Vertaal
Naar andere talen: • lurk > DElurk > ESlurk > FR
Vertalingen lurk EN>NL
to wait in hiding especially with a dishonest or criminal purpose: “She saw someone lurking in the shadows.”
op de loer liggen
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to lurk op de loer liggen (ww.)
lurk schuilen
Bron: MWB

Voorbeeldzinnen met `lurk`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: conceal
EN: creep
EN: hide
EN: lie in wait
EN: loiter
EN: prowl
EN: skulk

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: on the lurk NL: op de loer
EN: a lurking rock NL: blinde klip
EN: a lurking suspicion NL: vaag vermoeden

Download de Android App
Download de IOS App