Brechts

Dialecten > Antwerpen > Brechts

Brechts bevat 21 gezegden, 415 woorden en 1 opmerkingen. Alle woorden zijn toegevoegd door onze bezoekers.

PDFLog in

21 gezegden

alles opgesoupeerd hebbenoep ne schuppesteel zitten
als alles misloopthet droait allemoal in de soep
amai, dat is strafamai men woar
dat is er overdas meij zen haor
dat zal niet gebeurentege ouw klwoate
een vrouw die goed voorzien is van borsten en benendiej is goe verzien van woare en pwoate
ergens afvallener af totteren
goed gek zijnzoew zot as een achterdeur
het aan zijn been hebbenhij heget spek aoan zen klwoate
het hebben zittenhij hegget aon zennen tutter
iemand die het hoog in zijn bol heeftstront wie hee me geschete
iemand die zich beter voordoet dan hij isstront wie hee me geschete
iemand te grazen nemenem bij z'n klwoate hemme
ik heb hongermijnen beir grolt
ik versta er niets van'k verston der de balle van
ik versta er niets van'k verstonder de ballle van
niet allemaal op een rijtje hebbengij zijdop auwe kop gevalle zeker
niet goed wijs zijngij vangt zeker
seffens is er ruziesebiet edde petijte mej ambras
van iemand die lelijk kijkt of slecht gezind isgij he stront gefret zeker
zich weren als een duivel in een wijwatervatas nen duvel in een weijwoatervat

415 woorden

's morgenssmeireges

A

aanbrandenaonbraande
aardoart
aardappelloofpetijtelwoaf
agentchendeirm
alarmaleirm
almanacallemenak
almanakallemenak
AntwerpenAantweirepe
armeirm
armeneireme
autoottau
autocarottebus
autogasotaugeis
autostradeottostrade

B

banaanbenoan
bandbaand
bankbaank
bareelberjeel
beeldbeld
beestbjest
Behatettezak
bejaardenhomeouwmannekeshuis
bejaardentehuisouwmannekeshuis
ben (ik ben) ik zen
ben (wie ben ik ) wie zennekik
benzinenaft
besjesbizemkes
beu (ik ben het beu) buij (ik zent buij)
bezoekbezuuk
bhtettezak
bidprentjedwoadsbeleke
biefstukbufsteek
bladerenbloajere
blauwblaaw
boekentasboekezak
boekjeboekske
bokboek
bomboem
boombwoam
boorbwoar
bordtelwoar
borstelbeurstel
boterhambotram
BrechtBracht
BrechtenaarBragse
BrechtsBrags
briefomslagamvlop
broekjebroekske
broeksriembroeksembaand
brommerbroemer
broodbrwoad
broodjebrwoeike
bureauburauw
bureauberauw

C

cacaokakkejouw
chaffeurcheffuir
chocoladesjoclat
clownkloon
compressorkoempresseur
condoomkapoot
corsetkersej
creme glassekreim gelas

D

darmendeireme
datdei
de dieden dieje
deeldjeil
dekensuizie
dekselscheel
delendieilen
denkendènke
dennenappelprop
ditdees
dokterdoktoor
doordeur
doosdwoas
doos(je)dwoas(eke)
doosjedwoaseke
doosopeneropendoender
driedrei
duimspijker (punaise) pinees

E

eennen
egelpinegel
eiaai
eierkoekaaierekoek
eksterakster
elektriciteitspaalelentrikenpoal
enveloppeoemslag
enveloppeamvlop
erf (het) de weirft
erfenisijrefenis
ergeirch
erwteneirte
evenefkes
everzwijnwild veireke

F

fabriekfebrik
februarifebrewoariej
fietspadvlauwweg
fietszadelvlauwzaol
filmfillem
fopspeentutter
fotofotauw
foto (portret) pertret
framboosframbwoas
frittenpetijtefrut

G

gareelgrjeil
gareelgerjeil
garnaalgeirnoot
gasgeis
gaskachelgeisstoof
gazetgezet
gedacht (van denken)gedoucht
geestgjeist
geleizjelaai
geloofgeloif
geweestgewist
gezichtbakkes
gij zijtge z
gij- hijeum
goedguj
goedenavondgujebnaovent
goedendaggujendag
goedkeurengoekeure
gordijngeurdijn
gordijngerdijn
graatgroat
gradengroaden
gratisveurniet
groengruun
grommengrollen

H

haardeird
handhaand
handenpwoate
haringeiring
heefthemme
hemdhem
hespheps
hij heeft gezegdhij é gezee
hoeoew
Hollanderholaander
hoogwoag
houdenouwe

I

ietsiet
ijscremekreimgelasse
ikikke
ik benik zen
ik benkzen
interessantintresaant

J

januarijanneworiej
juistjust
julliegeulle

K

kaarskeske
kaarskensproccessiekeskespressesiej
kaartjekortje
kaaskeis
kalenderallemenak
kamerkoamer
kaneelkanjeil
karkeir
karwielkeirrewiel
kastkas
kauwenknawe
kauwgomtutterfrut
keerborstelkeirbuistel
kikkerpuit
kilokilew
kipkieke
kipwagenkipbak
klaarkleir
klein kindkinneke
knoopknop
knoopsgatknopsgat
knuppelklippel
koekuj
koeienweidekujjewaai
koekjekoekske
koffiekoffiej
koffiekofiej
komkommerkoemkoemer
kommerkoemer
konijnknijn
koningkeunning
koordkwoar
kopkoem
kraamkroam
kraankroan
krantkraant- gezet
krantenwinkelgezettewinkel
kruisbeeldkruisbeld
kruiwagenkreugel
kuikenkieke

L

laagljeig
lamplaamp
lomploemp
loodlwoad
luierpisdoek

M

maandenmeunde
maandverbandvoddenbaand
maartmeirt
machinemechien
mademoai
mandmaant
mandmaand
margarinemagrin
marktmert
masker (mombakkes) mondbakkes
mayonnaisemajeneis
MeerMeir
MeerleMjel
meestermjester
meimaai
meikervermaaikever
meisjemeiske
melkmellek
mensmees
mensenmeense
menstruerenmet de vodde staan
mesjemeske
mestkarmeskeir
metmeij
miermuzaaike
mikromikrauw
misdienaarkeskespisser
misdienaarmisdinder
miseriemiseriej
moemuug
moermeuier
moestmust
moetenmutte
molenmeule
mutspots

N

naaldnold
navelnaegelenbuik
nestelnistel
nietnie
nieuwjaarniwjoar
nieuwsniws
nieuwsnuws
nijptangneptang
nooitnwoat
nunaaw

O

ogenwoage
oliefantoliejfaant
olifantoliejfaant
onozelaaronwoezeleir
onsoos
ons- onzeoons- oonze
oorwoar
opmerkingoepmijrekking
opnieuwoepnief
opsmerenoepsmeire
opzijoepzeij
orgeleurgel
oudjaaroujoar

P

paardenbloempisbloem
paarspeers
paaseierenpoasaiere
paasklokkenklokke van Rwoame
paaskuikenpoaskieke
paneelpanjiel
parkpeirk
pastoorpestwoar
pastoorpestoir
patekepatejke
peenpej
perenboompeirenbwoam
petroleumpetrol
pijn (zeer) zjeir
pistoletpistelej
plaatspluits
plankjeplangeske
platenspelerploatendroaier
plezantplezaant
pluimpjepluimeke
poederpeujer
pomppoemp
poortpwoart
pootpwoat
portretpertret
potjepotteke
potloodpotlwoad
prentjebeleke
punaisepineis

R

raadselrotsel
rabarberrebeireber
radiatorradiateur
radioradiauw
regenr
regenenregere
RijkevorselVeussel
rode bessenrwoai bizemen
roereiruuraai
roomrwoam

S

salamipepersesies
saluutseluj
sandwichzaandwich
scheidenschiejen
schermschijrem
scherpscheirp
schommeltouter
schooltaskezzak
Schotenschwoate
schroevendraaierturnevies
serreseer
Sint LenaartsSint Lenders
slaoliefijnoliej
slootslwoat
snoepje (een) ne pik
snotneussnottepiet
snuitensnutten
spaakspjeik
speekseltuf
speelgoedspelgoed
speeltjesspelgoed
spekentuffe
spekuloosspikkeloasiej
spelenspeule
spijkernoagel
spin (een) ne spinnekop
spinaziespineuziej
spittenspoaie
spugenspjeike
stamineestameneij
stampstaamp
stationstoasiej
stekelbesknoesel
steptrottinet
stickerplakker
strandstraand
styllostift

T

taarttoert
tandtaant
tantetaante
teentjen
teentjein
televisietellevies
terugtrug
theelepelteijlepel
toekomsttoewkoemst
tomatentematte
toneeltonjel
tonentwoane
tongtoeng
toutje springenkwoareke spring
trompettroempet
truitruij
tubetuup
tweetwieje
tweeduiendtwiejduzend

V

van voren-vooraanvanveur
varkenveireke
varkenspootveirekespwoat
veelveul
veertigfjeirtig
velovlauw
vensterveenster
verbandplakker
vergiettemst
vergiettrisej
vergiettrissej
vergiettrizej
vervoervervuur
verzorgenverzeurgen
vierkantvirkaant
vijftienveftien
vindenveine
vlaaivloai
VlaamsVloms
Vlaamse gaai (vogel)rotzak
vleermuisflerremuis
voerenvuren
voorveur
voorhamerveurhoamer
voort gaanveurt goan
vorkverket
vorkveurk
vrachtauto (kamion) kabion
vretenfrète
vriendvrint
vroegvruug

W

wachtenwochte
wandelenwaandele
warmweirm
warmwijrm
weidewaai
werkenweireke
werktaskabas
werkvestjekeel- keltje
werkvestjezip
wespweps
wij zijnweulli zen
wij- zij- julliezeulle
wordenweurre
wordenwérre
worstweust
worstwuist
worstenbroodweustebrwoad
wortelstomppejkesstoemp
wroetenvrute
WuustwezelWezel

Z

zaaienzoaie
zeepzjeip
zegden(ze)zije ze
zei hijzeet em
zeikenzaaike
zetelzeurreg
zeventigsefetig
zeveraarzjeivereir
zeverenzjijvere
zien (wat zie ik ) wa zinnekik
zijzeulie
zoekenzuuke
zoekenzuke
zoetzuut
zwartzweirt

1 opmerkingen

  1. Ik ben de laatste jaren nogal dikwijls aanwezig op vergaderingen waar mensen van verschillende dorpen zijn. Dikwijls wordt ik erop gewezen dat mijn dialect heel
    grappig is om naar te luisteren. En daar ben ik best tevreden mee!
    Ik zen de leste joare nogal dikkels oanwezig oep vergoaderinge woar meese van
    verschillende deurpe zen. Dikkels weur ik eroep geweze da mijn toaltje hjeel plezaant is oem nor te luistere. En doar zennekik best tevrede mej!