Axels

Dialecten > Zeeland > Axels

Axels bevat 14 gezegden, 570 woorden en 0 opmerkingen. Alle woorden zijn toegevoegd door onze bezoekers.

PDFLog in

14 gezegden

Deze namiddagVandevruuren
domoorstomme juun
het is erg' t is pâtat
Hoe heet jeoe jitjie
Ik ga ervandoor'k stuuk van 't of
ik heb niets'k èn gheên kloôt'n
je bent er nog nietjie ben nogh nie ân de nieuwe pâtatt'n
knikkeren in een kuiltjestèk in do
Laat maar, ik heb het al, zij hebben het ook alLaoma, kêt al, zudder ein ut oek al
Mam, zeur nietMoeders, zaeg niet
van het begin tot het einde, helemaalvan ess'n 't enn'n
wat wil je hebbenwâ moe j' èn
ze moeten gaan trouwenz'èn te veê zuûre beiers gheét'n
zich vreemd gedragend persoonaorighen draaier

570 woorden

A

aanaardenoperr'n
aanrechthootsteen
aardappelenèrpels
aardappelschilmesjeerpelscheldertje
aardbeienèrrebeéz' n
afrit van dijkd'n april
akelig mensneétoôre
allemaalamao
alpinopetkalotte
anjerskurnoffels
arbeiderèrrebeier
armerm
armoedigèrremetierug
astublieftnim
axelaarèrpelkâpp' r
azijnazien

B

baldadigmaokeloos
bandenbann'n
bangerikbangeschieter
bangerikschietuûs, broekeschiet' r
bedorven kindbedervelink
bedsteebed in schutsel
beetjebitje
begrijpenbegruup'n
belegtoespieze
beoostenblijpolderbossenblie
beoostenblijsepolderboss'nblie
bermhoskant
bestondenbestieng" n
bezemvægh'r of ruûst'r
bietenbeêt'n
bijappelbieje
bijbieje
bijlbiele
bijt hij als ik hem aaibiettie âkkum æi
bindenbinn'n
blaarbleine
blijf maarbluuf mao
blijvenbluuven
bliksemémellicht
blinden aan het huisvunsters
bloemblomme
boeschrik
boekenkaftklâvasie
boerderijstee
boerenbroekbommezienen
bolusdrolle
booskollèrig
borstelbossel
borstentetn
boterbloempienksterblomme
boterhambootram
botskledder
boze vrouw'n ouwe tange
brandnetelstingels
breinaaldpriem
brochebrôzze
bromvliegmæneschiet'r
brood (lang 8 ons) paaltje
broodmagersprienkaone
brutaalastrant
buibuuje
buikbuuk of pooke
buisbuuze
buitenbuut' n
buiten ademt'ennen aosem

C

chocolasukelade
concours, t konkoers

D

dadelijkBots
dadelijksebiet
dadelijkstrèkjes / subiet
de laatstedelestn
de tuind'n hof
de tuinden ' of
deksel't scheel
deurkrukklinke
diarreean den afgank
diediejen
dienbladschienblad
dienbladschienkblad
dijkdiek
dikwijlsdikkels
dinsdagdiesendag
dobbelstenentèrling'n
donkerduuster
doodmoede puupe af
doorgang tussen huizent'hangetje
doorwerkendeudoen
dorpdurp
dorstdost
dribbelendreevel, n
drinkenzuupn
dropjesdrukje
druifdruuv, n
duifduuve
duim' n duum
dunne latjestiengellatt'n
dwars (iemand die dwars is) 'n dweszak

E

echt waarwaorèntig
eendpiele
eendwildènne
eend (wild ) wildènne
eendekuikenèndekiek' n
eendenvijverpieleput
eigeneih'n
emmerîmmer
emmer rektuûnteêle
emmerrekteeltuun
enigzinsiettefat
enkelienklauwe
enkele, een paaru (n) stuk of twâ
enkelgewrichtienkklauwe
ergvreêd
erg moestik moegh

F

familiefemielie
fiets met terugtrapremvromstomper
fijn werkfiester'n
flauwflets
flauw vallengieng van z'n zelven
fopspeenteute
frikandel speciaaljuûnbûûze
frisjesketievig

G

gaat het doorgaatetdeu
gareelghereel
garnalenhornout
gekzot
gerangeran
gerstheste
geschiktandzaom
gevraagdgevrooh' n
gevrorengevroz'n
gezichtbakkes
gierigsintebieter
gierigaardn'ermetier
glijdenslier'n
gluurderschuumer
goed met iemand om kunnen gaanakkedeer'n
goederentreinmaasendies
goederentreinmassendies
graaghèrn
grashos
grashros
grendel op vensterluikschèze (n)
groep arbeiders' n kooije
groot gezineêle kooije
grootvaderoba
grote knikkerbolleket
guldenhull'n
gulp boerenbroeksnoepwinkel
gulzigaardæchap

H

haaknaaldækprieme
haasn aas
haastenaffeseeren
halen / pakkenlâng'n
harde stukken grondkluût' n
haringèrieng
harkrieve
hartarte
hartigartelik
heb jij hetei jie t ut
heeteêt
hegaage
heidaareêlâbâ
hekekk'n
hekwerkèmpje
helling (klein) april
hemdimde
hersensesses
hetut
het gaat vooral mis bij het afslaanhet gaat vooral mis bie t 'afslaan
het hek' tèkk' n
het is zomer't eis zoemer
heuseus
hiel'n iele
hierier
hieriert'nzoo
hier en daardaort'nzoo
hinkeleninkel'n
hobbelpaard`obbelperd
hoe heet jeoe eet jie
hoe moeten we nuoe moemenoe
hoekjen'oekje
hoeveeloevee
hondnond
honderdonderd
hongeronger
honingeunink
hoofdteste
hoofdkaaspostekop
horenghoôr'n
horlogehallozie
huilensnotten
huilensnotten of brull'n
huisuus
huiskamer'n uuze
huiverigkattievig
hurkenop je ukjes zitt' n
hutspotpeéjn en juûn
hutspotpeemeejuun

I

ieder het zijneiedertsiene
iets slechtbucht
iets weggooienweg zer'n
ijzeriezer
ik hebk èn
ik heb het al langk'ènt à lang
in de knoopknossel
ingewandenbeulieng'n
intussenimpersant
irisschèze

J

jamselei
jijjie
jongst v h gezin't kakkenisje
JUISTSJUUST
julliejudder

K

kaatsenketselen
kachelpijpkaggelpuupe
kakkenschietn
kan (blauw) klæijs
karperkerpel
kastkasse
kast in de muurspinde
kast in schutselspinde
keukenkeête
keukenborstelplatte zeughe
kibbelenkizzevitten
kiespijntanpiene
kijkenkiek'n
kikkerpuut
kilkattievug
kindsnotneus
kinderkopjeskallesieen
kinderstoelkâkstoel
kipoender
kippenhokoenderkot
kippenren'n oenderrenne
klaarklao
klein dingjoe pruts
klein regenbuitjeklatte
kletsenkeuvel'n
kletsnatzjékesnat
kliekjedrutsje
knijptangnieptanghe
knoeierprosser
Koegorspolder't Koeischorre
kokkels'aontjes
konijnkenien
koopwaarahosie
koortskoosse
kop en schotelbak en scheutel
koteletkrippe
koudkouwe
koud windjefiene trok
kouwelijk iemandkoukleum
krabbenkrauw'n
kreng'n ellewicht
kriebelenkieteln
kruidnagelkruunagel
kruipenkruupn
kruisbessenbeiers
kruisbessenstruikbeierbos
kuikenkiek'n
kuilkuule
kuipkuupe
kuitkieters
kustote
kwaadspreeksterkommeere
kwaadsprekenkônk'lfoez'n

L

laschuuve
laandreve
laat maar, ik heb het allá-má, k'ènt à
langslienks
lepelleper
leukleutig
leuk / lolligleutig
liefkozentikketeel'n
lieve heersbeestjepimpampoentje
lijkdienaarliekebedder
lollyflokker
luizenluûze' n

M

maartmerte
maat / vriendjestruûk' l (tje )
Mam, moedermoeders
manvint
marskramerleurder
meedelijdenkompassie
meenigte, druktebehankenisse
meerkoetmarolle
meikevermeulenèr
merelmèrelèr
min of meeralvelings
mispuntkliere
molenaarmeul' ner
molenaarmeulenaer
molenaarmulder
mondsnère
mooischoo, n
mooischoo'n
morgenmerreg, n
muismuus
muur (in kamer ) tschutsel

N

naar matenaovenant
najaarbaomesse
najaarbommesse
nakomertjekâkkenîsje
nergensnèrh'ns
nestnist
netjesproop, r
neusneuze
neveligdiezig
niet normaal zijn / gekklap van de meulen
niet stil zittenwanteweven
nietigmiezerug
nietsnond z'n klooten
nijpenneepe
nipt't uuterste
nootmuskaatkruûnoôte
nunoe
nukkig iemandstuupe

O

om de beurtoov' r and
omheining van gaashæize
omroeperuutbeller
onderhemdbostrok
oneerlijk iemandzeurzak
onkruidvuulte
onlangsoverlest
oogsttijdd' n oest tied
oomnonk, l
op een hoopt'oope
op z'n zondagsop z'n sabberdebleus
ophoudenuûtscheê'n
opknappenopkallefateren
opritapril
opschepperboffen
orgaansoepvosse soppen
OtheneNoten
oudersouwers
overallketelpak
overdwarsoov'rdwès
overdwarsscharlewiets
overgevenspoegen
overgrootvadernouwen oba
overhemdboezeroen

P

paardeboxsliert
paardenpèrr'n
paardenbloembeddezeêk' r
paardenbloemzéêkebèdde
paardentuigpèrretuug
paardevliegdæse
pannenkoekplatte koeke
parelhoenderpoelepetane
passerenvôôbiesteek'n
patrijspatrieze
pauzeschaftied / schof
peluwoofpeull' n
Pen'n pênnu
pestenklier'n
pestenkloôt' n
pijl en boogpieleboôghe
pijnpiene
pijppuûpe
pinguinpiheun
pissebedplatte zeughe
plaats makenopruûm' n
plezierleute
pleziertjeverzetje
politiepeliesie
poosjestuitje
poosjetochtje of stuitje
praatjesmakerwapsmaoker
preécentpeézædje
prutseneutebeut'n

R

raam kozijnkezien
raaraoreg
raaraorig
raar iemandalve ghær'n
radenraain
rafelfleuke
ragebolkoppespinveégh'r
rakelkoôt'r
rammelenreutel' n
rare dingen doenben je besuûk' rt
regelreeh' l
regelmatigallehuduurn
reumatiekrimmetiek
rillerigbeever' g
rioolputzienkput
roddelencommeer' n
rode bessenjeniev' rs
rode bietjeskroten
roerzeefpasseviet
rokkeuse
rood haarrost'n
Roombroodjepèrrelippe
rozebottelbostebeier
rozijnenreziene
ruienmuut' n
ruimte tussen twee bedstee'sspinde
ruinerenrinneweer'n
rukkensnokken

S

sajetsjètte
samentegaore
schaalscheutel
schaarschère
schaduw't schaotje
SchapenboutSchoppenbout
scharrelenmuggel'n
schoffelkapper
schommeltouter
schommeltouwter
schommelentouter' n
schoonmakenkuuss'n
schotelscheutel
schrijlingsscharlewiets
schrijnensnèrken
schrijvenschrieve'n
schuurbezemruûstebeéz'm
schuurborstelplatte zeuge
schuurborstelplatte zeughe
schuurborstelplattezeuge
schuwschoe
seringenkruûnægels
sinaasappelappelsiene
sjaaldasse
slagerslachter
slakslekke
slapsleuns
slap bakje koffiescheuteldoekwater
slechte drankgheutewæt'r
sleeiezebak
slijtensliet'n
SlootDulf
smakkensmekk'n
smederijsmisse
smeerlap / kliergalgenstrop / kwal
smerigsmoester'n
smerigvuulderd of motzak
snibbige vrouw'n kurbikse
snijdensniej'n
snuffelensnuuster'n
spakenspeêk' n
spijkerspieker
spinkoppespinne
spit' t lenn' nschot
spoorbomenbarreél'n
spruitjesspruuten
stamp volstamp'nd vol
standjeripper, ment
standje gevenripper, ment
steedsapmao of altemoar
steelpanstaertepannetje
stoofperenponspeér'n
straalstraole
straal (gulp ) zwalpe
straatklinkerkallesieje
strakssommeteen
straksstrekjes
striemlienke
struikstruuke
stukkappot
stukje stoffleuke
suikersuuk'r
suikerbietenbeêt'n

T

takkenbosmustert
takkenbossenoutvumme
tandemânmekærefiets
tandentann' n
tantemoei
tarweterve
tegen de avondvan de vruuren
telefonerenopbèll'n
toilet, wcschietuûs
tomaattoemaat
tot ziensdag eej (of) saluû
tractortrekker
trekpaardknol
treuzelenteut' n
tuinof

U

uijuûn
uienjuun
uienjuûn'n
uiermamme
uit het liduut de koote
uitmestenuutmiss'n
unsterunsel
urinezjéék

V

vaatdoekscheuteldoek
vaatdoekslunze
vaginaPreute
vallenstuken
vals spelenpoet'n
vanzelfvaneih'n
varkenverken
veertigfeert'g
veloursbroekbombazienebroek
venijnigfernien
vensterbankraambank
ventiel (fietsband) sepappe
ver gaann'eel ende
verdrinkenverzuupn
vergietstermien
vergietstremien
vergissingprongluk
verleden jaarflejenjaar
vernielenrinneweer'n
versierenkroôn'n
verslonstverhabbezakt
verstoppertjewegkruûpertje
vertrekkendeurhaon (' k haon deu = ik vertrek)
verwaandboereghroôts
verwaarloosdver' abbezakt
vijfvuuve
vijgenvieghe
vleesvleis
vleeswarentoespieze
vleugelvlerke
voederbietenkoeijebeêt'n
vogelveuhel
voortmakenoffeseer'n
voortmakenopschietn
vooruitallee
vorkvurke
vreemd figuurærgh' n apostel
vrijenfleuk'n
vrijgezel'n ouwe jonkeit
vrouwvrouwelieng
vrouwwuuf
vuilvuul

W

waarvoorwævoô
wanneeroeneer
waslijn (de waslijn) d'n draôd
watwadde
waterhoentjemarolle
wcplee
wcschietuus
wc of toilet' t schietuûs
wc pot / ondersteekpispot
wel jabèh jæt
wel waarwè wæ
wespappelbieje
wiedijzerouweele
wijwudder
wijdbeensscharlewiets
winkelwienkel
wonenweunen
woondenweund'n
wordenoôr'n
wormwurm
worstwoste
wortelpee
wreefvriefte

Z

zachtzochte
zadelzaal
zakgeldpree
zeefzifte
zeurzeêkteêle
zeurzeikerd
zeurenzaegen
zeveraarpeézæier
zeveraarzaonukker
zijzudder
zijn we er albimme dr'a
zin moeten krijgendeudriev' n
zoenenflerr' n
Zolderut opperste
zometeenbots
zometeensebiet
zoolzeule
zoonzeune
zorgenzurg' n
zwoerdzwèrd