Brabants

Dialecten > Noord-Brabant > Brabants

Brabants bevat 236 gezegden, 1983 woorden en 23 opmerkingen. Alle woorden zijn toegevoegd door onze bezoekers.

PDFLog in

236 gezegden

(Als het kopje met koffie niet vol zit) Het mag wel iets meer, hoor!We zitte nie in D'n Hoag, hûrre! / Gin Haogs kupske hier, hûrre
25 euro daar verkoop ik het niet voor25 euro Da geef ik voor oew kop, as gum zelf uitbeent.
agge denkt des goedals je denkt het is goed
Alles went, behalve opschepperij.Alles went behalluve Bloalse wend. (wend = wind, cf. windbuil)
Als het goed isNiks mis mi
Als hij wil schreeuwen, dan laat hem toch doen.Assie ger blert, dan blert ie ger.
Als iemand opschept ik kan dit, ik kan dat...Ik weet wel wa gij kent, van goei brood stront maken.
Als je het niet meer weetAls ge het nie wit dan doede ut mee kit
als je het niet weet (als grap) als ge het nie wit kende ut altijd nog behange
Als je maar plezier hebtagget mar luuk eet
als je maar plezier hebtagge mar leut het
Als je verlegen bent benjeVerlegen goed deugd niet
arogant zijntatjes hebben
ben je boos en beledigd?Zijde geraokt?
Ben je malZedde nouw goaw gek
Ben je vanavond alleenHegge ' t oavend bèssem?
ben jij nou mal!!!!zijde gij nouw van de pot gerukt!!!!
beter een kort en goed leven dan een lang en slechtbeter un kort en goei leven as un lang en slecht
beter om elkaar te spreken in de rustdin't hast in munne box
bijt hij als ik hem aaibet ie ek um aai
blijf met je handen er vanafblie der af me aow peggen
daar heb ik niks mee te makenhek niks mee te stellen
Dat ga je toch niet menen?Dè minne gai nie war?
dat gaat gemakkelijkda gaot as un flutje van ne cent
Dat gaat gemakkelijkDes hendig
Dat gaat niet door als het aan mij ligt.Om de dooie doad ni.
Dat is een mooie afbeeldingDa's een skon plaaike
Dat is een mooie damenDes ún lekker wééf
Dat is een slimme opmerking.Gij bent nog nie zo'n kleine stommerik.
dat is heel ver wegdas kei weite weg / Weeg
Dat is kwaliteit meneerDas kwaoliteit baas van den bovenste plaank!
Dat is lekkerDa gaot dr goe in!
Dat is lekker etenDas goei voeier
dat is lekker gebakda zen goei botterhammen
dat is niet leuk / dat is zielig / dat is sneugerm
dat is toch wat?!dè is toch wè?!
Dat is veel te ver!Dès vuste wait weg!
Dat je bedankt bent dat weet je tochDa ge bedankt zèt dè witte war!
Dat kan gebeurenDa hedde wellus
dat kan niemand wetenda witte nie, kunde nie wete
dat komt nog welde kumt nog wel
Dat meen je nietGe lieg ut
Dat meen je nietDè minde nie
Dat snapt toch iedereenDè snapt unnen boer mee éénen errem nog wel
Dat was een leuk idee!Dat zou ook een leuk idee geweest kunnen zijn!
dat weet ik nog niet rareda wit ik tog ok nie gek!
Dat weet je toch niet.Da witte tonnie
de koe liep en ze vielde koei lupte en ze viel um
De morgenstond heeft goud in de mondD' urste krèij vêngt de piere.
de warmte hangt binnende heit hangt binne
die auto verbruikt veel brandstofdieën auto rai schailijk
die jongelui hebben een rotzooi van gemaaktdie gasten hebben ut wir begaaid
die kerel is niet goed bij z'n verstanddie vent die spoort nie
doe geen gevaarlijke dingenlop nie in zeuven slooten tegelijk
Echt waar Ik geloof het niet.Eg waor Ah gah tog fietse mahn.
een borrel gaan drinkendur eene gaon vatten
een brutaal persooneen strant menneke
een buil op het hoofd hebbenunne bult op oewe kop hebben
een dutje doenun toerke maffen
een gekke meidun zotte spol
een goede haan is niet vetunne goeie haan is nie vet
een hele zware risicovolle taak verrichtendeur de kordons gaon
Een karen doen (beter weten) unne koaren doen
een kopje koffieun tas koffie
Een kopje koffieEen bakje lauwe klats
een mooie vrouw die niet wil werkenvan un schon toffel itte nie lang
Een varken gaan vetmestenUn vêrreke anzette
er een rotzooi van makenut begaaien
er flink van langs krijgenze goed uitgemeten krijgen
erg dwars zijnhij is zo dwars as een remhout
erg zoutzo zout as brem
ergens over piekerenmee iets in oewe kop zitten
ergens rap bij zijn, bv eten of een nieuwtjehij vliegt dur op es unne haon op unne kroeselbos
Even mijn handen wassenEkkes mun klauwuh wassuh
ga maar niet aan de kantik rij ouw zo omverre heej
gaan plassende geit verpinne
gaan poependun hond uit gaon laoten
Geen zin om opnieuw te trouwen van een weduwege kunt vur un eindje worst gin heel verreke in huis hoale
Goirle, daar komt niets goeds vandaanGôôl, daor komt gin goei gèèt vandaon!
handige persoonhelveg
hard en tactloos zijn mening zeggenmet ut botte bijltje hakken
hardcorestampuh jonge
hartstikke bedanktdagge bedaankt zij, dah witte war
Heb je ''HET'' al gedaan?Is ut perd al gewasse en de waai al gemaaid?
heb je al een vriendjeHedde al n'vrijer
Heb je dat gezegd? Meen je dat echt? Hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Hoe heb je dat gedaan?Hedde gij da gezeet ghad? Mende da werklik woar? Hoe doede gij da? Hoe doede gij da? Hoe hedde gij da gedoan?
heb je weer te gedronkenhedde wir te veul gezooppe
heb jij dat gezegdhedde gij da gezeet gehad
Heb jij dat gezegt, meen jij dat werkelijk, hoe doe jij dat, hoe doe jij dat, hoe heb je dat gedaan?Hedde ge da gezeet gehad, minde da werkelijk woar hoede de ge da hoe de gij da, hoe hedde ge da gedan?
heel erg (heel erg goed) kei (kai )
Heimwee hebbenVoart ebbe
Het enige goede dat uit Rotterdam komt, is de trein naar Eindhoven't innigste goeie dah uit Rotterdam komt, is d'n trein naor Eindhoven
Het ga je je goed / God behoude uHoudoe !
Het is is erg onwaarschijnlijk.Da is ok!
het is moeilijk zoenen met een stenen bakkeswerd door een brabantse tante gebezigd
het is nu of nooit't is nu of tenooi
het leven van een brabander gaat niet over rozenTis Wa
het met tegenzin doenhet nooi doen
het schiet al aardig ophet is op goei komende wegen
het tegenovergestelde doen van wat men van je verwachttegen den draod in gaan
het zit me niet meegodnondeju nou
Hij doet ook helemaal niets / niks.Hij doet ok zúíver niks!
hij had het zich vast voorgenomenhij had ut zun eigen in zunne kop gezet
hij had last van zijn maagzen maog speulde op
Hij is niet goed bij zijn hoofd.Die het zeker nun klap van de molen gehad, ofwa
Hij is voor de duivel niet bangHe is vôr d'n duvel nie bang
Hij vertelde me dat hij dat wildeda zittie da tie da wou
hij werd paars van woedehij wier pers van kwaaiigheid
hij zat in zijn ratshij zaat um goed te rijen
Hij zei nietshij zee dur ginnen ene
Hij zei nietsHij zee ter ginne ene
Hij zweeg eroverhij hieuw dur zunne kop over
hoe heb je dat gezegd, hoe heb je dat gedaan, hoe doe jij dat, hoe doe jij dat, hoe heb jij dat gedaanhoe hedde gij da gezeed gehad hoe hedde gij da gedoan, hoe doedde gijda, hoe doedde ge da, hoe hedde ge da gedoan
Hoe ver moet ik nog?Oe waai môk nog?
hoe verwijder je een woordhoe kende iets eroit flikkere
hoeveel kan ik daarmee verdienenwè schuft dà
ieder ogenblik ontslag kunnen krijgenop den schupstoel zitten
iemand eruit gooieniemand duruit bossen
ik gaik pak de biezem
ik ga even naar opa en omaK'goai effekes noar opa's en oma's
Ik ga voor een stukje worst geen heel varken (een man) in huis halen!ik goa nie vur un stukske worst un hil vereke (vent) in haus hoalen!
Ik ga wegIk naai deruit
ik geef er niks om't zal me verrekke
ik heb er geen zin inik suk het nie
Ik heb geen zink zuuk da nie
ik hoef niet weg'k zit nie op unne skupstoel
ik hou van jei'kou van oe
Ik hou van jouIk hoe van oe
ik kan het missen als kiespijnik ken et missen es kiespijn
Ik kwam laatst Joke nog tegen, ze zei dat ik moest zeggen dat het zondag geen mis is.Kiek kwaam lest Jokes nog tegen, ze ed mij toen gezeejen da'k moes zeggen da't zondag ginne mis is.
ik moet van mijn moeder naar bedik moy van ons mama na bed
ik snap er niets vanksnap er de balle niej van
Ik stap maar weer eens opIk goa zuutjes aon op haus af
Ik wil ook wat drinken!Keb òk gin lèren bakkus
Ik word er gek vanIk wor sjiebekes
ik word het zatik heb er voorts een beetje tabak van
In Aarle Rixtel is niets te doenIn Aole is niks te haole
in verband metin vergelijking met
Is dat lekker?Kende ge da êten?
is het niet?of nie dan?
Ja dat denk ikJa da denk
je bent een smiegtge bent unne skoellie
je bent heel aardiageje bent heel aardige
je hebt het of je hebt het nietGé het ut of gé het ut nie
Je hebt nog niet genoeg geldDe os is nog niet vet
je kan de groeten uit brabant krijgenge ken de groete uit broabant kreége
Je maakt een goede opmerking.Ge bent nog nie zo stom as ge d'r uit ziet
je moet niet zeurenGe mot nie maauwe
je moet van mijn kind afblijvengu mot mee oe poten van m'n jong blijve
je weet het nietge wittut nie. kweet ut nie
je weet nooitge wit oit noit nie
Je zoekt het zelf maar uit!Gai moogt verrekkuh
Je zoekt het zelf maar uit!Witte wè gai kan...
Jemig, wat is dat nouWa is da toch
Jij bent een beetje mafGij zijt un koekwaus
jij bent een raregij zijt nun aorige
jij krijgt nog geld van mij toch?gij kreed nog geld van mij ofnie?
Jij moet je mond houden.En gij mot oew bakkus houwuh.
ken je ditkende gij et
Kijk, dat bedoel ik!Kiek, (das wa ' k bedoel)!
Klaar met werkenIk ben afgewerkt
klappen uitdelendur us goed onder maaien
kopje koffie of theeun baksku koffie of thee
koude voetenkauw voet
Krijg ik niks te drinkenHeb ik een houteren bakkus
Krijg toch de rambamschét toch un end umhoog
Kun je me niet verstaan?Bende gij doof ofzo?
Kun jij dat even voor mij doen?Kenne gij da effekes veur mè deun?
Kunt u even op mijn kinderen letten?Kunde gij ekkes op menne keinder lette?
Lig niet zo te klierenLig nie zo te muiken
mag ik een stukje kaasgifde gij mijn ffkes een stukske kaes
Mensen worden verschillend behandeld.De een mag de koe strelen, en de ander mag nie over het hek kijken.
mevrouw, wat heeft u toch een donker haar!Miekes, wa bende toch zwert!
mijn echtgenootmenne mens
mijn echtgenoteons vrouw
mijn vrouw / vriendindie van ons / Oos vrouw
moeder willen wordenne kleine willen hebben
moet je een kus van een echte brabander.motte gij un kus vn unné echte broabander
Moet je klappenMotte gij butsen
Naast de AldiNeffe den Naldi
niet het een niet het andertussen de fib en de faillie
niets van gemerktNiks geleje
Ó, Een grasmaaitractorOhhh, Unne zitmeiier
of je worst lustpoep stinkt
olie jij die van jullie ook (auto) ullie de gullie d'n ullien ok
onkuisheid begerenvuulikke
onze ouders zijn niet thuiswe hebben bessem
op andermans kosten levenge bent unne schaafloper
OpschietenApperentie moake
paoterskepkepaoterskepke
Precies wat ik wilde en nu heb ik het.Krek wà'k wou en nou hè'k ut
sla met ei met ui met aardappelsslaai meej ajuin meej aai meej êrêpel
Sla met ei, ui en aardappelenSlaoi meej aai meej juin meej èèrepel
slaap krijenden bekker krijgen
Smeren jullie die van jullie ook inOllien ollie de ollien ok in?
Tilburgs proberen te praten, maar het lukt nietDie proat stads meej heikaants
tot volgende keerallé tot in den drooij
Tot ziensHoudoe wàr
veel te veelvulste veul
vergeet je jasje nietvergitte gij oew jaske nie
Vlooien op je hoofdPietjes op oew tebbes
Vlooien op je zakPietjes op oew tas
voor het spel, niet voor de knikkersvur sles
voortijdig vertrekkenbij ut kruske de kerk uitgaon
Vooruitgang went snelGemak voar nie
Wat dacht jijWa dochte gij
wat de boer niet kent dat eet hij nietwa dun boer niej kent da vreêttie nie
wat denk jijhoeist nou
Wat een boer niet kent dat eet hij nietWa nen boer nie kent, dè vrit ie nie
Wat een boer niet kent, dat eet hij nietWeh unne boer nie kent, deh vret ie nie
Wat een lomperikwanne klippel
Wat een onzinWanne kwats
wat heb jij daarwa hedde gai doar
Wat voor baan heb jij?Wa sjouwde gij?
Wat voor een auto heb jij?Wavvurre n' woage hedde gij?
wat voor een auto rijd jijwe veur une plate kar rijde gij
wat wil je hebben?wa motte hebbe?
wat zeg je?wa lulde?
Wat zegt u / jij?wa zeede gij?
Wat zei je?Wè zeejde gij?
We zullen wel zien.We zulluh wel kijken, dan kennuh we nog zien
weet jij datwitte gij da
weinig levenstijd meer hebbenhij zee: tis kort dag aon ut worre
Wie de bal kaatst, kan de bal terug verwachtenAs ge goit, kriedum vaneiges terug in ou gezeecht
Wie lachend slaapt, is de volgende morgen ook blijAs ge slaopt de ge lacht, dan ben de mergevruug blij
Wie zijn je vader en moederVan wie bende gij dur jeenuh
wil je vanavond iets gaan doenwilde ge vanoavond iets goan doen
WortelgeraaiOp het pleintje v / d Bottelroosstraat in Boakel
ze hebben het vernieldullie hebben ut vurballemont
ze wou moeder wordenze wou ne kleine
zeer domzo lomp as ut achterend van un varreku
zie hem er plezier om hebbenkekt um leut hebbe
zo scherp als een meszo scharp as un vlimmeke
zoals je het maakt, zo heb je hetzodu ut moakt, zo hedde ut
zou dat zo zoet genoeg zijn?zò da zò zuut zat zen
zou je die vreemdgaande man / vrouw van je niet op de stoep zettenschup da vuol ding den heg in

1983 woorden

(Aanmaak) limonadeámaok
(voor) hoofdboem
't Oventjet'Uiventje

A

aanan
aanhangwagenbaandewoage
aanmaaklimonadeloerie ranja
aanrechtd' n naoregt
Aanstalten gemaaktapperensie gemakt
aapoap
aapjen'aopke
Aapjeupke
aardappeldoes
aardappelerrepul
aardappelêrêppel
aardappelerdepel
AardappelErpel
aardappel (schil) mandtimmes
aardappelenérebiesie
aardappelsaerpels èrpels
aardappelspiepers / èrpels / ellepur
Aardappels vlees groenteparacetalollekes
Aardbeibézie
aardbeien errebezies
aardbeienerbiezemeb
aardbeienerrebeesjes
aardbeienerrebezies
AarleAole
aarle rixtelaarle
absoluut nietnog nie messchien
ach hou opnaai 't 'm
ach hou opKreg toch de.. / skeit 'r 's mi af
ach..ocherum
achter tuinde ploats
achteraantennenaon / achteraon
achterbuurtgriebus
Achtertuin't hufke
achtertuinde werft
achtertuinde hof
achtertuinde ploats
ad rembastenhannese zomer
adamsappeloadamsappel
ademojum
ademaosem
aftrekkenpagga
afvoergutgat / geutgat
afvoermozegat
afvoert'mosputje
afwasomwas opwaas
AgentWout
AkkerEkker - Eersel
Algemeen Beschaafd NederlandsAlgemìn beschaofd Nederlaands
alikruikenkruukels
allahéén of tenaandere god
allemaalammel
allemaalmee zn alle
allemaalallmmoal
alles gaat naar wensgin kloage
alles goedalles goe
Alles goed?Alles Goe?
allesgoedLoeri foepie
alsâs
als ikak
altijdaltij
altijdaltèd
altijdaltait
AmmerzodenAmmerooie
AmmerzodenAmbrooie
angstpeur
anjertjessnoffeltjes
appelmoesapplemoes
arbeidererrebeier erbaier
armèèrm
armerrum
armoedeerremoei
armvolelluvur
aspergesdemis en anneties en eksperries
astenaaste / skon durp
asten-heusdenheuze
Autobak
autowaoge
AutoWoagh

B

baantje glijdenslibberen
baardbaord
BaardwijkBork (Borruk)
badderenpoeli-en
bagagedragerpakkendroager
bagagedragerpakkedroager
baggerlaarzenbaoilèrzen
balkenbreibullik
banaanbenaon
bankjebenkske
bankjebengske
barbequetjuw
bedanktDè ge bedankt zèt dè witte!
beetjebietje
beffenbèffe
beibie
bekijk het maarbekiek ut / bekek ut mar
belegtoelââg
BelegToelog
Beleg (broodbeleg) Toespijs
BelgPollukuh
BelgiePollukusland
Belgiëd'n Bels
ben jebende
ben je gekben de gaei gek
ben je helemaal gestoord?bend ge gelemaal
ben je nou helemaal gek geworden?bende gij nouw hellemoal gek geworre?
ben je nou helemaal gek geworden?Zede no helemoal gek gewore?
ben je nu helemaal gek gewordenbende ge naaw hillemoal gek geworre
Ben je vanavond alleenHedde vanoavend bessem
Ben je wel goed wijs!Hedde gij un klap van dn molûh gekreejge?!
ben jij er niet een van...?zijde gij er nie inne van ...?
Ben jij wel helemaal lekkerSpeurde gei wel?
bergeijkBurgààjk
Bergen op ZoomBarrege
BerlicumBalkum
BerlicumBallekum
beslag voor pannekoektimper
bessen (rood of wit) bezies
BestBes
BestBez
Best (met carnaval)Klumpegâa
betonblokbetonblukske
betweterkaoren
beursbökzuut
bezembessum
bezembessem-bèssem
bezembèssem
bezoek hebbenvolluk hebben
biemeeskeblauwleggerke
bierpintje, pilske
bierbíer
bier drinkenlikken
bietenmangels
bijkeukengeut
bijnabekant
bijnabekant / bekaant / bekaan
bijna bekant
bijt hij als ik hem aaibettie-akemai
bijt hij als ik hem aaibettie askum aij
bijt hij als ik hem aaibèttie as'k um aoi
Bijt hij als ik hem aaiBettie akkum aoi
bijt hij als ik hem aaibet ie as ik um eij
bijt hij als ik hem aaibet ie ak em aai
bijt hij als ik hem aai?bettie'ask'maai?
Bijt hij als ik hem aai?Beittie akkum aai?
bijtijdspeteds
binnendoortegriest
binnendoor - korterbinnendeur - gerichter
binnendoor, kortergerichter, binnedeur
blaadjebleike, blaike, bloajke
blaadje (papier) velleke
blaarblein
bladblazerbloajkes bloazer
BladelBloal
bladerenbloajer
BladluizenFernain
blauwe bosbesdianne
blazenblaozen
bleekveldjebleik
blikjeblikske
blikjeblikske, tinneke
BloemenBluumkes, Blommekes
BloemenBlommuh
BloemkoolBluemköle
blote voetenberrevoets
blotevoetenberrevoets
BlouseBoeseloen
blousebaseloen
bochelbult
boekbuuk
BoekelBoekul
boekjebuukske
BoerdonkBoering
boerenboeruhhhh
boeren (lucht uit de maag ontsnapt) balken
boerenkolenstamppotpetozzi
boerenkoolboerentoppenstaamp
boerenkoolstamppotboeremoes of petazzie of moesepetazzie
Boerenkoolstamppotgruunzooi meej wurst
bokkingbukum
bomenbeum
bonenbonne
Boompjebumpke
boompjebumke
boompjebomke
booskwoat
bosmast
bosbesklokkebaai
bosbessenklokkebaaien
bosbessenklokkebeien
bosschenhoofdbossenoot
botschenk
BoterhamBaike
Boterhamsneei mik
boterhammenrondummekes
BoxtelBoksel
Boxtel (met carnaval)Indegat
BrabantBroabant
bramenbrembiezemen
bramenbrembezies
bramenbrembeesjes, brembiezeme
bramenmorbiezemen
breedbreit
bretelsgummiegallege
bretelsgalgen, gereelun
bretelsgareeltje
broekbox
broek box
broekboks
broekzakboksetès
broekzaktes
broodmik
broodbelegsnij woar
brutaalonstraant
brutaalèstraant
brutaalastraant
brutaalastraaant
brutaalstraant
Budeldörpke in Cranendonck
BudelHoofdstad van Cranendonck
BudelBuul
bunzingboosum
Bunzing.Fis.
burgemeesterburgemister
burgemeesterburger
BuurvrouwBuuf
buurvrouwbuurvroake

C

carnavalcarneval
carnavalvaastunavund
chagerijniggrijnzig
chagrijnigGrenzig
chagrijnigkummeluk
ChallaasHoudoe
chipschipkes
chocoladesjukeloai
chocoladesjokalaaj
chocoladekwatta
chocoladesukelaet
chocolade reepkwatta
chocoladehagelkwattastrooisel
chocoladereepkwatta
cijferspunten
clowncloon
cocainetaat
coffeeshoppafpalaais
coke snuivensnatse
complimentbestuiten
complimenterenbestuiten
complimenterenbesteujte (Heeze-Leende)
cornerkeurner
cowboykoyboy
CuijkKuuk

D

daaghoudoe
daargunder
daarginder
daardoarginder
daardoar
Daar bij het VennenbosPlaja De Pan
daaromduiver
dachtdocht
dachtdoacht (Heeze-Leende)
dacht het nietdacht ut nie
dadelijkbedinne - Eersel
DadelijkDaluk.
dadelijksommedenen
dadelijkseffes
dadelijksebiet, drekt, daaluk, bedeene, drek.
DadelijkSebiet
dadelijkdrek
dadelijkstrakke
dag meisjehai dörske
DalemDallûm
Dame van lichte zedenInne goeikope
Dank uGe wordt bedankt!
dank u weldagge bedaankt zet dawitte
datdè (Heeze-Leende)
Dat bestaat nietDè besti nie
dat denk ik toch nietde denk toh nie
dat heb je goed gedaanda edde gij goed gedoan
dat hoort u niet te doen (zeggen) da voegt oe nie
dat isdas
dat is eendas`n
dat is een mooie autoda's 'ne schonne woage
Dat is goedisgoeie
dat is goed te doenhendig he
dat is heel ver wegdas jeel weit weg
dat is lekkerdè smoakt wel
Dat is mooida zuukte
dat is net / zowat hetzelfde alsdas krek inder (Ned.: eender)
Dat is ook zoDa is ôk
dat is toch watdas toch wa
Dat is wat hij zeiZittum
Dat is wat ze zeiZihzuh
dat je bentdagge d'r mi rondlopt
dat je bentdè ge d' r bèènt (Heeze-Leende) / Da ge zijt
Dat kan helemaal nietDa gah nie
Dat kloptDa is
Dat kloptKrek
dat kun je wel vergetenda kunde wel op oewen buik schrijven
dat ligt op zolderda leg op de schorring
Dat mag Joost wetenDeh Wit Gin Mêns
Dat meen je nietGij!
Dat meen je nietDa mende niej..of....ja zittie
Dat meen je niet!Joa zeet ' ie!
dat moet je doenda motte doen dan
Dat was een goed feestDeh War unne goeie fist / Deh Fist war goei
Dat was erg leukDa war verrèkes skôn
dat weet ik nietdè wìknie
dat weet je nietda witte nie
dat weet niemandda wit gin man
Dat weet niemandDa wit genne mens
Dat weet niemandDeh wit ginne miies
Dat weet niemand Dâ wit gin mân
dat zegt uda zeede gij
dat zegt udè zaejgd u (Heeze-Leende)
ded'n
De andere kantGienend / doar ginder (ginds)
de autod'noto / m'ne wage
de eftelingd'n Eft-ling
de hele tijdalzeleve
de hondd'n joekel
de honddenond
de hoogtede hógt
de koe in de weide koei in de waai
de laagtede ligt
de ogen uitstekenspiegelen
de peeldun pil
De plaats aanharkenDen misse griesele
De tafel ophalende toffel ophaole
de thee meisjesde thee durskers
de voordeur is dichtachterom ist kermis
de zegen tijdens de misut kruske
de zolderde zulder
decolletégebbetje
décolletéschap
décolletéspie
dekselskeel
dementerenverdutselen
denkenda denk
denneappelfoep
denneappelmastefobbus
denneappelkrutje
denneappeltoot
denneappelsproppen of denneproppe
dennenaaldenmasterspelle
dennennaaldenmastepinnen
deugniet of kwajongenbravezoriesteker snotjong
DeurneDeurze
diareesproeipoep
Diareeslingerscheit
diareeracekak
diareespetterpoep
dichtsbijzijndeherrese
die daarden dieë doar
die meneerdieje mens
die mevrouwda mens
die pakken wedie vatte we
dierenspeendeem
dierentuin uitdrukkingik zeg alt mar zoo das korter dan dieretuin
dik achterwekdikke braoj
dikwijlsdikkels
dikzakvetpatroon
dinsdagdestdag
direct (doen) subiet
direktdrek
ditdi
doe die maardoediemar
doe maar diedundieje
doe normaaldoe ff normoal
doeihouwdoe
doeiadoeu
doeihoudoe war, oudoe wor
doeihoudoe / haudu
doeihoudoe / halleej
doeihoudoe
doei houdoe
doeihoie (=LImburgs)
doeiaudoe
Doeiey'oudoe
Doei héHoudoe wanne
doei hehoudoe ee
doei, daghoudoe
doekjeduukske
doekjelapke
doekjetod
dom persoonklippel
DoofZedde gij dof?
doordeweekse kledingswerrese kleding
doosduske
doosdoâs
dorpdùrrup (Heeze-Leende)
dorpturp
draadje-draadjesdraojke-draojkes (vlees)
DrempelDurpel
drempeldôrpel
drink bakzuipespan
drinkenzuipen / zoepen
droge mondlère bakkus
dropsep
drop waterschommeldrop
dropjesepke
dropwaterpoelipek
dropwatersepwotter
dropwaterkliessekoek
DruivensuikerDruvesuuker
duifdoif
duivenhokduivekot
duizendduzent
duizendschonentuiltjes
duizendschoonlievemennekes
dun hard straaltjeut Spierst -Spiersen
dwaasdeuzige

E

eau de cologneonjeklonje
echt nietach nie
echt waareerlik woar
EchtgenootMins
echtgenootmunne mens, menne vent, den onzu
eeninne
eenun
een autonun woage
een Biertjeeen pinske
een brutaal persooneen strand figuur
een brutaal persooneen strand persoon
een dik hoofdzultkop
een eendun ànt
een eitje bakkenunaaike kwatse
een en de zelfdejindurander
een eurounne neuro
een flinke kluspersekuusie
een grof gezichtunne dogkop
een heleunnen aolinge
een heleboeleen berzie
een hondnu'n ond
een hondun nond
Een jongenun jungske
een jongenun menneke
een komgroenten soepnun bakske gruuntu suup
een kop koffieun bèkske koffie, kömke koffie
een oud wijfun ouwe doos
een oude man`n aauwe miens
een slomenun deuzige
Een wagen hooi ladenUnne wage hoi loje
eendagskuikentjespielekes
eensis of us
EerdeD´eerd
eergisterdoaergester
EerselIrsel
Eerst maar eens warm kopje koffieUrst mer uns un werm bakske koffie
eerst zit de darm in het varken, daarna het varken in de darmurst zit dn dérm in t vééreke, doarnoa t vééreke in dn dérm
eiai
eiaaike
eiersnijderVqt gij ekkes d' n èrsnèr
eigwijsaigegeraait
eijgenheimereijgenheimer
eikelhoofdzotte ziekte kopske
elastiekstiek
elastiekjestiekie
elkaarmekaar
Elshout (plaats) D'n Elshout
emmer aan een touwputs
en passantmeepersant
er een potjevan makenbegaaid
er naastd' r neffe
erfmisse, wurft, werft
erfmisse
erfplak
erfplâts (Heeze-Leende)
erfdn dam
erfwaaruft
erggrelleg
erg verrotkatsverrot
ergens van profiteren om iets teverkrijgenop de schobberdenbonk
ErpErrup
erwtensoepsnert
EscharenEsteren
etenijten
etenKnauwe
etenbikke
etenvoejer / schaft
etenvreeten
etenvréte
eveneffekes / ekkes / effe
evenekkes
even kijkeneffe kieken

F

feestpartaaike
FeestFist
fiets-standaardstelt
FijnaartFendert, ' t Kleigat
flink drank gehadun goei snip in hebben
flink wat drankun goei zatsel
fluitjeflutje
fluitje, van een tak gesnedenfiepke
fluitketelmoor / tummes / fluitkittel
foutjeabuuske
FrambozenkistjeTups
frietuurpanvetpan
FrikandelBakpaal
FriteuseD' n vetput

G

Ga er voorGao d`r vur
ga je`godde
ga terug naar amsterdamtrug naor oew eige laand
Ga weggoa weg, naait um, schei tog uit
ga wegnaaithum, gaot heen
gaan we die kant opgaon we geuss
gaatgaot
gaatgi
gaat hetgôaget
gaat hetgiggut
Gaat hetGeegut - Eersel
gaat hetgugut
gajusschoelie
Gangsterkwint en ostrout en kempi
garagegraas
garagegerazzie
gebaksvorkjeriekske
gedestileerde dranksnevel
geel zandrooi zand
geengin
geen haar op mijn hoofd die daar aan denktperd in de wieg! Ammehoela!
geen ideeverrekte koekwous
Geer- GerendSpie -Spieend. -Eersel
GeffenGeffe
gegetenge-ituh
gehaktgakt
gehaktbalfrikedel
gehaktbalgaktbal, bulleke gehaktbol
gehoortgeheurt
GekKierewiet
GekKoekwous
Gekkoekwaus, appetjoek
GekTjoepert
GekVan de pot gerukt
gekwaus, knaas
geldknaken
geldwolf / knakenbeter
gelukassiepan
gemakkelijkhendig
gemakkelijke schoenenaffezeer schoen
GemertGimmert
gemoldverhontsoort
GemondeGimde
geniepig mannetjepleurikke
geruildgetuitelt
GestelGèstl
gevistgeviest
gewerktgeworken
gezeurgenöl
gezichtbakkes
gisterengiestere
glaasjeglaoske
gluiperdTesnezzik
goedda
goed doenbestuiten
goed feestenwe goan u't begoaie
goede dagguuin doag
Goede MorgenGoeie Mérge
goedeavondgoe
goedemorgenmorge
goedendaghalleej
goedkoopgoeiekoup
goedkoopgoeiekoop
GoedkoopAch, das gin geld
Goirle (dorp onder tilburg) Gôôl
Goirle met carnavalballefruttersgat
gootsteengeutstiejn of pompbaak
graaggear
graaggèrre
graaggère
graaggêr
Graatvlim
graatvlimmen
Gravede Graaf
groengrún
groengruun
groen doekjesgrun duukskes
GroenteGrunighed of Gruun
groenvoergrûûn voeier
grote lijn speeddikkuh daik pep

H

HaantjeHoantje (Spreek uit hondje)
haantjekiep
haarheur
haartje in oogplimp in oog
haartjeshurkes
haartjesherrekes
haasthòst
hacheekrib
hadhed
Had je een grote mond tegen mij?hedden groôt Bakkes?
hagelslagkwattastrooisel
halloheuj
hallogallow
HalloHallee
halloeuuuj
Hallo, meneerHeuj, Koekwous
HamburgerBakschaif
handkardouwker
handvattenhandvaten
handvolhaffel
Hankde hang / knoesterrooierslaand
HapertHoapert
Hard stukje pees, vet of kraakbeen in vleesknorzel
HardcoreStaampmuziek
haringherring (erm mense verreke)
harkrijf of reif
harkrijf
harkgriesel / rijf
harkschaarrekske
harkgriesel
waant
hebhedde
Heb je dat gezegd?Hedde gij da gezeet ghad?
Heb je dat gezegd?Hedde ge da gezeet gehad?
Heb je genoeg gehad?Hedde zat gehad?
Heb je haastMoete nog gaon hooie
heb je me niet gehoord?hedde gij men nie geheurd?wierde me nie
Heb je nog wat gedaan?hede gai nog wa gedan
heb jijhedde gij
heb jij dat gezeg?hedde da gezeed gehad?
heb jij een peukhedde gaij een peuk
hebt u hethittium
HedelHèl
Hedikhuizen (plaats) Hékèse
Hedikhuizen (plaats) Hekise
heefthed
heeljeel
heelhil (Heeze-Leende)
HeelAlling - Eersel
heelkaaj
heel ergverekkus
heel ergenboe
heel hardkei hard
heel hardjeelard
heel snelas de nondeju
heel snelmeej gaank
Heel zachtjesStillekus
heen en weerhers en giens of herres en geens
heeschhis
HeeswijkHezik
HeezeHees
HeezeHééjs
heimweevaart
heimwee hebbenvoart hebben
hekshekje, schoonmoeder
hekwerkje boven aan de trapbollies
helemaalolling
helemaalelemaol
helemaaloalling
helemaalhillemol, himmol
helemaal juistkrek zjuust
HelmButsmuts
HelmondHellemond
Helmonderhellemunder
herfstbaomis
hetut
het aanrechtde peombak
het altaartaltaar
het andere of verre eindtaane eind
het bedd' n neukpatroon
het gaat vanzelfut go vaneiges
het ging netut kon krek
het grasvelddun bleik
het is geen gezichttis gin porum
het is graag of niet't is gear of nie
Het is graag ofniet en het is graagtis gèr of nie en tis gèr
Het is niet van zijn gading't Gaoit 'm nie.
het is zover ze gaat echthet is zo weit ze goj echt
het kan me niets uitut nukt me niks
het plaatselijk sufferdjede Middenstandsbelangen
het raamt roam
hiernaasthierneffe
hij / zij viel met zijn gezicht op straatee viel mee zu'n bakkus op nu kaai.
hij heeft ontslag gehadij et gedaon gehad
hij knapte ervan ophij bekwaam urvan
hij was helemaal van de kaarthij wies van voren nie meer dat ie van achteren leefde
hij werd 2dehij wier 2de
hilvarenbeekbeek
HilvarenbeekBîk
Hilvarenbeekse taalBikse taol
hinkelbaanbrits
hinkelenbritsen
HinthamHintum
hoe heb je dat gedaan?hoe hedde ge dè gedoan?
hoe is hethoeist
hoe is het met je liefjehoe is t mey u n vrijer
hoe is het met uhoe ist
Hoe is het?Hoest
hoedenhuuj
hoekjehukske
hoevend, oeve
hofjehufke
hoge hoedunne hoge zije
hoidoei
hoi Hoi
hoihalleeej
hoihoihoi
hoihooy
hoiheuj
hoieuuuj
hoi / hallomeej men
hoi met mij, jeh meej men
hondnont
hondnond
hondjoekel
hondhuuntje
Hondhundje
hond plagennond op kuuse
hondjehuntje
hondjehundje
hoofdboem
hoofdknert / kop
HoofdkaasZult
hoofdstel (paard of koe)hudsel
Hooge Mierde, Lage Mierde en HulselHolahu
HoogeloonLôon
hoogmoed hebbenkouwe kak
hooivorkriek
HooivorkGaffel
hoorwur
horenhurde
horlogeglozzie
horlogelozzie
horlogelozie
Hou je kophoudoe Bakkes
hou je mondbakkes houwe!
houdoedoei
houten klosje als deursluitingwervultje
houtwormmieter
huilenjenku of jaanke
HuilenSchreuwe (n)
huilensimmen
huilensteve
huilenschreeuwen
HuilenScreuwe (n)
huilenbletten
huilenblere - janken
huishoos
HuisKiet
humeuriggrijnzig
HunHullie
hutspotpeejestaamp
hutspotpeeje mee juin
hutspotpejestaamp
hutspotpeestaamp
HutspotWortellepetassie

I

iemand al lereniemand Afdalliën
iemand die gezellig / grappig isdie kant begaoien
iemand die niet goed wijs isstaopele mierus
iemand eruit zetteniemand eruit bonjoeren
iemand eruit zettenum dur uitbossen
Iemand uit Tilburgschôône meens
iets wegenkwikke
ijs stuk trappen (op sloten) scholleke trappen
ik ben erg moeik zijn tenne
ik ben heel erg moe'kzè tênne
ik ben klaar met werkenik ben afgewerkt
Ik ben moekben muug
Ik ben vanochtend weggeredenIk ben vanmerrige aangereden
Ik ben weg`K Naai hem
ik ga wegik taai hum af
ik ga wegik nèj d'ruit
ik ga wegik gai kwiet
ik heb er geen zin inIk zuuk t nie
Ik heb er geen zin inK' zoek t niet
ik heb er geen zin inkzuuk t nie
Ik heb er genoeg vanIk zoek het niet meer
ik hoorde hetik wier ' t
ik hou nietKhou doar nie van
Ik hou van jouk Hou van oe
Ik hou van jouIk hou van jou
Ik kan het nietIk zuuk t nie
ik mis jekmis oe
ik mis jekmis jouw
ik moet er weer is vandoor'k paai'm er tussen uit
ik moet nodig naar de wcik mot zeike
ik rij nu wegik gaai nouw oanrije
ik snap er niets van ksnap er de balle niej van
Ik zal je op je gezicht slaanIk zal oe op oe gaffel stoefen
ik zeiik zeig
in de tocht staanop den trek stoan
in de tuinin dun hof
In je blootjeIn oee bloete telder
indiaannindiaan
inschenkenuitschudde
Is dat lekker?Blie dah binne?
Is dat waar?Og, eg?
Is dat zo?Zut? / Zu da
is het niet?wanne? (stopwoord) ist nie? niej dan?

J

Jajot
jajoa (jot) wajot
ja hoorakkenaaien
jaarjoar
jacketpietelèrke
jaco`s patatkraam (in soerendonk) Fox`s vetkeet
Jammer om weg te gooientis nog sund
jaquetpietelaar
jasfrak
jasfrak jes
jege
Je / JouwOe (w)
je bent me er eentjegij zijt me der innu
je bent niet slimgei het evu veul verstaant alst achturend voan un verku
je bent niet wijsje ziet nie wies
je harenoouw herre
je hebt mensen en potloden zij is de gumge het meesuh en potlooie
je kruisowe mik
je verstand gebruikenoewe kop erbij houwen
jeukjuksel
jijgij
jijge
jij gaat flink tekeergij gaot tekeer âs un koi pèrd
jij gaat niet zwemmenmotte verzuipe
jij zeigij zee
jij zeige zeet
jong varkenvag
jongejonguh
jonge kinderenklein mannen
jonge kippoelie
Jongenjunske
jongenjongen
JongenKjel
jongenjungske
jongenkèl menuku
jongetjemenneke
jongetjejungske
jongetjejongske
JouOe
Jou moederGullie moeder / Gullie mam
julliegullie
junksmokerd
jurk (je) kleejke

K

kaartkoart
kaaskes
kaaskeas
kaastilburg
kaatsheuveldun ketsheuvel
kaatsheuveldu kets
kalende manvleespet
kalfmuk
Kalfkuus
Kalf (vrouwtje) vèrs
kalf / bigkuus
kam je haar eenskem-oew-hair-ris
kamerhert
kamer, woonkamerd'n herd
kan dat dan ookken da dan ok
Kapot gemaaktVerbellemomt
karkaar
karnemelkbottermelk
KarnemelkMûlluk
karrenkuijeren
kattekwaadsefiligheid, koj jong streek
KauwenKnaauwen
keikaai
KeldonkKelding
kennis maken met buurtbuurtanmaoken
kereltjekul (leke)
kerskeers
kersenkurze
kersenkrieken
kersenkistjekoarsekiesje
KeukenGeut
keukende guuit
keutjevarken
kijkkik
kijkkiek
kijk daarkikt daor
Kijk danKik tan
kijkenblieken
kijken of hij kijkt en als hij kijkt niet kijkenkèken of ie kekt, en as ie kekt nie kèken
kijken, bekijkengollieje, koekeloere, guize
kikkerkinkeluut / Kikvors
kikkerpuit
kikkervisjesdikkopkus
Kindut jong
kinderenjong
kinderenkènder
KinderenBrakken
kinderende jong
kinderstoelkakstoel
kinderstoelkrokstoel
kinderstoelkrokstoewl
kink in de kabel, schok (je) snuk (je)
kipkiekke
kipkiep
kiptiet
kipjespoelekes
kippenhokkippekot
kippevelkippetietjes
klaar met werkenafgewerkt
klagenmauwen
Klein dik ventjeBrokertje
Klein dun ventjePersulder
kleineklene
kleine kinderenbrakken bloei
kleine kinderenkleine jong
kleine ladeschufke
kleintjePrulleke
kleintjejuunkske
klepelklippel
kletsenaawbetten
kletsmajoorluloer
kleuterkoter
klittus
kloekenkloeken
klokhuisappelkroos
klompblauk
klompbleuk
KlompenKleuven
klompenblûk
kloppentemperen
kloptkrek
klotenhengsten
knabbelenknauwen
knappe maneen dirk
KnegselKneksel
kniënkniees
knoeienbrasse
knoeiendabben
knoeienknellen
knoeien (met eten) mokkeren
knoeien (met eten) knellen
knolletjestollekes
knolraapruttebag
knotwilgkopbooom
knuffelenfilifauwen
koekoei
KoeKoejke
KoeienKoei
koekkouk
koekjeQuukske
koekjequkske
koekje quukske
KoekjeKuukske
koekje erbij?kuukske dr bij?
KoelapparaatKouwhouw ding
kofferbakde klep
Kofferbak van een AutoKattebak
kolengruiskoolassie
Kom eens hierKom us
kom jij spelenkom de gij speule
kompjesklufkes
konijnknijntje
konijnknijn
konijnknientje
konijnkniend
KonijnKnèèn
konijnenknèèn
koolmeesjebiediefke
koortslipfrutlip
Kop (hoofd) Kupke
kop koffie'n bakske koffie
kop theetas thee
kopjekupke
kopjekumke
kopjetaske
kopje koffiebèkske koffie
kopje koffiebakske leut
kopje koffiebakske
kopje koffietas koffie
kopje koffietaske koffie
kopje koffie of theekommeke koffie of thee
kopkaaszult
koppig menssteenezel
korenschoventeilen
korstje van het broodknoetje van het brood, hut kuntje
koude handenkouwe haand
koude voetenkouwe pollekes
koude voetenkouw pieken
krantkraant
kreukel, vouwkrukel
krijg jekrédde
krijgenkrèège
krijtjekretje
kringloopwinkeldroideurwinkel
kruisbeskroezel
kruisbeskriekel
kruisbessenkruiddorus
kruiwagenkreuge
kuikenspielekes
kuikentjepielleke
kusjes gevenkusse
kwajongenvurrekten aop

L

lalaai
laarzenlerzen
laarzenlers
laatloat
laatsteschuif
laatsteleste
ladderlière
ladderleer
ladeschuif
Lage -ZwaluweZwaloe
lagere klassemin volk
lalla
lamplempke
lang lelijk hoofdperdenkop
LangenboomLangebum
Langnekloangnek
LantaarnpaalFompoal
LANTAARNPAALZIJSPAAL
laterlatter
lauwenlááwen
lawaaigeweld hebben
LeendeLint
lege emmerhole emmer
lekker gaan slapenlekker in de mand of papen in de mand
leniggezwak
leonaon
lepellippel
leukschon
leukleutig
leutigleuk
LiempdeLiemt
Lieshoutliessent
Liesselleisel
LieverdKulleke
lifthijsbak
lijmcol
limonaderanja
loaderlooischup
loaderlaaischop
lomperikklippel
lomperikoesum
lucifersstekskus
lukt het?gaog ut?
lust u een koekjemotte gij unne Quukse
lust u koffie?motte gij koffie?
lust u misschien een plakje hoofdkaas?motte gij zult?
lutkoffie
luyksgestelgestel

M

maakt eigenlijk ook niets uitMakt Dever niks ut.- Eersel
maakt me niets uitwa nukt da
maarmoar
maar netkrèk
MaarheezeMares
maarheezegat neffe Budel
Maas en waalsMoas en woals
maaszandskerpzand
maatcabron
maatvies jetje
macharenmacherûh
madeDe may
MadeDe Mai
madeliefjeMèjzüntje
mafkeeskoekwaus
mafkeessjappie
makenmoake
makkelijkhendig
makkelijk zathendig zat
Makreelbukkum
manmenneke
manméés
mandjetimmus
mannenmiense
manusje van allesde flaps
maresGat
mariaons lieve vrouwke
marktmert
marktmart
maskermombakkes
maskerboembakkes
masturberenfappen, butten
materiaalspulleke
mayonaisezalf
meebij
Meen je dat?Minde da werkeluk woar?
meestaldiksentèds
MeesterMester
meidmijd
meikevermulderke
meisjedeern
meisjemeske
meisjemeiske
meisjemedje
meisjemechje
meisjedûrske
MeisjeDèrke
meisjedôrske
meisjebienske
meisje dronken makenachteroverlaaie
meisjesderke
meizoentjemezuutje
MelkRumme
melkmelluk
melkromme
melk geven aan kalverenweteren
menensMênnus
mensenminse
mensenmeensuh
mep of klapweij
merelmalder
MesKniep
Mes en vorkStjek van stjaal
MesthoopMieshoop
mesthoopmestvaalt
mestvaaltmispit
met de automeej de woage
met een goedemi unne goeie
met elkaar omgaanaccaderen
met rust latenlaten partijen
met tegenzinnooi
meteenmeej-temet
MeutenMeuke
miermuurzeiker
miermoeizeiker
mierenmoesaaier
MijMèn
Mij maak je niet bang.Gij makt menne pis nie laauw
mijn echtgenootmiene mins
mijn mamaons moeder
mijn manmunne mens
mijn moederons moeder / os mam / smam / smoeder / os ma / os moeke
mijn vriendmenne môat
Mijn(e)Mènne
milheezemillus
MispoesMispoes
MoeMuug
MoeMoei
moe lambegaait
moedermôan
moedermoederloos
moederons mam
moedermoos
moeilijk in de omgang zijnd menskruiskrekel
moeraszomp
moetmot
moetmotte
moetenmotte
mogoolmongol
mokmok
molenmeulen
mond stinkt naar overgeefselGalbakkes
mondharmonicamondmeziek
mooisgon
mooimoj
mooi schòn
mooi skôn
mooischôn
mooiskòn.
mooiskone
MooiSkon
mooi meisjeSkun wefke
Mooi meisjeSchon Meske.
mooi meisjebienske
mooie boezemschoon vurkomen
morgenmergen
morsend'r neffe knoeie
morsenknellen
motregenstiefreging
mr. vogelspersoon
mutshettu
mutsmutske

N

n kleineeen baby
naaktnoks
naaktblood
naarnôàr
naar persoonmisselijk menneke
NaastBezijens
naastnever
naastneffe
naast / Langsneffe, langs
nadenkenprakkezeren
nadenken over iets moeilijksrikraoien
nadinelief
Nadrukkelijk ja.JÔT.-Eersel
Nadrukkelijk nee.Nint. Eersel
namiddagtaaftere
namiddagtaanemiddag of taadremiddag
nazomerbastenhannese zomer
neeneije
neenije
neenust
neenunt
neenint
neenaaie
neeneet
nee die van joudie van ullie
neerleggentasse
netcrek
net alsglek
net andersomkrèk ausum
net wat ik wildekrek wa'k wou
NeterselNittersel
nette vrouwpronte vrouw
NeusUn Kompierske
nietnunt
nietnie
Niet graagNooi
niet helemaalkrêk
niet netjesnut
niet waarniewaor
niets van gemerktniks van gemerkt
nietwaar?wanne?
nieuwniks geleje
nieuwnix geleje
niksniksnie
NistelrodeNisseroi
NistelrodeNisselroi
nootjesnutjes
nootjesnooijers
Nu nietNounie

O

OdiliapeelD' un Pill
of nietwanne
ogenputterkes
olieullie
ollandollund
om voor niets iets te krijgenop schobber de bonk loapen
Ommelschôn deurpske
onderbroekonderbox
ondertussenmeepesaant
ondertussenimpesaant
OnderzetterTreefje
onderzettertrifke
Ondeugend kindOnterik
ondeugende jongenskoel
ondiepdrèeg
onkruidbogt plukkum
onnozele hals, onbehouwen jongemangálleperd
onnozele vrouwLuupse
ontbijtkoekBerenspek
ontbijtkoekpeperkoek
onverantwoordongepermeteerd
onverhardeweghoefpad
onweersbuiskoer
onzinkwats
onzinzwets
onzin pratenkwatsen
oosterhoutwosterhout
OosterhoutWostrout
oosterhoutwostrout / kaaiendonk
Op blote voeten lopenberrevoets
op de tochtop d'n trek
Op de uiteinde van een veldtengenan
op houden / weg wezennaai tu'm
op mijn schootop mijn slip
opaopa's
openoapen
openaope
opgestappelde materialenop unnu klaamp zetten
opjuttenopnèjen
opperenupperen
Opritdn dam
opritwaareft
opritwaarft
oprotten / wegwezenvort
opscheppenstoefen
opscheppenOpscheppen
opschepperstoefbal
OpschietenKom nou's op
opschietenvort doen affeseeren
opschieten, voortmakenspoeien
opzij- ga opzij.Hom -Homme. Eersel.
oude laptod
OudenboschPuitenol
ouderwetsouverwetse
overgevenspauwen
overhemdbazeroen
overrijpe appeldieje nappel ies bukzuut

P

paalpeel
paalleuter
paaltjepalleke
paaltjepulleku
paaltjepulleke
paarpaor
paardpèèrd
paard perd
paardperd
paardwoordpakket
paardenpeerde
paardenpèrden
paardenperd
paardenbloemGele bloem
paardjeknol
paardrijdenknolhobbelen
paarspéérs
Padpèjke
Pak een stoelVat un end hout
pakkenvatten
pakkenvattuh g
palingeal
pannekoekstruif
pannendekselscheel
pannendekselpotschel
pannenkoek streuf
pannenkoekstreuf
pantoffelssloffen
papieren zakbuil
parfumruuk / odeklonje / ojerklojer / onjeklonje
parfumonjeklonje
pas opprulleke
passenaccaderen
patatfriet
patatje'ne friet
perceelplak
petklakske
petroleumbronolie
peulenhoukes
peultjeshauwkes
piemeltjepielleke
pillensnoepkes
pilsjebierke / pilske / pintje / juupke / sapke / gêle rakker meej un wit krageske / kumke
pindanootjeOllienutje
pinkmuk
pinksterbloemenstefselblommen
plaatsplekske
plaatselijke regenbuiPlaotselukuh reagenbuij
plakjeplakske
plakje kaasschefke kes
plankschap
plankjeplangeske
plassend'n errepuls afgiete
plassenzeiken
plezierd'n ouwe
ploegenbàuwe
popiespot
poepenbouten
poepenpuupen
poetsdoekskottelslet
poetsenboene
politie pliesie
politiepliesie
politiewaus
politiewout
politiezwaontjes
Politie (agent) Wout
politie bureauwoute kiet
pootje badenvoetje dompelen
portemonneebeurs / porte meej niks / knip
portemonneebeurs
portemonneeKniebeurs
potverdorienondeju
prakkenkneien
praten, discussierenklassineren
precies krèk
precieskrek
precies wat ik wilkrek wak wou
precies wat ik wildekrek wa'k wo
prikkeldraadpiendraaike
prikkeldraadpikkendroad
PrinsenbeekDé Bik / Beek / boemeldonk
proppenschieterklabots
Prul (Iets is weinig waard of is troep) Toei
psvkampioenûh
puber, nozemlaobus
putkolk

R

raadroad
raamramke
RaamsdonkRamsdonk
raamsdonksveert ver
Raamsdonksveerut Fèr
raapstelenkeeltjes
raaraorig / raor
raar persoonunne aorige
radenroaien
ranjagrinadine
ranjaverdunde
rauw eigruun aaj
rechtdoor rijdenrechtendeur raie
rechtsherrus
reeprepen
reepreepen
regenrengel
regenmaajem
regen, motregenstobber
regenenrengeren
regenwormpieraas
ReifenTaifoen
reinkenafberen
restjekwelleke
ReuselGat neffuh Bloal
ReuselGat
reuzenradhooggaattie
richtingaanwijzerpinker
riethovenreithovù
RiethovenRijthove
rijpaarddeurraaier
RijsbergenResbarge
rode bietenkroten
rode bietjeskroote
rok (je) rökske
rokenpaffen, smore
rommelbogt
rond broodmik
roombotergoei botter
RoosendaalTullepetaonestad
RosmalenRusmolle
rosmolenmanege
RotjePapasiester
rotjepappesiester
rotzooimeuk
rotzooiknoemel
rozenkranspaternoster
ruilentuitelen
ruimteherd
Ruwe kerelsWuunder
ruzie makennétsen

S

saladeslaaischottel
schaarscher
schaarschèer
SchaarSchear
schaatsenschatsen
schaatsenschetsen
schaijkschoik
schatsgat
schatjesjoeke
schatje ik ben verlied op jeliefden
ScheefSlim
ScheetRuft
schepschup
scheppenspoaje
Schijndel
schijndelskendel
schoenschunke
schoenskoen
schoenpoetsdoosjeblinkesmèèrdeuske
schoenveterknoopje
schoenvetersrijnassels / rainaastels / nissels
schoffelSchrepel
schoffelschreepel
schone vogeltjeschòn vùgelke
schoolsch
schoon zuiver
schoonskon
schoonskoan
schoonzuiver
schoonfamilied'n kouwe kant
schoonmakenpoetse
schoonmakenkuìse
schoorsteenschouw
schootslip
schopschup
schopskup
schoptrap
schortschollek
schrale lippenskrolsmoel of unne frotlip
schrander meisjehel vèeg
schreeuwenschrèèke
schreeuwenkwèke
schrikkenverschieten
schuifslotjevrelleke
schuttinggelind
schuurschop
schuurtje, spade, shop, décolleté, schaapschop, schoep, schup, schap, schoap
seringenkruidnagels
sigaretsigret
siknapoleonneke, nondejuke
sinaasappelappelsien
sinasappelaplesien
Sint NicolaasSinterklaos / Snieklaos
Sint OedenrodeRooij
sint-michielsgestelGestel
Sint-OedenrodeRooi
sinterklaasinkopenklotteren
SireneFloes
skateboardaveceerplenkske
slasloai
slaslaaj
slaslaai
sla hemslaam
Sla met ei met ui met aardappelenSlaai meej aai meej juin meej aerepels
sla met ui met ei met aardappelslai mee juin mee ai mee errepel
sla olieslollie
slaantetse
slaanteuren
SlagerVilder
slapenieperen
slapensloapen
slapenluimen
SlapenPapen
Slapen / rusten / middagdutjenondere
slappe koffieschuddekul
slappe koffieschottelwaoter
slappe koffieUnne kwak volluk
slechtkoi
slecht etenpitsen
slecht volkstrutjesvolk
slechte aardappelskwaai erpels
slechte bloedvatenkoi oajers
SlijptolSchuuptol
SlikapenDieren
slikkenslekke
slofjeslôfke
slofjesslôfkes
slome vrouwduts
slootgrave
smederijsmis
smeerlapsmerdel
snap je datwitte nie
Snap je?Snapte
snoepsnuupku
snoepensnollen
snoepjepikske
soepsuupke
soerendonkzùrrik
sokkenzuk
SomerenZummere
Someren-EindD'end
Someren-Heidede hei
spaschup
sparappelkrutje
speelplaats bij de schoolde koer
spelenspeulen
spermabut
spijkenisseWelluk?
spugenkitzen
spugentuffe
spugentuffen
spugenzwiersen
spugen (overgeven) spouwe
spuugtuf
st oedenroderooi
St. Willebrord't Heike
staartstert
staartjesstertjes
stamppetassie
stampersgatmeekrapdurp
stampotpetoasie
standdaarbuitenzwammegat
steedsalsmardeger
steedsundeeger, aelte
steen bovenop de keulse potkol-kei
steigerstaiger
steigerpijpstaigerpaip
stekelvarkenpinegel
stelenschoepen jatte
stepglijer- Eersel
stepavanseersplenkske
sterfval dood
sterke koffiestraffe koffie
StijfselOemeldoem
stil vallenbe'r valle
Stoeltjestuulleke
stoeprandKaaibaant
stoeprandbaandkaai
stoeptegelkei
stoerdoenermènert
stoffenstobberen
stofferstofvèrken
stofzuigerhuulbessem
stokjestokske
stommelingdrieklusoor
Stophuuj
straksdalùk
straks - laterfluis of soms fleis
strobed (kort gesneden stro) voor koeien en andere boerderijdierenstraawsel
stroomeletriek
stroopsoldaatjelektoet
stropdasslieps
stuiterschuts
stukje, strookjeriefeltje
sufferdgoaperd
suikerzoetkes / sokker

T

tafeltoafeltje
tafeltoffel
Tafel dekkenTafel ophalen
Tafel dekkenToffel ophoalen
tafelpoottoffelpoat
takkenbosmutsert
tas met luch pakketkabas
tegelijkertijdmeepessaant
tegelijkertijdmeepesaant
tegeltjesleikes
tegenwoordigvort
tepelzuignippeltje deem
TerheijdenTraaie
TerugVrom
terug komenvromkomme
teutdronken
tevredenvreit
tevreden (Tevreden persoon) Content (Contente mens)
tietentette
tietenvoorgevel
tijdPèrd
tijd genoegtét zat
Tik / knal op je kopKlap op je stui
toch?war?
toiletplee
ToiletPishok
tolkoekerel
tongzoenenbekke
torenvalkklaamper
tôtkop / hoofd
tot zienshouwdo
tot zienshouje wâ
tot zienshoudoe wanne
tot zienshoudoe
tot zienshou (w) doe
tot ziensHaje wa
tot ziensHalleej
Tot ziensHuidoe
Tot ziensey' oudoe
touw zeel
touwzeel
TractorTrekker!
trailerkar
trekkenrukken
trillen bevenskibbelen
trottoirbandkeiband
trottoirbandkaaibaand
truifrak
trutkakteef
tuinplaats
TuinbonenFlodderbonen
tuinbonenflodderbone
tuinbonenboerentenen, lapbonne flodderbonen
tuinbonenlabonen
TweeTweije
twee wekenvirtien daog
twijfelenrikraoien
twintigtwientig

U

u (uw) oe (oew)
UdenUje
uijuin
uienjuin
uiensausskreuwsaus
uitoit
uiteindelijkèngsule
uitlaatknalpijp

V

vaakduk
vaakdik
vaakdikkels
vaatdoek Skottelslet
vaatdoekskottelsletje
vaatdoekskottelslet
VaatdoekSchotteldoek of skottelstet
vaatdoekschottelslet
vaatdoekschotelslet
vaatdoekschoteldoek
VaatdoekjeSkottelslet
vaatdoekjeschutteldoek
vaatdoekjeschottelslet
vaatdoekjeschotteldoek
Vaatdoekjeweurstemik
vaderdie auè
vaderd'n ouwe
vaderons vadder
vadersons pap, os pa
VaginaPisbak
vakantievakaans
vakerdukker
vakerdikkelder
ValkenswaardValkensweerd
ValkenswaardValkenswird
valkenswaardvalkunswird
vallen op een steenbakkes oep nkaai
vals spelenorèns
van zelfvan eiges
vanavondvanaaf / tovond
vanmiddagtatumiddig
varkenkuus
VarkenUn Verruke
varkenveereke
varkenvèreké
varkenvèrreke, keuje, kuus, kût
varkenvèrrukke
varkenspootverrekuspoit
varkervèreké
VCBVerrekens club Biezenmortel
veelmundig
veelveul
veel mensenunne kwak volk
veertigvirtig
vegenbizzeme
vegengriezele
veghelveghul
veldschuurschop
vensterbankraombank
Verwijer
verbitterd iemandknaoierd
verderweijer
verderopgunterweite
verderopginswijd
verderopginderwijd
verderopgienderwijd
verenpiemelhaar
VergietSerbekke
vergiettimmest
verheugenverspinsen
verhipverrekes
verhuizenoverhuizen
verkreukeldbefroemeld
vernielenverdèsterweren
vernielenverinnoeweren
vernielenverrinoeweren
vernielenzeeg
verrader / praterunne tebbes
verrektverrekte
versta je dat?verstadde dè?
verstoppertje spelenpiepelebergen
verstuikenverzwikken
vertrekkengaon, aanrije
vertrekkenanrijen
vertrekkenanrepen
vertrekkenaanrije
vervelende jongenverrekkeling
vervelende kinderensnotjong
verwaandstrêlik
verwaandestrêlike, verwonde kwast
Verwent kindPapjong
VessemVééssuhm
VetAight
vetersniessels
VidjayYo What's Up
vieze gladjanussmouske
viezerikpléksjaak
ViezerikVullak
vindenvijnden
vinderveinder
visgratenvlimmen
visitevolk
vissenviese
vittenhakken
vlaamse gaaimeerkolf
vlaamse gaaihanniekaauw
vlaamsegaaihanniebroek
vleesvlis
vliegertouwheveltouw
vliegmachinevliegmesjien
vlimmengraat
vlindertjekapelleke
vloer vegenden herd keren
VlooienPietjes
voederbietmangelpee
voederbietmangel
Voet / voetenVuut / vûût
vogeltjevuggelke
vogelveertjevogelvirke
VolkelVollekul
volledigolling
voortebbes
voorvur
voor mezelfvoar me eige
voorhoofdstui
voorhoofdvurkop
voorschootsloef
voortaanvort
voortmakenafverseren
voortmakengas erop
voortmakentoe
vorigvurrig
vorkriek
vork verket
vorkket
vorkverket
vorkverket / drie tang
vorkvurruk
vorkenblokkettenbak
VorstenboschKingswood
vrachtautovregwaoge
vragenvroagen
vreemdaorig
vreemdvremd
vreemdvrimd
Vreemd persoonvrimde
vreemdeslecht weerboames weer
vrekpinnekuskliever
vriendkameraad
vriendinklamme dot
vriendjevrijer
VroedvrouwVerwoerès
vroegvruug
vroegervruuger
vrolijkblaai
vrouwdurske, vrouwke
vrouwdurske
vrouwvrouwke
VROUW (ÉÉN) UN VRÔMMES
Vrouwelijk konijnMolliebesje
vrouwenvrollie
vrouwtjedurske
vuilsmerrig
vuilaknutterik
vuilesmerrige
vultvoegt

W

w.c.pleej
w.c.ut huske
waakhondjeanne
waalijk (plaats) wolluk
Waalre (dorp) Woldere
waalwijk wolluk
WaalwijkWolluk
waarwaor
waaromwuiver
wak in ijs trappenScholleke tretsen
WalikWollek
wandelenkuieren
WangsterRichard Scholten
Wankelen / Duizelig.Zwiemeletig.
warmwèrum
waswaar
Waspik (Plaats) Waspek
watWah
wat denk je?wa denktu?
wat dialectwa dialect
Wat eenWanne
Wat eenWa'n
Wat ga je daar doen?Wa motte doar goan sjouwe?
wat heb ik het warmwa hekt tog hia
wat heb je gezegd?wa hedde gij gezit gehad?
wat is datwaz da
wat is dat?wes dêh?
wat is er aan de handwa doet er op
wat is er aan de handwazer gaonde
wat is er aan de hand?wa is tur?
Wat is er?Wa motte?
wat je denk dat is alles dat is nikswagge denk det t alles deh is niks
wat kijk jewa kikte ge nouw
wat maakt het toch uitwa makt da toch uut
wat moet je hebben?wa motte?
wat zeg jewa zeede
wat zeg jewellek
wat zeg jewelluk
wat zeg je?wa zinne gai??
wat zeg je?we zede gij
wat zeg jijWa zidde ge - Eersel
wat zegt hijwa zet ie
wat zegt uwatte, eh, uh
Wat zegt u / jij?Wellek?
wat zegt u?heh?
Wat zegt u?Welk?
Wat zei je?Wa zinde gij?
wat zei je?wé zeede gij?
wat zei je?Wellek?
Wat zei je? Ik kan je niet verstaan. Zou je het willen herhalen?Wà?!
Wat?Wèh?
waterwoatur watter
waterketelmoor
waterpomptangschonmoeder (un ouw tang met une grote bek)
Watje (zwakkeling) Pannekoek
wc papierklaaikatoen
we gaanwe goan an
we gaan wegme naaien er tussen uit
we vertrekkenwe gaon, we naaie d' r uit
We vertrekken (auto, fiets etc) We rijen an
We vertrekken (fiets) We fietse an
weetwit
weet je datwitte gij da
weet je dat?witte geit
weet je wel?wittenie?
weet je wie dat is?kende gij dun die'e van dun die'e
Weet jij datWitte geit
wegpad
weg gaan (boos) opzoute!
wegen (optillen) kwikke
wegrijdenaanrijden
weiwaai
Wel ja!Wij jat!
wellicht / natuurlijkallicht
werdwier
werkverkeerwaarkvolluk
WervelwindHouwmouw.
wervelwind (klein) haawmaaw
wespperreweps
wespperrewesp
wesp perreweps
wespsperreweps
WespWeps
wie ben jijvan wie ben de gij der e' ne
wie ben jij?wie bende ge?
wie is je vader / moedervan wie zedde gij er ene
wijons
wij hebben enige twijfel omtrent het door u gesteldebeijad
wij hebben het gehadAgge maor leut et
wijde grote onderbroekun vaon
wijnbalplèkbol
wildewou
wildewou, woj
wilde zwaandeen
wilt u nog koffiemotte gij nog un bakske
wimperplimpen
wimperplimp
wimpervlim
wimpersplimpen
windoosthawmaw
windvlaaghouwmouw of wèndhoos
WintelreWentersel
wist je datwiste da
wist jij daarvanwieste gij da
wist jij datwies de gij da
witwiet
witte chrysantenkerkhofblommen
witte kipwiete kiep
Witte kipWitte Kiep
woonerfmisse / d'n hof
woonwagenbewonerswielekes volluk
woonwagencentrumschojjerskamp
woordenwont
wormpier
worstenbroodjeworstebrooike
wortelpeej
wortelpee
WortelgeraaiDe wortels onder de keie, op het pleintje v / d Bottelroosstraat in Boakel
wortelloofpeeloof
wortels v / d boom op het pleintje v / d Bottelroostraat in Bakelwortelgeraai
wortelstampot met uipetazie
worteltjespeekus
worteltjespeekes
WoudrichemWoerkum
wouwse plantagede pin
WulpKulder

Z

zakbuil / tes
zakdoeksnutdoek
zakdoek tesnuzzik
zakdoeksnotlap
zakdoeksneuftot
zakdoektèsneuzik
zakdoektesnuzzik
zakgeldpré
zakgeldtraktement
zaklampluchtkoker
zakmeskniep
Zal ik je pak ophangenZak oe pak opangen
zatdronken
zatgenoeg
zezi
ZeelandZilent
Zeeland (dorp) Zilland
zeeltslei
zeer slechte pokerspelerRon hogenberk
zeer zoutbremsig
zeetzegt
zegzin
zeg dat is lekkerdas goe binne te houwe
zeg dat is lekkerdas goed binne te houwe
zeggenzeeien
zeizee
ZeisZessie
zekersjeker
zeker nietzikker nie
zeker weten!dè welde jè
zeurennölen
ZeurenEmmeren
zeurenziemelen
zevenzeuve
zeveraarzwetskloot
zie je dat?ziede dè?
zieligach errem, tis sund
zieligsneu
zigeunerzwerver
zijhij
ZijZullie
Zij en wij en hunZullie en wullie en hullie
Zij heeft rood haarDaar is die rooie ut Gestel
ZijtaartSeitert
zit niet zo'n onzin te vertellenzit nie zo te zwètse
zo dadelijkmundinne
zo dalijkdrek
Zo meteenSèbiet
zo snel mogelijkmee gaank
zodadelijksommedinte
zodirektsebiet
zoekzuuk
zoenenlaaien
zoenenplekke
ZolderVliering
zometeenRuustig óan
zometeensebiet
zometeenderek
zondezund
Zooi / Troep / RommelToelie
Zoonons zeun
Zou het niet zo zijnZut nie
zou u dat nog eens willen herhalen alstublieft.wa; hé
Zou u zo vriendelijk zijn dat nog eens te willen herhalen?Welluk?
zuigen / leegzuigenTutturen / Laten leegtutteren
zuinigpinnig
ZuinigZuunig
zuipensjoekeluh, tanken
Zullen we gaanZulwe esgaan
zuurkool (stamp) hangpetazzie
zuurstoklekstok
zwanger willen wordenze wil ne kleine hebben
zwartjodi
ZwartDonker
zwartrik
Zwartzwert
zwartzwort
zwart wit poederlekpoeier
zwart wit poederzwart wit poeier
zwarte pietassiepan (Bredaas)
Zwerm bijenBizwam

23 opmerkingen

 1. -brah wordt gebruikt als bevestiging dat iets 'zeer goed' is.

  -echt Machels (1830-Vlaams-Brabant)
 2. Als er een baby geboren is gaan de vrouwen op kraamvisite. De mannen gaan met de vader een borrel drinken. Dat noemen ze: het scheel ervan drinken.
 3. Als iemand zich onnozel onwetend voor wil doen, zegt hij wel: ik weet van niks. Ik kom van Etten.
 4. Antisemitisch kinderliedje van 1905 tot in de jare n 20. Mijn oma (98) heeft het wel eens gezongen: Skupt de Jut uit Saantu, Skupt um an alle Kaantu, Skupt um hier en Skupt um daar, Skupt um nor America.
 5. Bijna overal in Brabandt Schaotse of Schotse
  maar in Gilze Schetse!
 6. Britsen, een ook in Bergeijk gebruikt woord voor een hinkelspel, waarbij met krijt een patroon van min of meer rechthoekige vakken op het plaveisel getekend werd / wordt - meestal beurtelings één vak gevolgd door twee naast elkaar - waarin gehinkeld moet worden, beurtelings met de voeten gespreid (in twee vakken) en dan samengevoegd (in één vak). Soms moest / moet er hinkelend ook een houten of stenen schijf van het ene vak in het andere geschopt worden, hetgeen een zekere behendigheid vergt, omdat je niet te zacht maar ook niet te hard moet schoppen.
 7. Kienekeskak is snoep dat wordt uitgedeeld bij geboortes, een amandelpit met harde gesuikerde buitenkant.
 8. Liedje vroeger door kinderen gezongen als ze langs de deuren gingen :
  Drie koningen, drie koningen.
  Gif mijn nun nieuwen hoed.
  Mun ouwe is versleten.
  Us moeder maag ut nie weten.
  Us vader hee ut geld
  op ut hallufke nageteld.
 9. Maar good det die rampstatters dit toch neet begriepe. En met google komme ze der auk niet oet.
  Maar beej det letste stukske van dich môt ik auk aafheuke. Det is noch deeper nao ônder in ut zuuden.
 10. Nieuwjaarliedje vroeger door kinderen gezongen als ze langs de deuren gingen:
  Nieuwe jaorke zoete.
  Ut verke hee vier voete.
  Vier voete en nun stert.
  Is oe da gin centje wert?
 11. Ook zijn er voorbeelden gevonden van tekstplagiaat van andere wetenschappers in drie proefschriften waarvan Nijkamp mede-auteur is. Uit de steekproef kwam zes keer plagiaat en acht keer zelfplagiaat naar voren.
 12. Virre zou aan weerskanten van de ruggewervel van een geslacht varken liggen. Die virre wordt met het hart, longen en de lever uit het vérreke gehaald (aldus Lies van Och uit Waalre in de Schakel van 21-12-2011) . Rara wat is virre...
 13. `Doe niet zo onbesnut` zeiden we als kinderen uit het gezin in Eindhoven tegen elkaar. Dan bedoelden we: `die niet zo onnozel, je weet best hoe het wel moet.`
 14. als er een stukje uit een bord is noemen we dat in Budel een KEK
 15. dikke foep werd bij ons in Eindhoven in de vijftiger jaren gebruikt voor iemand die vadsig dik was en zich onsympatiek gsdroeg.
 16. een gezegde dat als grap gezegd wordt:
  dan zak zei ik zeetie is in oewe zak zeiken zeetie
 17. een gezegde dat vaak als grap gezegd wordt:
  Kekt us oftie kekt en as tie kekt nie kekken en as tie nie kekt kekken oftie kekt.
 18. frotten kan in meerdere contexten gebruikt worden: wa bende gij aant frotten / wat ben je aan het doen, kloten frot t moar in de kattebak / doe dat maar in de kofferbak.
 19. ik wor nie blij van da aparte spul waor ik van smul da is slaoj mee aai mee jeun mee erpel
 20. in Tilburg:
  we hebben de schônste stad van 't laand,
  en onze vadder is fabrikaant, én laot ze mar kome, 'we lussen ze grûûn.
 21. randewaaien. Wij gebruiken dit woord om aan te geven dat iemand doelloos rondsjouwt / sjeest. Bv. vanmorgen was de kat door de kamer aan het rennen. Sprong van de bank op de kast naar de vloer en weer terug. Dat is randewaaien
 22. ut is dever niks, betekend ut makt eigelijk ok niks ut.
  Het word gebruikt door mijn moeder van 95
  geboren en wonend in Eersel.
 23. wij werden vroeger groesers genoemd door ons oma.
  Ze vertelde er altijd bij dat dat iemand was of is die graag appels eet.