Vertaal

Vertalingen tools EN>NL
the toolsde gereedschap ; de instrument ; de instrumenten ; de werktuig (m) ; de gereedschappen ; de werktuigen ; het gerei ; handwerktuig (znw.)
tools (mv.) hulpmiddelen (mv.)
tools tools ; benodigdheden in de zin van gereedschappen ; apparatuur

Bronnen: interglot KDE opensourcesoftware MWB Autowoordenboek Vlietstra
Synoniemen
EN: equipment

Er zijn 87 zinnen met `tools` gevonden
 1. EN: Spreader: Cleaning Tools
  NL: Strooiwagen: schoonmaakgereedschappen
 2. EN: bent tools
  NL: gebogen beitels
 3. EN: bent tools
  NL: gebogen beitels
 4. EN: plumber's tools
  NL: loodgietersgereedschap
 5. EN: carpenter's tools
  NL: timmermansgereedschap
 6. EN: better diagnostic tools and medical technologies
  NL: betere diagnosemiddelen en medische technologie;
 7. EN: Many other instruments were fashioned from broken or discarded tools
  NL: Vele andere instrumenten zijn vervaardigd uit gebroken of afgedankte werktuigen
 8. EN: On display are various other models such as perpetual calendars, tools, equipment and machinery
  NL: Te zien zijn ook diverse andere modellen zoals eeuwige kalenders, werktuig, meetapparatuur en machines
 9. EN: The marketing tools were adapted in accordance with the results of the situation analysis
  NL: Het aanpassen van de marketing instrumenten is gebeurd naar aanleiding van de resultaten uit de situatie analyse
 10. EN: Operate the drilling machinery, e.g. by regulating pressure of tools, controlling the speed of rotary tables and air flow, etc.
  NL: Bedient de boorinstallatie, bijvoorbeeld door de druk te regelen, de snelheid van de draaibanken te controleren, de luchttoevoer te bepalen etc.
 11. EN: Construct tests and other analytical tools, e.g. to asses and predict mental and emotional states.
  NL: Maakt tests en andere analyse-instrumenten, bijv. om de psychische en emotionele toestand te beoordelen en te voorspellen.
 12. EN: Clean tools and work surfaces.
  NL: Maakt instrumenten en werkoppervlaktes schoon.
 13. EN: specifications for police measurement tools
  NL: Voorschrift Meetmiddelen Politie (VMP)
 14. EN: Install and repair doors, frames, timber floors, roofs, suspended ceilings, etc., e.g. using carpenter's hand and power tools.
  NL: Monteert en repareert deuren, kozijnen, houten vloeren, daken, verlaagde plafonds etc., bijv. met behulp van hand- of elektrisch timmergereedschap.
 15. EN: A bad workman blames his tools.
  NL: Een slechte schrijnwerker geeft de schuld aan zijn gereedschap.
 16. EN: Or use them to help sorting your books or CD's, put them on your keys or tools so you know what they are for
  NL: Of gebruik ze om je boeken of CD's te helpen rangschikken, plak ze op je sleutels of gereedschap zodat je weet waar ze ook al weer voor zijn
 17. EN: How to use the tools and gifts, we got, yeah, we got a lot at stake
  NL: Hoe je onze gereedschappen en gaven moet gebruiken, ja er staat veel op het spel
 18. EN: Tools
  NL: Gereedschappen
 19. EN: ln the barn there,\r you'll find any tools you'll need.
  NL: ln de schuur\r ligt het nodige gereedschap.
 20. EN: mason's tools
  NL: metselgerei
 21. EN: Tools
  NL: Gereedschap
 22. EN: gas fitter's tools
  NL: loodgietersgereedschap
 23. EN: tools
  NL: gereedschapen
 24. EN: bench tools
  NL: werkbankgereedschappen
 25. EN: bricklaying tools
  NL: metselaarsgereedschap

Bekijk alle 87 voorbeeldzinnen met `tools`