Brabants dialect

Dialecten > Noord-Brabant > Brabants
Het dialectenwoordenboek Brabants bevat 225 gezegden, 1955 woorden en 22 opmerkingen. Alle woorden zijn toegevoegd door onze bezoekers. Als iets niet klopt of ontbreekt kun je het zelf toevoegen of wijzigen. Log in of meld je daarvoor aan in de rechterkolom.


225 gezegden

(Als het kopje met koffie niet vol zit) Het mag wel iets meer, hoor!We zitte nie in D'n Hoag, hûrre! / Gin Haogs kupske hier, hûrre
agge denkt des goedals je denkt het is goed
Alles went, behalve dat.Alles went behalluve Bloalse went.
Als het goed isNiks mis mi
Als hij wil schreeuwen, dan laat hem toch doen.Assie ger blert, dan blert ie ger.
Als je het niet meer weetAls ge het nie wit dan doede ut mee kit
als je het niet weet (als grap) als ge het nie wit kende ut altijd nog behange
als je maar plezier hebtagge mar leut het
Als je maar plezier hebtagget mar luuk eet
Als je verlegen bent benjeVerlegen goed deugd niet
arogant zijntatjes hebben
ben je boos en beledigd?Zijde geraokt?
Ben je malZedde nouw goaw gek
Ben je vanavond alleenHegge 't oavend bèssem?
ben jij nou mal!!!!zijde gij nouw van de pot gerukt!!!!
beter een kort en goed leven dan een lang en slechtbeter un kort en goei leven as un lang en slecht
beter om elkaar te spreken in de rustdin't hast in munne box
bijt hij als ik hem aaibet ie ek um aai
blijf met je handen er vanafblie der af me aow peggen
daar heb ik niks mee te makenhek niks mee te stellen
Dat ga je toch niet menen?Dè minne gai nie war?
dat gaat gemakkelijkda gaot as un flutje van ne cent
Dat gaat gemakkelijkDes hendig
Dat gaat niet door als het aan mij ligt.Om de dooie doad ni.
Dat is een mooie damenDes ún lekker wééf
dat is heel ver wegdas kei weite weg / Weeg
Dat is kwaliteit meneerDas kwaoliteit baas van den bovenste plaank!
Dat is lekkerDa gaot dr goe in!
Dat is lekker etenDas goei voeier
dat is lekker gebakda zen goei botterhammen
dat is niet leuk/ dat is zielig/ dat is sneugerm
dat is toch wat?!dè is toch wè?!
Dat is veel te ver!Dès vuste wait weg!
Dat je bedankt bent dat weet je tochDa ge bedankt zèt dè witte war!
Dat kan gebeurenDa hedde wellus
dat kan niemand wetenda witte nie, kunde nie wete
dat komt nog welde kumt nog wel
Dat meen je nietDè minde nie
Dat meen je nietGe lieg ut
Dat snapt toch iedereenDè snapt unnen boer mee éénen errem nog wel
Dat was een leuk idee!Dat zou ook een leuk idee geweest kunnen zijn!
dat weet ik nog niet rareda wit ik tog ok nie gek!
Dat weet je toch niet.Da witte tonnie
de koe liep en ze vielde koei lupte en ze viel um
De morgenstond heeft goud in de mondD' urste krèij vêngt de piere.
de warmte hangt binnende heit hangt binne
die auto verbruikt veel brandstofdieën auto rai schailijk
die jongelui hebben een rotzooi van gemaaktdie gasten hebben ut wir begaaid
die kerel is niet goed bij z'n verstanddie vent die spoort nie
doe geen gevaarlijke dingenlop nie in zeuven slooten tegelijk
Echt waar Ik geloof het niet.Eg waor Ah gah tog fietse mahn.
een borrel gaan drinkendur eene gaon vatten
een brutaal persooneen strant menneke
een buil op het hoofd hebbenunne bult op oewe kop hebben
een dutje doenun toerke maffen
een gekke meidun zotte spol
een goede haan is niet vetunne goeie haan is nie vet
een hele zware risicovolle taak verrichtendeur de kordons gaon
Een karen doen (beter weten) unne koaren doen
een kopje koffieun tas koffie
een mooie vrouw die niet wil werkenvan un schon toffel itte nie lang
Een varken gaan vetmestenUn vêrreke anzette
er een rotzooi van makenut begaaien
er flink van langs krijgenze goed uitgemeten krijgen
erg dwars zijnhij is zo dwars as een remhout
erg zoutzo zout as brem
ergens over piekerenmee iets in oewe kop zitten
ergens rap bij zijn, bv eten of een nieuwtjehij vliegt dur op es unne haon op unne kroeselbos
Even mijn handen wassenEkkes mun klauwuh wassuh
ga maar niet aan de kantik rij ouw zo omverre heej
gaan plassende geit verpinne
gaan poependun hond uit gaon laoten
Geen zin om opnieuw te trouwen van een weduwege kunt vur un eindje worst gin heel verreke in huis hoale
Goirle, daar komt niets goeds vandaanGôôl, daor komt gin goei gèèt vandaon!
handige persoonhelveg
hard en tactloos zijn mening zeggenmet ut botte bijltje hakken
hardcorestampuh jonge
hartstikke bedanktdagge bedaankt zij, dah witte war
Heb je ''HET'' al gedaan?Is ut perd al gewasse en de waai al gemaaid?
heb je al een vriendjeHedde al n'vrijer
Heb je dat gezegd? Meen je dat echt? Hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Hoe heb je dat gedaan?Hedde gij da gezeet ghad? Mende da werklik woar? Hoe doede gij da? Hoe doede gij da? Hoe hedde gij da gedoan?
heb je weer te gedronkenhedde wir te veul gezooppe
heb jij dat gezegdhedde gij da gezeet gehad
Heb jij dat gezegt, meen jij dat werkelijk, hoe doe jij dat, hoe doe jij dat, hoe heb je dat gedaan?Hedde ge da gezeet gehad, minde da werkelijk woar hoede de ge da hoe de gij da, hoe hedde ge da gedan?
heel erg (heel erg goed) kei (kai )
Heimwee hebbenVoart ebbe
Het enige goede dat uit Rotterdam komt, is de trein naar Eindhoven't innigste goeie dah uit Rotterdam komt, is d'n trein naor Eindhoven
Het is is erg onwaarschijnlijk.Da is ok!
het is moeilijk zoenen met een stenen bakkeswerd door een brabantse tante gebezigd
het is nu of nooit't is nu of tenooi
het leven van een brabander gaat niet over rozenTis Wa
het met tegenzin doenhet nooi doen
het schiet al aardig ophet is op goei komende wegen
het tegenovergestelde doen van wat men van je verwachttegen den draod in gaan
het zit me niet meegodnondeju nou
hiernaasthierneffe
Hij doet ook helemaal niets/niks.Hij doet ok zúíver niks!
hij had het zich vast voorgenomenhij had ut zun eigen in zunne kop gezet
hij had last van zijn maagzen maog speulde op
Hij is niet goed bij zijn hoofd.Die het zeker nun klap van de molen gehad, ofwa
Hij is voor de duivel niet bangHe is vôr d'n duvel nie bang
Hij vertelde me dat hij dat wildeda zittie da tie da wou
hij werd paars van woedehij wier pers van kwaaiigheid
hij zat in zijn ratshij zaat um goed te rijen
Hij zei nietshij zee dur ginnen ene
Hij zei nietsHij zee ter ginne ene
Hij zweeg eroverhij hieuw dur zunne kop over
hoe heb je dat gezegd, hoe heb je dat gedaan, hoe doe jij dat, hoe doe jij dat, hoe heb jij dat gedaanhoe hedde gij da gezeed gehad hoe hedde gij da gedoan, hoe doedde gijda, hoe doedde ge da, hoe hedde ge da gedoan
Hoe ver moet ik nog?Oe waai môk nog?
hoe verwijder je een woordhoe kende iets eroit flikkere
hoeveel kan ik daarmee verdienenwè schuft dà
ieder ogenblik ontslag kunnen krijgenop den schupstoel zitten
iemand eruit gooieniemand duruit bossen
ik gaik pak de biezem
ik ga even naar opa en omaK'goai effekes noar opa's en oma's
Ik ga voor een stukje worst geen heel varken (een man) in huis halen!ik goa nie vur un stukske worst un hil vereke (vent) in haus hoalen!
Ik ga wegIk naai deruit
ik geef er niks om't zal me verrekke
ik heb er geen zin inik suk het nie
Ik heb geen zink zuuk da nie
ik hoef niet weg'k zit nie op unne skupstoel
ik hou van jei'kou van oe
Ik hou van jouIk hoe van oe
ik kan het missen als kiespijnik ken et missen es kiespijn
Ik kwam laatst Joke nog tegen, ze zei dat ik moest zeggen dat het zondag geen mis is.Kiek kwaam lest Jokes nog tegen, ze ed mij toen gezeejen da'k moes zeggen da't zondag ginne mis is.
ik moet van mijn moeder naar bedik moy van ons mama na bed
ik snap er niets vanksnap er de balle niej van
Ik stap maar weer eens opIk goa zuutjes aon op haus af
Ik wil ook wat drinken!Keb òk gin lèren bakkus
ik word het zatik heb er voorts een beetje tabak van
In Aarle Rixtel is niets te doenIn Aole is niks te haole
in verband metin vergelijking met
Is dat lekker?Kende ge da êten?
is het niet?of nie dan?
Ja dat denk ikJa da denk
je bent een smiegtge bent unne skoellie
je bent heel aardiageje bent heel aardige
je hebt het of je hebt het nietGé het ut of gé het ut nie
Je hebt nog niet genoeg geldDe os is nog niet vet
je kan de groeten uit brabant krijgenge ken de groete uit broabant kreége
je moet niet zeurenGe mot nie maauwe
je moet van mijn kind afblijvengu mot mee oe poten van m'n jong blijve
je weet het nietge wittut nie. kweet ut nie
je weet nooitge wit oit noit nie
Je zoekt het zelf maar uit!Gai moogt verrekkuh
Je zoekt het zelf maar uit!Witte wè gai kan...
Jemig, wat is dat nouWa is da toch
Jij bent een beetje mafGij zijt un koekwaus
jij bent een raregij zijt nun aorige
jij krijgt nog geld van mij toch?gij kreed nog geld van mij ofnie?
Jij moet je mond houden.En gij mot oew bakkus houwuh.
ken je ditkende gij et
Kijk, dat bedoel ik!Kiek, (das wa 'k bedoel)!
kinderstoelkrokstoewl
Klaar met werkenIk ben afgewerkt
klappen uitdelendur us goed onder maaien
kopje koffie of theeun baksku koffie of thee
koude voetenkauw voet
Krijg toch de rambamschét toch un end umhoog
Kun je me niet verstaan?Bende gij doof ofzo?
Kun jij dat even voor mij doen?Kenne gij da effekes veur mè deun?
Kunt u even op mijn kinderen letten?Kunde gij ekkes op menne keinder lette?
Lig niet zo te klierenLig nie zo te muiken
mag ik een stukje kaasgifde gij mijn ffkes een stukske kaes
mevrouw, wat heeft u toch een donker haar!Miekes, wa bende toch zwert!
mijn echtgenootmenne mens
mijn echtgenoteons vrouw
mijn vrouw / vriendindie van ons / Oos vrouw
moeder willen wordenne kleine willen hebben
moet je een kus van een echte brabander.motte gij un kus vn unné echte broabander
Moet je klappenMotte gij butsen
Naast de AldiNeffe den Naldi
niet het een niet het andertussen de fib en de faillie
niets van gemerktNiks geleje
Ó, Een grasmaaitractorOhhh, Unne zitmeiier
of je worst lustpoep stinkt
olie jij die van jullie ook (auto) ullie de gullie d'n ullien ok
onkuisheid begerenvuulikke
onze ouders zijn niet thuiswe hebben bessem
op andermans kosten levenge bent unne schaafloper
OpschietenApperentie moake
Precies wat ik wilde en nu heb ik het.Krek wà'k wou en nou hè'k ut
sla met ei met ui met aardappelsslaai meej ajuin meej aai meej êrêpel
Sla met ei, ui en aardappelenSlaoi meej aai meej juin meej èèrepel
slaap krijenden bekker krijgen
Tilburgs proberen te praten, maar het lukt nietDie proat stads meej heikaants
tot volgende keerallé tot in den drooij
Tot ziensHoudoe wàr
veel te veelvulste veul
vergeet je jasje nietvergitte gij oew jaske nie
Vlooien op je hoofdPietjes op oew tebbes
Vlooien op je zakPietjes op oew tas
voor het spel, niet voor de knikkersvur sles
voortijdig vertrekkenbij ut kruske de kerk uitgaon
Vooruitgang went snelGemak voar nie
Wat dacht jijWa dochte gij
wat de boer niet kent dat eet hij nietwa dun boer niej kent da vreêttie nie
wat denk jijhoeist nou
Wat een boer niet kent dat eet hij nietWa nen boer nie kent, dè vrit ie nie
Wat een boer niet kent, dat eet hij nietWeh unne boer nie kent, deh vret ie nie
Wat een lomperikwanne klippel
Wat een onzinWanne kwats
wat heb jij daarwa hedde gai doar
Wat voor baan heb jij?Wa sjouwde gij?
Wat voor een auto heb jij?Wavvurre n' woage hedde gij?
wat voor een auto rijd jijwe veur une plate kar rijde gij
wat wil je hebben?wa motte hebbe?
wat zeg je?wa lulde?
Wat zegt u /jij?wa zeede gij?
Wat zei je?Wè zeejde gij?
weet jij datwitte gij da
weinig levenstijd meer hebbenhij zee: tis kort dag aon ut worre
Wie de bal kaatst, kan de bal terug verwachtenAs ge goit, kriedum vaneiges terug in ou gezeecht
Wie lachend slaapt, is de volgende morgen ook blijAs ge slaopt de ge lacht, dan ben de mergevruug blij
Wie zijn je vader en moederVan wie bende gij dur jeenuh
wil je vanavond iets gaan doenwilde ge vanoavond iets goan doen
WortelgeraaiOp het pleintje v/d Bottelroosstraat in Boakel
ze hebben het vernieldullie hebben ut vurballemont
ze wou moeder wordenze wou ne kleine
zeer domzo lomp as ut achterend van un varreku
zie hem er plezier om hebbenkekt um leut hebbe
zo scherp als een meszo scharp as un vlimmeke
zoals je het maakt, zo heb je hetzodu ut moakt, zo hedde ut
zou dat zo zoet genoeg zijn?zò da zò zuut zat zen
zou je die vreemdgaande man/vrouw van je niet op de stoep zettenschup da vuol ding den heg in

22 opmerkingen

 1. -brah wordt gebruikt als bevestiging dat iets 'zeer goed' is.

  -echt Machels (1830-Vlaams-Brabant)
 2. Als er een baby geboren is gaan de vrouwen op kraamvisite. De mannen gaan met de vader een borrel drinken. Dat noemen ze: het scheel ervan drinken.
 3. Als iemand zich onnozel onwetend voor wil doen, zegt hij wel: ik weet van niks. Ik kom van Etten.
 4. Antisemitisch kinderliedje van 1905 tot in de jare n 20. Mijn oma (98) heeft het wel eens gezongen: Skupt de Jut uit Saantu, Skupt um an alle Kaantu, Skupt um hier en Skupt um daar, Skupt um nor America.
 5. Bijna overal in Brabandt Schaotse of Schotse
  maar in Gilze Schetse!
 6. Kienekeskak is snoep dat wordt uitgedeeld bij geboortes, een amandelpit met harde gesuikerde buitenkant.
 7. Liedje vroeger door kinderen gezongen als ze langs de deuren gingen :
  Drie koningen, drie koningen.
  Gif mijn nun nieuwen hoed.
  Mun ouwe is versleten.
  Us moeder maag ut nie weten.
  Us vader hee ut geld
  op ut hallufke nageteld.
 8. Maar good det die rampstatters dit toch neet begriepe. En met google komme ze der auk niet oet.
  Maar beej det letste stukske van dich môt ik auk aafheuke. Det is noch deeper nao ônder in ut zuuden.
 9. Nieuwjaarliedje vroeger door kinderen gezongen als ze langs de deuren gingen:
  Nieuwe jaorke zoete.
  Ut verke hee vier voete.
  Vier voete en nun stert.
  Is oe da gin centje wert?
 10. Ook zijn er voorbeelden gevonden van tekstplagiaat van andere wetenschappers in drie proefschriften waarvan Nijkamp mede-auteur is. Uit de steekproef kwam zes keer plagiaat en acht keer zelfplagiaat naar voren.
 11. Virre zou aan weerskanten van de ruggewervel van een geslacht varken liggen. Die virre wordt met het hart, longen en de lever uit het vérreke gehaald (aldus Lies van Och uit Waalre in de Schakel van 21-12-2011) . Rara wat is virre...
 12. `Doe niet zo onbesnut` zeiden we als kinderen uit het gezin in Eindhoven tegen elkaar. Dan bedoelden we: `die niet zo onnozel, je weet best hoe het wel moet.`
 13. als er een stukje uit een bord is noemen we dat in Budel een KEK
 14. dikke foep werd bij ons in Eindhoven in de vijftiger jaren gebruikt voor iemand die vadsig dik was en zich onsympatiek gsdroeg.
 15. een gezegde dat als grap gezegd wordt:
  dan zak zei ik zeetie is in oewe zak zeiken zeetie
 16. een gezegde dat vaak als grap gezegd wordt:
  Kekt us oftie kekt en as tie kekt nie kekken en as tie nie kekt kekken oftie kekt.
 17. frotten kan in meerdere contexten gebruikt worden: wa bende gij aant frotten / wat ben je aan het doen, kloten frot t moar in de kattebak/ doe dat maar in de kofferbak.
 18. ik wor nie blij van da aparte spul waor ik van smul da is slaoj mee aai mee jeun mee erpel
 19. in Tilburg:
  we hebben de schônste stad van 't laand,
  en onze vadder is fabrikaant, én laot ze mar kome, 'we lussen ze grûûn.
 20. randewaaien. Wij gebruiken dit woord om aan te geven dat iemand doelloos rondsjouwt/sjeest. Bv. vanmorgen was de kat door de kamer aan het rennen. Sprong van de bank op de kast naar de vloer en weer terug. Dat is randewaaien
 21. ut is dever niks, betekend ut makt eigelijk ok niks ut.
  Het word gebruikt door mijn moeder van 95
  geboren en wonend in Eersel.
 22. wij werden vroeger groesers genoemd door ons oma.
  Ze vertelde er altijd bij dat dat iemand was of is die graag appels eet.