroksken
poortpoeët
poortjepoët'n
poortje aan een weideboëlle
pootje badenpols' n
poppoep
poréf
portiepoosse
postzegelkopken
postzegeltémber
potloodpetloeëd (e uitspreken als doffe e)
praktisch (handig) gèif
pralinespranill'n
pratenklappen
preciespossies, pessies
preiparouij
prentboekbeelekesboek
prentjebilleken
propjedoddeken
prostitueetrapgans, oer
pruikparrik
pruim (kleine soort)palloke
pruimenboompallokelèir
prutsenmoeës'n
prutsen, knoeiendèster'n
prutser (die niets met rust kan laten) anteklaa
prutser, knoeierdèsterèir
prutsventprits
punt (van je neus)toepken (van a nees)
puntmutspinnemoeîts

R

raadseltjegroëtselken
raam, venstervoinster
raapraup
raapjeropken
raarraul
radengroën
radijsradouijs
radijsjeradeisken
radioraddejo
ragebolkobbejauger
rammelaar (konijn) rouijer
rammelingdéssink
rammeling (pak rammel) pandoerink
rammeling (pak rammel) roefelink
rammenasrammenèts
rare kwast, gekkerddrollegaut
rare persoonschaan dievel
rare persoonschaan (ne schaan)
rauwraa (t)
ravotten, (overdadig) spelen, afjakkeren (af) brèkken
rayonréjjong
razen, snel rijdenzjoer'n
razendrauzeg
rechtdoor (zonder omwegen) dik-over-din
rechtuitflakkaf
reeks / grote hoeveelheidresem
regenrèiger
regenenrèiger'n
reisvajjozze
reiskoffervallies
rekank
rekenenreker'n
rennengieëz'n
resemriësem
reumaflissouijn
ribrébbe
ribbenrébber'n
ribstukrébbekes
richtingaanwijzerpinker
rietje (om te drinken) stroeëken
rijroot
rijdenrouijen, boll'n
rijden (rustig) snorr' n
rijden (snel) zjoer'n
rijmpjeroijzeken
rillenigger' n
rioolputjetèirpitteken
rode wangenvlam
roet (b.v. kaarsroet) riet (kèisriet)
rokendoempen
rokenpaffen, smoeër'n
rolluikpersél (de eerste e moet je uitspreken als een doffe e)
rolluikpersjén
rommelbrol
rommelènnekesnest
rommelroemel
rommelen / bezig zijnzjoevel'n
rondomromme (n) dom
roodroeëd
ros (kleur) vos
rouw (in de - zijn) raa (in de - zijn)
rouwprentjedoeëdsbilleken
ruikerblommekee
ruilenmangel'n
ruïnerenrénneweer' n
ruïneringrénnewause
ruit (en) koeker (' n)
ruitjespapierkottekespapier
rukken (in alle betekenissen) snokken
rustenrést'n
ruzieambras / rieze
ruzieboeile
ruzieboeine

S

salamanderèiretoeits
salamanderslangeratoeits
salamisossis
saussaas
sausjesasken
sausverdikkertémperken
schaamteschomte
schaaplèmmen
schaapschaup
schaapjeschopken
schaarschèir
schaarslijperschèirlasliep
schaartjeschérken
schaatsenschofferdoijn'n
schaduwloemerte
schalieschoêle
schalksaschèks
schandeschanne
scharrelschijr
schat (van de juf)scheet (van d'ifra)
scheefschots (schots en schieëf)
scheermesjevlimmeken
schelenschill' n
schermutselingschermoeitselink
scheurenscheer'n
schijnheiligaardtoot'ntrekker
schilderijtabloo
schildvleugelig insektkaffeemoilder
schoensmeerblink
schommelbouijs
schommel (kindertaal)biezebouijs
schommelenbouijz' n
schommelen met bovenlijfwiewakken
schommelpaardbiezepèid
schooienschoeën
schoolrapportbilletij
schoonschoeën
schoothondjekèffer
schopbot
schoppen (kaarten) schipper'n
schorsschés
schortvéschoeët
schouderschaar
schoudertjescharken
schouwschaa
schransenbanken
schrijlingsschèirlinks
schrikpoepers
schroefvouijs
schroefjevoèsken
schroevendraaiertoernavies
schrokkenslokken
schrokken, haastig etenbinnegaffel'n
schrokopbiffel
schuchterbloeë
schudden (algemeen) schirr'n
schudden (hoofd) schirreboll'n
schuddend lachenschoecher'n
secondenseconn' n
seringenzjozzeminn'n
serresèir
sierboordjebaggét
sigarettenblaadjebloëken
sijsjeterrènt' n, sèsken
simpele van geestsèmmen
simpele zieldoo
sindssint
Sint-GillisSén-dellis
slasaloë
slaagdoefelink
slaagdrevel
slaagdrits
slaagdroë
slaagkoterink
slaagpandoerink
slaagrammelink
slaagtoek
slaag gevenaftater'n
slaag gevenaftoeken
slaanslaugen
slaantoeken
slaan / verslaanafpoeier'n
slaan, stotendoefen
slaapkleedroben
slaapkleedtabbaut
slaapkleedjerobeken
slabbetjebavvét
slagboenk
slag / stoordoef
slagerbiënaar
slagerijbiënarouije
slapenslaupen
slapen (kindertaal) dodo doen
slaperig (heel erg - ) dervokt
slappe koffiepizzewis
slenterenterlatént'n
sleutelsleter
sleutelhangersleteranger
slokken, gulzig etenbèffen
sloop / kussensloopflewieël
sloorblaur
sluimerenzoël'n
slungelzwikzwak
smeerkaassmèirkèis
smeerpoesvettegaut
smerensmèir' n
smeren (van boterhammen) plèkken
smerigsmèireg
smoesfoef
smoesblaus
smoesjefoefken
smoesjeblosken
smoutbollensmateboll'n
snappen, begrijpenvoit'n
snatertètter
snauwensnaan
snauwensnabben
snedegabbe
snedeschélle
snelbinderrèkker
snobvakkei
snoepensmokkel'n
snoepjebol
snoevenblaggeer' n
snoeverblaggeer
snoeverdikkenek
snoever, pochervrieëbakkes
snoever, pochervrieëtoot
snoever, ijdeltuitzjèst
snorren (kachel) zjoer'n
snotneussnotter, snotjoenk, snotnees
snuffelensnoister' n
snuiftabaksnoëf
snuitsnoët
snuitensnitt'n
snuitjesnût'n
snurkenronken
soepel (lichaam) zwak
soepvleesbollie
soldaatsaddaut
soldaatjesaddût'n
solliciterenstollesteer'n
somsvan touijd (tot touijd)
soms (eventueel) adikkes
soms, af en toebijtouijd
spaak (van fiets) réjjong
sparspijr
spartelaarspèttelèir
spartelenspèttel'n
spattenspiët' n
speciale, ongewone, soms grappige kerelkastaar
speekselspéksel
speelgoedspeeldingen
speeltijd, recreatieallefschool
speldspélle
spiekenafloer'n
spiekenafzien
spinspinnekop
spitsmuisdolleken
spleetgèrre
spoedenspoeien
spoeltoët
spoelbaksjas
spreeuwsprieë
spruitsproët
spruitjesprût'n
spuwenspiëchel'n
staafbaar
staafjebarken
staan (dat staat je goed) afgaun (da gaud a goed af)
staartstèit
staartjestétt'n
stakkerdjoempelèir
stampotstoemp
standing / levensstijl / genrezjaar
stappenstessel'n
starstèirlinks
stationstause
steegjestégsken
steenkooloeîle
steentjeskèrrekes
steigerenstieëger' n
stekelsteker
stekelbaarsjestekelbosken
stekeltjestekerken
stelenpikken
stelen (stiekem een klein stukje proeven) auzitt'n
sterke gezette drankmazzemat
steungeld / stempelgelddop
steuntrekken / stempelendoppen
stevig dingkastaar
stevig dingetjekastarken
stevig kereltjekastarken
stevige kerelkastaar
stiekemachtertgat
stiekemin 'n doëk
stilstillekes
stilvallenslookvall'n
stilzwijgende ruziestommen ambacht
stinker (als scheldwoord) stinkaut
stoeprandbordier
stofjaskiel
stomdronkenpoepeloere (zat)
stomdronkenschèilzat
stomdronkenstiepelzat
stomdronkenstrontzat
stommelingtèppen
stommelingtroet'n
stommiteitbiëstegouijd
stoofappel (verschrompeld)grabbaken
stoofvleesstoverouije
stormstérrem
stortstét
storten / morsenstétt'n
stortplaatsstét
stortregenendrèts' n
stortvlaagbouijzze
stortvlaagdrèts
stotteraarèkkelèir
stotteraartjeékkelérken
stotterenèkkel' n
stouteireg
straatstraut
straatjestrût'n
straksbots / botsken
strakssevves
straks (vrij snel) sebiet
stremmenronn'n
stroop / siroopsarroop
stropentoeken
struikelensjoempel' n
stugsteeg
stuipenseskes
stuiverstoëver
stuiversparlazjangs
stukadoorplèkker
stuntelig werkendègger' n
sudderenbrossel'n
suikerklontjepille
sukkeldzjoeben
sulwizzewoiz' n
sullig vrouwmenstrezeken

T

taaltaul
taaltjetûlt'n
taarttoert
taartjetoerteken
tabaktoebak
tabakspruimsjik
tafeltaufel
tafelkleedammelauken
taktèk
taktèkker
takelwagendéppannuir
takjetèksken
takjetèkkerken
takkentèkker'n
tandtant
tandartstantist
tandjetanneken
tangtèng
tarwetijre
tasten, voelentass'n
tateraartètterèir
taterentètter' n
teer strijkentèir' n
tegader, bij elkaartoeëp
tegenstoot (als actie en reactie) weerboits
tegenvallentegezitt' n
tegenwoordigsèrreworreg
tekenentiëker' n
tekeningtiëkerink
tekorttekét
telegrambestellerdéppésj'ndrauger
televisietellevies
temidden (van) talven
terechtwijzenopspelen
terechtwijzenreclammeren
teut (b.v. van waterketel) toot
tevreden, gelukkigopgezet
thuis, bij ons / het onzetons
tijdensbinst
tijdjetèt'n
tijmtouijmoes
tikkeltjetiksken
timmerentèffer' n
tintelensingel'n
toch weltoet
tochttrok
tochtentrekken
tochtgattrèkgat
toeloopbegankenis
toentijn
tofporre
toiletoisken, koer
tomaat (grote)boenker
toneelkonsèir
toontoeën
toontjetûnt'n
toptsjoep
top (speelgoed) katrolle
topjetsjoepken
tortelduiftitteldoëf
traagtrèig
traantraun
traantjetrûnt'n
trachten te ontkomenschipper'n
trage dansplèkker
trage dansvrouijver
tranen (ww) wauteroeëgen
trappelen (ter plaatse) dègger'n
trappentèrr'n
trein (kindertaal) tsjoekentrouijn
treiteraartrèitstok
treiterentrèit' n
trek, zingoestink / goeste
treuzelenslabakken
treuzelentreangel' n
troef (bij het kaarten) tarroef
trottoirplansier
trouwentraan
trouwkledijtraadingen
trouwringtraarink
truivaroës
truitjevarrûzzeken
trutsittekaa
truweeltrawieël
tuimelingkoeins
tuinof
tuintjeofken
tukje doenafkappen
tunnel (onder een brug)konkel
turnenzjimmennastiek
tussendoor even vlugaschèks
twaalftwéllef
tweetwieë
tweedetwédd'ns
tweede thuistonz' nt
twijgjewoimken

U

uiajoën
uiloël
uilskuikenkoerskemel
uiltjeûlken
uitdunnendinn'n
uitgesproken (luierik b.v.) gestampt
uithorenstèit' n
uitlaatsjachment
uitlaten / zich uitlevendill' n
uitrusten, voorzien van het nodigeinspannen
uitschotrammenant
uitslovenafprossen
uitstulpende lippenvezzellippen
uitvlucht, verzinseltrikke van de foeër
urinerenpiss'n, zieëken
uurier

V

vaakalle vouijf voet
vaarsvèis
vaatjevoit'n
vaderperen
vadsig iemandvadde, varre
vagebondvagger
vagebondvajjoe
vaginafoef
vaginakut
vaginamizjol (le)
vaginamoës
valpattotter
val(partij)totter
vallen'n troeits gaun
vallenpattotter' n
vallen van iets, aftuimelenafdonder'n
valluikvalle
valsaardvalsauris
valsspeleraurzak
vanavondtauvet
vanmiddagtnoent, van'noen
vanmorgentottemèir'nt
vannamiddagtachternoent, van'nachternoen
varenvèir'n
varkenvèrken
varkensspekgereegen
varkensvoerbras
vedorienonde-nonde-nonde
veel drinkenlampétt'n
veelvraatschoefel
veertienviëtien
veertigfiëteg
vegenvèigen
veiligheidsspeldtoespelle
venijnige vrouwpekelteef
vensterbankrichel
vensterkozijnsjambrang
vensterluikblaffetier
ventielsoepaap
verbasterdverbasterdeerd
verbodenverboeën
verbouwereerdheidverdaurenteit
verbrandverblésterd
verbrijzelendèzzel' n
verdachtloeisj
verdedigenvereffender'n
verdiepingsteuzze (uitspraak met heel korte `eu`)
verdoken spaarpotdjoempelbézze
verdoriemiekenadieë
verdoriebegét (ook begot)
verdoriekerdieë (ook `kerdzjieë`)
verdoriesapper-de-sapper
verdorietoemen ee
verdorieverdieë
verdoriegotferdieë
verdrinkenversmoeër'n
verdunnen, aanlengenaulingen
verdwenenschippes
verfvijref
verfomfaaidverroempeld
verfraaienpalleer'n
vergietstrammouijn
verkeerd (erg - )konterverkieërd
verkeerd behandelenmismiëster'n
verkeerde gedachtemisdacht
verkleedverkled
verkoop (openbaar) vendiese
verkopenverpass'n
verkouden (heel licht -) versnoft
verkoudheidvallink
verkruimelenverbrouijzzel'n
verlegen iemanddiëzeken
verlegen persoondieëzeken
verleidenverlieën
verliezer, iemand die niet goed presteertkrotter
verloofdelief
verloofdetjelifken
vermaak, plezierammezause
vermalen, verkleinendeedoen
verminkenschallotter'n
vermoedenprezzonse
vermoeidheidmoegte
vermommenverklieën
vermorzelen, vernietigenverdèsterreweer' n
vernielenverrénneweer'n
vernietigendèzzel'n
verprutsenvermoeës' n
verraderverroëtoot
verraderverroëbakkes
verrompeldverfroemeld
versvès
verschillendteffrént
verschroeien, licht verbrandenblèster'n
verschrompelenverschroempel'n
verslensenversloeins' n
versnelling (enkel gezegd bij fietsversnelling) steek
verstoppenversteken
verstoppertje spelenkoesteken agen
verstrooid handelendoeber'n
vertrouwenvertraan
vervallen (het is -) onderkommen
vervelenambeteer'n
vervelendambetant
vervelend iemand (man of vrouw) ambetanterik
vervelende kwastomgezond'n dievel
vervelende ventambetantegen
verwaaidverwoëd
verwaarlozenvernegglizjeer' n
verwarmenverwijrmen
verwelkenversloeins'n
verwelktsloeins
verwendbedorven
verwend jochbedorvestront
verwennenbedèrven
verwerpenafklèts'n
verzakken van grondafschouijt'n
verzekeringaschranse
verzinnenoëtfouijn'n
verzorgenverzérgen
verzweringzwèirrézze
vestzakdoekjestoeferken
veter (s) rouijgkoeër ('n)
vierendeel (van een pond = 125 g) vindieël
vierklauwensbrezzapattie
vieze brijlèdder
vijfvouijf
vindenvinn'n
vingerdraaienfribbel'n
vink (bepaalde soort) tèkkelink
vinnig, naarstigbénneg
vittenpezeweven
vitterzemelezieëker / zemelzieëker
vlaaivloën
VlaamsVloms
VlaanderenVloinder'n
vlagvaun
vlees (kindertaal) bis / bizzeken
vleesnatjeegt
vleienflammakken
vleienflieëmen
vleienflèdder'n
vlekkensmèdder
vleugelzwing
vleugelsvleringen
vlieger (met ronde wangen) kaukewoër
vlieger die niet opgaatgèsdoëker
vliegtuigvlieger
vlijmvlimmeken
vlinderpemel
vloek (kort en snel) parlaflik
vloekwoordmiljaardedieë
vlug (en niet grondig) oeilefoeile
vlug, snel (iets doen b.v.) aga
voederenvoeier'n
voeringvoeierink
voesel, etenbik
voetpadbouijgank
volgen, op de hielen zittenachterkaits'n
vonk, genstervoenk
vonkenkèster' n
voorvé (als het ' om' vervangt, of in vé mouij, vé eel, enz)
vóórvee (plaatsbepaling)
vooralsertoe
voorbijrazenverbouijezjoer'n
voordeligprofouijteg
voordiendauvee
voorhoofdvérroeët
voormiddagvernoen
vooroudersveeraars
voorrangveerrank
voorschootvéschoeët
voortaanvan na af aun
voortdurendieëvaudeg
voortdurendrink-aun-ieën
voortdurendstandvasteg
voortdurendgediereg
voortdurendalle gedieregen
voortsvoits
vooruitgaanaffesseer'n
voos, beursvoeës
vorderenfotter' n
vorige, voorbijepasseede
vorkfrinket
vormvérrem
vorstvést
vouwvaag
vouw (in papier) ezelsoeër'n
vouwenvagen
vouwtjevogsken
vraagvraug
vraagjevrogsken
vrankfars
vrederechterzjiezepee
vreemd aanvoelenvaur' n
vreemd gekleedaugesnoetert
vretenboefen
vretenfrèt'n
vretenkass' n
vrijlieber
vrijdagvrouijdag
vrijgezeljoenkman
vroedvrouwachterwourès
vrouwvraa
vrouwvramens
Vrouwenvest (gebreid ) / giletkazzekei
vrouwtjevraken
vruchtgebruiktocht
vuilvoël
vuiltjevoëlken
vulpotloodportemin

W

waaienwoën
waarwau
waar ga je heen?wau go je nottoe?
waardwèit
waardewèirde
waardelooskéskeschiet
waardeloos iemandbaggozje
waarschijnlijkvannaust
wacht (wacht) ne meniet
wachten (staan -) schilder' n
wafelwaufel
wagen, autovwoitier
wagentje (autootje)vwoitirken
waggelenwachel' n
warmwèrem
waskèisriet
washandjebézzeken
wasknijperaatespélle
wasknijperate spélle
waskuipbasséng
wassen (een licht wasje doen)plodder'n
watwa, wadde, watte, warre
wat is dat?wa d'es dadde?
wat zeg jewablift
wat zeg jeee
wat zeg jewablift er a
waterjufferglauzemauker
waterketelmoeër
wcoisken, koer
weduweweef
weduwetjewéfken
weduwnaarwevenèir
weegplaats voor zuigelingenwaug
weegschaalbaschil
weeldewélle
weervaneir / verrom
weer (in de - zijn) wèir
weerzinwekkendafrees
weg! uit de weg!gar (da vau)
weggaanafboll'n
weggaanaugaun
weggaanopstèssel'n
wegglijden, slippenafschèffer'n
wegglippenvanonder moëz'n
weggooienwegpier'n
weghossenpiëz'n
wegkwijnenwegkèrkel' n
weglopen (van huis) opsteken
weidemèis
weigerenverreffezeren
welbewustawwill'ns
welke (soort) waffee
welterustensloppel
wenen, huilenjènken
wenkbrauw (en)winsbraa (n)
wennentéss' n
werenwèir' n
werkweirek
werkelijkeffenaf
werkenweirken
werkkledijwèrrekdingen
werkroksnelzieëker
werpenroeien
wespappelbie / pèrebie
wezelmoësont
wiewouij
wielrennerkorrèir
wielrennersschoenenvellooschoen'n
wienswouijns
WiezeWies
wijwouijl
wijf (zuur -) pekelteef / pekelkit / pekelkont
wijngaardslakschèrregos
wild ravotten of rijdenbrèkken
wildebrasbrèk
wimperpinker
wind (stiekeme wind) doemper
windhoosbonnavra
wittekopwitt'n
woekerenoeker' n / aunoeker' n
woensdaggoeinstag
wolsoë
woonwagenbewonerbrakkeman
wordenwèrr'n
wormwérrem
wortelwéttel
wratwèt
wrijvenfrott' n

X

x-benenméttekesknieën

Z

zaadzaut
zaakje / koopjedille
zacht (soms: naïef) vrouwspersoondoezeken
zachte krachttermpotverdjaal'n
zakdoekzakdoek / neesdoek
zakdoekneesdoek
zakgeldpree
zakken (voor een examen) boëz'n
zaklamppillamp / nijplicht
zanikengrèiven
zanikenzaugen
zaterdagzauterdag
zeefzift
zeeslakkenschèrregos
zekerspelerzekerpees
zenuwenzeen' n
zerkzèirek
zeurenkréft'n
zeurensikkanneer' n
zeurenkneet'n
zeurpietkneet
zeurpiet, zeurkouskréft
zeven (doorgaans van stenen) tremel'n
zeverzieëver
ziekelijkzwak
zier (geen - ) knijt (gén - )
zijkenzieëken
zilversparzilverspijr
zittenblijvenbiss'n
zittenblijverbisser
zoazoeë
zoetziet
zoethoutkalliss'naat
zolderkamervaut
zolderkamervautekaumer
zonLora (of Laura)
zonzonne
zondesonne
zonder meer / zonder sprekenstoemelings
zorgzérreg
zorgenzérgen
zorgzaamzérregzaum
zotkoèl'n
zottinkoèlle
zoutzaat
zuigensjokken
zuipenkroez'n
zuipentoeter'n
zuipenzoëpen
zuur snoepjesmoel'ntrekker
zuur, wrangzèirep
zuurpruimazouijnzieëker
zuurpruimzierbakkes
zuurzoetrens
zwaluwzwollem
zwangerin pozziese
zwangervol
zwartzwèt
zweetvoetenzwiëtklètters
zwembadzwemkom
zwezerikenseppiet'n
zwijmelenzwoinsel' n
zwoegen, labeurenboeilt'n
zwoerdzwos, zwozze

20 opmerkingen

 1. Het Lebbeeks is niet altijd consequent als je van de standaardtaal vertrekt. Zo wordt hoegenaamd niet elke 'aa'-klank van de standaardtaal vervangen door een zelfde klank. Kijk maar: vraag = vraug ; taart = toert ; laag = lieëg ; traag = trèig ; waaien = woën ; maand = moind ; Vlaams = Vloms ; twaalf = twéllef; kaartje = koît'n ; plaats = plûts
 2. Het Lebbeekse dialect wordt gekenmerkt door het ontbreken van enkele klanken. De 'u' en de 'uu' zowel als de 'eu' komen er niet in voor. De 'u' wordt meestal 'i', de 'uu' wordt meestal 'ie' en de 'eu' wordt meestal 'ee'. Enkele voorbeelden: - mij' zister es in ne pit gevall'n (mijn zuster is in een put gevallen). - mijne gebier es en mier on 't baan (mijn buurman is een muur aan het bouwen). - dau es rieze achter dei kekendeer (er is ruzie achter die keukendeur) Hierdoor verraadt de niet-Lebbekenaar die Lebbeeks wil spreken zich heel snel als hij b.v. 'meugelijk' zegt i.p.v. 'megelijk' (voor 'mogelijk').
 3. Vorige generaties Lebbekenaren konden de 'u'-, 'uu'- en 'eu'-klank niet eens uitspreken, zelfs niet als ze een verwoede poging ondernamen om zich in de standaardtaal verstaanbaar te maken.
  Toen mijn opa zaliger eens 'Schoeë Vloms' (de standaardtaal) trachtte te spreken hoorde ik hem `ie` zeggen voor `u` (`ie zijt hier welkom`).
  Ook namen spraken (spreken?) ze op z'n Lebbeeks uit, zowel voornamen: Artier (Arthur), Iego (Hugo), Lik (Luc), Gist (Gust), Brieno (Bruno), enz. als familienamen: De Bick (De Buck), Verschier'n (Verschuren), De Lees (De Leuze), Vermeel'n (Vermeulen), enz.
 4. De letter 'h' bestaat gewoon niet in Lebbeke en wordt nooit ofte nimmer aangeblazen.
  De 'g' is zacht en er is een duidelijk onderscheid tussen de stemhebbende zachte 'g' en de stemloze 'ch'. Bij geen van beide klanken is er een soort geschraap in de keel zoals je bij diezelfde klanken in Nederland wel hoort.
  => 'zeggen' versus 'richel', ...
  De 'schr' wordt niet uitgesproken als 'sr' maar als 'schr'.
  => schrouijven, schrieën
 5. Het Lebbeeks gebruikt 'n voor hem: `ik heb hem gezien` `ik em 'n gezien`. Heel wat dialecten zeggen bij inversie 'hem' voor 'hij' (heeft hem, loopt hem, werkt hem, enz) . Het Lebbeeks maakt daar eveneens 'n van: zingt 'n vals, gaut 'n mee, doet 'n da goed, enz.
 6. Lebbekenaren begrijpen is niet altijd vanzelfsprekend: als ze `heel zeker` zeggen, bedoelen ze `vermoedelijk`: ik zal gieël zeker tachternoent nog nekië lost ale kommen = ik zal vermoedelijk vannamiddag nog eens langs jullie komen - ook de gewone `zeker` is nog lang zo zeker niet: Dau es zeker iet gebeert = Daar is denkelijk iets gebeurd. En `precies` is helemaal niet precies: 't Es possies ni goed = Het lijkt niet goed (te zijn).
 7. Lebbekenaren hebben een rijke manier om iets uit te drukken. Er zit soms een alliteratie in, soms een klanknabootsing, maar altijd is het goed gevonden. Enkele voorbeelden:
  - `krot en mot` = helemaal, volledig
  vb. `Ei èi zijne kelder krot en mot leeggemokt` (hij heeft zijn kelder helemaal leeggemaakt)
  vb. `z'èiget krot en mot opgeet'n` (ze heeft het volledig opgegeten)
  - `mé zijn klikken en klakken` = met z'n hebben en houwen
  vb. ei es mé zijn klikken en klakken boëtegesmeet'n (hij is met zijn hebben en houwen buitengezet)
  - `laut'n oepen en toepen` = op zijn beloop laten
  vb. let'n mau oepen en toepen (laat hem maar doen zonder er veel op te letten)
 8. Merkwaardig in het Lebbeeks is dat de woorden 'ja' en 'neen' vervoegd worden. Als je b.v. vraagt: `Heeft hij dat gedaan?` dan volgt er een antwoord dat op `Ja hij` of `Neen hij` neerkomt. Dit geldt voor alle persoonlijke voornaamwoorden. De vervoeging van 'ja' is bovendien onregelmatig.
  ja ik: joë(k) ; ja jij: jaug ; ja hij: joën ; ja zij: jaus ; ja het: jaut ; ja wij: jom ; ja jullie: jaug ; ja zij: jaus
  neen ik: nieëk ; neen jij: nieëg ; neen hij: nieën ; neen zij: nieës ; neen het: nieët: neen wij: nieëm ; neen jullie: nieëg ; neen zij: nieës
 9. Nog krasser is dat ook het woordje `dat` een soort van een vervoeging krijgt. Een Lebbekenaar zegt in plaats van `Wat kan het me schelen!` kortweg `Dat!`. vb `Het regent!` `Dat!`(dit komt eigenlijk van `dat het`).
  Zo ook `dak` (dat ik) `dagge` (dat ge - enk.) `datn` (dat hij) `dasse` (dat ze - enk.) `dammen` (dat we) `dagge` (dat ge - mv.) `dasse` (dat ze - mv.).
  Vb: `G'ét nog ni geet'n` `dak!`
  `Ei es nog ni gerieëd` `dat'n!
  'Gouijle zij' zot' 'awel, dammen!' enz.
 10. Het werkwoord 'doen' krijgt in het Lebbeeks een functie die lijkt op 'to do' in het Engels: - ge zingt toch mee mé ons? wèi 'k en doein (je zingt toch mee met ons? wel ik doe niet = neen hoor) - 't rèiger ni; toet (het regent niet; het doet = toch wel) - ze kèn da toch? ba ze 'n doet (ze kan dat toch? bah, ze doet niet = maar neen zeg) - ik wèrrek sauves laut; doeide? (ik werk 's avonds laat; doe je? = werkelijk?)
 11. Lebbekenaren hebben nogal wat uitdrukkingen om te zeggen dat je ergens geen zaken mee hebt (zie gezegdes). Maar meer nog zijn er aangebrande of ronduit vulgaire gezegdes bij.
 12. In plaats van het gezegde 't Land oët de dievel'n tell'n (het land uit de duivelen tellen), hoor je ook wel eens `de dieven tell'n` (de dieven tellen) . Klinkklare nonsens dus, maar duidelijk dat het je niet aangaat.
 13. In de uitdrukking `Nau verraple wau da donn'n mé ele gat bass'n` (Naar verraple waar de honden met met hun gat blaffen) komt verraple vermoedelijk van het Franse `tu ne le verras plus` = `je zal hem niet meer zien`. Het enige wat hierin belangrijk is, is: `Je hebt er geen zaken mee`.
 14. Het is onmogelijk om via het geschreven woord de juiste klanken weer te geven. Een opname zou hier beter zijn. Het Lebbeeks heeft immers klanken die in geen enkel ander dialect voorkomen en waardoor de niet-Lebbekenaar onmiddellijk ontmaskerd wordt. Het woord `koèl'n` (= een zot) is daar een schoolvoorbeeld van. Ook `poppeloeint'n` (= een dikkopje) correct uitspreken is een hele kunst.
 15. Het Lebbeeks onder de knie krijgen is niet eenvoudig. Als je het woord en zijn correcte uitspraakt kent, ken je daarom zijn verkleinwoord nog niet, want ook daar is alle regelmaat ver zoek. Kijk maar:
  vraug (vraag) = vrogsken; kraun (kraan) = kroint'n; kraum (kraam) = kromken; pèid (paard) = pèireken; mokken (meisje) = moksken; kiek (kip) = kiksken; deer (deur) = dérken; oës (huis) = oëzeken; enz.
  Soms kom je ook tot vreemde vaststellingen. Zo is `poit'n` zowel het verkleinwoord van kikker als van poort; `koit'n` zowel dat van kaart als van kwart; enz.
  Gelukkig is het Lebbeeks nooit de standaardtaal geworden of er zou nogal gesukkeld worden!
 16. Om Lebbeekse werkwoorden correct te kunnen vervoegen (en uitspreken) moet je echt een kei zijn. Het zou ons te ver leiden om alle werkwoorden hier te noteren, maar enkele voorbeelden kunnen er nog wel af: Deze 6 persoonlijke voornaamwoorden worden gebruikt: ik, / gouij (ge indien niet beklemtoond) / ouij (ei – onbeklemtoond) / wouijl (wè of wèlle indien niet beklemtoond) / gouijl (gèlle – onbeklemtoond / zouijl mauken (maken): (ik) mauk / (gouij) mokt / (ei) mokt / (wouijle) mauken / (gouijle) mokt / (zouijle) mauken gaun (gaan): goin, goit, gaut, goin, goit, goin zien (zien): zin, zit, ziet, zin, zit, zin koeëpen (kopen): koeëp, képt, képt, koeëpen, képt, koeëpen enz.. enz..
 17. Dialecten verliezen tegenwoordig aan authenticiteit, daar kan niemand omheen. De wereld wordt kleiner, mensen verhuizen sneller en dan gaan ze vaak een opgepoetst dialect spreken om verstaanbaar te blijven. Bovendien sluipen woorden of uitdrukkingen uit de standaardtaal of een ander dialect vaak ongewild en ongeweten je dialect binnen onder invloed van de tv. Het Lebbeeks ontsnapt daar niet aan.
  Hoeveel Lebbekenaren zeggen vandaag niet: “ik had” in plaats van “ik ouije”, “gezegd” i.p.v. “gezèid”, “ik wou / ik zou” i.p.v. “ik waa / ik zaa”, “straks” i.p.v. “botsken”, enz. enz.?
  Zelfs dit heel vreemde verschijnsel dat noch AN, noch dialect is, is ook het Lebbeeks binnengedrongen: “Oe noemde gij?” i.p.v. “Oe oeite gij?” (voor: “Hoe heet jij? – en NIET “Hoe noem jij?”).
  Zoals de benaming van heel wat landbouwvoorwerpen de voorbije decennia verdwenen zijn, zo zullen nog een massa andere Lebbeekse woorden moeten wijken voor de standaardtaal. Jammer, maar helaas..
 18. De vervoeging van de Lebbeekse werkwoorden is niet zo eenvoudig en vaak erg onregelmatig.
  b.v. snijden - snouijn
  ik snouij
  gouij snèt
  ei snèt
  b.v. zien - (ook in het Lebbeeks: zien)
  ik zin
  gouij zit
  ei ziet
  b.v. doen - doen
  ik doein
  gouij doeit
  ei doet
  enz. enz.
 19. Het is grappig, maar het Lebbeeks heeft letterlijk een korte en een lange `ei` of `ij` in de uitspraak. Zo is er een duidelijk verschil tussen `wei zei weg` en `wei blijven`.. De `ei` in b.v. `wei` wordt wel degelijk korter uitgesproken dan de `ij` in `blijven`.
 20. Een leuk zinnetje dat vaak gebruikt werd (wordt?) om te tonen hoe Lebbeeks ons Lebbeeks wel is en hoe moeilijk om het correct uit te spreken: `Drouij raa ouijr'n talve van de kassouij mé ne parouij bouij` (Drie rauwe eieren te midden van de kassei met een prei bij).