Vertaal

Vertalingen opleiding NL>EN

de opleiding

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [ˈɔplɛidɪŋ]
Verbuigingen:  -en (meerv.)

onderwijs met een bepaald doel - education, training
koksopleiding - cooking school
een opleiding tot logopediste - a speech therapy training

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
de opleiding (v) the training ; the education ; the schooling ; the learning ; the doctor's practice
de opleidingthe tuition ; the institute
opleiding educational programme

Bronnen: interglot Diving dictionary MWB
Synoniemen
NL: cursus
NL: instituut
NL: scholing
NL: schoolopleiding
NL: vorming
NL: oefening
NL: africhting

Er zijn 40 zinnen met `opleiding` gevonden
 1. NL: Een echte opleiding
  EN: A proper education
 2. NL: Onderwijs, Opleiding, Jeugdzaken
  EN: Education, Training, Youth
 3. NL: Kansen op het gebied van onderwijs en opleiding
  EN: Opportunities in education and training
 4. NL: Coördineert de verstrekking van opleidingsadvies en -begeleiding.
  EN: Coordinate the provision of educational counselling.
 5. NL: Geeft opleidingsadvies en -begeleiding aan individuen, bijv. op basis van testresultaten, (opleidings)achtergrond, etc.
  EN: Provide educational counselling to individuals, e.g. based on the results of tests, the individual`s (educational) background, etc.
 6. NL: duale opleiding
  EN: sandwich degree programme
 7. NL: bewijs van inschrijving (voor een opleiding)
  EN: proof/notice of enrolment
 8. NL: inschaling (in een opleiding)
  EN: screening
 9. NL: opleidingsaanbod
  EN: programmes on offer
 10. NL: Opleidingscommissie
  EN: Board of Studies
 11. NL: Opleidingsdirectie (ODIR)
  EN: Board of Education
 12. NL: Een opleiding.
  EN: For school.
 13. NL: opleiding/training
  EN: training
 14. NL: sportonderwijs en -opleiding;
  EN: education and training in sport
 15. NL: afgeronde middelbare administratieve opleiding
  EN: a completed secondary vocational administrative education
 16. NL: opleidingsdoeleinden
  EN: training purposes
 17. NL: Coördineert de activiteiten van verpleegkundigen, assistenten, specialisten, artsen in opleiding en medische staf.
  EN: Direct and coordinate activities of nurses, assistants, specialists, residents and other medical staff
 18. NL: Raadpleegt onderwijsinstellingen voor informatie over opleidingen, toelatingseisen, stages, etc.
  EN: Consult with educational institutions regarding educational programs, requirements, apprenticeships etc.
 19. NL: cursusduur (van de hele opleiding)
  EN: length of a degree programme
 20. NL: opleidingengids
  EN: prospectus
 21. NL: opleidingsbestuur
  EN: department administration
 22. NL: Opleidingscoördinator
  EN: Programme Coordinator
 23. NL: Opleidingssecretariaat
  EN: Education Office
 24. NL: modulaire opleiding
  EN: modular study programme
 25. NL: •het promoten van postacademische en postgraduate opleidingen die relevant zijn voor studenten en beoefenaars van de hierboven vermelde vakgebieden;
  EN: •promoting postgraduate and post-academic courses relevant to students and practitioners in the fields indicated above;

Bekijk alle 40 voorbeeldzinnen met `opleiding`