Vertaal
Naar andere talen: • trainers > DEtrainers > EStrainers > FR
Vertalingen trainers EN>NL
trainers (mv.) gympies (mv.)


Voorbeeldzinnen met `trainers`
Voorbeeldzinnen laden....


Alternatieve spelling of gebruik
Let op; In het UK-Engels en het US-Engels worden verschillende woorden gebruikt.
In UK-Engels gebruikt men `trainers `
In US-Engels gebruikt men `sneakers / tennis shoes`


Download de Android App
Download de IOS App