Vertaal
Naar andere talen: • hartenjagen > DEhartenjagen > EShartenjagen > FR
Definities op Encyclo.nl: Hartenjagen (2x)
Vertalingen hartenjagen NL>EN
hartenjagen (znw.)the hearts ; the game of hearts
Bron: interglot

Voorbeeldzinnen met `hartenjagen`
Voorbeeldzinnen laden....


Download de Android App
Download de IOS App