Nieuwsoverzicht

Is het Wilhelmus geschreven door een Belg?

  • 32559

Nederlandse historici verrast: wie heeft nu het Wilhelmus geschreven?

Het Nederlandse volkslied, het ‘Wilhelmus’, komt vermoedelijk niet uit de ganzenveer van een Zuid-Nederlandse edelman, maar uit die van een Vlaamse dichter, Petrus Datheen uit Ieperen. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht, het Meertens Instituut in Amsterdam en de Universiteit Antwerpen hebben hier met behulp van moderne computertechnieken aanwijzingen voor gevonden. Nederlandse historici reageerden verrast: “Alsof De Nachtwacht door iemand anders dan Rembrandt geschilderd zou zijn. Dan breekt toch je klomp”.

Wilhelmus, lied over opstand en tweestrijd
Het Wilhelmus bevat 15 coupletten, waarvan de eerste letters van ieder couplet samen de naam Willem van Nazzov (Willem van Nassau) vormen. Het lied is aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog geschreven en gaat over Willem van Oranje en zijn tweestrijd om trouw te blijven aan de Spaanse koning, maar ook God en het Nederlandse volk te dienen.

Algoritme spoort taalgebruik op
Tot voor kort namen historici aan dat de Zuid-Nederlandse edelman Marnix van Sint-Aldegonde het Wilhelmus had geschreven, maar concreet bewijs was er niet.
Nederlandse en Vlaamse onderzoekers hebben in 2016 moderne computertechnieken losgelaten op het volkslied. Uit de algoritmes (bepaalde rekenmethodes) bleek dat het lied is geschreven in een stijl die volgens kenners het meest lijkt op die van de zestiende-eeuwse Vlaamse dichter Petrus Datheen. Zo besteedde Datheen veel aandacht aan het gebruik van lidwoorden en voorzetsels in zijn teksten.

Verbannen uit Nederland
Datheen was een gereformeerd auteur, vooral bekend door zijn psalmberijmingen uit 1566. Het Wilhelmus is rond 1570 geschreven. Een conflict met Willem van Oranje leidde in 1584 tot zijn gevangenschap en verbanning uit Nederland. Petrus Datheen overleed drie jaar later in het West-Pruisische Elbing, 57 jaar oud. Niet bepaald een gepast einde voor de vermoedelijke schrijver van het Nederlands volkslied..