Vertaal

Vertalingen tools EN>NL
the toolsde gereedschap ; de instrument ; de instrumenten ; de werktuig (m) ; de gereedschappen ; de werktuigen ; het gerei ; handwerktuig (znw.)
tools (mv.) hulpmiddelen (mv.)
tools tools ; benodigdheden in de zin van gereedschappen ; apparatuur

Bronnen: interglot KDE opensourcesoftware MWB Autowoordenboek Vlietstra
Synoniemen
EN: equipment

Er zijn 52 zinnen met `tools` gevonden
 1. EN: via zanox Wiki with its extensive knowledge database of our solutions, features and tools
  NL: Via zanox Wiki met zijn complete knowledge database en al onze systemen, functies en tools
 2. EN: Winter Tools
  NL: wintergereedschappen
 3. EN: it is ill jesting with sharp tools
  NL: wie met vuur speelt, kan zijn vingers branden
 4. EN: hand tools
  NL: handgereedschap
 5. EN: power tools
  NL: stuk elektrisch
 6. EN: hydraulic tools
  NL: hydraulisch gereedschap
 7. EN: Make tiles the right size, e.g. using (electric) cutting tools.
  NL: Maakt tegels passend, bijv. met behulp van (elektrisch) snijgereedschap.
 8. EN: Prepare work activities, e.g. read and interpret blueprints and specifications, and gather the appropriate tools and materials.
  NL: Bereidt de werkzaamheden voor, bijv.: leest en interpreteert de opdracht/tekening en verzamelt de juiste materialen en gereedschappen.
 9. EN: Assemble structural and functional components of refrigeration systems using a variety of tools and techniques.
  NL: Monteert koeltechnische en elektrotechnische componenten van koelinstallaties met gebruik van diverse gereedschappen en technieken.
 10. EN: Identify the tools, equipment and skills necessary for repair and maintenance work.
  NL: Bepaalt welke gereedschap, apparatuur en vaardigheden nodig zijn voor het reparatie- en onderhoudswerk.
 11. EN: Select tools and materials necessary for the job.
  NL: Selecteert het benodigde gereedschap en het materiaal om het werk uit te kunnen voeren.
 12. EN: Cut and bore holes in structures (e.g. bulkheads, decks, walls and mains) using hand and power tools.
  NL: Snijdt en boort gaten in constructies (bijvoorbeeld afvoergaten, muren, hoofdkranen) met hand- of krachtgereedschap.
 13. EN: Design equipment, machine tools, production machinery, etc. for mechanical engineering projects.
  NL: Ontwerpt apparatuur, werktuigmachines, productiemachines etc. voor projecten.
 14. EN: Maintain and repair gardening tools, equipment and structures.
  NL: Onderhoudt en repareert tuingereedschappen, -uitrusting en -structuren.
 15. EN: Hand Rake and Hoe: For raking and digging – a versatile, dual-purpose toolStorage
  NL: Handharkje/hak: Voor harken en spitten - een veelzijdig gereedschap voor tweeërlei gebruik
 16. EN: Sharp (tools)
  NL: Scherp (gereedschap)
 17. EN: bricklayer's tools
  NL: metselaarsgereedschap
 18. EN: brickmason's tools
  NL: metselaarsgereedschap
 19. EN: air tools
  NL: pneumatisch gereedschap
 20. EN: bricklayer's tools
  NL: metselaarsgereedschap
 21. EN: brickmason's tools
  NL: metselaarsgereedschap
 22. EN: cranked tools
  NL: gebogen beitels
 23. EN: plumbing tools
  NL: loodgietersgereedschap
 24. EN: building tools
  NL: bouwgereedschap
 25. EN: building tools
  NL: bouwgereedschap

Bekijk alle 52 voorbeeldzinnen met `tools`