Brakels

Dialecten > Oost-Vlaanderen > Brakels

Brakels wordt gesproken in Oost Vlaanderen, BE. (Dit is niet het Brakels uit Gelderland, NL.) Brakels bevat 206 gezegden, 1182 woorden en 1 opmerkingen. Alle woorden zijn toegevoegd door onze bezoekers.

PDFLog in

206 gezegden

achteruit gaanhij goat mee zijnen deissel noar Lessen
afscheidsfeest van vrijgezellen bestaanbroek verbrand' n
afzienzijn peere zien
als hij / zij geen bezoek brengt, is zijn zaakwie danie komt moe nie kierjn'
als twee druppels water zijn vaderzijn voare gescheet'n en gespouen
altijd goedwènter è zomer goed
bang zijnmee een èj zit'n
begroeting bij regenèjst ou schuld dat reen't?
binnen afzienbare tijdoe lètter dat vurt ès
Boven zijn stand levenuger kakken dan da zij gat stoat
buiten adem zijnop zijn aosem tèrten, buit'n oasem zijn, tèn aosem zijn
daar kan ik inkomendor zook mij e gedaagt keune van moaken
dag vriendè banane
dagen aan een stuk dronken zijnin zijn noveen zijn
dat had ik niet van hem / haar verwachtkoot ter vazeleev'n nie iejn gezien
dat inzicht heeft hij niettda wezen eetij niet
dat is de redentès vandor dat komt
dat spreekt vanzelfda voijgt zijn gat zonder papier
dat zal hem nooit overkomentan vliegt ter een eekstere al schittterend uit zij gat
de bevalling is voor heel binnekortze lupt op eur lèste
de liefde bedrijvenpoepn, vogeln
de moeite niet waard't ès t'onuuzel om oan d'innen te brokkeln
de nek overtfaas aaf
deze persoon is beter te mijdenge meugt non ou kère nie èn
diepgaande gedachte die men tegen iemand vertelt die gewetenslast heeft van een recent dronkenschaptzaa nen duu' n nie veure val' n
dom zijnvan nen ezel geet'n èn
dorstige kinderen sussen (mits geen drank vooradig of te duur) ètte dujst goa nor Blujst, der ès ee oonse en ij it Fideelke èn ij piest van ier tot iejn ou keelke
durf het risico niet nementuirtn't mij nie avontuurn'
een heel magere vrouwde duud van Ieper op gitteputen
een nietsnut die men tolereertwor ons Irre zij goedeeten in steekt
een nietszeggend einde (van film) tstopt gelijk een mande zonder gat
een rammeling krijgen'n hoaveringe krijgn
emotieloos iemandij weet vaveurn nie dattij vannagter leeft
en dikke buik hebbennen helme onder zijn klirn, een puiste op zijn buik, een kuipe op èn
en wat dan nog?en tuuns?
er staat daar veel rommelder stoat dor tin en tander
er zijn er minder mooieder ès a op slegter papier geschreevn
fier zijnin zijnen fleurik terten
ga even zittenzèt ou' n vijve
ga je mij niet horen vertellenmij nie uuren zèn
gedane zaken hebben geen keeroo mijn tante kluut'n haad, twaas mijn noonkel
geen zaken mee hebbengiejn affirns mee èn
gokkennor sloan gelèk nen blen' nor 'n aaij
grote afstandne gillen ènd
grote eigendunkuug iejn zijn stère
hard tekeer gaanpieloonk geen
heel erg domzuu dom as een achterdeure, zuu dom ast pert van Krituus
heel kleine persooneen ant grutter danne verk' n
heel kleine persoonij eet een lirre vandoen om iejn ee verke zij gat te kijk'n
heel luite lui om zijn kluut'n op tèffen
heel sterk zijnmaagte gelijk e pert
heel vlugop nen ik ennegij
helemaal herbeginnenbegiejn vaveurn' aaf on
het blijft maar regenen' t reent, ' t zeent, de boern wèrn nat van ier tot iejn de stat
het geeft niet, maakt niets uit' t en massant niet
het is al goedtès allenga goe
Het kan me allemaal niet meer schelenze kunne mijn kluutn kuisen
het kan me niet schelent'ka mij nie verschiejln'
het lawaai van een varken in doodstrijdhet verk'n keelt
het lukt niet't droujt vierkant
het ontroerd mijtpakt mij
het spel zit aan de wagentzit ter bovenorms op
het spel zit op de wagen't es gènk
het staat er vol vantès ter va vergeev'n
het steekt goed in elkaartzit fijn inien
het steekt mij erg tegen't sal mij nen éwen n'ond verlié'n
het zal wel lukkenne mènke goa wè
hij blijft een moederskindij èngt nog oan zij moejers rok'n
hij doet veel geld opij smijt ze buitn'
hij doet veel geld ophij eed an ol in zen hand
hij heeft een belangrijke positietès nen uun
hij heeft een scheet gelatenij ee gelost
hij heeft een spitse (scherpe) neusij ee ne neuze om een bruud te snijn
hij heeft geblunderdij ee ne kader afgewèrkt
hij heeft het karakter van zijn vaderij ee een orke nor zij vorke
hij heeft iets voor gehadij ee ne stuut teegekomn
Hij heeft me beledigdIj eet in mijn roape gescheten
Hij heeft niet lang meer te levenzijn roape es verre gescheld
hij heeft niets opgstoken in de schoolij ee nor de schoole geweest binst de speeltijd
hij is echt zoals zijn vadertis ém gescheetn n gespau_n
hij is enkel op winstbejag uitij zoo zijn n'èn moejer verkuup'n
hij is er van overtuigdij eet goedop
hij is erg bezweettzwit va zijn klutn lupt zijn veurhufd omuge
hij is gestorvenij ee zijne kop gelèjt
hij is heel slecht gezindij ès a zu vies as ui verk'n
hij is niet goed wijsder ès iet los in zijn bovenkoamer
hij is ontslagenij ee zijn boonk haad
hij is te goedgelovigij geluuft zeker nog in klaus
hij is zichzelf tegengekomenij ee ne loo g'had
hij kan het vergetenij kan teragter fluit'n
hij krabbelt terugij trekt zijne stert iejn
hij liegt met overtuigingij liegt dat' gedrukt stoat
hij ligt op stervenij liejgt op zij lèste
hij luistert niett'ès giejn zèn' oan
hij slaaptij liejgt op zijn zomerzijje
hij staat machteloosy ès on an'n en voe'tn gebon'
hij was gevallen.Ij loagt mee zijn kluutn omuuge.
hij weet niet betervan een biervat kunde ginnen wijn tap'n
hij wordt de les gepeldij krijgt zijn zoaleggiet
hij zal dit niet ongestraft doenij ès uk nog nie tènden mee leev'n
hij zal eeuwig vrijgezel blijvenij za opgon veur zoat
hij zal nog wel van gedacht veranderenij za wè nog zijn kèrre kirn'
hij zette grote ogen opzijn uugn puilden uit
hij ziet het niet meer zittenij wee van gin èjt pijle moaken
hou je goedèt ou kloek
iemand die het er zich tijdens zijn leven van neemtde diene za nie mir moet'n weerekirren
iemand die mensen tegen elkaar ophitstij zoo twie stiejnnen de vègt'n
iemand die zaagtey é ter were goe af
iemand scheldend op zijn plaats zettenzijn zoaleggiet geev'n
iets aan zijn hart hebbeniet oan zijne motuir èn
iets ernstig (niet plezant) voorgehadne post pak'n
iets gaan halenaagter iet goan
iets verbloemd uitleggender nen drouj oan geeen
iets zich ontzeggen, met veel moeiteverstervinge doen
ik ben nieuwsgierigkgee mij vrij
Ik doe nochtans mijn bestik doe pertenk mijn devurn
ik had het wel gedacht'kod wej gepejsd
Ik heb er genoeg van.'k hère genoeg van
ik heb vandaag nog niets zinnigs gedaankè vandoage nog niet duud gedoan
ik ken hem nietkanne nie tuis brin'g
ik kom er niet zo vaaktès ut de laaite vur mij
ik mag er niet aan denkenkzoot nie giejrn gedrumd èn
in het gelid lopenint garil luupn'
in het geniepin' duik
in je dromenmij gat gescheetn en alleeloeja gezoongn
in verlegenheid gebracht wordenin affronten vallen
in verwachting zijniejn posisie zijn
in zwijm vallenva zij zelve goan
indien hij kon herbeginnenoottij kun' erdoen
je kan er niet op rekenenge kunt ter ginne stoat op moak'n
je kunt het niet vattenge zijn't nie wijs
je moet er maar op komen"c'est l'oeil qui faut" zèjt de woale
je moet je gedragenge moet ou voen'
je moet mij niets wijsmakenge moet mij gjien muil'n lir'n trèk'n
je zou ze niet willen benaderenge zoot ter mee gin tènge wiln nor pakken
je zult het nooit wetenge ziejln't vazeleven nie klap'n
kaartterm: klaveren is troefklavers: kappers zijn geen groavers
kan het goed aan boord leggent'ès ne fijn'
KijvenOu kin afrolln
laar ons eens drinken (tegen cafébaas) sprinkt op ou vat
laat me met rustloat mijn hujfd greust
lekkerstet bèjste vant vèrkn'
maat voor nietsschete in een flèse
met de voeten eerst geborenomgekirt afgetrok'n
met geduld komt het wel in ordenond zijne stèst komter uuk en ij ènkt vanagter
met veel omhaalveel vijven en zèjssen
met veel poehaveel vijven en zèjssen
met volwassen kinderen heb je meer kopzorgen dan met kleineklène kadeeen, klen mizerie, gruute kadeeen, gruute mizerie
mijn hoofd staat er niet naarmijne kop stoat ter nie op
mis zijnverkirt op èn
misdeeld zijneen èjten bakkuis èn
naar de toekomst toeoe lètter dat vurt ès
neem daar een voorbeeld aanspiegelt ou doar oan
net op tijdzuust intijds
niet hoogmoedig zijnge meugt noojt zèjn fontijnse, ken drinke van ou woater niet
niet overdrijvenzie da nien' valt
niks aantrekken van maanstondenne goeje koereur rijdt dur alle were
om het even wieof woarn't de keuning
ooit zal de waarheid aan het licht komende woarijt komt uit a moest'n de kroun uitbrin'
pas er van opoet ter ou van
pekzwartzuu zwart as mollekies kluut' n
plus minusalf een alf gelijk de mort in Broakel
siesta nemenne kiejr afkaap'n
slag in het gezichtpirre op ou muile
slecht weerin Poarik zit'n ze weer zonder weere
snap je het?zijde mee?
steek het in uw zakkenwilt iene moale steeken
terugkerenvos omdraun'
teveel uitgegeven, faillietover zijn toonge gescheet'n
tis hard aan het vriezenzult lange moeten doavern om worme te krijgen
totaal belachelijktès zuu onnuuzel at gruut ès
totaal niet op de hoogte zijnvan toet'n of bloazen weet'n
totaal van de wijsvant lamgods gesleen
trek het je niet aanvoagt ter ou kluutn on
twee keer nikseen schete iejn een flesse
uit mijn wegvan mijn erf
uitvoerenmé de vélo rij-jn
van die streekvan die kant'n
van het zelfde laken een broekvan de wirgoa
van zijn stokje gaankoalig valn'
veel plezier gewenst' t amuzement
veel praatjes makenveel toepee op èn
veel streken hebbenveel bestènk on zij gat
vind je het leuk?geneerd' ou ewat?
vind je het leuk?Jon d'ou 'n bitse?
voor 'n habbekratsvur 'n puute shètkezzen
voor het overigevuust van de rèste
wat een hopeloos iemandwoar da ons iere zèn goe teeten îstikt
Wat een slappe / flauwe koffie.Der zit ne man in de kafie.
wat ga je nemen / drinken, nor wa goaje goan?
we doen vreselijk goed ons bestwe doen graulèk ons tevuren!
wees geduldigwaagt oun' tijd af
weet niet meer hoelang geledenkan d'n tijd ne mir zèn
wie had dat ooit gedachtwie oo dat vazeleven gepjèst
ze bedriegt haar manze zèt em uurns
ze heeft zijn geld afgetroggeldzee dèm goe gepluim't
ze is mooize maater zijn
ze is ongewenst zwangerz'ès bedrôôn geweest
ze is overspannenze stoat over euren neur
ziek zijnnie in zijn oak zijn
zij ziet er nog goed uitzès nog perteg
zijn einde is in zichtij got nie lenge ne mir trek' n
zijn uitspraken worden zwakzijn toater wert dunne
zijn woord niet gehoudenzij woord geet'n
zoals afgesprokengelijk daamme gezèjt en
zoals je wiltkom voe voelee, zaai 't ij de woale

1182 woorden

A

aalvatzikstik
aanoan
aangekomen (in gewicht) vervètten
aangetekende zendingrecommandé
aangetekende zendingverweggistan
aankomstarrivee
aanstellersklèn joongs onderien
aanstippenmarkeern'
aardappelenpators
aardbeiiarebeze
aardbeienerebeez' n
aardeerde
aardwormsleike
aardworm of piernen teek
aarzelentwijfeln--treuzeln
administratiepapierderije
afblaffeneen snabe èn een beete
afrijzersleerboane
afsnauwenneus aafbijt' n
afspanninguitbuildinge
akkerland
alaamalom
AllerheiligenAnderaeiligen
allochtoonne vremdn
alternatievelingschou man
alzheimeriejn en uit klap'n
amandelenamandels
ambtenaarministerieman
ampermeruize
ampermee ruize
analfabeetnie gelèterd
anderzijdsvand'nanderekant
andijvieandieve
anekdoterote
anekdotestuut
antiroestverfruu miene
antiroestverf (rode menie) ruu miene
appelboomapelpote
appelmoesapeltrut
arbeidslameur, labeur, krevoasse
arbeidertravooman
arbeider (in zware industrie) travooman
armbandbrasselee
asaasse
assenbaksandrieee
autoluuksfetuure
autoooto
autobusbuus

B

baal (stro, hooi) balo
baardboard
baarmoeder verwijderdal uitgepakt
babemodepuppe
babyzuigelingsken
baby (pas geboren) boorelingske
bakkebaardenfabries
bakkerstrogmoelde
balenkluut'n uittèng'n
balpenstielo, biek
balzakgemachte
bangschou
bangerikzikmuile
barenkuupn'
bedmuite
bednest
bedtram
bedachtbepèist
bedevaartbeevort
beekbeke
beerputzikputte
beestbiejste
beetje bij beetjeeen beetse mee ne kiejr
begrijp je?zijje mee? verstoaend?
behasoetjèn
bekistingkoefraze
bemestenmejst brin
benzinestationnaftepompe
bermborme
beroertegroaktiet
bessenbezen
bestellingkommande
betonmixerbietonneuze
betrappenstèken
betweteralweter
betweterY en ons Irre wee'n t'al
bevelenkommandeer'n
bevrorenbevrooz'n
bevuildbetoaterd
bezoekvieziete
bidonpulle
biefstukbuostik
bietbietroave
bigtsoe
bij (honing) bie
bijnaabij
binnenkortletterveurt
blauwblèjt
blijkenschijnen
bliksemenweerluchten
bloedworsttrieep' n
bloemblomme
blond bierbliejk bier
bluffenstoef'n
bobijntuite
bochtdrouj
BoekendriesGittnoek
boekentaskarniesjèrre
boekentascanisière
boekentascannassière meedoen noar schole
boeren (een boer laten) moage kiejrn'
bom uit oorlogschrapnèl
boodschappencomisies
boodschappentasnète
boombuum
boomgaardboogort
boomworteleesgoat
boontjesbuunsies
bordtallure
borreldreupel
borstentèt' n
boshyacintenblaai kaajskies
boterham (kindjestaal) bootsen / booke
botermelkpureetautsiespaap
bouillonboeljoon'
braadpanpateele
braakliggendvoage
braambessenbrembeenz'n
BrakelBroakel
Brakel kermiskirmèjs Broakel
brandhoutstoofèjt
brandnetelstingels
breiwolsète
breukbreuke
broerbroere
brouwerijbrèrije
bruiloft, toruwfeesttrèjfiste
bruiswaterspuitwoatere
BrusselBruussel
buikvliesonsteking't vier in 'n buik
buikvliesonstekingtfier in' buik
burengebuurs

C

caviazieratte
centrale verwarmingsofaze
ceresserre
champignonswolvenbruut
CharleroiSaleroa
Charlie ChaplinSarlu Saplèn
chicoreisekrèje
chocoladesookla
chrysantenkatrien'
circussierk
clownkloon
cocoonen met de burenne kir omsteekn'
collaborateurzwarte bozze
collielassie
condoomkapoote
constant iemands woorden herhalentènzelen
cover (tijdschrift) vaveurn
cymbaalschijve

D

daargindsginter
daargindsdoar
dakgootkornisse
damewijf (enkel in het kaartspel blijft een dame een dame)
dantuus
dank umersie
darmdorme
dasplastrong
De CrooKru
de gang (boven) den allé
de helftdeelt
de tirsede strondkètse
de trouw gaat op kaatste nippertje niet doorden trèj ès gescheetn'
De zolder't uperste
de Zwalmde beke
deelpart
dekensoorze
dekselscheel
denkenpeizen
dessertlepelkafielepel
deursteenzulle
Deux CheveauxGitte
diarreeafgènk
dieëtenop zijn lijne lèt'n
dikbilpletser
dikoorde bozze
dinsdagdijsendag
dobbelsteentirlink
doelpuntgoole, muite
doelstellingbetraagtinge
dokterdokteur
Dokter de DrijverestraatAsenboane
dolgraagduudgiejrne
domeindoeninge
domme vrouwgoele
domme vrouwdwoaze klinke
domme vrouwbloare
domme vrouwkalle
dommerikuil, ezel, kieken, kalf
doodsprentjeduudbeeldeke
doopduup
doopmetermeetse
dooppeterpeetse
doopsuikerkakpielen
doosdueze
dorstdust
Dr. De Drijverestraatd'assenboane
draaddroat
draaitoltop
drachtigzitvul
driedrije
drolroksnebbe
dronkaardzate bozze, potte pee, èj zuipe, droonkort
DronkenZo zat as ne patat
dronken / zat (erg)nie mir weet' n van wa paroagie dagge zijt
drukketelprèskomme
drumtrommel
dubbele as (camion ed) dujbelle poon
durf je dat?turdedadde?
duurkostelijk, diere
dwaas iemandbluujetn
dwarsliggersbielden
dwaze vrouwtuite

E

eennen
een eigenaardig iemandaaplikaak
een jas - overjasne palto
een paar blauwe kousene koppel blaaj kaajsn
een tik op je hoofd'n koste op ou kop
een weinig bekende wegeen boane wo da dons Irre vazeleven nie gepassseert ès
een windje lateneen schete laoten, ne prot laoten
één- nul (1-0) iense niet

E

eens te meernegeuns
eetfestijneetinge
eeuwig lerene vèrken lirt nog ast a duud ès
egelstekelverk' n
EgelNen uts
eierdooierdool va n' èj
eierenéjers
eierschelpscholpe va 'n èj
eigenaarèjn'irre
eigenaardigroal, komiek
eigenaresèjnoarèse
eiwittwiejt va n' èj
elastiekrèker (e)
emmeroaker
emmermarmiete
enkelsknoesels
eretekenmaduilde
ereteken (spottend) spikmaduilde
erfofgat
ergvrit
erg zweteneen biejn afzwiejt'n
ernaasttsijn, nèfest, neev'snt
eucharistievieringmèsse

F

familielidfamiljant
fierpront
fles gasbombonne
fluisterenfezelen
fluitenschuifelen
fluweelfloer
fooidrinkgeld
fopspeentuute
fortuinfortune
fotograafpotrettentrekker
fototoestelpetrèttentrèkkere
fototoestelkodak
FrankrijkVrènkrijk
frontpaginatiesjte blad
fysieke afkeera kèm zie èk geet'n e gedroonken, ken kanne nie zien of nie riek'n

G

gaan plassen (cafétaal) zijn uil uitvringn
gal spuwengaalle uitspoun'
garnaalgirnort
gas gevenpeloonk geen
gazonpeloeze
gazon maaiengès afdoen
gebakjepateeken
gecremeerdverbrand
gedeeltestik, brokke
gedoetoatere
geduldpessensie
gegroet iedereenèlkegoendag
gehaktgekapt
gehandicapt (fysiek) malleundeg
geitgitte
gekwetstzirre gedoan
geldkluiten
geluksanse
gemeen volksoepe, soorte, krapuul
gemeentehuisde proche
gemeentehuisgemint'nuis
gemene vrouween plaatte
generatieligtinge
geneverzeneuver
geperste kopvan t'huoft
geraamtegeromte
gerecht (eten) pla
gerstschokkeloen
geschondenvermassakreert
getraptgetorten, in iets ...
geulzeppe
gevangba (a) k, gevèng, priezoonk
gevelfasade
gewichtig doenparetten moaken
gezegselgezaajsel
gezelschapkompanie
gezichtwezen
gezin, huishoudenuissèn
gierige mangeldbiesjte
gierige vrouwpeene
giletgolfke
giletlijfrok
gindsgènter
gipsploaster
gitaargitare
gladsleer
gladiolenglajuils
gluurderluurder
goedgoe
goedendag (groet) bonzoers
goederenmarchandieze
goudgèjt
graandorserpikdèsere
graandorserdèsjmeul'n
grapjaskomiekn
grappig kindjekloonse
grasgès
grasmaaiergèsmasiene
grasperkpeloeze
grasperkde groeze--de peloese
gratisveurniet
gratis reispaslieber parkoer
grensfrontirre
grijpkraangru
groentengroensel
groentjebleu
grootwarenhuismagazijn
grote knikkerbollekèt
gulpspriet
gulzigaardgoep

H

haagoagge
haaghoek'n hoovoek
haanoane
hagelslagstroojnsies
half tienneene' nalf
half timetijm
halfwegalverweeen, 'tnalvn'
halsoverkopuuftoverkluten
handdtassakous
hands (voetbal) ens
handschoenwante
handtassakkoudze, sakosse
handtasmijn sakkoudze meepakken
handvol kersenpuute kèzzen
hard werkenkluten afdroun
harkenriejkkken
hartèrte
haveroaver
hazelnootpastasookoo
heel erg kwaadvlaamste kollire
heel evenredzekies
heel veelgraulijk
heel woedendfranse kolirre
heer met stijltiep
heeroomnoonkel paster
heertjemenirke
heftruckklark
heimweekafaar
heirbaanirrewiejg
hekken (dat naar binnen op buien opengaat) ) draujmeul'n
heksèkse
helemaalgillegans
helletochtkalvaar
hellingberg
hemdimde
heninne
herenfietsma (a) nnevélo
herfstafgon van tjor
hersenchirurgspecsialiest van tuuft
hersenenersens
het geheel der mannelijke geslachtsorganenspoele
het is in zijn belangtè veur zij goed
het is vervelendtès van nond zijn klut'n
het kan vlug veranderentka rap kirn'
het toiletde koer
het WCt'vertrek
heuvelberg
heuveltalluu
hij dachtij pijsde
hij heeft carrière gemaaktij eet vèrre brogt
hij heeft een scheet gelatenhij ee in zenne knoesel gekapt
hij heeft zijn les gehadij ès ter van tuis komn'
hij is een kopie van zijn vaderij ès zij voader gespoun' en gescheet'n
hij is erg gierigij zoo ne kluit in twieje bijt' n
hij is nobelij ès mens
hij wil je de pieren uit de neus halenij wilt ou uitvroagn'
hij zit daar steeds en graagij zitter geruustert è gebroad
hinderenmassandn
hoeveelheidbredze
hondond
honingziejm
hoofdschakelaarteeko
hoogblonde, vervelende vrouwroste klinke
hooieuj
hooivorkgaffel
hooiwagen (spin) koewaagter
hooizoldertas
horebekeurebeke
hotelotel
huidenopkoperpoelier
huis inwijdenhuis inbranden

I

identiekkluute gelijk
idiootkalf va kriestuus
idiootdwoazen aap
idiootblauer
iemand liggen hebbenmee in een vore rijn
Iemand pestenMee zijn klutn roteln
iemand steunen in zijn overtuigingoef geven
iemands uitspraken niet gelovenzèrswoord'n
iets op de mouw speldeneen bloaze wijs moaken
ietsjee wa
ikekke
ik ga mij bezattenkgoe mij e stuk in mijn kluutn drinkn
ik heb er genoeg van't hengt mijn klujten uit
in de schaduw zittenin de schuive zit'n
in de wind zijneen pjirre op èn
ingestortiejngescheetn'
ingewandenbeulingn
inhalen (bv van wagen) doebleern'
inkomantree
inspuitingpiekuure
integendeelper controarie
intellectueelij eeft ne kop op
interbellumtusn' niiejsten en den twiejden uurleue

J

jaarjoar
jasmijn kazakke ondoen
jeou
je hebt gelijk (om een einde aan nodeloos gesprek te maken) gèt den diksten
je mag hem niet betrouwenge meugt èm oin au kerre nie èn
je moet vooral zo verder doen (ironisch bedoeld) ge ziln't nog vèrre bringn
je zorgen makenou kot opfroeten
jeepziep
jeukenjokken
jichtpuutse, biestsies
jodiumtinctuurtenterjot
jonge vrouwelijke kip / eend, ...poelde
jongensmanekies
judaspenningduuvelsgèld
juistrets

K

kaalplets
kaarskisse
kaarskiejsse
Kaasapandesiet
kachelstoove
kalenderalmenak
kampkampemènt
karkère
karakterkaraktijr
karamelpiele
karnemelkkirremelk
kastkaasste
kastanje (vrucht) kastoonnote
katkaatte
kauwgomsieke
keikèj
keihard gewerktgebeult
kerkganger (overdreven) pilorbijter
kerkwachter (suisse) pijkeneeere
kermismolenzwiermeulen
kettingkeet'ne
keukenschoteluis
kiesboktand
kiezel stenenrakkèls
kinderachtigkenderuidze
kinderenkadeeen
kinderkoetskèndervwature
kinderstoeltjekakstoelke
kindjekeense
kippenhokinnekot
kistje (vruchten) baksken
kittenkatejoonk
klein bosbosselingske
kleine persoonkrèmper
kleverslakskies
kloek (kip) klokke
klompenkloppers
klopvoonke
kluiskluize
kluizenaarkluizenirre
knagen, vitten (figuurlijk) knènzeln
knappe vrouwsnel wijf
knappe vrouw met stijlfielmstère
knettergeksteeke zot
knijpen (iemand anders lichaam) piinsen
knikkermerbel
knoeiendèjstrn
knolèjt pert
knuffelenflos' n
koersstuurkromme giedoonk
koffervalieze
koffiekaafie
kogelkartoesse
kolenhandelaarkolemarsèng
komschuite
kommer en kwelboel, sierk, miezeere, toater
konijn (mannelijk) rijre
konijn (vrouwelijk) moere
koolkoál
koolkabuizen
koordzil
korenbloemkolleblommen
korpsreegiment
korsetgène
korstkoste
kortingafslag
kortsluitingkoersiekwie
koteletkarbonade
koteletkortelette
koudkèjt
koude schotelkèje pla
kousenkèjsen
krabbenscharten
krantgazète
kriekkrieke
kromnagelkramme
kromnagelkrame
kroonkurkblekske
kruisbeeldkruis, kruise lievenirre
kruiwagenbrewet
kruiwagenkruiwoane, brewet
kuikenkieken'
kunstenaarartiest
kunstmatige inseminatie bij runderende vliegende stier
kusbees
kwaadwillige vrouwteeve, rosse
kwajongensbalgen
kwaliteitmarsandieze
kwart kilokoorse kilo
kwebbelwijftripseuze
kwezelkweene

L

ladderlirre
ladeschuive
langharigebiettle
lanslanse
lassensoedeer'n
leeftijdèjderdom
leeghoofdzwolpèj
leerjaarstudiejoar
leeuwliejw
legertroep
lekfiete
lenteuitkommenen
leraarschoolmiejster
leuningleuninge
levendigpertig
levendigevieve
liftassènsuir
lijkwagenkorbiejaar
lijnrechterliensiesman
likeurkurten drènk
limonadeliem'nade
linkenkonnekteer'n
links (paarden voor gespan) dzouk
linkshandigslinksen
liplèppe
listentruukn
loeienbuirrelen
loes iemandmartekoo
loketkiesèt
lompe vrouwgoele
loonkènzim (veertiendaags)
looplampbaladeuze
loopsduchteg
losbolverknsure
loserkroete
lotjelootse
luchterluuster
lucifersstekskies, alumèten
luiaardluijbozze
luiaardluien lengszeen'
luiaardleeggènger
luiaardfijnejaan
luidruchtigleven èn
luidsprekerooparluir
luierpiesdoek
LuierikZu vüs as n vüze roape
LuierikLeeghenger
LuierikTamzak. Tamme bozze
luikjes voor venstersblaffetuuren
luitenantluutnant
lustenmeun'

M

maanmoane
magere persoonpaanelaatte
magneettrèkijzer
maisspoonse torve
makenmoaken
makker, vriend, bondgenoot (ook om het even welk met wie een gesprek wordt gevoerdmijn èjn
man die niet recht door zee gatziekker
man zonder inhoudbloaze
Manchester UnitedFC Brakel
mandmande
manueelmee d' and
mapkaafte
marktmort
maskermondbakkuis
maskermommebakkes
medicijnmediekament
meelijwekkende vrouwslure
meestermieister
meikeverroonkord
meisjesmèjskies
melodieveus
MenigteFoelde
merelmirlort
mes scherpenwèten
mesthoopmèsink
met iemand niets te maken (willen) hebbenken nè der giejn land af
met meer dan één pint voor de neus staanmee remorken stoan
microgolfoven-etenloai wyven etn
miermiere
mijden, uit de weg gaanmijken
mijn broeronz'n anderen
mijn ideemijdacht
mijn jongste zusons klène
mijn oudste broeronz'n ètsten, onze gruut'n
mijn typemijne kap
mijn zusterons andere
mijnwerkerfostman
missen (iemand) mankeeren
mistsmuik
moedkrudzze
moedigkoerazeus
moedigkruidziejg
moedig mankerrudzegen duvel
molenmeuln, meulne
molenbergmeul' nberg
mondharmonicamondmuziek
mondvolmuilevul
mooischune
mooi meisjemé'ke, poeske, poezze, snel wijf
mooi meisjeeen snèle
mooie wagenluuks vwature
morgenmoiren
morserkwènselire
mouwvegermèjvoare
muismuize
mutsaardbudze

N

na begrafeniskermes ten duuen
naarnoar
nachtemmerpiespot
nageboorteschuumoaksel
nageboorteschuunmoksel
naievelingblutn
nakendete weëe
natuurlijk, dat spreek van zelfvanènst
navelnoagelbuik
NederlandsSchuuvloams
NederlandseOllandse
neefkozijn
nergensnieverantst
net niet droogklamp
neteltingel
netwerkenveel mensn' lirn' kèn'
niet allertdwoaze kleuit
niet gedaanbakkendoe
niet haalbaarnie doenlijk
niet pluiseen bescheet'n komissie
niet slimonieuzel kieken
niet stevigkrawietel
nietsnutniewert
nieuwsnuus
nieuwsgierigkerieus
nochtanspertenk
nodigvandoen
nonkelnoonkel
nooitvazeleven

O

obesitasslèke vèt
ocharmeochgirre
ochgotagirre
omgekeerdoverègs
omheining plaatsenuitbuild'n
omhelzenambraseren
omslaganvelop
onbenulzwolpaai
onbetrouwbaar iemandtwiewiet
onderbuikgemagte
onderkleedkombienijzon'
ondertassenklèn taluirkies
ongelukmalleur
ongeveerapeuprès
ongeveeravère gelijk
onkruidkruid
onmogelijk iemanderpel
onnozelaardwoazeklieut
onnozelaarbluttn, blutte klut
onozelaarsempelen tuut
onozelaarwietie
onozelaarwuiten
ontvillenstriejpen
onverstandige vrouwtuite
onverzorgde vrouwslonse
onze lieve heersbeestjepimpernèle
onzinziver
oogartsuugmister
op zij gaanva kant zètn'
opbergenwiejgsteek'n
opgeborgenwiejg gestook'n
opjuttenoef geven
opknappenopkalefoateren
opritree
optredenkonsèr
opzadelenopsolferen
opzij gaanva kant zètn'
ossetongkoetoonge
oudèjt
oud mensej dueze
oud strijderèj strijre
OudenaardeèNorde
outenveurn uit komn'
overacting scènepantomiene
overdreven gesminkte vrouwploaster
overdrijvenschèp bij doen
overgevenspouè'n
overjaspardesuu
overvolslendevul

P

paadjeboontjen
paalpoale, pilant
paardpert
paardenbloempiesblomme
pale alepelejl
paneermeelsapeluure
papaverooklosse
parelpiejrrel
parelhoenpandaar
partnerkompan'joonk
pas op, je staat in de wegmikt ou
PasenPoas'n
pastoorsmeidpastersmèjsen
paus van Romepèjs va Rume
pauwpèj
peerpiire
perelaarpirrelirre
perforatornen olekieskniepere
perverse manvorte bozze
perzikpeezeriejk
pesterijenmensenkluuterije
peuterenkoteren
piertikke
pijnzirre
pikhouweelpiejoase
pinker (auto) klienjatuir
pintpeentse
pintpot
pintdemie
pipizeik
pipizeike
pitten (uit vruchten) stiensies
plankgasplansee
plettensmaaarrn
plezantleutig
plezierleute
plezierigleutig
plintsambrèn
plotsalmeenekir
podiumverhuug
poespoezemiene
politiesandarms
pookkoterik
porceleinwinkelglaaarwinkele
portefeuilleportefuilde
portieposie
postzegeltember
potloodpotluut, krijjoonk
poverormrtiereg, ormtierlijk
prachtigmajniefiek
prachtvrouwwijf ut de duust
preiparrèje
prikkeldraadpiekdroad
primaiesjte klaasse
procentpersènt, t'nonderd
propvolslaaande vul
prostituee op leeftijd'n èj oere
pruik, verwarde haardosparuke
psychiatrische instellingzottuis
psychopaatklinkende zot
pubermeisjeovvergitte
pukkelpuiste
punctuele droogstoppelpeezewever
puzzelpuuzel
pyjamapiezema

R

raaproape
raarordeg
rakkermarteko
ramschoapenbok
rammelaarrijger
RammelenRotelen
rap, vlugzirre
ratraatte
rauwraeiyt
Real MadridOlsa
rechterzuzepee
rechter (mijnheer) meniejr de zuze
rechts (paard voor gespan) tuuk
rechtuitvlaakaf
redelijkiejn de reed' ne
regenboogreenboone
regiokotee
reisvwajuidze
reisticketkoepoonk
remfrène
restoverschot
reuzelsmèjt
ribfuwelen broekfloern broek
riemsenture
rietje (om te drinken) struuke, pijpke
rijenroten
rijke manrijk' n tieste
rijkeninnen mee kluitn'
Rijnaak of aak (verouderd)kaast
ringelorenring'n
rioolzeppe
ritstierète
rode koolkabuize
rodekoolrue kabuiz'n
rolluikafrolder, volee
rolluikafroldere
rolluikvolè
rolstoelkèreke
rommelbucht
ronden dansbamba
roofvogelstekvogel
roosruuze
roos (haar), schilferspèlekies
rotvort
rouwkranskruune
rubberkajetsoe
ruikerboekee
ruilenvermèngeln
ruiten éénkoekenoas
runderenkoebiejsten
ruzieboel
ruziekwèste

S

saussèjse
saussajse
schaarschiere
schaduwschuive
scheefslom
scheer je wegmèkt ou
scheerapparraatschiejs
schilderverver
schilderververe
schitterenblinken
schokdempersammortiessurs
schommelbéize
schommelbijze
schommeltjebieze bijze
schoorsteensgèjje
schoppen (kaartterm) pijkens
schoppenboerpijkezot
schorsschusse
schriftschrijfboek
schrikgraule
schroothandelaarijzermarsènk
schurkloebaas
scoutsskoet'n
semoullesmoel
sigaretsiegrette
sigarettenaanstekerbriekee
Sint Goriks OudenhoveSenteguurns
Sint Maria LierdeMolierde
sjaalalsdoek
slaantrip geen
slabbetjeziejverlaap
slachtenduud doen
slagboombarille
slagroomkrijmelbur
slangslenge
slecht voedselverk' ns eetn'
slechte muziekkaattegejènk
slijpsteenwètstiejn
slokopgoep
smeerlapvorte bozze
snaarsnoare
snede (kaas, hesp) schèle
snedenschèlekies
sneeuwmansnipeet
snoeischaarsiekatur
snoepjes etensnunkelen
snoepjesspekèjmeetsiesvliejs
snurkenroonken
soepsoepe
soepvleesboelie
soldaatsaldoit
somsallemets
somssomtijds
soort zeef waarmee stof gescheiden werd van kolenschiemande
SpanjeSpoonje
spatadersvariezen
spatbordgardeboe
spatlapspetslap
spechtspechte
speculaasspekloasiekoeke
speelplaatskoer
speelt geen roltoeternietoe
spekgeringeld
spiegelspiele
spiegeleiperdenooe
spinspiejnnekobbe, kobbe, spiejnne
spinaziespinuidze
spitskoolpensuukle
spittengroav'n
spoorwegijzerewig
sporen (trein) rels
sprekenklappn
spuwenfluim'n, spikkelen
staafpense
staanlamplampadère
staartstert
stappentèrten
stationstoasie
steedsaltuus
steedsaais
steenwegstiewig
steenweggruute boane
steunbalklèntoo
stickerplaakker
stommeklooturk
stop!oow!
stopcontactprieze
stopverfmastiek
straksfleus, binnen een beetse
strengenviezen, vieze bozze
strippreensiesboek
stroperslavèijers
struise manboork
stuk boombool
stuk grondland
stukjesstikskies, endekies
stuur (fiets) giedoonk
suikerklontjepielesuiker
suissepijkenirre

T

t-dansantteedansan
t'pakt mijmijn gemoed lupt overe
taaltoale
taarttorte
tabaktoebak
tabaksdoostoebaksduuze
tafel dekkentoafel zètn'
tandartstantiest
taszatte
te lage broekmetsersvore
te vroegte tijlijk
tegeltiele
TegensprekenRoespeten
TegenstribbelenRoespetéren
telkenseevaas
terloopsan passant
terwijlterbinst
teveel ingespannenoverdoan
thermosverwoarmpulle
tijdschriftteleviezeboek
tijgertijre
tijger katkelderslèkke
toch niettendoettendoet
tochweltoetoet
toegang tot weidemengat
toekomstigteweeje
toestandenboel, sierk, sienema
tot zienssaluu
touwkurde
trainingantrènement
tralietruilde
trappers (fiets) piedaal'n
treinconducteurgarde
treuzelentrutselen
troefroef
trouwensdajuir, ten anderen
truipuulover
truweeltrawille
tuinlochting
tuinpadlochtinkboontse
tuinslangspiete
tuintje met bomenden bogoart
tweede paalde vuuste poale
twijfelaarkwakkeleere

U

uianjuin
uierneur
uit zijn pijp komenzijn tiejn' uitkuis'n
uitbenenkandillen
uitermate woedendgloen' ste kollirre
uitgaanop boane goan
uitgaanstart'n
uitkledenontklin, kliejren uitspeel'n
uitleggenekspliekeren
uitstalraamvietriene
uitstralende pijn (bv been) zingelen
uniformtenuu
uurwerkaloodze
uwouwn

V

vaarsvizze
vaatschotels
vaginapreute
valpartijtuimelperte
van kamp wisselenzijn kaazaakke k!rn'
van planvazinne
vanzelfsprekendmij gedacht!
vanzelfsprekendvanè'ne
vanzelfsprekendvanè'ne; mij gedacht!
varkensgebraadstikse oaneen
veeartsperdemister of expert
veehandelaarbistemarsènk
veel (in overtreffende trap) duust
veel landerijen bezittenzu ver' aszkan zien is taltmijne
veerresor
velgzante
venterrondluuper
verveare
verantwoordelijkheidresponsabilitèjt
verbaasdverschoten
verbergenwiejgsteek'n
verdubbelenverdobbeleeren
vergietstamijn
vergissentrompeern'
vergrootglasloepe, vergrutglas
verhaaltjesfabelkies
verhouding hebben mette doe mee
verkeerslichtenruu liejgt'n
verkoopvandiese
verkouden neustsnot
verkoudheidvalinge
verman je!pakt ou giedonk van ondere
verpakkenambaleer'n
verpakkingambaluidse
verpletterdgesmaaard
verschietenverschuts'n
versieringgarniture
versnellingsteeke
vervelend persoonerpel
verwaarlozenverdemeleren
verwaarlozenverneeglizeren
verwend kindverwend joonk
verzamelenbij iejn èn
verzichtvuu
vestkazakke
vestzakmoale
veterrijkurde
vijsvijze
vind je het leuk? geneerd' ou ewat?
vindervènder
virtueelop maniere
vlagdrapoo
vleugel (pluimvee) fleuriejk
vliegtuigvliere
vlindervlienbajter
vlinderdasstrèk
vloeipapiertrekklad
vloeipapiertreklaadder
vloeipapiertreklaaddere
vloeitjeblootse
voetpadtrootwaar
vogeljongpapzak
volvul
vollediggillegans
voluit gaansète geen
voor jou het zelfdevansgelijkn
voorbereidenpreepareren
voornaamsteprensiepolste
voorschotakon
vooruit (vooral tegen paard) juu
vorkferset
vrachtwagencamjong
vriend (mijn) klosse (mijn)
vriend (mijn) (mijn) enn
vrijgezeljoonkman
vrouwwijf
vrouw (in beleefder bui) vrèmens
vrouw (met enig respect) vrèmens
vrouw met miserieschoap
vrouwenfietsmèjskiesvélo
VRTbruuselvlooms
vuilnisvuilegiet
vuurvier

W

waarwoear
waar je bent opgegroeid (ouderlijke woning) oun tuis
waardewèrde
waardeloosfiekfak
waardeloze rommelkloisjskiesgoed
waaromworveurn
waarschijnlijkvantienneenen
WarandeKattenberg
warboelmielliedzijje
warboelnèst
warhoofdwietelewauj
warmworme
warme maaltijdgekooksel
warmwaterkruikbloaze
Wat een flauwe / slappe koffieDer zit ne man in de kafie.
waterwoatre
waterketelmuur
wctfietrek
weddepree
wedstrijdkonkoer
weduwnaarweevn'irre
weegschaalbaskuul
weeswiejzze
weg tussen 2 stukken grondne los, een dreeve
weg van zijnsteekezot va zijn
wegeltjeketse
wegspurtengètten
wegstuivenwiejgkèts'n
weidemiis
weinigletter
wel gedaanbaggedoet
welkomwillekom
wenenschriém' n
werkgereedschapaloom
wespfluitenier
WestvlamingWèstfluut
wiedenkraben
wijsjeeirreke
wijtingwiejtting
wilgbrènke
windeizwolpèj
winkel met prullariaglèrwinkel
wintergerstschokloen
woedekollirre
woelwaterfroetbozze
woensdaggoensdag
woensdagavondgoensdagoavent
wolwujlle
woordenboekdiektjieonijr
wormwurme
worstsoosiedze
worstensosissen
wortel van boomiesjschot
wurgenversmachten

X

xtcfetessepillen

Z

zagerijzoarije
zageventsiekanur
zageventzeekaneur
zakdoekneusdoek
zaklamppiellampe, piellugt
zalfzalve
ze is op mannenjachtze lupt iejt
ze kunnen den boom indan ze mijn klutn kuisen
ze paradeertze lupt mee eur gat te zwier'n
zeer grondig dweilenschuuren
zegenzeene
zeikzikke
zeil (oa camion) baase
zelfstandigeop zijn âân
zenuwachtignerveus
zetel voor meerdere personen (bank op zijn Hollands) kanapee
zetpillensuupoozietwars, tapkies vur in 't' olleke van ou gat
zeur aan een ander zijn hoofdzoagt teen ou meetse, veur t gemak van ou peetse; zoagt teen ou peetse: tes familie van ou
zeurpietjènkbozze
zeurpietzeventin
zeveraarziverire
zichtveldschietla (a) p
ziekenwagenambuulanse
ziet bleekij ee giejn kleur op
zigeunersbogeemers
zijn neus snuitenzij wezen bij zijn nènt pak'n
Zijn voeten aan vegenIj voagt r zojn klutn oane
zin, goestinggoeste
zitvalkgat, voore
zoenbees
zoete haringbeulink
zoëventorfleus
zorgenenzuurn' s
zou het liever niet doenstoa der nie om te sprin' gn
zou hij?zotij?
zoutzèjt
zuivelfabriekmèlkerije
zuurdesemeve
zwaaienzwaun
zwaanzwoane
zwaar geschminkte vrouwGe moet er irst 5 minutn oan lekkn ir dae vel et
zwaar werkne gillen korvee
zwaluwzwoalm
zwerenzwiejr'n
zwetenzwiejt'n
zwijg tegen mijloat mijn heiufd greusd
zwijnenrij't verk'n uittèng'
zwoerdzwoarde

1 opmerkingen

  1. bijnaam van de Brakelaars: Mortschijters