Brugs

Dialecten > West-Vlaanderen > Brugs

Brugs bevat 209 gezegden, 1103 woorden en 21 opmerkingen. Alle woorden zijn toegevoegd door onze bezoekers.

PDFLog in

209 gezegden

afzwaaien uit het legere (met de e van vet) mu zien der van de klas
alleen jij en ikzjuust ik en gie
allemaal samenollemolle tegoare
allemaal samenollemolle toope
als ze iets wil, gaat ze ervooros tin eur kop zit zittet nie in eur gat
bang zijnmet e genepen gatjie zitten
beteuterd, verwonderd kijkenj'eet u lippe gelik u koeistelschippe
bijna genoegRooi genoeg
bluffer; iemand die zich beter voordoet dan hij werkelijk isbaron van zeulen en achterlappen
buiten ademtenden oasem
daar zit geen fut meer inzun bobbiene is of
Dat is heel frustrerendtis voe jen dum ijje hat te kraëken van miserie
dat is helemaal niet ergda messang nie
dat is viesèètje kakka
dat ze gelijk heeftdasse geliek et
de krul in de staart is het fatsoen van de hondde krulle van de stèert is ' t fatsoen van den oenkd
de pot verwijt de ketelOldajzegtziejzelve
de waarheid komt altijd uitje wort in zun hemde gezet
deur voor je neus toegooienblad vo je neuze blad vo je gat
Diarree hebbenDe kakkeliere hebben
dronkenu stik in zen kloaten
dwaas (onbegrijpend) toekijkenje stoat do te kiekken lik un uul up un ankergat
een armzalige begrafenise schreemersmestjie
een autoritaire betwetereen busprokureur
een beetje ziekjes'k voele me slunse
een boer latenme moage sloat ip
een boer latenmun dilte stuukt in
een erectie krijgenden grootn uuthangn
een groot achterwerke gat lik een tafel
een koppel die geen kinderen krijgttis ni moeilik je schiet in un mande zonder hat
een magere manje kant dangsen in villopompe
een magere manOs ter vil wiend is, moet ie em vasthoeden an de nummers van d'huuzen
een magere man / vrouwu moagere sprietink
Een meisje met mooie benenOt de rails ol zo schône zin, wa moet de stoasje ton nie zin
een mooi meisjee schoone brokke
een mooi meisjeeen snelle kokketutte
een mooie jongen / een mooi meisjeu keun / u kiptje
een mooie jongen / een mooi meisjeu snelln / u moksje
een mooie vrouw met lange beneneur nakster zit ooghe
een nietsnutu stroentroaper achter den tring, medun mangde zoender gat
een nutteloos werk doen't plafong van de mart schilderen
een opschepperu groate lantèren me d'un klèen luchtie
een oude jongedochterun stoppelweewe
een rammeling krijgen' n troetelinge kriegen
een rekening die maar niet afgesloten geraakt'n blankenbergse rekenienge
een slag in je gezichtu pattat up je muule
een slag in je gezichtun dok up jen lucht
Een slag op je mond.E dok ip je muule.
een vergissing bgaanj' eet u gat in de lucht geschowten
een vijf frank kindu vuuf frang kiend
er gek van wordende sistjies kriegen
er gek van wordender tende van kommen
er heerst onenigheidde katte zit in d' arloze
er is nog een beetje bier overdur is nog ne klets bier over
er staat hier veel brugs die geen brugs isder stoat ier vil brugs die belange nie ip brugs geliekt!!!!
erg scheel kijkenzo schele kiekn gelik nen ottre
ergens andersu twoarsen el
ergens op het eindetegenan tende
eruit jij!uut mun kot gie!
ga onmiddelijk weg!doar is t' gat van den temmerman!
gast altijd op toer met een ander liefun diltekoatere
gelijk willen hebbenmoe je weere den diksten èn
grootmoeder met veel kinderena me grotmoeder wielen hed, wasze nen otokar
Haal eens de verse melk uit de kelderOld uki de vosche molk ut de kolder
heel arm zijn, niks hebbenje gen nogel vo in zin ol te scharten
het breed hebbende bree veertiene
het heeft geen zint' i gin avance
Het is geregeldT'is in de sjakos (sjakosche)
het is niet gemakkelijk' t is nie ol gin oar snien wé
het is niet veel zaakst' is gin (nen) vetten
het is niet ver't is neevest de deure
het is niets waard't is gin klute wèèrd
het is om je te besterventis voe je bie nere te lehhen
het is ruziet spel zit up de waëgen
Het is tijd dat het gedaan is.'t is tied dat 't uut is
het is waarti wô wi
het kan mij niet schelenkust mun kloaten
het loopt op een sisser uiteen scheete in nen netzak
het was een prostitue'twas nen 'oere
het zich niet aantrekkenje gat deran vagen
Hij gaat onverstoorbaar doorJe passèèrt lik de Schelde
hij heeft een ondergeschikte positieje tal mee vor olf gaald
hij heeft veel op zijn neus te zettenj' ee vil wiend in de broek
hij heeft veel vriendinnenje verandert van lief gelik van hemde
hij hoort niet goedei eet stroent in zen oaren
hij is beledigdj'is in zen gat gebeten
hij is dronkenj'is zoa zat of eng kanong
hij is gestoordj' is in ze gat genepen
hij is gevalenj'is ip zu muule gestuukt
hij is gevallenjez up zin kloatn gestukt
hij is gierigj'is steeg van afgaan
hij is gierigje zoed un klute in tweeën bieten
hij is gierigje zoed up een klute schietten da je de munte nie' n ziet
hij is hopeloos verliefd op..j'is stékezot van
hij is klein van gestaltepoeptjie boven d' èèrde
hij is luije zit up zen leeg gat
hij is moeilijk te begrijpenj'is duur de comprenuur
hij is ontslagenjè z'n kassoate hèt
hij is slecht geluimdj'is i ze dierladeine
hij is slechtgemutstj'ee nie gemeugen tuus
hij is sterkjé vele maht
hij is zeer oudj'is zo oukd of de stroate
hij kan niet stilzittenjis e wrikkelgat
hij kan veel etenju ka deeten gelik ne diekedelver
hij kent of weet het bijlange zo goed nietje kan ter een tip an zuugen
hij mag van geluk sprekenje mag zen antjes kussen
hij merkt alles opj'eet ogen up zin gat
hij viel dubbel toeje stuukte toe lik un valieze
hij zal niet rap verongelukken : hij zal niet in twee grachten tegelijk lopenjo-t-in twi grachten tuggeliek loowpen
holderdebolderme zen klieken en zen klakken
Iemand bedriegenU twien bie den buk zetten
iemand beetnemenentwien bie zun pietj' en
iemand die niet veel zegtz' n hat goa meir open dan z' n moengt
iemand die raar op z'n fiets zitnen aap ip e blienkdoze
iemand die te dom is om te werkenjet stroendraopere gewist achtre de trings mé un mande zoender hat
iemand die veel geld uigeeftje loat ut uuthangen
iemand een complimentje gevenun stroowtjie in z' n gat steejken - ook : boffen me utwien
iemand een hak gezetin untwien zen rapen schieten
iemand een loer draaienénen vo piet snot zetten
iemand een trap gevenutwien un schip oender z'n kloaten geejven
iemand met een te korte lange broekj'eet meè zun broek oender den tram gelegen
iemand met een te korte lange broekstoat 't er woatere in jen kaldere
iemand met sproetenj'è bèèr gevoerd tegen wiend
iemand uitvragenuntwien de keutels uut zen neuze vragen
iemand van de c.v.p.nun tjeef
iemand willen slaan, kwaad zijnmoej trek up je lucht en
iets menenmènen is verre van hierre
ik ben platzakk'en gin roste kluute mê
Ik ga naar bedKzien no men doze
ik ga naar huisk zien no men kot
ik ga naar huis gaan middageten'k gon no m'n uus gon patèle eejten
ik ga weg / ga weg!k ga me puuste schuern / scheur ju puuste
ik heb het gehadkent get
ik heb niets gezegdken niejt hezeid
ik voel mij niet helemaal fit'k zien mor un olven
ik vond het leukken me gamezert
ik was stomverbaasd't sloeg up men oosem
ik was verbaasd'k stoeng mè me muule vul tangden
in de miserie zittenin de petatten zitten
in de miserie zittenin de stroent ziten
in de voormiddagvo de noene
in de zon, uit de wind is het waar men de luiaards vindtin de zunne uut de wiend is' t woar da' me de luuszakken viend
in moelijkheden zittenin de stroent of in 'tschiet zitten
is dit alles?ist ol?
Ja, amai!Santémeratjie
je bent een sluwe vosje ziet un uutgezeekten
je haar vanzelf laten drogen (zonder te blazen) jen oar an de stake drohen
je uitslovenjen kloaten afdroaien
keer eens terugkird uki weëre
kom dat nu tegenbrikt nu kè jen duum in jen nol
laat me gerustje kan m'n gat kussen - ook - kust m'n oaren
laten verloederengoat te kadeele
Livre is een haas en hij loopt aan Vannestjeslievre isnen oas en je lopt an vennestjes
luiaards zijn altijd gehaast's avens loote en up de noen en de luzegoords 't ol te doen
maar jongen tochmo joengene toch
maar nee, het ging nietabanint, thinknie
medelijden hebbenje zoed et vuuf franks geven
met de wind in de rugmè de wiend in ' t gat
met iemand getrouwd zijn met veel geldj' is mè zun koente in de beuter gevallen
met open mond staan kijkenj'eet u lippe gelik u koeistalschippe
met veel gebreken geborene blutsekakkertje
met zijn ganse hebben en houdenmê heeël zun santeboetiek
moeilijke bevalling'n kiend koopn mè nen plastroeng an
n een half... nolf
naar het toiletno Zjuul
nergens van af wetenvan toeten noch bloazen weten
niet bepaald een schoonheidschoane van verre mo verre van schoane
niet bijster intellegentte dom vo ooi teten
niet te gelovent'i nie geloofluk
Nors gezicht, uiterlijkJe ziet erut lik enen die nog nie gescheten et.
oh man!kruupt in je boom en fret banannen
onbenulgin uul dajje ziet
op zijn gezicht vallenup sin smikkele voalen
over de ganse lijnvaneinsteins
Over een mooi meisje:De paster kriegt er stieve gedahtn van
pasgeboren jong meisjepiskoesse
plassende petatten afgietn
recht voor de raapflak in zen oonzichte
rijmpjeveugelkotje, ottetotje of
scheldwoord tegen een dom meisje / vrouwdwoaze gèite
slag in je gezichttrek up je mulle
slechtgekleed iemandje zoed et vuuf frank geven
snel rijden / ervoor gaanpulle geeven
spaarzaamheidvan enden en tutten maakt men centen en klutten
span je maar intrek mo je brettils up
stomverbaasd zijnup ze gat vollen
Stop met staren naar me!Ek etwa vaj nan musschienst
Tot volgende keertoe te noaste ki
Traag persoon.Je koerst lik e slekke.
van een kindje dat een grote kakka heeft gedaanwal wal, 'tis wal un groate patèle
vast en zekervan tiene elf keren
volgens mijtinkmin
volgens mijtitmi
vreemd gaanj' eet neevest de pot gepist
vreemdgaanneffest de pot pissn
vreemdgaanun schêve schoats zettn
warrig haar op je achterhoofdu veugelnestje upje kop
wat krijgen we nu?kust nu men oaren
wat maken we nu mee!kust nu m'n oaren!
we zijn er nog lang nietbiena is verre van Sjiena (China)
ze gingen uit de bolze giengen do van knol
ze is bedrogenvan de moare bereen
ze staat met om het even watze klid med un slunse
zich druk makenva je gat maken
zijn ganse hebben en houdenheeël zun santeboetiek
zijn kinderen deugen nietj' a beter in zen broek gescheten, 't was lange uutgewaschen
zijn kinderen deugen nietj'a beetr up de stoove geschootn
zoveel als je wila volanté
Zwijg eens!Je moejje muule oeden! zwiegd een kè

1103 woorden

(auto) steptrotinètte
(er) naast (der) neffest; neejvens
's avonds's aves
's avonds laat's aves loate
's middags's noens
's middagsovernoene
's morgens's nuchtns
't is mis't is koenteverkeird
't is mis' t is ter neffenst; ' tis terneejvens
't is mis, verkeerdkoentekraafs
't licht aandoen (licht aansteken) *de lucht omsteejken; de lucht doen branden
't vuur aansteken't vier omsteejken
10 centimeseen klute
25 centiemenkartje
5 centimesun olve klute

A

aaltonkarstroentkarre
aangezichteen breefel
aangezichtmullebak
aangezichtmuule
aangezichtoanzechte
aangezichtsmoel
aangezichttoote
aangezichttoowte
aangezichttote
aangezichttrape
aangezichtvroete
aanstekerbrieki
aardappelenpatatten
aardappelen schillenpetattejassen
aardbeienfringzen
achterwerkgat
achterwerknol
achterwerk, kontkoente
ademoasem
agendae kalepingstjie
agendakarnitje
agentenazjenten
ajuinandjoen
ajuinazuun
ajuintjesazuuntjies
allemaalol tegoare
allemaalol toope
allemaalollemolle
allemaalsamenal toopetegoare
allophalerstroentkarre
alsos
als eraster
als hetost
als ikonk ik
als jeojje
alsoflik ofda
alsof ik't is of da 'k ik
altijdolsan
amaai!lichtjies!
armbandbraceléej / branzelee
artsdokteur
asbaksanderiejee
augurkkorniesjong
autootoo
autopettrottienitte

B

babbelaarbabbelgat, tetteroare
babbelaareen bobiene die oflopt
BabbelaarKwekzwoane
babbelaarmule van lintjies
babbelentetteren
babbelenvan latarze geven
babbelkousbobiene die oflopt
babysokjessossongs
balpenbic
balpenbiro
balpenstielo
bangerikblekken Hitler
bangerikbroekschietter
bangerikschieterère
bankschroefvielstake
batterijpielle
bedriegerijbedriegtenboel, kloatvis
beerkarbèèrkarre
beerputberpit (met de vette e van vet)
beetjebikke
beetjebitjie
beetjebrokke (van un)
behabollevanger
behasoetjeng
behatèttekaba
behatettevanger
behatwèlinkzusters
bejaardeoekde van dagen
bekkevechtenstrienn
belachelijk doendinne doen
ben ikzienk
Ben je van Brugge, ga dan achteraan plaatsnemenZie je van Brughe, zet joen vanahteren
benzinenafte
bereikengraken
bergplaatsboeje
bestekkoevèèrs
betonbriekeljong
BeursBuzze
bevenschuddn
bhsoetjên
bhtettekabba
bijbie
bijnaverre of biena
bijtenbietn
bivakmutsfokkemutse
blaffenbassn
blazenbloazen
blijftbluuft
blijvenbluuvn
blindenfermeteuren
bloedworstbloelink
bloemblomme
bloemenwinkelblommewienkele
blut zijnj'eej gin roste klûte mè
blut zijnj'is rutte
boekentaskannasjière
boekentaskarnasjère
bokserbokseur
bolvormige likstokstamper
boodschapkommissie
boodschappentaskaba
bordtalloare
borduurbordeure
borstelbustel
boterbeuter
boterham (boetram) stutte
boterhamstuute
brakenspûgen
brengenbrieng' en
brievenbusbwatte
BRIEVENBUSDE BUSSE
broek met een laag kruispoanen elder
broekophouderbrietill'n
brol / afvalpudderut
brollewinkelwienkel van tuutten en lintjies
brommerkraam
bromvliegmoaneschietter
brood zonder belegstuuten me kletsenantjies
broodbelegtoespieze
brooddoosstutedoze
BruggeCercle
bruggeFCB
BruggelingBruggelienk / Brugse Zot
brusselse camambertstienkkkoas
buisbuuze

C

centklute
chicoreikrotte
chocoladesjokla
chocolade-eiun ei van sjokla
cigaretdjaar
cigaretVerknukkeld
claxontrompe
confituurkoffeteure
contactlijmpatex

D

daar
dadelfiettematrulle
dakgootcornische
dantonne
dansendaasen
dansendangsen
datda
dat ikdak
de banden lektende bangden lostuggen
de blinden sluitendoe de fentenelen toe
de cokesfabriekde kokkerrul
de gevangenisden bak
de Halletorend'Olletorre
de randsteen (voetpad) de bordeure
Deeltje van gepelde sinaasappelPêrretje
deijendeded
dekensjoze
dekselulle
denkenpeinzen
denkenpeizn
deugnietreulink
devote vrouwbagiene
devote vrouwdibbe
diareeden ofgang, 't vliegend schiet
dierbeeste
dijbille
directsebiet
DoelpuntKeete binnen
doen alsofpoerren
doen alsof je van niets weetin de kerke schieten en het ip de bilden stekene
dokterdokteur
domroend, zô roend of en ei
dom meisje - simpele vrouwkiennekolle
domme vrouwtrutte, calle
dommerikdwoazen erpel
dondervliegstroentvliege
dondervliegjesdundervliegn
donkerblauwschortebloaw
doodshoofddutsekop
door elkaargemangeld
doorpratermuulle van lintjies
dorstdust
dragendroagn
drempelzulle, zille
driewieler bakfietstrieporteur
driewieler bakfietstriporteur
dringenddriengend
dringendgepresseerd
drinkbuspulle
drinkenzupen
dronkaardzûppetût (zuuppetuut)
dronkenmoordekei
dronkenpoepeloere zat
dronken (erg) stroentzat
dronken vrouwun zuupetuute
drukknooppresjong
duimduumeloat
duimenzuigerduumelokker
duimspijkerpuunèèse
duizendduust
dutjetukstjie

E

echt waarME ZIENKE
echtgenote of verloofdekoeketiene
een borststukjeun olf emdetjie
een centu klüte
Een durfalEen deurendal, doetal, doerak
een dwazerikun lucht
een getekend aangezichte kop lik e nachtvertrek
een gierigaardun drogebroadschiettere
een gierigaardun klutebieter
een hagemusun blokoarmussche
een halfjeun olvetjie
een heiligenun nillegun
een keeru ki
een klap tegen je gezichtmuulpeare
een leperdun leipoare
een luciferun sulfere
een mager persoonne spiereink
een magere'is lik un ende derme
een opscheppere blageur / e blagooi
een petun klippe
een puntzake tipzakstjie
een rammelingtroetelienge
een relaxzetelraliks
een schijnheilig aangezichte sèèmeniessmoel
een sijsjeun tiertje
een striku strekstjie
een temerige man / vrouwun olve pooter / nunne
een tienerun snotoap
een tijdjeun endetje ook un tietjie
een vliegenraama groentje
een vlinderu karotemotte
een vrouw met lange benenz' ee benen toe an eur gat
een zwaarlijvig persoonnen dikzak
eerlijkbuuk rechtuut
eersteeeste
eigenaardigoardig
elastiekrekker
elkaarmekaer
elleboogelletuute
emmereemer
emmerseule
en sigaret rokenen ei zuupen
enzoenol
er indrin
er opdrip
eretekendikkeroasie
ergens andersun twoarsten anderst
ernaastneevust, neffest
ervandoor gaanzen schup afkuusn
erwterreweete
erwtenerreweten
etenboeffen
etenfreten
etenfretten
etenin me kelegat droppn
eventjeseftjes
eventjesu bitje

F

fietsvîllo
fietsbelvilloballe
fietskettingbeschermerpasterzak
fietsremmenfrings
fietsstuurgiedong
fietsventielsoepappe
flauw meisje / dameseute / seuteka / seutekaba / troete
flauw meisje / dametrunte / trutte / zurkeltrutte
flemenpavooien
flemerpavooie
flesbottel
flesflasche
flespulle
flesopenerzieboelateur
flessenopendoenerullewupper
flessenopeneropendoender
fluitenschuufelen
fluitjeschuufelette
fluweelpoane
fokkemutsmuulekletser
fopspeentuute
fotopetrêêt
fotograafportrettetrekker
fototoestelkoddak
frankfrang
fruitwormannetjetek

G

gaangoan
gangallee
garnalengernoars
gas gevensjette geven
gas voor één centklûttegaze*
gast met veel lievenun parochiestier
geamuseerdgejeund
gedaangedoan
gedurendebinst
geelgilf
geengin
geitgiète
gekookte wulkengekokte wulloks
gekregenget
gelijke hoogtereeze en reeze
gemeenschap hebbenpoepen
gemeenschap hebbenveugelen
gemengdgemiengeld
gemengdoldeureen
geraaktgerakt
gerookte haringkrakelo
gewoongeweun
gezegdgezeid
gezinmenoazje
gezondheid!santé
ginderhunter
gipsploaster
glijbaanslierboane
goedhoejd
goede avond iedereenaalk zen goen avend
goochelaarschamateur
goochelenhoohln
gooiensmietn
gootsteenpoempbak
gordijnDrapperieën
gordijnhordiene
goudhoed
goudvinkbloevienke
grap (je) klucht (je)
grappenmakerkluchtigoard
grappigkluchtig
grasgês
grasmaaiergasmasiene
grendel (schuif) sguve
groente tuinlochting
groot glas biere schuute
Grote baksteenMoefe
GruisKurremul
gulzigaardvroedzak

H

haareur
had ikaak
had ikak
hakkentalongs
half afgewerktolf te nèèze
halfbroer / zusterun olve broere / zuster
halfweg't olverwege
halletorenolletorre
halloeijjjj....
halsbandkoljee
halskettingcolié
handremandfring
handtassacosse
handtassjakkosj
hanglampluuster
haringleefhoart
haringoaringk
hartêêrte
heben
heb je het gekregenèi 't hèt
hebtet
heeft over alles en iedereen iets te zeggenmoeial, kallemoeie
heel de tijdheelsan
heel veel (stopwoord) massa's
heel zachtbuugzuuchte
heilbotelibut
helemaalgelehans
helemaalvanéénstens
helling / viaductrampe
hemem
henun
hetut
het belfortd' olletorre
het geeft niet, het maakt niet uitda messan nie
het heeft tijd nodigmet tied en boterhammen
het istis
het is bedriegerij't is kloatvis
het is beter gegeten dan het bed vergeten.'t is beter geeten dan d'bedde vergeten
het is me wat!lichtjes!
het is om zeep' t is no de kloaten
het is tijd dat het gedaan is't is tied da tut is
het toiletden berbak (met e van vet)
het wastwa
hierier
hieriere
HijEm
hijij
hijjé, eij
hij antwoordt gevatje n' is up ze gat nie gevollen
hij hadj'attie (em)
hij is burgerlijk begravenj' is me de bolle begraven
hij is niet goed bij het hoofd't is un olven gedrooiden
hij is niet goed wijsj' is zo zot of ung achterdeure
hij met veel naar het toilet gaanberbakshieter (met e van vet)
hoeoe
hoe laat is het?oe late ist?
hoekliniaalzwee
hondhoengt
hondnoend
hondoend
hondoent
hondendroloendestroent
honderdoendert
hondjenoentje
honingzeeèm
hoofdfreter
hoofdkop
hoor (bvb 'ja hoor') wi
horenoorn
houdenoekden
houtoet
huiskot
huisuus
hununder
hurkenup je nuk zitten

I

ideegedacht
iedereenollemolle
iemandutwien
iemand die iedereen lastig valtkloatzak
iemand die meer op straat loopt dan thuis isstroatkarre
iemand die nooit trakteert op caféschumer
iemand die op café een andermans pint uitdrinktun klikkestekkere
iemand die veel drinktzuuplap
iemand die veel eetfretzak
iemand die veel kan etenDieledelvere
iemand die veinstmuuker
iemand die zich altijd over alles zorgen maaktertefretter
iemend die zijn woorden altijd verdraaid in zijn voordeelmuuletrekker
ietse twa, een twadde
ietsetwa
ik ben'k zien
ik ben klaarkzien gereed
ik ben uitgeputkzin 't hat of
ik denkik peizn
ik hadkaan
ik hou van hem`k zien èm hêêrn
ik hou van joukhoe vn joen
ik kreeg een machteloos gevoel' t sloeg in men kieten
ik moetkmoen
ik toch nietbak' kendoen
ik wilik wiln
in de voormiddagin de nuchtend
in hetin't
in het midden van de straat't olvent de stroote
infanteristzandstuver
Is er iemand iets kwijt?Is ter etwien etwa kwiet?

J

jabeja
ja (in eerste persoon enkelvoud) jaok
ja, toch wel!toetoet!
JacketKoentekletser
jasmijnzèzemiene
jawel, ik heb het gedaanjabakkendoen
jazekermo joat
je denktgie peist
je grijpt ernaast't is an jen rekker
je moet je mond houdenjemoejemuuloekden
jichtkozientjes
jointPit
jointspliff
jongengast
jongenjoeëne
jongenjoengene
jongenknecht (joeng)
jongetjejoentje
jongste kindkakkernest
jongste kind van een gezinhet kakkernest
jouhie
jouwjoen
juffrouwiefrouwe
juffrouwiefrouwtje
juffrouwmamzil
juffrouwtjemamziltjie
julliegieder
julliegiendere
julliejoender
jullie (bez. vnw.) hieder
jurkjeklidje

K

kaalhoofdige't is vulle moane
kaalkopkletskop - gledder
kaarskèse
kaartspeler (slechte) plankierkoorter
kaaskoas
kachelstove
kakakakken
Kalf, LomperikMutten
kamerjasjappon
kamerjaspingwaar
kapperkwaffeur
kapstokportemanto
karnempelkkerremaalk
kasseienkienderkoptjes
kastkasse
katkatte
kauwensjieken
kauwgomsjiekkelitte
kauwgomsjiekolet
keer
kelderkaalder
kermisfoare
kikkerdrilpûtedrek
kind (klein) ukkemetut
kinderenjoenges
kinderwagensiezze
kipkieken
kippenvelkiekevel
klagende, zeurende vrouwzeurpruume
klantenkalanten of cliënten
kleikliete
klein hondjepreutelekker
klein hondjepreutelekkertje
klein kindsnotneuze
Klein mensPernukkel
kleine borstenmugge-tetjes
kleine mensoenderdeurtje
kleingeldklutters
kleingeldnudderienge
kleinigheid / restjekurremulle
kletskousviswuuf
kletskouszeveroare
kletsvriendinzillemoorte
klojokloeffekapper
klompkloeffe
klompkloempe
kloosterzustermasseur
knapsnel
knikkermarbel
knoeierfoefeloare
KnolselderRapsilderie
koelkastfriego
KoetsSiezze
koffiekaffie
koffiekafiie
kolen (groente) kowls
kom eens hierkom u ki riere
kom erafkom ' t erof
kom eropkom 't errip
kom!gow!
konfituurkonfeteure
konijnkeun
konijnepoepkeuneknuttels
kop (om uit te drinken) tasse
kortademigup zen oosem gepakt
koudkoekt
koude koffiekrottezop
kouszokke, koesse
kraagkolle
krabbenscharten
krijgkriegn
kruidendokterne kwakzalver
kruimeltjesmul van zotjies
KruisbesStékelbeijer
kruiwagenkortewagen
kruiwagenpûpegalle
kuitkiete
kus, zoenpieper
kutwijfstroentkarre
kwaaddul
kwaadvies
kwaadspekenvuule muule
kwart voorkart van
kwart voor...kartje vo...
kwartierkart
kwartjekartje
KwikstaartjePeirdewachterje

L

laatste kindachterkommertjie
ladderleeëre
ladet'schof
lampkaplampadeire
lastig onaangename vrouwrijkokere
leukmachtig
leuk / fijnhjeestih
leuk meisjenen upsakee
liefstekeppe
lieveheersbeestjepimpampoentje
lieverdjekeppekientjie
LijkbidderSchreeëmere
lijmkolle
lindebladtetteblad
lmoeilijk mensambettanterik
lollylekstok
loodjesgeweerklakkebusse
lopende neussnotkèse
luiluuzig
luiaardluuszak
LuiaardLuuzevangere
luidloewe
luierikleegoard
luikenfentenélen
luisterenluustern
luisterenurten
luisterklemsuukertje

M

maanstonden hebbende roje vlagge hangt uut
maarmo
maar allémo gow zeg
maar jamoja
maar neenbenink
mag ikmeuguk
mager iemandun spiendemuus
mager persoondeurejoger
makenmoaken
makenmoakn
manvint
mannelijke trouwkledijkoentenkletser
mantelpalto
masturberenme zen flute spelen
masturberenoftrekken
MeikeverMeulenoare
meikevermeulnoare
meisjemeisjoenk
meisjemeistjie
meisjemokke
melkmaalk
melkmolk
memmenmemmen
merelmèreloare
mesthoopmeszoate
met veel ophefte ne gin avanse
metermareine
mijmien
mijnmien
mijnmienen
mijn schatme schietteboone
min of meerolf en olf
min of meerolvelienge
mis, verkeerskoentekraafs
misdienaarkarrol
misdienaarmessedienere
miskleunkloefenoenkel
moed hebbenkorooze ên
moedermoedere
moedermoedr
MoederdierMoere
moeilijk mensambetanterik
moetmoe
moetenmoetn
molenmeujlen
mondmoengd; ook: breefel
mondmuule
mooischône
mooie vrouwsnelle puppe
mooipratergatlèkker
morsenkwanseln
mosselenmussels
muggengeheugenmuhheheheuhn
muismuus
muskaatnootneujte beschoade
mussenjongbloatepoeper
mutsmutse

N

naarnoa
naar daarolgunter
naar hetnat
naar het schijntvan oaren zeggn
naar mijn meningtitmi
naastneffest
naastnevens
NachtkledijKapoote
namiddagachternoene
natuurlijkvanzeneigens
nauwgezette (pezewever) peejzeweewver
NavelBuukepitje
navelbuukepitjie
nederlanderollandere of koaskop
neebêneën
Nee ik doe het nietNink, doen da nie
neefkozzen
nergensnieverst
neusgorre
nietnie
nietsnieks / niemendolle
nietsnutlanterfanter
nieuwjaarnievjoar
nieuwsgierigkuurjeus
nieuwsgierigsnufgorre
nieuwsgierige / pottekijkerkuurjeuzeneuze
niksdoenerwietlawoj
nochtanspertangs
nonmasseur
nonnunne
non (St Vincentius) papnunne
non (vrouwelijke geestelijke) masseur
nonkelnoenkel
nonsenskloatvis
noodstopcoutfrein
nummerplaatplakke

O

och herewallère
ocharmeochjère
omdat dieomdatie
omgekeerd- tegengesteldkoentekraafs
omvervallen, omslaanomklooien
onderoengder
onderbroekcolleson
onderbroekkallesong
onderbroekkollesong
ondeugende meidrosse
ongeduldigvan un oaze gepoept
ongeveer ...azo un ...
onozelaartjoeten; charlattang
onozelaartoartekloi ook : tjoeten
onozele vrouwkienekolle; ook : kalle
onsoes
ons, onzeus, uze
ontbijtzjistekakkere
onwerendunderen en duveljagen
onzeoezn
onze-lieve-heerbeestjepimpampoentje
opip
op zoekan't zoekn
OpdirkenTuttematooien
Open wondeGabbe
opgeklopt eiwitschuum van scheetn
opruimenschommelen
opruimenschommln
opschepperblageur
oudoekd
overalvan ensentens
overdreven dikslèkkevet
overgeven / brakenspuuhn
overhooptop over kloaten
overjaspardessu

P

paalstoake, poale
paardenbloempisseblomme
pannekoekjettekoke
pantoffelsluffer
papegaaipapehooje
parkietlukken
pastoorpaster
pennenzakposjitte
peperkoekoastkamse espe
peperkoeksteenbrugs hespe
peperkoekSteenbrugse toespieze
peperkoekzoetekoeke
pessimistazienpisser
petklakke
petklakstje
petekindville
peterparêên
pietje preciespeezewever
pijn doenzeere doen
pijppuupe
pinkkèèstje
Pinwaarpinwaar
pit (van een vrucht) karnalle
pit van een kers of kriekkarnalle
plaatsplekke
plantrekkerkarrootetrekker
plantrekkerkarroowtetrekker
plassenpiesen
plassenpissen
plassenzeeken
plat brugsgroen Brugs
pleinpling
plezierleute
pluimpluume
podoekt
politiede flieken
PookKotteroare
potloodkrijong
potloodscherperslieper
praatjesmakerne leutereir
praatjesmakertoenge va lintjes
pratenklappen
preipareie
preipret
prentjezantje
pruikparruuke
pruimensjieken
prutserviggeloare

R

raamruute
radioradjo
rafels - rafelenfluzels - fluzelen
rammelaarklutterspoan
rammelenruttelen
rammelingsmêrienge
rammelingtroetelinge
razendsnelzo zeer of kieken
receptrecette
reclameurrutteloare
reflectorkatooge
regenworm / piertetting
remfring
remmenfringen
rennerkoereur
restjesgruuzemuuze
reukwateroede-kollonje
richtingsaanwijzerclianteur
rieten booschappenmand (=paander) poander
rijreke
rijbewijsriebewies
rijkelijk (leven) bree veertiene
rijkswachtbroertjies va liefde
roddelachterklap
roddelaar (ster) j'eet (z'eet) e vuule muule vu
rokensmoaren
rokentuffen
rolluiklattestoar, persjinne
rolluikpersienne
rommelbrol
rondslenterenroendtjolen
ruiker (tje) boeket (je)
RuziemakerLirtjestokere

S

samentegoare
samentoope
samentoowpe
schaamlippenpreute
scharenslijperschèresliep
schatjekeppe
schatjekeppedoze
schatjemokstje
scheldwoord voor vrouwherre
schijnheiligetôttetrekker; muletrekker
schoenschoe
schoenveterriekoârde
schoenzoolschoezeule
schommeltoekter
schommeltoeter
schommelentoetteren
schommelen op schommeltoekteren
schoorsteenkave
schoorsteenschouwe
schopschup
schopschuppe
schoteltjepatèle
schoteltjescheuteltie
schouderdoekneujsdoek (neusdoek)
schrijvenschrieven
schroevendraaiertoernavies
seringenzeezemienen
sjaalsjarpe
slaapkleedslapkapote
slabbetjebavette
slagerbeenhouwere
slakslèkke
slapenmaffen
slecht gedaanolf zen gat
slenterentsjolen
sleutelsloowter
slipjaspitallère of koentekletser
slippersletse
sluwuutgezeekt
smakkensmekken
smeerlap' tis en zeikere
smeerlapsmèrlap
smeerlap (viezerik) reuwlienk
smijtensmietn
smoutsmoet
sneetjeschalle
snoepspekke
snoepenspekken
snoepjespekke
sofacanapé
sokkoesse
speelvogelmoaspot
spiegelspegele
spinkobbe
sporen (waar treins op rijden) rils
sprekenklappen
SprokkelhoutTakkelienge
sprot, schardijnscharding
spuitpiekeure
staartkodde
stadhuisstaduus
stadswalveste
stationstoasie
steptrottienitte
sterk zijn / wordenkloek stoan
stoeprandbordeure
stofferhandbustel
StofjasSchabbe
stommerikkloefe; kloefenoenkel
stoort het nietpasant t'niet
stopcontactprieze
storend persoojbeuzak
storend persoonambetangterik
straatstroate
strijkboutstriekiezer
struikelensubbelen
sullabbekakker / koekelul

T

tabaktoeubak
taskabba
tegendraadskoentekraafs
tegendraadstehentsjok
tegensprekenruttelen
tegenwerkendobstinoatig
telefoontelefong
temelaartrunte / truntekoese
ten eindetèndent
tevergeefsk
tienermusel noch vis
TijdTied
tijdtiet
tijmtimoen
tocholgeliek
toch niet / toch welndoet / toet toet
tochttrek
toentongs
toen iktoen dak
toeterteuter
toezichterde suuf (surveillant)
tontunne
tonentoohen
torentorre
tot de naaste familie behoreneigenrechtswèirt
tot strakstoe toene
totdattegen da
trapladderleire
tredenterten
treintring
treuzelaarslampamper
treuzelaartrutseloare
treuzelenparlesanten
treuzelentrutselen
troep (hoop rommel) santeboetiek; ook : annetjesnest
troetelkindjekeppekientje
Truiplover
truttemiekalle
tuinhuisjetuunuustsen
tv-seriefuijetong
tweetwi

U

uiluul
uitpluizerpezewever
urinepiepie
urinoirpiscine
uurwerkhorloge

V

vadervoadere
vadervoadr
vaginakerf
vaginakerf, voere, preute
vaginapreute
vaginatrutte
valstotetrekker
vals spelenzeuren
valsspelerzeurlap of zeurpot
vanva
van her naar der gaantjoolen
van hier tot gindervanèssen tèns
varkenzwien
varkenskopzwienemuule
vechtenbatteren
veel etenfretten
veel plezierde leute
veelvraatfretzak
velgenzanten
vensterruute
venster boven de deurupperlucht
vensterbankveisterkassieng
vensterbankkassienne
vensterblindblaveteure
vensterluikfentenele
vensterraamrûte
ventielsoepappe
verdommede djue
verdommemail
verkeerdkoente-keraafs
verleiderflikflooier
verlofkonzjee
vermoeidmoewe
verouderd kinderpakbarbateuze
VERSCHILLENDETE FRENTE
verstoppertje spelenwegstekertje spelen
verwarmingsjoffaazje
verzamelenvergoaren
verzekeringverassuranse
veterriekoarde
vieskiezig
viezerikkiessak
viezerikkissak
vijfvuuve
vijf centiemen'nolve klute
vijgfiege
vijgfietematrul
Vlaanderende Vloanders
VLIEGENRAAMZALOEZIE
VlinderdasOerejagertje
vodslonze
vodslunse
voetenpoten
voetpadplankier
vogelveugel
vogeljong maar nog zonder pluimenblutsekakkere
volgende weeknoste weeke
volledig miskoenteverkeird
voor grof geld spelentuuschen
voormiddag's ornoens
voormiddagvo de noen
voortuintje't voarland
vorkfersette
vork (eetgerief) forsette
vrachtwagenkabiong
vretenfretten
vriendmoat
vriendmotje of moat
vriendenmôatn
vrouwvrowe
vrouwwuuf
vrouwwuuf, vromens
vrouw (oneerbiedig) wuuf
vrouw die veel naar het toilet moetpiskoesse
vrouw die veel praatkeikelette
vrouwelijke geestelijkenunne, masseur
vrouwenborsttette
vuilaardvuulzak
vuilaard, slordigaardreulink
vuile tongschortevullebeuter
vuilerikmoospot
vuilniswagenvuulkarre
vuistvuste

W

wachtenwachtn
warempelmezienke
wasteilbassing
wasteil, zwembadbassing
watwa
wat is er?waddister?
wat zeg je? of wat bedoel je?wadde?
waterkruikpulle
wauw!nie geweune!
wc`t vertrek, 't schiethuus
we gaan voetballenme goan gon sjotten
we hebbenwen
weduweweejwe
weduwenaarweejwoare
weggaanweggoan
wegjewehele
weidebilk
weinigletter
welgesteld famielielidsuukernoenkel, suukertante
wenenblèten
wenenkrieschgen
wenenschremen
wenerblètzak
wentelteefklakoart
werd hijwerdtie
werkenvroeten
wijmiender
wijwiendere
wij en zijwieder en zieder
witlofsjiekongs
witloof met kaas en hamzwiene
wolsjette
WoonwagenbewonerBoweemer
woonwagenbewoner (zigeuner) karrikoow
wormtettieng
wortelfriekkoo
wortelkarroowte

Z

zaagkouszeveresse
zaagkouszèverkousse
zacht snoepgoednunnebille
zachte tweekleurige (wit en rood) snoepnunnebille
zadel (fiets-) zoate
zadel (fiets) zolle
zakjezakstjie
zaklamppiellucht, taslampe, piellampe
zalfzolve
ze is stevig gevormdz'is goed van oaren en poaten gedroaid
zeezjé
zeemvelzèèm
zeerstief
zegdenzeeden
zegdenzeiën
zeijenzeiden
zeurentrunten, memm
zeurkoustrunte
zeurkouszurkeltrutte
zeurpietzoage
zeveraarklutser
zeveraarzagevint; ook: zèveroare
zich amuserenzen eigen jeunen
zich goed voelenzen eigen genêren
zij (mv) ziender
zijn zien
zijnzien
zin hebbengoest en of ook goestienge én
zoazo
zo'nzukke
zoalsgelik
zoalslik
zoenentotten
zoetzoeëte
zolderdilte
zonderzoender
zonderzondre
zoonzeune
zouzoe
zoutzoekt
zuigenlurken
zuipenzuupen
zure snoepmuuletrekker
zuszuster
zuur snoepjemuuletrekker
zuurpruimpis vinaigre
zuurpruimzurkelfiehe
zuurpruimzurkeltrutte, zurkelmuis
zwerverklosjaar
Zwijg!Oekt je mule! of zwiegt
zwijgen! (bevel) muulletoe!
zwijgen! (bevel) oed je kleppe!
zwijgen! (bevel) oed jen brefel!

21 opmerkingen

 1. 't zien ol koenten : uit het frans -'t zijn alles contes (vertelseltjes)
 2. *dadel (fiettematrulle) :ook voor een vrouw ietwat simpel van geest
 3. .
 4. De o kan ik niet fonetisch weergeven.
 5. Kwoaren antieden thuus. (Ik was op tijd thuis)
 6. Niet meer in gebruik, maar wij hadden thuis in de tijd één biro! En ja, het was er één van BIC!
 7. Stamt
 8. `Ie was schoane gepatèèld wi` dwz Hij was lelijk toegetakeld. Wordt ook gebruikt voor iemand die stomdronken is.
 9. asterzak
 10. brand.
 11. e
 12. een gierigaard heeft nooit genoeg = 'n duvelszak grakt nooit gevuld
 13. es?
 14. komt van
 15. metten.
 16. n
 17. onk